Hee.. doe is lief! Wees Liefde..

“Laat de liefde ongeveinsd (oprecht) zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere… Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen… Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12: 9-11, 17-18 en 21)

Afgelopen week las ik de volgende uitspraak op iemands Facebook pagina: “Hee.. doe is lief! Wees Liefde..” Dit genereerde inspiratie voor het schrijven van deze overdenking. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik ben van mening dat vrede en liefde bijzonder dicht naast elkaar staan. God roept ons op om onze naasten lief te hebben en, voor zover het van ons afhangt, te leven in vrede met álle mensen.

De buurman die je constant kleineert, het kind wat je mateloos irriteert, je collega die niets lijkt te begrijpen en je partner die het altijd beter lijkt te weten..

Op de naschoolse opvang werk ik met kinderen die soms ietwat onaangenaam (uiterst irritant) gedrag kunnen vertonen. Toch vraagt God van mij om bedacht te zijn op wat goed is, vast te houden wat goed is voor deze kinderen en geen kwaad met kwaad te vergelden.

Vreugde, geluk, vrede en tevredenheid zijn niet gebaseerd  op omstandigheden of personen. Het is een keuze. Het is een gemoedstoestand, niet een toestand waarin je verkeert. Je kunt ongeacht de situatie waarin jij je bevindt tevreden, vol liefde  zijn. Dat zegt Paulus hier. Hij zegt: "Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:11-13)

Paulus zegt hier dat hij dit heeft geleerd. Wist je dat je kunt kiezen? Je kunt de manier waarop je denkt, veranderen. Het is zoals ik vorige week vrijdag vertelde in de blog over ‘je denken vernieuwen’ mogelijk om je denken te vernieuwen en te leren om ervoor te kiezen om je vrede niet te laten roven door omstandigheden en of personen, maar al je vreugde, geluk, vreugde, tevredenheid e.d. alleen te laten bepalen door je identiteit in Christus en door hoe God naar je kijkt.

“Paulus zei dat hij het had geleerd. Het kwam niet als vanzelf. Het gaat niet automatisch. Het is iets wat je geleerd moet worden. Als je gaat mediteren over de dingen die ik je uit de Schrift laat zien en als je ontvangt wat ik zeg, dan kun jij jezelf leren om tevreden te zijn. Het is een keuze.” **

Aan de andere kant kan niemand je ontevreden maken. Als het een keuze is, een gemoedstoestand, iets waar jij voor kiest, dan kunnen andere mensen jouw tevredenheid niet beïnvloeden. Ze kunnen doen wat ze willen en toch kun jij nog steeds tevreden en vol met liefde zijn.

Wil jij je denken vernieuwen en leren om net als Paulus tevreden te zijn onder alle omstandigheden en om  je tevredenheid niet te laten bepalen door personen en of omstandigheden? Put uit de bron van Goddelijke liefde. Gods liefde voor jou is onvoorwaardelijk en onvergankelijk!

Goed weekend! Groetjes Rob

** Geciteerd van Andrew Wommack en hier terug te lezen

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *