Vleselijk denken en je 5 zintuigen

Vleselijk denken versus je vijf zintuigen (2)

De kennis van God is essentieel, maar moet wel begrepen worden om daadwerkelijk gebruikt te kunnen worden. Zonder begrip kun je het leven wat erin zit, niet vrijzetten.

Andrew Wommack zegt er het volgende over;  “Gelovigen die de kennis van God niet begrijpen noch toepassen in hun leven, neigen naar de gezindheid van het vlees. Zonder geestelijke kennis en inzicht kan je denken niet vernieuwd worden en kan het leven van God ín je geest, niet vrijkomen.

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Romeinen 8:8

Romeinen 8:6 vertelt dat als we ons laten leiden door onze vleselijke gezindheid, je natuurlijke zintuigen, dit de dood tot gevolg heeft. En dood houdt niet alleen de uiteindelijke fysieke  dood van je lichaam in, maar omvat alles wat het gevolg is van zonde. Alle geleidelijk ontwikkelende effecten van de dood: droefheid, eenzaamheid, bitterheid, ziekte, boosheid, armoede, etc.

Losbandigheid kun je definiëren als ‘beheerst worden door wat je voelt’.  Je vijf zintuigen zijn goed en daar is in principe ook niets ‘zondigs’ aan. Maar de meeste mensen ontvangen niet alleen zintuiglijke invloeden, maar laten zich er ook door beheersen en domineren. En dat was niet Gods bedoeling toen hij ons de vijf zintuigen gaf.

God roept ons op om te leven vanuit de Geest. Vanuit de denkwijze van de Geest. En de denkwijze van de Geest lees je in Gods Woord. Gods Woord is geest en leven. De eerder geschreven overdenking over Onderwijs over Geest, Ziel en Lichaam (2) gaat haarfijn in op dit onderwerp.

Terwijl ik over dit onderwerp schreef moest ik in het bijzonder denken aan de overdenking; ‘Verhonger de duivel door Gods Woord!’ Ik geloof dat hier een belangrijke waarheid in zit!

Laten we ons er naar uitstrekken om onszelf meer te laten domineren door Gods Geest, dan door onze fysieke dimensie, onze vijf zintuigen, ons vlees. Want als je gedachten worden gedomineerd door wat het Woord zegt, hebben we de denkwijze van de Geest!

Klik hier om deel 1 van deze overdenking terug te lezen.

Groetjes Rob

Like deze blog!


    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Andere blogs

    Een gedachte is geen zonde

    Vorige week heb ik jullie verteld dat woorden kracht hebben. Dat je woorden van leven en dood kunt spreken. En dat een...