Vleselijk denken versus je vijf zintuigen (1)

In een van mijn eerdere overdenkingen had ik beloofd om te schrijven over het onderwerp 'Vleselijk denken versus je vijf zintuigen' Vandaag wil ik het hier met jullie over hebben. Laten we beginnen met een Bijbeltekst uit Romeinen 8:6:  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 

Andrew Wommack schrijft in het boekje ‘Geest, Ziel & Lichaam het volgende; ‘’Vleselijke gezindheid staat niet noodzakelijkerwijs voor een ‘zondige’ gezindheid. Alle zonde is vleselijk, maar niet alle vleselijkheid is zonde. ‘Vleselijk’ betekent letterlijk: ‘van de vijf zintuigen’. Vleselijkheid is het toelaten dat je denken beheerst wordt door wat je kunt zien, proeven, horen, ruiken en voelen. Je bent vleselijk gezind als je gedachten voornamelijk gericht zijn op de fysieke dimensie’’

Zoals hierboven al stond betekent vleselijk denken letterlijk; ‘je vijf zintuigen’ dus wat je kunt zien, ruiken, horen, voelen en proeven. Je kunt vanuit je ziel een ogenschijnlijk heilig leven leiden, maar als je alleen op je zintuigen afgaat, dan ben je vleselijk zegt Gods Woord. Romeinen 8 zegt dat vleselijke mensen God niet kunnen behagen. Iemand die alleen in het vleselijke denkt, kan God niet begrijpen. Als je alles bekijkt vanuit het vlees, vanuit je fysieke dimensie.. Dan bezit je niet de denkwijze van de Geest, maar de denkwijze van het vlees…

Ook ik leef nog steeds meer vanuit mijn vleselijk denken dan vanuit de Geest. Het is verdraaid lastig om je niet te laten leiden, te domineren en te leven door en vanuit je vijf zintuigen, maar je te laten domineren door het Woord van God, door de geestelijke dimensie, door Gods Geest

"Als je gedachten op Hem gericht blijven, zal je ziel met je geest overeenstemmen en zal Gods vrede vrijgezet worden in je ziel en lichaam"

Het is haalbaar! Onderdompel je in Gods Woord. Neem een wilsbesluit. Kies ervoor om je denken te vernieuwen en stap met mij, samen met God in dit grootse avontuur!

Vanavond om 0.00 staat deel II op Gebedsbroeders.. Alvast een goed weekend!

Groetjes Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *