Een gedachte is geen zonde

Vorige week heb ik jullie verteld dat woorden kracht hebben. Dat je woorden van leven en dood kunt spreken. En dat een zegen onomkeerbaar is. Als hij eenmaal is uitgesproken, dan zit daar een onschatbare kracht in verscholen. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen staat er in Efeziers 1:3, en deze zegen is onomkeerbaar! Jij bent dus al gezegend.

In Mattheus 6:31 staat iets interessants geschreven.

Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (KJV)

 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? (NBG)

Barry Bennet, een leraar van Charis Bible College zegt er het volgende over; “Dat woord zeggende mag je wel onderstrepen in je Bijbel. We hebben allemaal gedachten van twijfel. Een gedachte is geen zonde, totdat het een woord wordt! Daarom staat er: Heb geen gedachte zeggende. Als je dus 

je angst uitspreekt, je twijfel uitspreekt, dan geef je daar gezag aan! Woorden hebben kracht, de kracht van leven en dood zit in de macht van de tong. Als je dus je angsten en je twijfel uitspreekt, dan geef je dat gezag om het tot stand te laten komen. Angst en geloof werken op precies dezelfde manier, maar brengen tegengestelde resultaten voort. Angst is niets meer dan geloof in de duivel om jou schade te doen angst is het product van het horen van zijn woorden. Angst belijdt wat hij zegt, of wat de wereld zegt. Hoe kunnen wij niet bezorgd zijn? We moeten een relatie met Jezus hebben, waarin we weten in iedere nood is voorzien door Hem.”

Jezus roept ons op om woorden van leven te spreken en niet bezorgd te zijn. Praat er niet eens over –zeggende- aldus Mattheus 6:31. Want onze Vader heeft in al onze noden voorzien. Jezus leert ons een nieuwe manier van leven aan. Weinig geloof in de voorziening van de Vader voor ons schenkt ons bezorgdheid. We hoeven alleen maar het Woord te geloven. Wij denken te vaak: ‘waarom doet God niets?’ God deed 2000 jaar geleden al iets! Hij is er al klaar mee. Hij is klaar met dingen doen. Nu is het aan ons om het te ontvangen. We zijn al gezegend met alle geestelijke zegeningen.

Volgende week gaat de blog over; Je bent gezegend!

Een goed weekend alvast!

Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Ik zou mensen met twijfel in hun hart juist aanraadden om daarover te praten. Door iets niet te benoemen of aan te kaarten geef je het de ruimte om uit te groeien tot iets onnodigs groots.
  Als je erover gaat praten zul je juist leren dat je niet alleen staat in je twijfel en een manier vinden om er mee om te gaan.

  Nog iets anders: Is het niet zo dat je kunt zondigen in zowel daad, woord als denken? Ik meende dat ook pas in iemands geloofsbelijdenis te horen. Ik kom niet verder dan matt. 5:28

 2. Mooi stukje! We moeten ons idd niet overgeven aan angst, we moeten de kwestie in God’s handen leggen, Hij zorgt.

  Alleen vind ik dat “Een gedachte is geen zonde vreemt”, want de Bijbel leert ons juist dat denken aan iets zondigs, iets zondigs begeren(10e gebod) ook zonde is. Haat is de aanleiding tot moord, en dus ook zondig, etc.

 3. Het klopt dat je niet bang hoeft te zijn omdat Jezus bij je is en voor je zorgt, maar een gedachte is toch wel zonde? wat betekend anders een tekst als Leviticus 19:17-18 “U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf.”
  en ook 1 Joh. 3:15 “Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.” Als je iemand haat hoef je dat niet te vertellen, dat kan ook alleen maar in je hart zitten, maar dat komt (meestal) op een keer naar buiten. Is het dan pas fout? De gedachte is dan toch ook fout?

 4. Elke mis begint met de schuldbelijdenis: ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld….
  Zeker kunnen gedachten zonde en zondig zijn. Wie de vrouw van zijn naaste aanziet om haar te begeren, heeft reeds echtbreuk gepleegd, Bergrede. Of bezig zijn met wraakgedachten of gedachten van (ver/voor)oordelen, groot denken over jezelf en haat enz.
  Misschien is iemand die zijn hele leven kwade gedachten koestert zonder tot de daad over te gaan er naar de ziel erger aan toe dan iemand die zijn kwade gedachte een keer omzet in daden maar daarna oprecht berouw heeft.

 5. Goed gesproken Rob.
  De duivel kan inderdaad een gedachte van twijfel naar je hoofd gooien, waar je niks aan kan doen maar wat je met die gedachte doet is wel van belang. Net als dat je er niks aan kan doen dat er een vogel over je hoofd vliegt, maar wel kan voorkomen dat die een nest bouwt.
  Nog een kleine toevoeging die ik weer door mag geven aan mijn broertjes en zusjes die geloven.
  God’s Zegen
  Adriaan

 6. “Woorden hebben kracht, de kracht van leven en dood zit in de macht van de tong. Als je dus je angsten en je twijfel uitspreekt, dan geef je dat gezag om het tot stand te laten komen.”

  Ik herken hier veel in van het NLP-gedachtegoed. Ben blij dat mijn voorgangers reeds vragen hebben gesteld bij de uitspraken hierboven. Natuurlijk kunnen gedachten zondig zijn. De vraag is echter wat je met die gedachten doet, en daar richt de blog zich (gedeeltelijk) op, denk ik. Denk hierbij aan het vogeltje. Immers, zolang ik al mijn gedachten tot krijgsgevangenen maak om hen te onderwerpen aan de Here Jezus Christus dan zal ik daarin niet zondigen. Maar als ik ze laat bestaan, of er zelfs in investeer, dan brengt zij zonde voort.

  Ook hierin ontmoeten we de gerichtheid van iemands hart. Is dat hart er in alles op gericht om de Here te dienen en te volgen, dan zullen gedachten aan Zijn heerschappij worden onderworpen. En wanneer dat niet wordt gedaan, dan zal de Here je daarop wijzen opdat je je ervan kunt bekeren. De vraag is natuurlijk wel of dat ook gebeurt. Ken je die tuchtiging van de Here? En zo niet, wat zegt dit dan over jouw verhouding tot de Here?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs