Geef leiding aan je emoties [1)

God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Psalm 46:2-4

Bergen die beven door haar onstuimigheid, dat klinkt als een grote natuurramp. Toch vreesde David niet. Hij koos ervoor om niet bevreesd te zijn. Er zijn veel meer voorbeelden hiervan in de Bijbel te vinden. Ondanks alles wat er om hem heen gebeurde koos hij ervoor om God te aanbidden. Zelfs wanneer de aarde van plaats zou veranderen en bergen werden verzet, koos David ervoor om niet te vrezen en was hij ervan overtuigd dat God hem zou helpen.

Ik geloof dat we kunnen kiezen om blij te zijn en niet te vrezen, zelfs wanneer allerlei narigheid ons overkomt. Andrew Wommack zegt in het boekje “Geef leiding aan je emoties” het volgende erover;

“We kunnen ervoor kiezen om blij te zijn temidden van negatieve omstandigheden als we onze gedachten richten op wat God zegt en onze aandacht meer focussen op het geestelijke dan op het natuurlijke.”

Tegenwoordig worden we gebombardeerd gebeurtenissen en situaties uit de hele wereld. Onze vijf zintuigen maken overuren doordat we beschikking hebben tot alles wat er zich in deze wereld zich afspeelt.  Het meeste van dit alles is negatief, omdat dit het meest aandacht krijgt. Als we ons contant richten op negatief nieuws dan worden we hiermee ‘besmet’. Zo werkt het gewoon.

Morgen deel II, alvast een goed weekend!

Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *