Tegengaan van verleidelijke gedachten

Vandaag wil ik een blog die ik twee jaar eerder heb geschreven opnieuw onder de aandacht brengen. Telkens als je geprikkeld wordt om toe te geven aan verleidingen, dan probeert iemand ons over te halen onafhankelijk van God te leven en te voldoen aan de eisen van de wereld, het vlees, of de duivel aan ons stellen, in plaats van te doen wat Christus van ons vraagt. Flink frustrerend af en toe, maar iedere dag moeten we tegen verleidingen strijden. Soms vreselijk vermoeiend, en ik verzeker je dat je de strijd nooit uiteindelijk zal winnen als je de strijd in je uppie probeert te overwinnen. Check 2 Korintiërs 10:3-5

God kent je door en door van binnen en buiten. Satan kent je alleen goed van buiten. Hij heeft een ieder van ons vanaf onze geboorte aan toe geobserveerd. Hij weet precies wat hij moet doen om ons over te halen onafhankelijk van God te leven. Jarenlang heeft hij ons bestudeerd; hij kent onze zwakke plekken en zal zijn aanvallen daarop richten. Beetje stom gezegd, maar de verleidingen van satan zijn uniek. We hebben allemaal andere zwakke plekken en satan verleid een ieder op een andere manier.

‘Als we ons niet onmiddellijk beheersen, lopen we het risico dat de verleiding ons gaat beheersen’

Op het moment dat we geprikkeld worden om onafhankelijk van God te leven, en niet meer te doen van God van ons vraagt zullen we een keuze moeten maken. Als we niet onmiddellijk deze gedachte, deze prikkel verwerpen en er een krijgsgevangene van maken onder de gehoorzaamheid van God. (2 kor 10:5) dan zal het langzaam een reële mogelijkheid worden dat we verleid worden. Zeker als je zal gaan nadenken over de verleiding, “nog een reep chocola kan toch geen kwaad?” of “nog even op Internet surfen moet kunnen, ik ga straks wel naar bed.” of “een nachtje slapen bij een vriendin in bed moet toch best kunnen als goede vriend.” De kans dat we toegeven aan verleidingen wordt velen malen groter als we ook daadwerkelijk gaan nadenken over de mogelijkheid om toe te geven aan de verleiding.

In het boek van Neil Anderson, Overwinning over de duisternis las ik het volgende voorbeeld; Ik had nog ergens een grappige striptekening van ‘Cathy’ liggen. Dit voorbeeld laat zien wat er kan gebeuren, als we ons door een verleidelijke gedachten laten beïnvloeden. Cathy heeft problemen met haar gewicht. Ze laat haar gedachten op de vrije loop. Lees eens de tekst die hoorde bij een striptekening over Cathy. Je ziet dan wat er gebeurt, als we verleidelijke gedachten niet onmiddellijk uit ons hoofd zetten.

1. Ik ga een eindje rijden, maar ik kom niet in de buurt van de supermarkt.
2. Ik rij langs de supermarkt, maar ik ga er niet naar binnen.
3. Ik ga de supermarkt in, maar ik loop niet langs het schap, waar de snoep ligt.
4. Ik ga kijken welke soorten snoep ze hebben, maar ik zal er niet aan komen.
5. Ik pak een zak snoep wel even in mijn hand, maar ik zal het niet kopen.
6. Ik zal het kopen, maar niet openmaken.
7. Ik maak het open, maar ik zal er niet aan ruiken.
8. Ik ruik eraan, maar proef het niet.
9. Ik proef het, maar eet het niet op.
10. Ik eet het op, wat heerlijk!

Verplaats je nu in Cathy, en zet in het lijstje hierboven je eigen verleiding.. Maar een troost voor allen, God zegt in zijn Woord dat hij voor uitkomst zal zorgen in tijden van verleiding. We zullen moeten gaan staan op Gods beloftes en gaan staan in onze verkregen autoriteit,  als we strijden tegen verleidingen van satan. Zoals we kunnen opmaken uit het verhaal van Cathy, moeten we verleidelijke gedachten meteen uit ons hoofd zetten, willen we aan de verleiding ontkomen. Op het moment dat we gaan nadenken over het eerste punt, zijn we meestal al te laat. Er zijn weinig mensen die zich nog kunnen beheersen als ze serieus hebben nagedacht over het toegeven aan de verleiding.

Laat het een les zijn voor ons allen.

Veel zegen, Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. @Justin liefde bedrijven is tussen man en vrouw en behoort tot 1 persoon vandaar dat het huwelijk belangrijk is. Als je je lichaam behandeld als een Tempel hou je het rein, heb je geen sex voor het huwelijk en vandaar dat je gewoon geduld moet hebben. Vandaar er ook niet samen gewoond mag worden voor het huwelijk. Heb je liefde voor de Heer dan wacht je. Heb je het al wel gedaan dan moet je wel berouw tonen en al je zonde achter je laten.

 2. Ik heb de blog doorgelezen en het valt mij op dat sex niet mag. Waarom is sex nou een zonde? Ik begrijp dat niet helemaal. God is liefde. Als je van iemand houd dan uit je dat toch ook door sex te hebben. Dat heeft toch ook met liefde te maken.

 3. Hoi Justin, ik sluit me helemaal aan bij Anoniem hiero. God heeft de sexualiteit geschapen en door het huwelijk geheiligd. Franciscus van Sales zegt: elk geslachtelijk genot is verboden behalve binnen het huwelijk omdat door de heiligheid van het huwelijk het geestelijk verlies dat door het genot geleden wordt, ruimschoots vergoed wordt. Sex is dus niet verboden maar dient plaats te vinden binnen de orde van God. Tot ons geluk en onze zaligheid zoals alles wat God heeft verordend.

  Groeten, JP

 4. Klopt, want ik heb in 1979 iets als een psychose gehad, dat was het volgens mij niet, maar gemakshalve heb ik het zo genoemd en ben ik het zo blijven noemen als ik geen zin had om er te diep op in te gaan. Het was een zeer indringende geestelijke ervaring, waar ik zeer veel inzicht ontvangen heb, maar die ook gepaard is gegaan met veel angst. Mijn hele eindtijd-denken, samengevat in de filmtitel: Apokalypse now, is daarop gebaseerd en toen begonnen. Laat ik het daar maar op houden, en die ervaring heeft een jaar geduurd al met al. Toen kwam daar in februari 1981 die godservaring overheen, waardoor ik dingen uit de 1e ervaring, die nog zonder geloof en God was dus, kon gaan plaatsen en met het geloof in verband zien. Want dat verband was en is er duidelijk. Maar omdat ik ook nogal wat moeilijkheden achter de rug heb, heb ik ooit eens een psychiater geprobeerd. Nooit geschoten, altijd mis toch? Dus dan komt alles op tafel. Weet je wat ik hem zag opschrijven toen ik verteld had van de godservaring? Je raadt het al: recidive van de psychose. En weet je wat ik dan zeg: aan mijn zolen, want ik ben er net zo gelovig van geworden als de paus en alle discipelen bij elkaar, bij wijze van hè? Ik stap niet zo het water op hoor, dat je dat niet denkt.
  Inderdaad is het mijn zekerheid, maar de kerkgeschiedenis is toch het duidelijke bewijs dat die zekerheid overdraagbaar is. Want toen de apostelen begonnen, geloofde er nog helemaal niemand.
  Wat is een hippocampus, staat niet in mijn oudere van Dale?

 5. Volgens mij JP is de crux juist het tegenovergestelde ;).

  Je schreef “Wat jou misschien……….. bij bepaalde christenen voelt.”

  Dat wat Kemmel “tegenstaat” of zachter gezegd “onlogisch” of “ongeloofwaardig” vindt is juist dat je die zekerheid en blijdschap bij Christenen zou verwachten, maar dat theorie en dagelijkse praktijk verschillen, omdat je over het algemeen Christenen niet of nauwelijks ziet afwijken wat dat betreft van niet-Christenen of anders gelovigen.

  Je voorbeeld met de kachel zal bij niet-Christenen en niet-gelovigen dan ook weinig indruk maken, omdat zij de metafoor ‘kachel’ anders zullen vertalen dan dat jij dat doet ;).

 6. Ik geloof dat ik het snap. Je denkt dus dat ze juist afknapt op de ongeloofwaardigheid in levenswandel van hen of van velen die zeggen van Jezus te zijn. Zou kunnen. Dat is trouwens toch een kwalijke zaak dat de Waarheid niet voluit kan schijnen omdat de dragers ervan, dus zij die in elk geval het geloof hebben, toch vaak allerlei andere bagage op die Waarheid stapelen, zodat het licht donker blijft of in elk geval veel minder vanuit hen schijnt dan zou kunnen om overtuigend te zijn.
  Of met een ander beeld: door de zonde zitten we met kortsluiting ten opzichte van God, dus in de communicatie. De relatie is gestoord, verstoord, noem maar op. Het knettert en kraakt. Denk aan zenden en ontvangen. En aan knettergek: kortsluiting tussen de oren. Nu komt de Zaligmaker en Hij repareert de boel. Kortsluiting opgeheven. Hij is zelfs voor ons in de kruipruimte geweest (nedergedaald ter helle). Alles okee, zou je denken, maar nee, nog steeds is alles donker. En wat blijkt? De bewoner heeft zoveel rommel voor de meterkast gestapeld dat hij geen zin had om de deur vrij te maken en de aardlekschakelaars weer even goed te zetten.
  Met die kachel bedoel ik simpelweg een hevige onloochenbare zintuiglijke ervaring. Die kachel is te vervangen door wat ook maar.
  Stel dat je als enige ziende in een land komt waar koning Mol heerst over alleen blinden. Je wordt 4kant uitgelachen als je zegt dat er zoiets bestaat als zien. Misschien word je zelfs wel gekruisigd. Maar dat kan allemaal niet jou zekerheid wegnemen. Dat bedoel ik. God is te ervaren met de geest zoals ook het lichaam ervaart met de zintuigen. Alleen: hoe breng je jouw zekerheid over, dat is het probleem.

  Groeten, JP

 7. Misschien is jouw zin “Maar dat kan allemaal niet jou zekerheid wegnemen” misschien wel de meest kernachtige zin in deze. Het gaat idd over JOUW zekerheid ;). Of dat nu terecht is of niet. Snap je?

  De ervaring die je beschrijft in je vergelijking zal bijvoorbeeld niet als iets Goddelijks vertaald worden door de “ongelovige” of beter de “niet-religieuzen” , maar als activiteit in de hippocampus bijvoorbeeld ;). Snap je de redenering? 🙂

 8. @ JP,

  Ik kan nu niet zo lang op je verhaal reageren, omdat ik ontzettend druk heb (En dat is geen smoes )
  Maar wat ik zoek op deze site? Zekerheid.
  Dat zoek ik. Maar dat wil niet gelijk betekenen dat als jullie zeggen: God bestaat echt hoor, dat ik dat dan maar gelijk moet aannemen.
  Maar JP (en alle anderen) Ik kan voorlopig niet meer op deze site komen, want ik word morgen geopereerd aan mn knie. Ik heb mn kruisband gescheurd, beetje vervelend.

  Dus, iedereen: Houd je haaks 😉

 9. Heer, ik heb een probleem: ik word verleid om een electrische deken te kopen. Of zal ik 2 van die warm waterkruiken kopen bij het Kruidvat of is het beter om sokken aan te doen in bed, en zal ik dan 1 paar of 2 paar aandoen Heer, of zal ik thermosokken ophalen bij Zeeman? Ach Heer, kom mij toch te hulp in mijn zwakheid.
  Ik heb de hele nacht koude voeten en liefst wil ik op Uw Zoon lijken en dat maar verdragen en mijn kruis op me nemen, maar ik heb het er af en toe erg moeilijk mee. Ik hoor ook net op de radio dat de nachten kouder worden. Toen dacht ik: HU!
  Gelukkig worden mijn voeten af en toe ook wel warm, nl. als U denkt, omdat U zo menslievend bent en rekening houdt met mijn zwakheid: nu mag hij even pauzeren.
  In het Beloofde Land liep U op blote voeten, hoe deed U dat dan ’s nachts, want het kan daar toch ook vies koud zijn?

  Dag Heer, dank U dat het zondag is en 1e advent.
  uw miserabele en luie dienaar Jan Paul

 10. **** Jan Paul,

  Wat doe je?
  Ga je nou bij alles wat je doet God om hulp vragen?
  Heftig zeg.

 11. Dat moet ik wel anders zak ik weg als een sneeuwpop naast de brandende kachel. Ik beschouw bidden als geestelijk watertrappen. Dat moet je ook blijven doen, anders zink je. Denk ook aan Mozes die zijn armen omhoog moest houden in dat gevecht met die Amelekieten, anders liep alles meteen fout. Bidden is geestelijk je armen omhoog houden bij mij. Zonder bidden kan ik me niet handhaven. Ik val uit elkaar als bladeren in de herfst. Ik moet met God verbonden zijn als iemand die niet kan ademen zonder de hart-longmachine. Het is nu eenmaal zo. Maar ik vind dat niet belastend ofzo, ik ben er juist erg blij mee. Het is niet vermoeiend, het geeft me juist energie. Ik heb iets gevonden, ontvangen van God dat nergens mee te vergelijken is en waar niets tegenop kan. Het is er ook voor jou.

 12. @ JP

  Whojoo, ik heb echt superveel medelijden met jouw. Je MOET dus wel in God geloven, anders overleef je het niet.
  Echt, ik heb medelijden met je.

 13. Kamila,

  Ik hoop dat jij nog een keer zult zeggen, ik kan het zelf niet.
  Als dat gebeurt is het feest.

  Doeg

 14. Zou de intentie van het uitgesproken woord niet gelden? Dus wanneer men een uitroep met ‘verdomme’ bedoelt als een hulproep, en het woord dus als conjunctief gebruikt, dit geinterpreteerd dient te worden als een vraag om te helpen? 🙂

  Welke krachttermen gebruiken jullie eigenlijk, als forumreageerders hier? 🙂

  JP, ik moet altijd wel een beetje lachen om jouw bijdragen. Je schrijft volgens mij letterlijk zoals je denkt :). Mocht er in je opkomen dat je nog bananen moet kopen bij de Jumbo, dan zou je dat ook typen volgens mij :p.

  Groetjes, Hans!

 15. Per abuis hier geplaatst, maar was bedoeld als reactie bij “Vloeken” …

 16. Ja JP heeft toffe uitspraken haha.

  Heey JP waar woon jij ergens?
  Kemmel, hoezo medelijden dan?
  Ik heb een beetje medelijden met jou, het lijkt me juist verschikkelijk om het allemaal maar zelf te willen doen.

 17. Morgen jongelui, eerst maar @ Kemmel.
  Even nagedacht, een bepaalde gedachte liet me niet los namelijk, ik denk dat je een punt hebt als je zegt: niet voor mij bidden, want ik had niet moeten zeggen: ik zal voor je bidden, maar: zal ik voor je bidden? Ik had het moeten vragen of aanbieden. Daar zit natuurlijk achter dat je je vernederd voelt als iemand zegt: ik zal voor je bidden, want daar zit iets in van: ik beoordeel dat jij gebed nodig hebt dus enigszins zit er zelfverheffing van mij in ten opzichte van jou. Dat veroorzaakt bij jou woede en afwijzing. Denk ik.
  De les voor mij is dus nu: nooit zeggen: ik zal voor je bidden, maar vragen of het gewenst is en alleen bidden voor mensen òfwel zonder het te zeggen òfwel op verzoek van. Als jij of wie ook gebed vraagt, wordt alles heel anders en ook als ik het aanbied in vraagvorm. Maar in mijn vaststelling: ik zal voor je bidden, zit iets neerbuigends. Klopt dat, is dat zo op jou overgekomen? Sorry in elk geval. Zo word je geattendeerd op dingen en leert zelfs deze oude hond elke dag bij.

  @ Joshua, neen, ken ik niet in welke gemeente zitten ze? Je hebt hier een grote Pinksterclub de Banier, maar daar kom ik eigenlijk (nog) niet. Wel eens geweest heel lang geleden. Ook komen ze wel eens op tv. Zie ik daar op tv ineens mijn huisarts happy staan te clappen helemaal vooraan! Onvergetelijk.

 18. Hallo Thijs, zou het zo kunnen zijn dat ons hele normen- en waardensysteem zich ontwikkeld heeft op basis van 2000 jaar christendom met als gevolg dat ook zogenoemde ongelovigen, buiten- of anti-kerkelijken toch via vele generaties christelijke opvoeding doordesemd zijn van de christelijke moraal zonder dat ze het in gaten hebben?

 19. Môge, Kemmel! Je hoeft nu geen medelijden meer met me te hebben. Zoals een spiritual zingt: Now I’m standing in the safety-zône. Dat swingt als koeien die voor het eerst de wei in mogen in het voorjaar. Wel eens gezien? Je had nooit gedacht dat een koe zo hoog kon springen. Toen ik nog rondstrompelde in spookachtige duisternis en geestelijke verblinding en het zelf wilde oplossen allemaal, en jaar in jaar uit geen steek verder kwam, rondcirkelend als Janssen en Janssens in de woestijn, (Kuifje, Het Zwarte Goud geloof ik) toen had je medelijden moeten hebben, maar ja, toen kende je me nog niet.
  Jij schopt graag hè? Je gebruikt ook dat woord kicken af en toe. Wat is er eigenlijk? Ja Kemmel, wat is er toch met je? Blijf in elk geval op deze site komen, zou ik zeggen. Haak niet af. Ik heb het gevoel dat God toch wel erg met jou bezig is, maar je bent iemand die een hele aparte benadering nodig heeft. God weet dat uiteraard zelf als eerste, veel beter dan ik die helemaal niets weet als het erop aankomt. Volgens mij ziet Hij in jou een hele grote vis. Tact, beleid en veel geduld zijn nodig, maar God wint het tenslotte altijd. Zelfs bij mij heeft Hij het gewonnen al heeft het lang geduurd. En als ik zeg: zelfs, weet ik heel goed waar ik het over heb ‘heur’.

  Fijne dag, en doe voorzichtig. (Ja, Opa)

 20. Thijs,

  Even een vraagje ben je christen?
  Want dan weet ik hoe ik met je moet praten.
  En verslavingen hebben wel degelijk met het geestelijke te maken.

 21. Jan Paul,

  Oke tof, ik heb familie in Almelo wonen.
  De familie Hazenberg, Eunice, Hanna enzo, die ken je misschien wel?
  Haha ja bidden dat ze winnen, of dat ze je spiegels niet kapot maken :P.

  Ik woon in Dalfsen trouwens.

  Groetjes.

 22. Ik qoute Joshua_Cobussen even:
  ”Dat komt omdat ze van deze wereld zijn, ze zijn ongehoorzaam(staat in de bijbel).”

  Als je met iemand in ‘discussie’ bent, die zelf niet redeneert vanuit de bijbel, kun je dit natuurlijk niet als argument gebruiken. Ik ben van mening dat je te kleinerend denkt over de zogenaamde mensen die ‘van de wereld’ zijn.

  Iedereen kan van verslavingen afkomen. Dat heeft niets met bovennatuurlijke dingen te maken.

  Verder denkt een niet gelovige over de gehele linie hetzelfde over pornografie als mensen die wel geloven. Dat heeft niets met je god te maken, enkel met normen en waarden. Hetzelfde geldt trouwens voor alle verleidingen. Een ieder is er in verschillende mate vatbaar voor. Voornamelijk genetisch is dan ook weer bepaald hoe ‘snel’ je er weer af kan komen.

 23. Josh, ik woon in Almelo, vlak bij het Heraclesstadion. Ik bid altijd dat ze winnen als er thuis gespeeld wordt, anders loop ik de kans dat mijn autospiegel eraan gaat. Want alle Almeloiers lopen en fietsen langs mijn huis naar het stadion en weer terug na de wedstrijd. HA!

 24. Ha Kemmel, arrogant, boos, hard, dat boeit me allemaal toch niet, maar ik bedoel meer dat je zo dwars tegen alles in lijkt te gaan of is die indruk verkeerd? Jij lijkt me iemand tegen wie ik moet zeggen als ik een bepaalde deur open wil hebben: ‘je moet niet die deur open doen hoor’, want dan doe je hem meteen open, begrijp je? Als ik wil dat de ja A doet, moet ik zeggen: doe B. Zo lijkt het.
  Ik denk niet dat je depri bent of zo, helemaal niet, maar je komt wel een beetje dwars op me over. Vind ik trouwens ook prima hoor. Wat jou misschien niet zint op een of andere manier is die zekerheid en ook die blijdschap die je bij bepaalde christenen voelt. En misschien voel je je bekritiseerd of bedreigd door een zekere bekeringsijver die je op je af ziet komen maar die in feite alleen maar voortkomt uit die zelfde blijdschap, die zich wil meedelen. Ik denk aan de broodvermenigvuldiging. Dat is eigenaardig: wij willen niet alleen (in ons eentje dus) naar de hemel, we willen er liefst zoveel mogelijk meenemen. Dat is een bepaald automatisme dat erbij hoort. Ik heb al eerder op deze site geschreven geloof ik, dat het geloof in mijn leven een voortdurende kracht- en vreugdebron is die ik aan iedereen van harte gun en die met niets te vergelijken is wat kwaliteit en stabiliteit betreft en ik ken echt alles wat leuk, spannend en lekker is van de aarde hoor, zeker weten. Ik ken alle zondes van binnen en van buiten, alleen ben ik Goddank gespaard gebleven voor harddrugsgebruik. En voor het doden van eeen mens.
  Nu heb ik een vraagje aan je: waarom zit je op deze site? Zoek je wat?
  Wat mij betreft: ik geloof niet in God omdat ik het anders niet zou overleven, op zich is dat een punt want ik ben erg onhandig in maatschappelijk opzicht, en erg zwak in het weerstaan van verleidingen, maar ik geloof omdat ik God geestelijk ervaren heb.
  Als jij je flink brandt aan de kachel, heb je dan nog bewijs nodig van het bestaan van hitte en kan iemand jou uit je hoofd praten dat er hitte bestaat? Niet. Op dezelfde wijze weet ik dat God bestaat omdat ik Hem ervaren heb in de bovenkamer. Tot mijn ontstellende verrassing en verbazing mag ik wel zeggen. Want ik geloofde tot die nacht helemaal nada. Daarna pas heb ik mijn eerste blikken in de bijbel geslagen en ben ik de boel gaan bestuderen en meteen wel grondig natuurlijk. Want nu wist ik dat het allemaal moest kloppen. En het klopte ook. En nog steeds klopt het. Alles klopt. En in alles klopt het hart van God. Ook dat nog. Dus even gauw het onderwerp pakken: van mijn geloof afgaan kan in mijn leven nooit ofte nimmer een verleidelijke gedachte zijn.
  En mijn dromen vergeet ik meestal meteen. Want daar vroeg je ook naar.

  groetjes, JP (want: ‘zegen’ durf ik ook niet meer, misschien wil je dat ook niet)

 25. @ JP
  Goedemorgen JP…..(Nu ben ik heeel vrolijk)
  Lekker geslapen vanacht? Nog interressante dromen gehad vanacht? 😉
  Dat van dat bidden, ja prima, je had het inderdaad eerst moeten vragen . Mensen denken gelijk, ow, dat vind ze vast goed. Jullie interpreteren het gelijk van: oei, kemmel is misschien wel down, die heeft onzettend hard gebed nodig…Nou, ik zal je 1 ding zeggen (Voor iedereen geld dit trouwens) Je hoeft NIET voor me te bidden. Als je voor me bid, zie ik dit als tekenheid van zwakte.
  Maar daar zal JIJ het wel niet mee eens zijn. . .
  Het zou me trouwens wel verbazen, als je het met me eens was hierover. 😉
  Hoe kom je er bij dat ik graag schop? Wat is dat nou weer voor een vooroordeel dan? Als ik het woord kicken gebruik, moet dat dan betekenen dat ik dan graag schop? IK dacht het niet.
  Je vraagd er wat er met me is…Moet er iets met me zijn dan? Kom ik zo deprimerend over? Alsof ik het allemaal niet meer zie zitten?
  Maar wat is er met mij? Ja, vraag ik mezelf ook vaak af. Weet je wat er met me is?
  Ik ben gister bedreigd door een of ander mens. (Eigenlijk best zielig), verder word ik een x spuugzat van jullie. Jullie denken dat je het allemaal maar beter weet, jullie proberen mensen altijd maar over te halen. Weetje, daar moeten jullie echt mee stoppen. Jullie denken echt dat je het beter weet. Weet je, het is echt heel fijn voor jullie dat jullie in een God geloven, prima, respecteer ik, maar ga niet verwachten van mij dat ik dan ook maar automatisch ook maar in God ga geloven. Ik probeer jullie er toch ook niet van te overtuigen, dat god NIET bestaat? Ik kan het wel proberen, maar het gaat me toch niet lukken. Ik probeer het niet, omdat ik niet denk van: Nou God bestaat eigenlijk wel. Maar ik probeer het niet, omdat jullie zo standvastig zijn.
  Weet je, ik zou nu ter plekke iets kunnen bedenken, dat aan jullie kunnen vertellen en dan is het aan jullie of jullie het willen geloven of niet….
  Ik denk dat het ook zo met het geloof is, het is bedacht, doorverteld, en jullie mensen geloven het gewoon. Natuurlijk geloof jij het JP, want anders zou je het niet overleven. Vind ik ook best sneu, je hebt gewoon iemand als God nodig om het te overleven. Kan je het zelf niet dan? Kan je niet gewoon door het leven gaan, zonder God?
  Kijk, ik kan dat wel. Het gaat prima, goed er zijn wat probleempjes, maar die los ik lekker zelf op. (Ik weet het, ik ben ontzettend koppig)
  Maar nee, jij als jij een probleem hebt, dan haal je er God bij. Probeer je het niet zelf eerst op te lossen?
  @Joshua, ik red het prima hoor. Ik zal NOOIT zeggen dat ik het niet red, dat ik niet meer kan 😉
  @ JP
  Benieuwd wat je reactie is, en vergeef mij als ik te arrogant over kom, of te boos, of te hard.
  But thats just me, en get be used on it.

  Ik zal vandaag voorzichtig doen hoor, jij ook? 😉

 26. Hoi, nou nee, dat is het ‘m nou juist, ik kan het helemaal niet zelf, maar dat heb ik ook met vallen en opstaan moeten leren inzien. Zeker op het gebied van het afkomen van dingen, verslavingen en dergelijke, negativiteiten in jezelf of zwarte gaten bij wijze van, waar je, als je niet oppast zelf helemaal in gezogen wordt ten dode toe, heb ik gemerkt dat er op een gegeven moment ineens veranderingen ten goede gaan plaats grijpen in jezelf die toch buiten je inspanning, je geworstel en je gezoek om gaan en er boven uit. Dat noemen ze bij de AA de hogere macht, waarbij ik met nadruk zeg dat er helemaal niet alleen christenen of zelfs gelovigen bij de AA zitten. Toch erkent iedereen die hogere macht in enige vorm, dus het inzicht dat er iets of iemand is, sterker dan jezelf waar het uiteindelijk van moet komen. Vat je?

 27. Nou, ik heb er anders behooorlijk veel moeite mee, dat die god mij wil helpen…Waarom heb je overal hulp bij nodig? Je kan het toch primaa zelf?
  (Ik zal jullie God met respect behandelen)

 28. God sneaky noemen zou ik niet zozeer aandurven, geloof ik. Hoewel Hij wel tegen een stootje kan natuurlijk. Lijkt op snake trouwens, dat is juist die andere. Snaky. Maar het maakt mij allemaal niet echt uit hoor, ik bedoel: als je er maar af komt, van dingen en hoe het precies in elkaar gezeten heeft komt dan later misschien. Alleen wat iemand anders zei, ik geloof Joshua, de motivatie tot stoppen met die dingen ontbreekt vaak omdat de zondigheid ervan ook pas wordt ingezien vanuit het geloof. Maar je weergave van mijn gedachten is juist, ik begon met bewustwording. Het geloof geeft een nieuw bewustzijn van hoe de zaken zich verhouden. Wij kijken wezenlijk anders tegen dingen aan. Niet dat wij ons daar dus op verheffen natuurlijk, of ons beter voelen dan de rest, want dat is juist weer die tekst uit Efeze, maar in het besef van onze kleinheid en van onze volstrekte afhankelijkheid van de genade. Ik erken ronduit dat ik even hulpeloos ben als een baby op een ijsschots zonder God. Dat is een ervaringsfeit van mijn leven. Het heeft me nederig gemaakt en geleerd onder alle omstandigheden Hem om hulp te vragen zoals ook het kerkelijk ochtendgebed begint met een hupvraag, en alle eer aan Hem te geven. Het is toch niet erg als God je helpt? Aannemen zou ik zeggen, betere hulp is niet denkbaar!

 29. Hi! Net even naar Graceland geluisterd op You-tube. Genadeland. Wat een nummer. Daar komt dat zinnetje uit: love is like a window in your heart. Als je vraagt: wat hoop je, wat wil je, is het dit: Graceland over de hele planeet, het Koninkrijk toch nog op aarde zoals in het begin. Volgens mij kan het omdat God almachtig is en doet wat Hij wil. Hij zal ons hopelijk kunnen en willen gebruiken. Hij moet dat niet, want Hij heeft totaal niemand nodig, maar Hij wil het uit liefde voor ons, omdat Hij weet hoe ontstellend veel meer kwaliteit onze levens krijgen als wij ons helemaal aan Hem geven en met Hem meewerken. En ik weet dat omdat ik het aan den lijve merk. Mee eens geliefden in Christus? (geintje, anders krijg ik weer op mijn kop misschien) Stel je voor: de Yank en de Taliban die elkaar wenend van vreugde omhelzen en de wapens weggooien en omsmelten tot ploegscharen, en weg met al die papavervelden, Zeeuwse tarwe ervoor in de plaats, vette Zeeuwse tarwe. Ja het kan, ik geloof dat het er aan zit te komen, ik voel heel duidelijk iets. Laten we maar goed bij de les zijn en waken en bidden. Hij gaat heel hard roepen. Hoop en verwacht ik.
  Even gauw bij het onderwerp blijven: weg met alle verleidelijke gedachten. Kill, Kill!

 30. Heey Jan Paul,

  Ja zeker, heiliging(heiligmaking) daar ben je je hele leven mee bezig, en ja ik bedoel dat eindeloze vergeving beden.
  Ik ben het helmaal met je eens!
  Mooi gesproken.
  En door de 1ste brief van Johannes, heb ik de stap gezet om me te laten dopen, en me radicaal te bekeren.
  Toen ging ik er ook helemaal voor.
  Jan Paul, ik bid dat je nog een fijne tijd met God hebt.
  Ik ben vandaag zo rijkelijk gezegend, ik ben overspoeld door de liefde en aanwezigheid van mijn Heer.
  Echt geweldig, ik zit hier gewoon trillerig er van achter de computer.

 31. Hoi Joshua, bedoel je met je laatste opmerking het ‘Ik belijd….’, waar elke katholieke mis mee begint? Aan het begin van elke mis vragen we vergeving omdat we in het kleine (hopelijk) toch elke dag wel tekort schieten. Ik ben het overigens helemaal met je eens hoor, alleen blijft er altijd iets om aan te werken toch? Mijn favoriete geestelijke auteur -na de bijbel zelf dan-, Johannes van het Kruis zegt ergens: God heeft de grote vijanden van de ziel verslagen, maar mensen missen veelal de volheid van de Geest omdat ze zich niet los willen maken van kinderachtigheden die niet meer zijn dan een draad of een haar. Dan vervolgt hij: maar of het vogeltje nu aan een dikke draad vast zit of aan een dunne, het zal niet kunnen vliegen. Het zijn de nevelslierten in de zomerlucht. De gordijnen en de ramen (Love is like a window in your heart!) zijn wel open en God schijnt volop in de ziel naar binnen, maar de nevelslierten kunnen ook nog weg. Wel zijn we verloste zondaars, maar tegelijk blijft er altijd werk over, ik denk dat dat je hele leven doorgaat. Zo ervaar ik het in elk geval, terwijl ik toch ook mijn verlost zijn ervaar, met volle teugen mag ik zeggen, elke dag weer.
  Zeker kun je de zonde overwinnen, dat moet zelfs, als er 1 brief is die daar volstrekt helder over is, is het wel de 1e Johannesbrief.
  Ook jij veel zegen. Mooie tijd is dit toch met het al die christenen, heerlijke tijd. Ik heb het gevoel dat de tijd van de eerste christenen terug gaat komen. Misschien zullen ook in dat opzicht de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten…

 32. Ik bedoel het is niet zo dat je een zonde niet kan overwinnen!!!

 33. Hallo Joshua,

  Ik noem liever geen namen. Ik citeer jouw zin even:Volgens mij niemand, en waar om zou een niet christen van verleidingen af willen?
  Een zondig bestaan vind een ongelovige prima hoor.

  Ik ben het hier niet met je eens. Diegene die ik ken, wou zeker wel van zijn/haar verleiding af. Misschien wel om redenen die jij niet weet. Moet je perse Christen zijn, om van je verleiding af te willen? met andere woorden: Als je niet Christen bent, verdien je het om verleidingen te hebben?

 34. Hallo, ik heb niet alle reacties gelezen.

  Maar ik wil wel het 1 en ander zeggen als het mag.
  Als eerste wil ik even duidelijk maken dat er een grote leugen in de kerk is namelijk: dat we toch wel altijd blijven zondigen, dit is niet wat de bijbel leert, Romeinen 6: Wij die aan de zonde gestorven zijn hoe zullen wij nog in haar leven?
  In de 1ste brief van Petrus, staat er dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden.
  Het kan wel een enorme strijd zijn, maar het is niet zo dat je een zonde overwinnen kan.
  Het belangrijkste is dat we weten, dat onze wandel in de hemel is, zoals de bijbel dat zegt.
  En dat we weten dat onze zonde dood is, we zijn gestorven met Christus, en opgewekt, we mogen door de zelfde opstandings kracht lopen.
  Dood de leden die op de aarde zijn!, welke zijn hoererij, dronkenschappen, en nog een heel rijtje zoals het er staat.
  Als wij weten dat we gestorven zijn aan de zonde.
  Dan lukt het ons om ons denken te veranderen.
  En als de satan komt met gedachten, dan straf je hem meteen af met het woord, tongen taal is ook een sterk wapen.
  Zorg dat je de wapenrusting goed kent en weet wat dat inhoud.
  Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus, een kind van God hoort een leven in overwinning te hebben.
  Dit heeft mij veel geholpen, want als je weet dat je vlees dood is, en jij levend gemaakt bent, en ik een nieuwe schepping ben.
  Ja dan denk ik niet meer in het oude, van oh ik heb zo zin om naar naakte vrouwen te kijken, of ik kan me niet beheersen om te gaan schelden.
  En eindeloos om vergeving maken omdat je je zo schuldig voelt dat heeft geen zin, vraag om vergeving, dan is het klaar.

  God’s zegen iedereen!

 35. Wij kunnen onszelf niet verlossen, dat moet je wel geloven ja. Dat is heel wezenlijk. De Verlosser, Kemmel, de Verlosser moet het doen. Bidden om verlost te mogen worden, daar ligt de sleutel. De Levende Verlosser zoekt jou, zoek jij Hem ook maar, dan gaat het goed.

 36. Maar als je die gebrokenheid inziet en ook accepteert dat een mens in imperfectie hier op aarde geboren wordt, kun je dan wel spreken van ‘schuldige’ mensen? Mensen hebben een zondige natuur (Romeinen 6). Dat betekent dus dat zonde het natuurlijke gevolg is van elk menselijk handelen. Maar aangezien mensen niet om deze zondige natuur gevraagd hebben, kunnen ze toch ook niet schuldig worden bevonden aan deze imperfectie?
  Kun je deze vraag voor me oplossen?

 37. Hoi, ik heb dat vandaag ook. Zou God bezig zijn Joël 2:28 op te starten? Je weet wel van de Geest die uitgestort wordt op alle vlees, dat wordt nog wat hoor. Petrus zegt wel dat dat al gebeurd is op het eerste PinXsterfeest en dat is ook zo natuurlijk, zie Handelingen 2:17, maar ik denk dat je het ook mag betrekken op de echt allerlaatste dagen. Wat vind jij? Petrus heeft ook gelijk, want de laatste dagen beginnen natuurlijk al met Jezus’ komst naar de planeet, maar je kunt het dubbel opvatten ook naar nu toe. Misschien lees ik je antwoord morgenochtend, of eerder, maar ik moet de pleiterik maken nu. Zegen zuster.

 38. @Jan Paul

  Ik denk niet dat je God overal voor nodig hebt hoor. Ik ken genoeg mensen (En die zijn NIET Christelijk) Die ook van hun verleidingen afkwamen….Heb je God nou echt overal bij nodig? Lekker zeg. Hij is mijn bodyguard niet ofzo, die continu om me heen hangt.
  Sorry als ik zo direct ben.

 39. Hallo Kemmel,

  Het ik zeg niet dat ze het verdienen om verleidingen te hebben.
  Alleen ze geven aan verleidingen toe.
  Ze hebben er geen ernst in om bijvoorbeeld niet aan pornografie te doen.
  Dat komt omdat ze van deze wereld zijn, ze zijn ongehoorzaam(staat in de bijbel).
  Als ik ongelovig zou zijn, dan is er geen reden om bijvoorbeeld geen sex te hebben voor het huwelijk.

 40. Right. Ik snap je niet helemaal, maar ik weet wel dat zelfs een ongelovige van zijn/haar verslaving af kan komen 😉

 41. Natuurlijk kunnen niet-christenen van hun verslaving afkomen, Kamila. Alleen christenen doen het niet alleen. Zij ervaren Gods hulp en dat vergemakkelijkt de strijd tegen de verleiding/verslaving. Dat geeft Hoop.

  Mensen die niet in God geloven, moeten het doen op eigen krachten. dat is een stukje moeilijker..

 42. Aha…Nou, weer een vraag beantwoord…Thanks 😀 All of you (:

 43. Als ik hier op mag in gaan zou ik willen opmerken dat het allemaal een kwestie is van bewustwording. Zeker zijn er mensen die gewoon zeggen: ik stop nu met roken of met wat ook en het lukt ze, zo maar, pats, zonder geloof, zonder begeleiding, zonder lotgenotenclub als de AA en zonder de Hoop of andere afkickhulp. Die menen dan dat ze het zelf gedaan hebben, maar ik denk dan -noch oordelend, noch verwijtend, want ik ben alleen maar blij voor ze- in mijn hart: je kunt niet zien dat dit je geschonken is en dat de kracht hiervoor niet van jezelf afkomstig geweest is. Ook al schrijf je die kracht nu aan jezelf toe, hij is toch niet werkelijk van jezelf. Ik ga daar niet over praten natuurlijk, omdat ik zie dat iemand dat niet gelooft en dan laat ik het zo. Ik prijs hem vanwege zijn prestatie, maar in mijn hart prijs en dank ik God in hem en hoop ik dat zo iemand nog ooit tot de erkenning zal komen dat het ware geloof ook het ware perspectief biedt waarin al ons handelen plaats heeft en hoe de krachten in de mens zich verhouden. Want tenslotte leidt het geloof elk mens toch naar de waarheid dat wij tot niets goeds in staat zijn en dat al het goede dat door ons gedaan wordt, niet ons eigen goede is, maar het goede dat God doet door en in ons. Zoals ook in Efeze 2:8,9,10, een kerntekst, staat. Dus ja, er zijn genoeg mensen die zich zonder God goed kunnen redden op elk gebied, maar tegelijk nee, want zij erkennen niet dat het toch God is, die in hen woont, ook al geloven zij niet in Hem die al dat goede doet.

 44. Dus jij denkt dat God heel sneakey al die mensen helpt (die niet in God geloven, en toch willen stoppen met roken? ) om hen van het roken af te houden? Heftig…Denk ik het eindelijk zelfs eens te kunnen, helpt God mij (zo sneaky :P)

 45. Hallo mensen,
  Ik heb ook soms best moeite om verleidingen tegen te gaan….Maar heb je daar God echt voor nodig, zodat jij (bijv) niet meer gaat roken?

 46. Hé Jesse, wij hebben een zondige natuur, maar wij zijn toch ook vrij om te kiezen? Door de kennis van wat zonde is en wat de gevolgen der zonden zijn voor elk van ons persoonlijk, en door de kennis van het alternatief: de weg die Jezus wijst, en door de ondersteunende kracht der genade natuurlijk, waarzonder wij er sowieso niks van bakken, krijgen wij de kans te kiezen voor de weg die naar het Leven leidt, of is dat te simpel? Kennelijk worden we toch verantwoordelijk gehouden, anders zou God niet rechtvaardig zijn. Stel dat de hel bestaat, hoe komt een mens daarin terecht? Niet door God die liefde is en die niet wil dat iemand verloren gaat, maar door de keuzes die de mens zelf maakt en waarvoor hij zijn verantwoordelijkheid kennelijk behoudt, ondanks de ingeboren zondigheid. Kijk naar Judas. Hij zat er met zijn neus bovenop dat Jezus Lazarus opwekte, maar hij verhardde toch en haakte af. Wiens schuld is dat nu? Als wij er niets aan konden doen dat we voor eeuwig verloren gaan, zou ik zo’n God inderdaad niet hoeven. Want als God al niet rechtvaardig zou zijn, wie dan wel?

 47. Kemmel,

  Wie ken jij die niet christelijk is en die van zn verleidingen af kwam?
  Volgens mij niemand, en waar om zou een niet christen van verleidingen af willen?
  Een zondig bestaan vind een ongelovige prima hoor.

 48. Hoi Cindy, jou getuigenis is erg belangrijk en verheugend. Besef je dat je begenadigd bent als je niet om sex geeft? Tallozen worstelen daar hun hele leven mee, ik weet ervan mee te praten, al ligt ook dat nu achter me, Deo gratias. De Heilige Geest is een geest van reinheid en kuisheid. Je kunt nooit met God verenigd zijn als je leeft met ongeoorloofde lusten. Het gaat je lukken allemaal. Wat goed dat je de stap zet naar een retraite. Zet door, je krijgt een nieuw leven dat nooit meer voorbij gaat. Ken je trouwens het Korenveld in Merkelbeek? Zie de site. Sterkte en de blijdschap van God wens ik jou van harte toe. Jan Paul

 49. Ik ben er ook weer eens en nu met goed nieuws,ik ga 30 november in retraite tot 4 december echt in volledige rust en stilte nadenken over het leven en mijn leven.En hopelijk ook wat kracht en wijsheid verwerven uit wat onze broeders mij leren.Ik heb ook veel dingen waarin ik zondig ben heb nogal wat vriendjes gehad en daarnaast ook lesbische gevoelens al ben ik daar nog niet helemaal over uit hoor en ik rook en drink af en toe alcohol.Nou wilde ik zoiezo echt vanaf nu vrijgezel blijven dat ben ik ook overigens al 6 jaar en ik wil een leven zonder sex want sex vind ik totaal al niet belangrijk en heb ik nooit gevonden.Ik ben nu ook bezig met stoppen wat het roken en het nuttigen van alcohol betreft.Ik kom nu nog elke dag in die rot verleiding van pak nou een sigaretje kom op eentje kan geen kwaad en pffff wat is dat moeilijk je daar tegen te verzetten.Maar als ik in retraite ben dan weet ik zeker rook ik al niet meer en vanaf dat moment al zeker niet meer.
  Ik wil weer rein zijn!!Ik ga dit weekend voor het eerst sinds jaren weer naar de kerk en ga dit vanaf nu voortzetten.Verder ga ik in de bieb boeken halen over het geloof.
  Jaja ik ben geloof ik bezig mijn leven over een compleet andere boeg te gooien.
  Liefs allemaal,
  Cindy

 50. Ik weet niet of ik het hier neer mag zetten, maar ik doe het lekker toch 😛

  Het probleem van het bewijs.
  ‘’ Je kunt God niet bewijzen’’ word er gezegd. Dat is inderdaad waar. Je kan dat niet bewijzen, hoe graag men het ook wil. Dit is een onmogelijkheid. Maar je kan ook niet bewijzen dat je moeder van je houdt. Er zijn in feite maar erg weinig zaken die je kunt bewijzen, en die behoren niet tot de meest interessante van het leven. Iets bewijzen betekent dus dat je kunt aantonen dat het niet anders kan, het is dus een uiterste stadium van zekerheid. Maar je kan ook niet bewijzen dat de zon morgen weer zal opkomen. Je kunt niet bewijzen dat je leeft. Je kunt de schakel tussen oorzaak en gevolg die we waarnemen bij alles wat we doen, niet bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat jij dezelfde persoon bent die je 10 jaar geleden was. De filosoof David Hume heeft geprobeerd het verband tussen oorzaak en gevolg te bewijzen, evenals het verband tussen hemzelf en nu, en 10 jaar geleden. Hij is er niet in geslaagd. Hij bracht er in feite helemaal niks van terecht. Bewijzen kunnen alleen maar toegepast worden op enkele zeldzame gebieden van de filosofie en de rekenkunde. Ik denk dat we in de meeste gevallen moeten uitgaan van klaarblijkelijkheid zonder dat er sprake is van bewijsvoering. Het is namelijk vrij duidelijk dat er een verband is tussen oorzaak en gevolg. Er is een goede reden om aan te nemen dat de zon morgen weer zal opgaan. Klaarblijkelijkheid ben ik dezelfde persoon die ik 10 jaar geleden was. Ik heb alle reden te geloven dat mijn moeder werkelijk van me houdt, en dat ze met niet vetmest met de bedoeling op een gegeven dag arsenicum in mijn thee te doen 😉 En zo is er ook een goede reden om in God te geloven. Een zeer goede reden eigenlijk. Het is weliswaar geen waterdichte bewijsvoering maar toch is er alle reden om het te geloven.

  Daarom neem ik mijn woorden terug, dat God niet zou bestaan. Hij bestaat
  Jeej 😀

 51. Heey,

  Ik kom hier nog op terug oke.
  Heb een spreker ergens die dit helemaal uitlegt een exmoslim.
  Maarja misschien vind je dat niet goed genoeg, het is een een opname op video google.

  Groeten

 52. Waarom niet? Welke namen bijvoorbeeld?

  Je blijft m.i. steken in kreten overigens hoor :(. Je hebt de lezer nog niet duidelijk kunnen maken waar je jouw kreten op baseert! Zonder onderbouwing kan ik echt moeilijk waarde hechten aan wat je allemaal uitroept.

  Het lijkt me wel verstandig – om ontopic te blijven – om de discussie voort te zetten op: http://www.gebedsbroeders.nl/blog/allahgod

 53. Nee zeker niet!
  Anders zou je dat wel in de bijbel vinden, en ze zijn zeker weten niet van toepassing op mijn Jezus/God.

 54. Zijn ze niet alle 99 ook van toepassing op de God van het Christendom? 😉

 55. Heey,
  Het is zo, heey vraag het zelf eens aan een moslim, hoe hun god is.
  Allah heeft 99 namen, waaronder verschikkelijke namen.

 56. Beste Joshua,
  Jouw oordeel over de Islam is “En hun god is niet liefdevol, maar is een machtige tiran die alleen maar wilt heersen.”
  De onderbouwing daarvan is “ik ga echt niet de koran lezen, ik weet wel dingen die er in staan. Ik heb mensen er over horen spreken”
  Vind je dat gefundeerd????

  Naar mijn idee is dat enkel gemakzuchtig en veroordelend. Hetzelfde geldt voor andere uitspraken waarbij je wel een mening klaar hebt, maar niet erbij vertelt waar je dat op stoelt!

  Citaatje: “Sorry als het zo over komt dat ik niet concreet heb beantwoord”. Je antwoordt wel concreet, maar onderbouwt dat consequent niet ;).

  Als dat doorgaand zo is, dan is het gevolg dat men je niet meer serieus neemt en denk ‘ach gut daar hebben we Josh weer’, begrijp je? 🙂

  Om kort te zijn: ik vraag je niet naar een uitleg of onderbouwing wanneer het me niet zou interesseren (zoals ik je al eens vertelde). Wanneer ik iets niet mocht begrijpen, dan vraag ik daar wel naar. Maar wanneer je binnen de muren van jouw eigen wereld blijft zitten, dan bereik je een ieder daarbuiten vanzelfsprekend nooit!

  Misschien vat je het op als ‘moeilijk doenerij’, maar het is bedoeld als oprechte interesse in iemand anders zijn of haar overtuiging dan wel mening en de achtergronden daarvan!

  Groet! Hans!

 57. Weet je Hans.
  Ik wil wel gaan proberen meer vragen te beantwoorden, het was wel zo dat ik soms geen zin had om antwoord te geven(ik dacht dat snapt die toch niet) maar over het algemeen heb ik wel mijn mening verteld en de reden, misschien niet echt onderbouwd, maar wel een reden.

  Je hebt niet teveel getypt, als ik de overtuiging heb van God, dat iets zo is dan vind ik dat ook.
  Dit kan eventueel een valkuil zijn, voor satan om net te doen als God.
  Maar ik leer goed de stem van God te herkennen, en als ik iets door onderscheiding van geesten kan zien, dan wil ik het niet, of doe ik er niet aan.

  Misschien denk je nu, ja hij luisterd te veel naar zijn gevoel, ik denk niet dat dit zo is.
  Ik weet dat mijn verstand boven mijn gevoel staat.
  Alleen God kan aan de andere kant het gevoel ook weer gebruiken.
  Hoezo vind je dat ongefundeerd over de islam praten?
  Misschien iets te uitgesproken het zou kunnen, maar ik zie dit niet als ongefundeerd, ik ga echt niet de koran lezen, ik weet wel dingen die er in staan.
  Ik heb mensen er over horen spreken, dit is voor mij genoeg.
  Allah is niet mijn God, allah zegt ik heb geen zoon.
  Sorry als het zo over komt dat ik niet concreet heb beantwoord.

  Groetjes.

 58. Beste Joshua,
  ik ben blij dat je niet gefrustreerd bent ;). Lijkt me ook onnodig, behalve wanneer het je zou frustreren wanneer andere mensen er andere meningen vanuit wellicht andere overtuigingen op nahouden :p.

  Wat me wel opvalt is dat je vaak – bewust of onbewust – nauwelijks inhoudelijk antwoordt op vragen vanuit andere hoeken dan de jouwe ;).

  Het kan zijn dat de vragen niet duidelijk of concreet genoeg zijn of dat je niet wilt of kunt antwoorden, maar ik heb dat nog niet kunnen opmaken it jouw bijdragen.

  Er komen hier (gelukkig!) mensen vanuit allerlei gezindten, dus een mening is niet vanzelfsprekend, ook al is dat voor jezelf (en vanuit jouw religie bekeken) wel zo ;).

  Ongefundeerd je mening geven over bijvoorbeeld de Islam, hersenonderzoek of Bono is wat mij betreft niet vrijblijvend namelijk ;). Dat vraagt om een nadere uitleg, want uitroepen ‘het klopt gewoon niet’, iemands mening ‘onzin’ noemen of een serieus onderzoek afdoen met ‘iets over het brein’ volstaat dan niet vind ik persoonlijk!

  Jouw geloofsbelevenis vind ik intrigerend, maar door je ondoordringbaarheid kan ik er moeilijk vat op krijgen :).

  Ik hoop dat je blijft komen en blijft posten, maar ik hoop ook zeker ik wat meer en beter een inkijk in jouw geloofsbelevenis kan krijgen daardoor! 🙂

  Snap je een beetje wat ik bedoel, of heb ik weer teveel getypt? :p

  Groetjes, Hans!

 59. Ik ben niet gefrustreerd hoor, het is gewoon je typt zoveel :P.

  Geen reden om irritaties op tewekken bij mij hoor.
  Ik vergeet ook wel eens om sommige dingen niet te lezen, omdat ik dan bezig ben met andere dingen.
  En daarbij komt nog, dat ik het belangrijk vind dat iemand sterk en fast geworteld word in het geloof.
  En niet dat er iemand is die dan vervolgens met iets over het brein komt, als je daar van meer hebt dan ben gevoeliger voor religie ofzo.

  Je zal het wel hier niet mee eens zijn, dat begrijp ik wel.
  Maar mij gaat het er om, gaan we een sterkere relatie met Jezus krijgen, of gaan we dwaal sporen op, of gaan we een mengsel krijgen van allerlij zelf gemaakte geloven bij elkaar een soort van eigen religie.
  Het gaat mij om Jezus.

  Groeten Joshua.

 60. Ik had je al het een en ander gevraagd over het lokaliseren van religieuze evaringen in iemands brein bijvoorbeeld ;), en bij de post over het vloeken over de het kennelijk niet christen zijn van Bono en van waaruit dat wel of niet aangenomen mag worden ;).

  Wat vind je eigenlijk van mijn woorden “Ietwat gechargeerd …. ervaar ik dat!” Herken je dat of juist niet? En waarom? 🙂

  Groetjes, Hans!

 61. Hey Hans,

  Ja ik ken wel mensen die totaal van andere mening zijn, die totaal een andere levensovertuiging hebben.
  Ik heb wel eens met die mensen gepraat ja, gaat best goed opzich, maar het verschil zit in wie het is.
  Bij sommige mensen krijg je bijvoorbeeld snel een discussie die leid tot twist of woordenstrijd.
  Als zoiets gebeurd, dan probeer ik als snel te zeggen, hier lossen we niks mee op, we kunnen beter anders praten, of niet in discussie gaan.

  Je mag best wel wat dingen vragen hoor, ik denk dat wij er wel uit komen toch?

  Groeten Joshua

 62. Hey Joshua, de woorden ‘aangevallen’, ‘zeuren’ en ‘moeilijk doen’ zijn voor jouw rekening ;). Derhalve vermoed ik ook dat je mijn of andere vragen vanuit andere richtingen dan ook als zodanig ervaart. Heb ik dat goed?

  Ietwat gechargeerd ervaar ik op mijn beurt jouw bijdragen of antwoorden op gestelde vragen vaak als “Dat vind ik nu eenmaal”. Je verwoordt een en ander vanuit je eigen logica en vanuit jouw eigen waarheid, maar kunt mensen die buiten de muren daarvan leven niet goed duidelijk maken waarom je dat vindt ;). Althans – nogmaals – zo ervaar ik dat!

  Mag ik je vragen of er in jouw omgeving mensen zijn die fundamenteel verschillen in levensovertuiging van de jouwe? Praat je wel eens met hen over de wederzijdse overtuigingen? Vind je het lastig om met hen om te gaan? En waarom?

  Ik zal mijn spervuur van vragen even matigen ;), maar jouw woorden impliceren reeds enkele antwoorden en die houding boeit mij nogal :). Vandaar mijn interesse!

  Ben benieuwd! Groetjes, Hans!

 63. Hans, oh ik weet al welke reactie je je aangevallen voelde.

  Maar ik heb daar bij gezegt dat het toch aan mij ligt.
  Ik heb gezegt dat de Heilige Geest mij leerd om te gaan met, maar dat zou dan weer zeggen dat jij wel moeilijk bent.
  Dit is niet het punt wat ik probeerde te maken.
  Ik denk dat het ook een kwestie is, dat ik beter verwoord wat ik bedoel.
  De volgende keer beter jongens.

  Gods zegen !

 64. Hans, oh ik weet al welke reactie je je aangevallen voelde.

  Maar ik heb daar bij gezegt dat het toch aan mij ligt.
  Ik heb gezegt dat de Heilige Geest mij leerd om te gaan met, maar dat zou dan weer zeggen dat jij wel moeilijk bent.
  Dit is niet het punt wat ik probeerde te maken.
  Ik denk dat het ook een kwestie is, dat ik beter verwoord wat ik bedoel.
  De volgende keer beter jongens.

  Gods zegen !

 65. Heey, heb ik Hans aangevallen? of heb ik gezegt dat hij een zeur is?

  Ik heb alleen maar erkent dat ik soms moeite heb met mensen die zeuren.
  Dat is toch positief? daarmee geef ik aan dat ik het op het kruis nagel.
  De dood er in, ergenis is een werking van het vlees.
  Voor de rest, heb ik wel zo iets van: discussies die niks opbouwend brengen maar alleen maar twist zijn niks waard.
  Daar waarschuwd de bijbel ook tegen.
  Verder is het verstandig dat ik meer duidelijke uit leg geef, en geen afkapping geef misschien.
  Maar zoals een discussie van God bestaat wel, God bestaat niet, dat is niet opbouwend, dat is altijd vlees.
  De Heilige Geest moet zelf bevestiging geven, en ik mag toch mijn mening geven.
  Is het dan niet zo dat ik ook mag zeggen dat ik er soms niet mee om kan gaan?

  Groetjes

 66. @efelientje
  Ik ben het met Jan Paul eens: er was zeker vreugde in de hemel toen jij de verleiding hebt weerstaan! Je moet geloven dat Jezus opgestaan is en meegevolgd heeft en gezien heeft dat jij hebt overwonnen. Nu gaat het erom te volharden. De verleidingen komen wel. Dat komt omdat in ons lichaam nog steeds de zonde woont: dat wat naar beneden trekt en slecht wil. Maar JIJ wilt het goede! JIJ wilt verlost worden van die verleidingen en slechte lusten! Daarom neem je een besluit: zodra er een gedachte opkomt van lust en verleiding breng je deze gedachte als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus. Het gaat erom alert te zijn hierop. En weet je, alle kracht en genade uit de hemel staat tot jouw beschikking. Er is een troon van genade (lees: Hebreeen 4:16) om hulp te krijgen “te gelegener tijd” = op tijd, dus het is niet nodig om te zondigen! En zo wordt je stukje bij beetje losgemaakt van de zonde. Bij mij helpt het ook om gelijk ’s ochtends als ik wakker wordt te gaan bidden en zingen en Bijbel lezen. Als je niet weet waar je moet beginnen: lees eerst maar eens Hebreeen 10:19 t/m 25.

 67. Hallo Tim en Kees, ik denk dat je moet onderscheiden tussen wat gelovigen doen en laten en wat de leiders van die gelovigen hun voorschrijven. Je hebt herders en schapen. Waar iedereen het wel over eens is, is dat de zonde koste wat het koste vermeden moet worden. De zonde is het enige en eigenlijke kwaad dat Christus aan het kruis gebracht heeft. Als wij vrijwillig en in vol besef verkiezen te zondigen, scharen wij ons dus onder hen die roepen: kruisigt Hem. Of kruisigen wij Hem opnieuw, wat op hetzelfde neerkomt. Of maken wij Zijn kruisoffer opnieuw nodig. De vraag waar dus alles om draait is dan: wat is zonde en wat is het niet. Ik ben met Kees eens dat wij mensen die door hun leiders of herders ertoe gebracht worden bepaalde dingen te doen of te laten die volgens Christus zelf of het NT niet zondig zijn, niet ruw of liefdeloos moeten bejegenen. Dat betreft de privé-omgang. Als iemand meent dat varkensvlees eten in Gods ogen zonde is, laat ik hem in zijn waarde. Ik ga ook in de concrete situatie met hem mee en zal dan zelf ook geen varkensvlees eten om zijn gevoelens en om zijn geweten niet te verdrukken, zoals ik ook bij mijn broer, de vegetariër, mij onthoud van vlees. Ik at wel eens bij een orthodoxe Joodse meneer. Natuurlijk volgde ik alle aanwijzingen en ging ik er niet over discussiëren. Hij was Messiasbelijdend, in het geheim, (‘anders gooien ze me eruit’) maar bleef in de synagoge komen en onderhield de Joodse wetten omtrent het klaar maken, de behandeling van voedsel enz. Respect en zwijgen. Maar men mag anderzijds wel gedachten hebben bij de herders die zulke dingen voorschrijven. Want zonde noemen wat het niet is, is gevaarlijk en kan de zielen op een dwaalspoor brengen. Ook het omgekeerde is gevaarlijk: deugd noemen wat in Gods ogen zonde is. Het Nieuwe Testament is niet vaag. Jezus geeft heel exact aan hoe wij, elke mens, gered kunnen worden. Niet wat door de mond naar binnen gaat, maakt de mens onrein, maar de boosheid van het hart. Daarom vind ik dat herders geen dingen toe moeten voegen of weg moeten laten. Herders zijn verantwoordelijk voor de weg die de kudde gaat. Elke herder wil zijn schapen naar de hemel geleiden, maar ik meen dat dan ook heel precies de weg die de Heer van hemel en aarde wijst, gegaan moet worden. Dit geldt ook m.b.t. het geven van tienden. Ik vind niet dat dat geëist kan worden door herders. Het evangelie heeft ons in de vrijheid gezet. Bovendien waren er in de tijd van het Oude Testament, waar dat voorschrift uit afkomstig is, geen hoge huren, ziektekostenpremies enz. Ook Jezus zelf sprak de herders aan, de Farizeeërs en Schriftgeleerden bedoel ik. Hij nam geen blad voor de mond en durfde hen zelfs addergebroed te noemen. Ik denk dat we er zeker van kunnen zijn dat zelfs bij zo’n uitspraak Zijn liefde niet bekoeld was. Hoe zou de liefde ook maar een moment kunnen bekoelen in hem die de Liefde zelf was en nog steeds is?

 68. Hallo Evelientje, voor mij is de grootste verleiding te lang uit te wijden op deze site, dus ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Besef erg goed dat het feest was in de hemel toen je aan die verleiding weerstond met Gods hulp, waar je over schreef. De engelen en de heiligen omhelsden en feliciteerden elkaar. Tranen liepen uit de ogen van Maria, tranen van vreugde. Het was echt een mooie dag die in de hemel nog lang nagevierd zal worden. Maar in de hel was tandengeknars en gevloek. De duivel tierde en raasde en beet zich vol woede op de lip en siste maar door: SHIT, SHIT, SHIT. Omdat je echter niet helemaal sterk staat en in een situatie verkeert waar je alle omstandigheden tegen hebt, zoals je zelf schrijft, blijft hij aan de gang. Hij heeft de slag verloren, maar nog niet de oorlog. Hij zal je niet met rust laten. Probeer op een of andere manier geestelijke hulp te krijgen van mensen die rotsvats in het christelijk leven gevestigd zijn en die voor je kunnen bidden en je ook met raad en daad te hulp kunnen komen. Gelukkig heb je zelf ook het juiste inzicht wel, maar uit ervaring weet ook ik dat dat niet altijd genoeg is. Sterkte, zet hem op. Reken op mijn gebed en op kracht uit den Hoge. Het gaat om je eeuwige heil. Laat het genot en de verleiding naar de afgrond gaan met de verleiders en de demonen. Trek God naar voren door Hem de hele dag aan te roepen en te smeken om Zijn hulp. Zonder je af, ontwijk situaties waarin je het moeilijk krijgt. Toen ik van de drank af wilde, ben ik begonnen met niet meer naar de adressen te gaan waar ik laveloos vandaan placht te komen. Waar de eerste vraag bij mijn binnenkomst luidde: wil je een biertje? Enz. En nog slaagde de duivel er soms in me er heen te krijgen met een vals motief. Dan zei hij: je kan toch een chocomelletje nemen of koffie? Bull!!. Leugenaar! Aartsvijand en bedrieger. Slang, listige misleider van allen die naar verlossing verlangen en streven! En weer dronken natuurlijk, tot ik het eindelijk door had. En nu al jaren: verlost. 1000, 1000x o, Heer, zij U daarvoor dank en eer.
  Je kent misschien dat gebed waarvan een deel als volgt luidt: God, Ge hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen, geef dat ook wij door die Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verheugen, door Christus onze Heer. Die ware wijsheid, die gun ik jou en alle lezers van deze site van harte toe.

 69. Yep JP,
  Dat zie je onder Christenen zelf, maar zeker ook onder Christenen versus niet- of anders gelovigen. Eerlijk gezegd heb ik ook niet de indruk dat er over het algemeen wat dat betreft een grote wederzijdse interesse is…

 70. Hey, weer een super mooi verhaal. Toen ik op de site klikte hoopte ik van harte dat er een verhaal was dat paste bij mijn situatie. En nu wordt dat toch maar weer bevestigd!!,

  Ik leef hier nu voor een paar maanden in een wildvreemde stad/land. Ik leef nu in een leven (feesten, aanzicht verwerven.., ) waar verleidingen alleen maar bestaan en de dingen van God als het ware naar de achtergrond worden geblazen.

  Er is hier niemand waarmee ik over mijn geloof kan praten, dus dat is ook niet altijd zo fijn. De eerste maanden maak je vanalles mee. Zo was er ook een situatie voorgevallen, waarin de duivel mij volledig wilde winnen. Hij gaf mij een verleiding (een andere man, die geintresseerd was in mij) waar ik bijna geen nee tegen kon zeggen. Uiteindelijk heb ik nee gezegd, maar het feit dat ik in deze voor verleidingen (zoals verlangende gedachten) ben getrapt, wil zeggen, dat mijn hart andere dingen wilde, dan wat god bedoeld heeft met mijn leven.

  Nu twee maand later beheersen gedachten van verleiding mij nog steeds. Ze laten me niet los, en proberen mij elke keer weer in de situatie terug te brengen. Ik sta ermee op, en ga ermee naar bed. Even waren de gedachten weer weg, en kon ik optimaal genieten, maar helaas, door een enkel klein luttle dingetje zijn ze weer in mijn hoofd gekomen. Door deze gedachten kan ik niet meer aan God denken. Hij, die zo belangrijk is, is naar de achtergrond verdwenen, en komt heel soms even te voorschijn, om dan weer vervolgens weer naar de achtergrond gestuurd te worden.

  Ik hoop dat ik niet al te vaag ben… (a), maar dit is in het kort mijn verhaal Zo gemeen kan de duivel dus zijn. Des te meer geeft dit verhaal en jullie verhaal mij meer inzicht hoe belangrijk God is.

 71. Beste Tim,

  Wat fijn dat je Christus hebt gevonden in je leven, en dat je hebt gemerkt dat het de moeite waard om Hem te volgen, hoe moeilijk het soms ook lijkt.

  Allereerst je verkeerde dingen, ze zijn vergeven, en vanuit die vergeving wil Christus je uitdagen om alles in zijn hand te leggen, zonder schaamte omdat Hij weet dat je niet volmaakt bent, en je toch mag weten dat je veilig bij Hem bent.

  Ook al is de zonde vergeven, toch dragen we in ons lichaam en geest de gevolgen van de zonde omdat we verkeerd hebben geleefd en gedacht, het is dat patroon wat steeds weer opspeelt in ons leven en waardoor we strijd ervaren. Maar te midden van deze strijd mag je ervaren Tim dat God jouw naam heeft geschreven in de palm van Zijn hand en je vol liefde aanziet omdat je Zijn geliefd kind bent.

  Tim het Nieuwe Testament zegt dat wij niet meer onder de wet leven, en daarom is varkensvlees niet onrein voor jou en mij, maar God gaf deze wetten over rein en onrein vlees uit liefde aan het Joodse volk, Hij wist en vorige eeuw is het pas weteschappelijk bewezen dat varkensvlees van de vleessoorten heel slecht voor mensen is.
  Paulus schrijft dat niets onrein is, maar ook zegt Paulus dat dit juist wetten kunnen zijn waar we een houding moeten hebben naar elkaar van liefde, en als het dus een ander aanstoot geeft of doet twijfelen of wankelen in het geloof, dan zou het beter zijn om omwille van de ander aan te passen als daad van liefde.
  God heeft zich ook in liefde aan ons aangepast, laten wij daarin een voorbeeld nemen aan Hem.

  Tim Gods genade en liefde voor jou is zo groot dat Hij jou persoonlijk heeft geroepen en nu zijn jij en ik kinderen van de zelfde Vader en zijn jij en ik broers, puur door genade.

  Groetjes broeder,
  en Gods zegen en nabijheid toegewenst,
  Kees.

 72. Beste Tim, jou invalshoek is, denk ik, niet helemaal de meest produktieve voor je ziele-leven, voor het opbloeien van Gods Genade in jou. Je zit vast in een dit-mag-niet-meer-en-dat-mag-niet-meer denken. Ik raad je sterk aan er op een andere manier tegenaan te gaan kijken. God wil je de hemel schenken. Het ware leven, dat al op aarde begint en waar alle heiligen, apostelen enz. van getuigen. Daarbij passen absoluut geen drugs, alcoholmisbruik , pornokijkerij en ontucht. Maar ook geen woede, valsheid, jaloezie, wraakgedachten. Het is allemaal onverenigbaar met het goddelijk leven. Dus je kunt beter zeggen: dat hoef ik niet meer en dit hoef ik niet meer, zus hoef ik niet meer en zo hoef ik niet meer, want dan onderken je dat je bezig bent van al dat vuilnis verlost te worden. De dingen waar jij nu van denkt met spijt in je hart: dat mag allemaal niet meer, die zelfde dingen waren of zijn het grote struikelblok voor je geluk en je eeuwige zaligheid of heil, begrijp je? Dat kun je moeilijk zo zien omdat je eraan verslaafd was of nog bent, er in elk geval van hield, je genoot van datgene dat je naar de ondergang dreef, althans dat je afhield van werkelijk leven volgens Gods bedoelingen. Dit moet je goed in de gaten hebben. Onze zondigheid is onze ziekte en hoe ziek we wel zijn blijkt uit het feit dat we zo’n moeite hebben met het loslaten van al die kapotmakende factoren van ons ware leven in en met God. Zeg tegen God: dank U dat U mij wilt verlossen, dank U dat ik al die onreinheid niet meer hoef. Ik besef dat ik even wat bitterheid moet ondergaan, maar dat is mijn eigen schuld omdat ik vast ben komen te zitten, maar dat zal voorbij gaan en dan zal ik vrij zijn. Vrij als Jezus. Eindelijk helemaal Mens naar Gods bedoeling.
  Wat varkensvlees betreft: in het Nieuwe Testament wordt alle voedsel uitdrukkelijk rein verklaard. Het Petrusvisioen, zoek maar op. Maar er zijn geloofsgroeperingen die nog reinheidswetten van voedsel wensen te onderhouden. Zij pretenderen dus het Nieuwe Testament te verbeteren. Dat is echter volstrekt niet mogelijk. Voor niemand en tot in eeuwigheid niet. Wel kun je zeggen, vind ik: ik eet geen (varkens)vlees omdat het ten koste van de armen gaat in de 3e wereld, of omdat er crimineel met vee wordt omgegaan in onze rampzalige cultuur, maar onrein voedsel bestaat in het NT niet behalve vlees van offerdieren aan vreemde goden. Maar dat kennen wij niet meer.
  Veel succes bij je vinden van God. Hou vol, want Hij schenkt je iets waarbij al die dingen die je eens zo genotvol en fantastisch vond zullen verbleken en volkomen waardeloos worden zodat je denken zult: wat een tijd heb ik verspild. Maar ook dat moet je niet doen, want Jezus zegt: kijk niet achterom.

 73. Hoi allen in de Heer, deze stof is volstrekt universeel en centraal voor het christelijk leven. Wie zegt dat hij of zij alles in zichzelf overwonnen heeft wat scheiding kan maken tussen de ziel en Christus, heeft misschien wel op dit moment even gelijk, maar de duivel slaapt nooit en als hij zich rustig houdt, is dat alleen maar om ons in waakzaamheid te doen verslappen. En dan ineens: als op een bananenschil, pats, daar lig je. Bezweken voor een verleiding. Toch doorgezakt na vele weken geen alcohol te hebben aangeraakt, toch weer naar de cigaret gegrepen of naar je lustvlees. Of toch weer de dingen gedaan die voorbehouden zijn aan de gehuwden. Of toch weer woest geworden om totaal niets. Of toch weer koste wat het koste gelijk hebben willen krijgen, of toch weer geroddeld, of teveel gegeten, dagen achter elkaar. Of wraak genomen op een vieze stinkerige manier. Wie kent ze niet, de hartstochten en de ondeugden? Of toch weer gekeken naar die splinter en de eigen balk vergeten, toch weer ver- of geoordeeld, of iemand in de grond geboord waar anderen bij waren, hoe dapper. Mijn laatste inzicht is dat er maar 1 remedie is, die werkt tegen alles. Besef in volle concentratie wat God gedaan heeft: Hij heeft je gekozen, zonder enige verdienste van jou kant, Hij heeft je het geloof geschonken, dat je het leven heeft teruggegeven, Hij heeft je gelouterd, jaren heeft Hij aan je gewerkt om in jou de Genade vrij te hakken die diep verborgen lag onder het vuil van de oude Adam of Eva. Nu is de Genade daar in jou, geheel vrij gekomen in al zijn schoonheid en kracht: glanzend als de ene kostbare parel uit de gelijkenis, als de Schat verborgen in de akker. Jij bent die akker. Onrein was je, maar God, in Zijn liefde, reinigde je en dat ging bepaald moeilijk, want je wilde liever smerig blijven en rond blijven smakken met de lage driften van de gevallen natuur. Maar God won. Je bent helemaal van Hem, je leeft geheel in en uit de Genade. Zou je nu bezwijken voor iets dat je achter je hebt liggen? Voor het Egyptisch vlees? Zou je terugkeren naar je eigen braaksel en naar de modderpoel? Zou je jou God die voor jou gestorven is, je gereinigd heeft en hersteld in de Genade, waarmee je geboren bent dat willen aandoen?
  Deze therapie werkt bij mij.

 74. Dit wordt steeds boeiender mannen. Heb ik nu gelezen in een ander stukje Hans, dat jij geen christen bent? Ik meen me zelfs te herinneren dat je het woord christen daar met een hoofdletter schrijft, o, hier ook, zie ik.

  @ Joshua, wat me bij jou opvalt is dat je in alle heilige verontwaardiging en oprechtheid wat gespannen reageert hier en daar. Toch wat negatief gericht eigenlijk. Denk aan de grote PLUS, het kruis.
  Probeer je (als ik het zeggen mag) meer op te stellen als een rots die boven water uitsteekt en omspoeld wordt, nu door dit, dan weer door dat, zout water, olie, een lijk van een gedumpte boosdoener botst er tegenaan of een tragisch overboord geslagene, een brok walvis, dan zakt ineens de parachute van James bond met een of ander mokkel weer even over hem heen. Dan weer storm, hagel enz. Blijf er volkomen Siberisch onder, dat is het mooiste.
  Leg het bij God neer en zeg: dit hoort op Uw buro thuis, ik doe er verder niks mee. Bekiek het maar, Heer der heerscharen. Net zoals met vloeken eigenlijk, dat je moet aanhoren.
  Drink je trouwens erg veel koffie? Ik word daar toch wat gespannen van en gejaagd.
  Ik vat de woorden van Hans niet als gezeur op, maar juist als stof tot nadenken. En ik voel heel duidelijk dat hij doorvraagt omdat hij meer wil weten. Althans die indruk heb ik. Niet dat ik beter ben…
  Maar zo’n hippo-verhaal vind ik direct iets om lekker mee aan de gang te gaan op WIKI en het helemaal uit te spitten. (Ik dacht eerst dat hij zich vertypt had man, ik dacht: hij bedoelt hippiecampus, toen dacht ik aan de jaren ’70 in Californië en aan LSD.) Daar komt mijn denken verder van, want dan kan ik straks misschien weer iets weerleggen, snap je? Apologie is ook belangrijk. De apologeten, zoek maar op. Smullen man!

  @Hans. Dat onderlinge onbegrip, daar heb je natuurlijk een essentiëel punt. Dat houdt de mensen weg omdat het precies het tegenovergestelde doet van overtuigen. Waarom zou ik christen worden? Om elkaar de hersens in te slaan kan ik net zo goed buiten een kerk blijven? Dat komt uiteraard van de duivel, gemakshalve licht ik dit verder niet toe, die altijd uitgaat van het verdeel- en heersprincipe. Toevallig schreef ik aan iemand anders: zo zie je dan dat mensen die in alle integriteit geloven van Christus te zijn, toch niet elkaars geestverwanten genoemd willen worden. Hoe vreemd en tevens treurig.
  Eigenlijk heb ik hier maar 1 woord voor: dit is een droevig mysterie. Maar, zeg ik erbij: het heeft met nederigheid te maken. Zodra je afsplitsingen krijgt, heb je voorafgaand ruzie gemaakt. En dat betekent: gelijk willen hebben. ‘Heeft de slang in het paradijs nu wel of niet gesproken?’ En de enige echte slang, die onzichtbaar is en in ieders hart loert op zijn kansen, lacht zich intussen kapot natuurlijk. En daar gaat deze boze geest vanaf het begin mee aan de slag. Hij drijft de verschillen op de spits en brengt er de ijdelheid van de ikzucht bij: IK, of WIJ hebben gelijk. Dan heb je een afsplitsing en blijven ze elkaar afkatten zoveel mogelijk tot de laatste dag, tenzij God er zelf een keer een eind aan maakt, aan die verdeeldheid dus.
  Wat mij betreft: ik wil geen gelijk hebben, o.a. daarom ben ik rkatholiek geworden. Ik geloof eenvoudig niet dat de Heilige Geest de kerk van het begin ooit verlaten heeft, of opgehouden zou zijn haar te leiden. Dus geloof ik dat ik daar nog precies even goed zit als ik gezeten zou hebben 313 jaar na Christus om maar een getal te noemen. Ook in de meest corrupte tijden en met de grootste schurken in het Vaticaan zijn de heiligen toch nooit weggelopen uit de kerk, vergeet dat niet. Niet dat ik andere kerken afwijs, geenszins, ik vind alles mooi, echt waar, ook het Leger des Heils, noem maar op. Maar ik geloof ten diepste wel dat ze in het opzicht van de geloofsleer overbodig zijn. Misschien zijn ze niet overbodig in andere opzichten, zoals beleving, muziek enz. Maar qua geloofsleer was alles er altijd al en het is er nog steeds, begrijp je?

 75. Geen varkensvlees meer omdat…?

 76. het blijft lastig ja ik ben nog niet zo lang een aanhanger van Jezus en ik heb aardig wat verkeerde dingen genomen en gedaan drugs sex noem het op en nu mag dat dus niet meer nou was ik al aardig klaar met drugs dus dat gaat wel lukken maar vloek nogal veel en kijk af en toe porno wat nu niet meer mag en waar ik me wel altijd schuldig over voelde achteraf en nu snap ik waarom geen varkensvlees meer noem het op dus verleidingen iedere dag weer……

 77. “zat van dat eindeloze gezeur aan me hoofd”, zo kun je het ook omschrijven ;).

  Ik vind het alleen wel uiterst jammer van de discussie! Als je gelooft en God ervaart dan wil je dat delen met je medemens en uitdragen, ga ik vanuit. En om dat te kunnen doen lijkt het mij persoonlijk – behalve uitermate boeiend – van belang dat je probeert te begrijpen waarom iemand niet gelooft en hoe iemand daartoe komt of is gekomen! Even goeie vrienden Josh ;), maar ik vind het wel spijtig!

  Wat Jan Paul zei sluit daar mooi bij aan, omdat je jouw zekerheid beschrijft vanuit de Bijbel! Voor niet Bijbelse mensen, niet-Christenen of desgewenst ongelovigen is de kernvraag hoe je daartoe komt en jouw ervaring duidt als een Godservaring!

  Kortom wat ik vaak niet begrijp is het onderlinge onbegrip, begrijp je? 😉

 78. Goed gesproken JP.

  Hans, die onzin heb ik eerder gehoord.
  Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus, en de mens moet niet net doen als of ze God zijn, dit vind ik.

  Groeten

 79. Heey Hans,

  Nee dat is niet zo, ik ben gewoon zat van dat eindeloze gezeur aan me hoofd.
  Sommige mensen kunnen weken lang door zeuren over 1 ding.
  Daar kan ik gewoon niet zo goed mee omgaan, ik ben ook lerende.

 80. Josh, ik heb zo de schurft aan medicatie dat ik zelfs nog nooit een paracetamolletje heb geslikt, laat staan psychofarmaca, wil je me dood hebben? Ik slik helemaal nooit wat, maar nu heb ik wel die Mexprik moeten nemen vanwege mijn kleinkinderen, dan wordt het anders, dan is het weer voor de naaste.
  Ik heb geduldig geleden en gewacht en het is voorbij gegaan. Maar ook heb ik alles onthouden en werkt het nog steeds door.

  @Hans, interessant! Meen ik. Het verklaart voor mij alleen niet dat ik een ware zoon van de kerk geworden ben en dat ik omgevormd ben in de navolging van Christus. Je zou kunnen zeggen: hoe weet je of een godservaring authentiek geweest is? De bijbel geeft zelf het antwoord: aan de vruchten kent men de boom, ik ben totaal, maar dan ook totaal veranderd vergeleken bij voordat ik geloofde. Dat is voor mezelf de definitieve bevestiging. Zelfs al zou nu de godservaring uit mijn geheugen verdwijnen of al zou ik eraan gaan twijfelen, wat onmogelijk is, dan nog blijft over dat ik een nieuwe schepping ben. Dat de oude mens in mij dood is en begraven, vat je? En dat ik zielsveel van de kerk houd, ook dat. Ik leef voor God en voor de medemens, dat is nooit psychiaterswerk want daar zit altijd iets van de boze geest doorheen.

 81. Ik was even voorbijgegaan aan jouw vraag JP:
  De hippocampus is een deeltje in de hersenen die ruimtelijke informatie vastlegt en een rol speelt in je geheugen. Uit onderzoek is bekend dat heftige elektrische activiteit in de buurt van de hippocampus religieuze ervaringen tot gevolg kan hebben: het zien van God, het spreken met God, boodschappen doorkrijgen van God. Vandaar mijn redenering dat men dat als een ‘ware’ Godservaring kan uitleggen, maar ook als een soort kortsluiting in de buurt van je hippocampus.

 82. Hey Joshua :),
  jouw bijdragen vind ik wel intrigerend!
  Volgens mij is het niet zo dat ‘de mensen’ moeilijk zijn, maar dat jij het moeilijk vindt om om te gaan met mensen die buiten jouw eigen denkraam denken ;). Klopt dat of zit ik ernaast? 😉

 83. Hallo iedereen,

  Hans, wat doe jij weer lekker moeilijk:P.
  Ik kan daar niet zo goed tegen, tegen mensen die zo moeilijk doen.
  Maar ik denk dat God mij aan het helpen is, om met die mensen om te gaan.
  Ik word altijd zo moe van die mensen, niks tegen jou hoor Hans, ik weet niet of je nou zo’n zeur bent of niet.
  Ik heb ze wel lief, het is niet dat ik bitterheid tegen die mensen heb, maar t is soms gewoon echt vervelend.

  Heer ik bid U, leer mij om tegaan met moeilijke mensen.

  JP, toffe getuigenis, dan gebruikte je toen zeker ook medicatie.
  Ik hoop en denk dat je dat nu niet meer gebruikt.
  Want ik ken meer mensen en die medicijnen maken je leven kapot.

  Groejes.

 84. Veel sterkte Kemmel, maar je kan toch wel computeren na de operatie? Mijn 2 jongste zoons hebben ook allebei een kruisbandreconstructie gehad. Voetballen. Maar het is allemaal goed. David is 100%. Johannes heeft jammer genoeg ook meniscusschade. Wel erg voor je, 9 maanden revalideren. Goed blijven oefenen, vooral de strek-oefeningen. Die strekking moet er echt helemaal in en dat is lastig. We leven mee, hou toch zoveel mogelijk contact, zodra je weer wilt en kunt. Mag ik bidden dat de operatie goed gaat en dat je je zo vurig verlangde zekerheid mag ontvangen?

  Zegen, succes, JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Een gedachte is geen zonde

Vorige week heb ik jullie verteld dat woorden kracht hebben. Dat je woorden van leven en dood kunt spreken. En dat een...