Tag: andrew wommack

IK-GERICHTHEID, de wortel van alle ellende

Gisteren las ik in Suriname een passage uit het boekje geheten; IK-GERICHTHEID, de wortel van alle ellende geschreven door Andrew Wommack wat mij sterk aansprak. Graag wil ik het dit [...]
Read more

Hee.. doe is lief! Wees Liefde..

“Laat de liefde ongeveinsd (oprecht) zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. [...]
Read more

Hoe kan ik mijn denken vernieuwen ? (2)

Je kunt ook op het moment dat het gebeurt teruggaan naar je innerlijke vrede, naar je identiteit in Christus en weten, erkennen en geloven dat God onvoorwaardelijk van je houdt, [...]
Read more

Hoe kan ik mijn denken vernieuwen ? (1)

Vorige week vertelde een vriend het volgende tegen me; “Je schrijft dan wel die blogs over het vleselijk denken vanuit de vijf zintuigen en dat je moet leven vanuit de [...]
Read more

De wet is als een grote spiegelruit

Stel dat ik de mogelijkheid had om met een pistool een kogel te schieten door een raam, de gevolgen waren dan een klein gaatje geweest waarschijnlijk. Maar stel je voor [...]
Read more

Je bent vergeven van iedere zonde ! (2)

God is genadig. Zijn goedheid duurt voor eeuwig. Jij kunt ten alle tijd vrijmoedig tot God komen. Als je wedergeboren bent, spijt hebt van wat je hebt gedaan, een verlangen [...]
Read more

Je bent vergeven van iedere zonde ! (1)

Je geest is verzegeld, geheiligd en voor eeuwig volmaakt. Zijn rechtvaardige staat zal niet beïnvloed wordend door de heiligheid van je acties en gedrag. Aangezien redding alleen maar afhangt van [...]
Read more