Bescherm je gedachten

Het is waarschijn niets nieuws voor je, de duivel is een leugenaar. Dat lezen we dikwijls terug in de Bijbel.
In Johannes 8:44 zei Jezus over de duivel:
"Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen."

Dagelijks fluistert de duivel allerlei leugens in ons: “Tjonge, jij bent écht lelijk…” “Volgens mij vind je vriend(in) je waardeloos, waar ben je nu werkelijk goed in?” Probeer voor jezelf eens dit lijstje af te maken met negatieve gedachten die over jezelf en over anderen hebt. Het zijn leugens, regelrecht ingefluisterd door de duivel!

De duivel is een reëel persoon die er op uit is de mensheid te vernietigen.
Paulus schrijft in efeziers 6:12 dat onze strijd niet gericht is op mensen, maar tegen hemelse vorsten, 'de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.'

Mark heeft eens een post geschreven over de geestelijke wapenrusting.
 

We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen (…)" 2 Korintiërs 10:5-6

Juist, we moeten gedachten die in ieder geval duidelijk niet van de Heer zijn bestraffen en wegsturen. Denk nog eens aan dat lijstje wat je net voor jezelf hebt aangevuld met negatieve gedachten. We hebben de kracht van God gekregen om deze leugens in onze gedachten weg te sturen.

Let er maar eens op wat er op een dag allemaal je gedachten binnenkomt. Richt je aandacht en gedachten op Jezus en stuur gedachten die niet van God afkomstig zijn weg. Denk hierbij aan; twijfel, egoïsme, bitterheid, lust etc.

Vraag Hem om je onderscheid te geven in je gedachten. De Heilige Geest wil je helpen om al je gedachten onder controle te brengen.

God heeft een hemelse roeping voor je, Hij heeft een plan voor jouw leven.

"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (gedachten) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is." Romeinen 12:2

Zegen,
Rob

Reacties

 1. Erg, erg, erg goed! 🙂 Alles, echt alle negatieviteit is van satan, God brengt GOED NIEUWS, satan niet.. Ga gewoon naar God met je negatieve gedachten en Hij zal je rust geven! :D.. Want als christen ben je vrij.. echt vrij! AMEN!

 2. Gaaf Rob! Het is goed om eerst te weten dat er bolwerken in je zitten die er eigenlijk niet horen.
  Sommige weten niet eens dat ze er vanaf kunnen komen..
  Vrijheid in je denken is echt vrijheid en het is mogelijk. Hopelijk gaan mensen hier echt mee aan de slag:)

  Bless,
  elise

 3. Goed bericht en mooie inhoud van het plaatje!

 4. Bedankt voor jullie reacties!
  Ik vind het heel relaxed dat er de laatste weken zoveel wordt gereageerd op de posts. Gods zegen! Greetz Rob

  Ps.: Als jullie iets missen op Gebedsbroeders; laat het ons horen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *