“Ik loop met zelfmoordgedachten rond”

Zelfmoord, Ik vind het een lastig om over dit onderwerp iets te schrijven. Wekelijks staat er weer in de krant dat iemand zelfmoord heeft gepleegd en dan nog niet gesproken over de zelfmoordpogingen… Mensen zien geen enkele uitweg meer en besluiten uit het leven te ontsnappen, door zelfmoord, dat is volgens hen de enige en juiste oplossing…

Ook de Bijbel dachten er al mensen dat zelfmoord de enige oplossing was om te ontsnappen van al hun problemen. In Handelingen 16:27 staat;

De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.

Mensen dit is niet de juiste oplossing! God heeft een veel mooier oplossing bedacht en laten uitvoeren speciaal voor jou, zelfmoord lost de problemen niet op, maar God kan en wilt dat wel. Hij heeft het beste met je voor.

Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! 2 Petrus 1:3-4

God geeft je een hoopvolle toekomst

De duivel heeft het slechtste met je voor. Hij geeft je allerlei negatieve gedachten en gevoelens, die fluistert hij in je gedachten. Hij wil dat mensen vroegtijdig doodgaan zodat hij ze kan volledig kan verslinden.

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 1 Petrus 5: 8

God heeft de oplossing, Jezus hij is aan het kruis gestorven om al onze fouten te dragen. Ook jouw fouten keer op keer wil hij vergeven. God houdt enorm veel van jou, om wie je bent, om hoe je eruit ziet, Hij geniet van jou en geeft om jou.

Real-life heeft een goede en hulpvolle boodschap voor (jonge) mensen die worstelen met zelfmoord; Zelfmoord hoeft niet jouw einde te zijn

Loop je rond met zelfmoordgedachten, dan willen we je aanmoedigen om een e-mail te sturen naar ons; Info [at] gebedsbroeders.nl
Wij willen er graag voor je zijn.

Heel veel zegen toegewenst, Rob

Reacties

 1. Wow, heftige aflevering van Jjong vanavond over zelfdoding. Iemand nog gezien??

 2. Intussen heeft het gebedsbroedersteam contact opgenomen met Romke per mail..

  We willen een ieder vragen om te bidden voor Romke, namens het gebedsbroedersteam, Mark, Mark en Rob

 3. Hé Romke,

  Ik vind het heel erg dat je deze overweging hebt. Doe het alsjeblieft niet! Laten we erover praten. Ik heb je toegevoegd op msn. Hoop dat ik je daar spreek.

  Ik geef wel om jou, en God al helemaal!!

 4. hallo ik loop al een tijd met zolfmoord om ik zie het niet meer zitten ik bet vroeger zeer zwaar mishandelt en ik heb heel vaak een teleur gestelt door een vrouw en ik zoek maar en zoek maar om een goede vrouw maar wat ik hoor is alleen maar geen interesse ik ben het leven zat ik ben alleen ik heb niets meer waar ik verder mee kan leven ze willen mij niet ik ben er over mijn dood is een uit komst dan heb ik het maar weer gehad ik ben van plan om mij te doden ik zie het echt niet meer zitten ik heb al veel te veel mee gemaakt en dat blijft niet is de koude kleren zitten van daar ik zeg nou ik stap er binnen kort er uit mijn leven

 5. Beste Vrinda,

  Ik heb je hele verhaal aandachtig doorgelezen, en tjonge.. Wat hebt u een lastige en zware tijd achter de rug.. Wat vreselijk ook van die relatie van 5 jaar. Begrijpelijk dat je je vies voelde en intens verdrietig..

  Bracht deze zus van je ex-vriend je naar het christendom of naar Osho? Wat vreselijk al die pijnen, angst. En dat uitzichtloze gevoel, wat een vreselijke gedachte. Wat moet het moeilijk voor je zijn geweest om al die jaren door te komen.

  God zij dank, dat je geen zelfmoord hebt gepleegd. Gaaf dat u je open stond voor het geloof en opzoek bent gegaan naar de waarheid.

  Geweldig ook dat je op die bewuste dag de stap hebt gezet om naar voren te gaan, om voor je te laten bidden. Ik geloof ook dat er verlossing is, maar wij als schrijvers van deze site, het gebedsbroedersteam hebben wel een heel andere visie op de bhagwan beweging. Wij kunnen ons niet vinden in de leer van Osho. Alleen Jezus christus heeft ons verlossing geschonken, Jezus de zoon van God. De enige zoon van God. De enige boodschapper van het evangelie en de enige verlosser die verlossing heeft gebracht. Ik quote; “Volgens Bhagwan waren alle religies een, en de verschillen die er waren, waren gebaseerd op toeval in de bepaalde tijd plaats en cultuur. Maar alle religies in Bhagwan’s visie hadden dezelfde visie; richt je naar binnen, het hemelse koninkrijk zit binnen in je.”

  Richt je niet naar binnen, richt je op Jezus Christus, Richt je op God. Ik geloof dat het hemelse koninkrijk nog moet komen op aarde. We weten alleen niet wanneer de mensen zoon, Jezus Christus komt.

  Ik geloof niet dat de bhagwan beweging match bij de God waar ik in geloof. En ik geloof ook niet dat de God die u uit uw stoel trok dezelfde is als de bhagwan beweging waar u nu bij bent aangesloten. Ik heb zelfs een afkeer van Boedha, Osho, Krishna en vele andere godsdiensten. Niet dat ik niet omga met mensen die in andere religies geloven, maar ik kan niet achter hun godsdienst staan. Het gaat pal tegen mijn geloofsbeleving in.

  Je vertelde dat je niet eerder een leerling kon worden van bhagdan (osho) voordat je meditaties had gedaan. In tegenstelling tot jouw geloof, geloof ik wel dat ‘de waarheid’ en ‘de juiste godsdienst’ bestaan. Ik geloof dat Jezus christus de enige waarheid is. Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven.

  Ik quote van een site op internet; “Wil je geloven in een eeuwig leven in de hemel bij Jezus, prima! Geloof je in een reïncarnatie door het Vedische multigodendom : prima ! Iedere goeroe, of het nu Jezus is, Mohammed, Krishna, Buddha of Bhagwan zélf is een manifestatie van het goddelijke dat eventjes de aarde bezoekt. Hierdoor laat God weten dat Hij dicht bij Zijn mensen wil staan”

  Gods woord spreekt over Jezus als boodschapper gestuurd door God, niet over meester als een Lao Tse, Boeddha, Socrates, Jezus, Mohammed oid. Ik geloof dat Jezus Christus de enige is die redding brengt. Helemaal niet zo prima dus om te geloven in een reïncarnatie door het Vedische multigodendom o.i.d.

  29 “U moet in Mij geloven. Dat is de wil van God, want Ik ben door Hem gestuurd.” 47Luister goed: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 29Jezus antwoordde: Joh 6:29+47. Wij geloven in Gods Woord.

  Wij zijn niet als zoveel anderen die van Gods boodschap een handeltje maken; nee, wij verkondigen haar met oprechte bedoelingen, in opdracht van God, ons bewust van zijn aanwezigheid, en in verbondenheid met Christus. 2 Korintiërs 2:17

  Je vertelde dat je geen leerling van Bhagwan kon worden voordat je meditaties had gevolgd. Nu, lees ik overal op internet dat deze meditaties geld kosten, en behoorlijk wat ook. Ik geloof niet dat God ons dingen oplegt, voordat je mijn leerling mag worden moet je eerst… Ik geloof dat het christendom de enige religie is, waarbij je het niet hoeft te verdienen, het is genade, door Jezus Christus geschonken.

  Jezus Christus is de Geneesheer. De Heilige Geest wil jouw pijn, intense verdriet, e.d. helen. Niet alleen de westerse mens is verziekt, een ieder is van nature een zondig mens, door de zondeval. Wij allen hebben bevrijding nodig en ik geloof dat alleen Jezus Christus die werkelijke bevrijding kan geven. Hij wil je volledig genezen van je Crohn, echt waar!

  Gods woorden, in de Bijbel. Spreuken 4,22
  Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.

  Weetje, het klinkt misschien voor velen mensen als een geweldige verlichting, 1 oplossing, tientallen religie, maar 1 God. Maar het strookt niet met mijn visie, met mijn oog op het christelijk geloof, met mijn visie op Gods woord, de Bijbel. De God waar ik in geloof, is de God die hemel en aarde schiep in zes dagen, en zag dat het Goed was. De bevelhebber van hemelse legers, de God die zijn Zoon uit liefde voor de mens naar de aarde zond. De God die zijn Zoon de opdracht gaf om redding te brengen en vergeving te brengen. Jezus Christus stierf aan het kruis voor onze zonden. Jezus christus na drie dagen op uit de dood. Jezus Christus is sterker dan de dood. Deze machtige God dien ik. Jezus Christus is de enige boodschapper die God naar de aarde heeft gestuurd.

  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timoteüs 2:5

  Geweldig dat u zoveel houdt van Christus Jezus. Ik heb ook een geweldige liefde voor God de vader, zijn zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest. Wel hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat ik geloof in 1 meester, die 33 jaar op aarde heeft geleefd. Ruim 2000 jaar geleden. Mijn meester heeft de Heilige Geest 2000 jaar geleden gestuurd om mij te helpen. Jezus Christus, mijn enige meester komt spoedig terug.

  Jullie zullen wel geruchten horen dat Ik hier of daar ben. Maar ga niet kijken. Loop niemand achterna. Want als Ik terugkom, zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet. Lukas 17:23-24

  Ik ben het niet helemaal met je eens dat de kerk er alleen is om steun te zoeken. Ik ga naar de kerk om een machtige God te aanbidden. Om met mijn broeders en zusters te worden onderwezen in Gods Woord en Gods naam groot te maken. Natuurlijk is het ook geweldig om elkaar op te bouwen en te sterken, maar de

  ..Let dus goed op welke weg u bewandelt..’’, “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” Efeziërs 5:15a +19-20

  Ik ben het volkomen met eens dat je dingen niet zomaar klakkeloos moet aannemen, maar dat je onderzoek moet doen. Toets het. Wel ben ik daarentegen het niet eens dat je moet vertrouwen op je eigen innerlijke voelen.

  Jezus zegt in zijn woord; Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6

  God was er altijd al. God zei:
  ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Genesis 1:26a We zijn inderdaad het evenbeeld van God, dat wil niet zeggen dat we daarom ook direct Gods eigenschappen hebben gekregen… dat iedereen een hemels koninkrijk in zich heeft, en dat daardoor de mens zelf ook God is geworden. De aarde is geschapen in zes dagen, en de Heer zag dat het Zeer goed was.

  In het koninkrijk van God is God de vader, koning. Wanneer je Jezus hebt aangenomen als verlosser dan heb je het burgerrecht ontvangen van het hemels koninkrijk.

  Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus. Filippenzen 3:20

  Je herinnert je misschien wel het bekende gebed, wat God zijn discipelen leerde. Daarin wordt ook duidelijk dat Gods koninkrijk nog niet is gekomen.
  “Onze vader in de hemel..” “laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden”

  Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! –, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. Jesaja 45:18

  Wij herscheppen de aarde niet, wij breken de aarde alleen maar verder af. Alleen God kan jouw leven herscheppen. Je zult een nieuwe schepping zijn in Christus, wanneer je je bekeert tot Christus.

  Wanneer je dus christen bent geworden, dan heb je een nieuwe natuur ontvangen. Jezus is in je gekomen, de nieuwe mens. Een nieuwe natuur. “Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Kol. 1:27

  God spreekt ook tot mensen zonder dat om gevraagd is, de Bijbel staat vol met verhalen waarin God mensen roept. Samuel is een bekend voorbeeld. Wanneer we bidden, praten we met God. Maar soms praat God ook door ons door de Heilige Geest. Ongevraagd spreekt God door je heen met dromen, visioenen, Bijbelteksten, bemoedigingen, etc.

  Het klopt dat bewuste zonden je kunnen afhouden van Gods stem verstaan, het is daarom belangrijk daar afstand van te doen.

  Ik wil je hartelijk bedanken voor je reactie,

  Ik wil je aanmoedigen om alles te toetsen aan de enige waarheid, Gods woord, de Bijbel.

  Wees wie je bent, je bent een uniek schepsel van God, niet van jezelf.

  Gods zegen toegewenst,

  Groetjes Rob

 6. Hallo, ik ben nu 58 en ben opgegroeid in een gezin waarin mijn vaders wil wet was en zijn woorden de waarheid. dus leerde ik dat god niet bestaat en mensen alleen maar geloven uit angst voor de dood. Op mijn 14e werd ik ziek , belandde in het ziekenhuis waar ze niets konden vinden wat de oorzaak kon zijn van mijn enorme buikpijn.
  Ik heb tot mijn 27e een leven gehad van vele operaties,pijnen,en een realtie van 5 jaar waarin ik (wist ik toen niet) sex als verkrachting ervaarde en me vies voelde daarna en heel diep intens verdrietig. Toch was het deze man die doordat hij zelf een zelfmoordpoging ondernam en zijn zus ons naar het leger des heils bracht waar een vriendin van haar ons opving, degene die me naar God leidde. Niet op dat moment maar 2 jaar later.
  Ikzelf was toen aanhet einde van mijn vermogen. Een lichaam dat iedere dag vreselijke pijnen had, gevoelens van angst,waardeloos voelen,geen uitweg of toekomst of enige verwachting naar een klein beetje geluk en liefde verwachtend en flauwvallend op werk,straat, overal door zwakte.
  Uiteindelijk wilde ik zelfmoord plegen en die gedachten waren er al een aantal jaren maar werden zo krachtig dat ik alleen nog maar nadacht hoe ga ik dat doen en zelfs het verdriet wat ik mijn familie zou aandoen hielp me niet langer om het niet te gaan doen. Toen kwam de gedachte : Ja maar velen op deze wereld geloven in een God, wat nou als God wel bestaat.
  Dan zou mijn lijden een zin hebben en was er verlossing mogelijk. Ik ging naar het leger des heils om uit te zoeken wat waarheid was en aanhet einde van de dienst werd gezegd. ieder die hier aanwezig is en God niet kent kan God ontmoeten door naar voren te komen en neer te knielen en wij bidden voor je.
  Ik zat als vastgenageld op mijn stoel endacht: Ik ga echt niet naar voren naar iets waarvan ik niet eens weet of het bestaat.
  De volgende gedachte was, ja maar ik ben toch hier om dat uit te vinden. En toen bad ik.
  God , als U bestaat geef me dan 1x een teken en ik zal nooit meer twijfelen en de rest van mijn leven besteden om dichter bij u te komen. Terwijl ik dat innerlijke gebed had werd mijn lichaam overgenomen en stond op en begon naar voren te lopen. Ikzelf was in stomme verbazing want ik had helemaal nog niet besloten dat te gaan doen. Ik liep dus niet, maar God Zelf had het overgenomen en me antwoord gegeven. Daarna begon mijn verandering en ik las in de bijbel voor het eerst van mijn leven. Maar ik las alleen maar wat Jezus de mens als de Christus had gezegd, gedaan,geleerd zonder me bezig te houden met de verhalen van apostelen, etc. Want ik vertrouwde alleen op Christus voorbeeld en wijze raad.
  Na 1 jaar kreeg ik de kracht om mijn relatie te verbreken en werd een jaar gestalkt en bedreigd, dus lijden deed ik nog steeds. Totdat er 1 moment kwam van: nu is het genoeg al kost het me mijn leven, ik laat hem niet langer mij terroriseren en het leven onmogelijk maken.
  De ontmoeting die ik toen had en waarin ik hem vroeg. Waarom laat je me niet met rust en vrij en geeft me de gelegenheid om misschien ooit met een ander gelukkig te worden. Wij samenkunnen dat niet en je woont nu tochal samen met je vogie vriendin waar je ook een kind mee hebt, en hij zei: ik kan je niet loslaten want ik hou zoveel van je. En daarop zei ik, dat is geen liefde dat is iemand willen bezitten. Ik spuug op die liefde van jou en daarop sprong hij me naar de keel in een uitbarsting van waanzin en ik voelde geen angst, maar overgave en vergaf hem terwijl hij het deed. (Dit omdat ik wist dat hij er in wezen niets aan kon doen en zelf een slachtoffer was ). Hij hield op net toen ik dacht dat het voorbij was, deinsde achteruit en viel neer op de bank met zijn hoofd in zijn
  handen zei hij gebroken. mijn god wat heb ik gedaan. Daarop keek hij mij aan met ogen vol wanhoop en verdriet en zei:
  ik zal gaan en je nooit meer lastig vallen en hij hield woord.
  In latere jaren toenik een discipel van de indiase bhagwan nu osho geheten, was geworden (na leiding van God en antwoord op mijn gebed aan hem) heb ik hem weer ontmoet op het strand samen met zijn vrouw en kind en hoorde dat hij een kwaadaardige hersentumor had.
  De ontmoeting was er een in liefde want ik had hem bij het laatste kontakt al gezegd, ik heb je alles vergeven, wees gelukkig.
  Voor hem was het bevrijdend om te zien hoe gelukkig ik was en dat het schoon was tussen ons.
  Er was vrede tussen ons en ik weet dat wij beiden slachtoffers waren van ons verleden en achtergrond in familie.
  Zijn geest was vervormd geraakt door een moeder wiens geest vervormd was geraakt tijdens de oorlog in de kampen van indonesie. Dus wie heeft schuld?
  Bij bhagwan osho op mijn 31e begon ik met meditaties want eerder kon je geen leerling van hem worden en aangenomen worden. Bij de 3e kwam ik in een innerlijke hel van alle emoties en ingehouden schreeuwen van pijn uit en die raasden door me heen.
  Dat heette de dynamic en was ontworpen door osho omdat hij zei , de westerse mens is zo verziekt en onderdrukt in zijn emoties dat het ze ziek maakt en dat moet vrij komen, anders kun je niet tot meditatie komen waarin meditatie niet anders is dan innerlijk stil zijn en in die stilte God ervaren in je wezen en een verbondenheid met de mensheid en daarbuiten.
  Na die meditatie voelde ik me innerlijk gereinigd en als een pasgeboren baby. Schoon en zuiver voelde ik me en de volgende dag heb ik alle medicijnen (2 planken vol) naar de apotheek gebracht, wetend dat er een nieuwe weg gewezen was en ik het niet langer nodig had om medicijnen te slikken.
  De ziekte van Crohn die ik bleek te hebben (kwamen ze pas achter op mijn 28e) en een stuk darm was al verwijderd en daarna was het weer opgelaaid en lag ik weer inhetziekenhuis, heeft tot nu toe nog steeds zijn reakties, maar ik gebruik sinds mijn 31e geen medicijnen meer
  en heb sinds die tijd niet meer in het ziekenhuis gelegen hiervoor. Hiermee wil ik benadrukken dat niet iedereen mij moet navolgen rondom medicijngebruik want dat kan in een ander zijn leven, onjuist zijn.
  dit is mijn persoonlijke verhaal in dehoop dat al is het er 1, iemand kracht en moed eruit kan putten . Ik hou ontzettend veel van Christus en hij van mij.
  Maar ik hou ook van Boedha, Osho, Krishna en vele andere
  Verlichte Boodschappers van God die ook nu op de Wereld zijn. 1 is bv. moeder Amma die ieder jaar naar Nederland komt
  en ik weet dat we in een tijd van ontwaken en transformatie zitten op weg naar een nieuwe wereld en dat er heden ten dage vele engelen en meesters op Aarde zijn om ons te helpen, evenals de Goddelijke Geestenwereld heel dichtbij is.
  Je kunt God ontmoeten in je eigen huis of waar je ook bent, want God is overal beschikbaar.
  Iedere kerk,ashram, moskee is niets anders dan een plek voor mensen om steun te zoeken, maar er zijn vele plekken waar juist die steun er niet is en de
  zwarte kant regeerd en mensen misleid. Dus vertrouw op je eigen innerlijke voelen en blijf jezelf trouw, neem nooit iets zomaar klakkeloos aan maar onderzoek, toets en wees verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.
  Ik wens ieder Gods Zegen en
  weet dat God ieder mens zowiezo al liefheeft en zelfs voordat die de daad begaan heeft die persoon al vegeven heeft. Zonde is alles dat tegen de Liefde is. God heeft ons zijn macht , kracht, vrijheid gegeven en kan niet ingrijpen in onze keuzes want dan zouden we niet vrij zijn.God heeft zichzelf geschapen omdat God bedacht dat het fijn was om op de Aarde waarin God eerst alles bedacht had in vormen van bergen, oceanen,bossen,vogels, dieren , bbloemen, etc. etc. zichzelf te scheppen in de vorm van mensen begiftigd met alles wat God zelf kon en dat is scheppen. En we scheppen iedere dag, ieder moment, iedere seconde in iedere gedachte die we denken, in alles dat we uitvinden en bedenken, wij kunnen ons eigen leven herscheppen en wacht niet tot God het voor je doet, want dat kan hijzijdat niet doordat hij ons Alles heeft gegeven van zichzelf. En als ik hijzijzichzelf zeg bedoel ik dat God zelf geen lichaam of vorm heeft en nooit gezien of gevonden kan worden, dan in alles wat geschapen is. Als een goede vriend je alle liefde en steun geeft, is dat de liefde van God in die persoon die een liefdevol leven leidt. God kan alleen met je praten als jij om hulp vraagt, ongevraagd kan dat niet. God kan je steeds beter bereiken als je jezelf vergeeft en liefhebt en omarmd in alles wat je gedaan hebt , want zolang je leeft in zonde,schuld etc.gevoel kun je God niet horen want je gedachten en emoties zijn de stoorzenders. Dus zeg niet ik heb gebeden en God antwoord niet.
  God antwoord altijd, maar het kan zijn dat je zijn antwoord niet herkent want god doet dit via mensen, boeken,tv.,internet,ontmoetingenn met vreemden en die vreemde kan een engel zijn die even vorm aanneemt om met je te kunnen praten. Lieve mensen, dit was het, ik wens jullie een ontwaken tot God in jezelf.
  Inliefde Vrinda

 7. Ik moest wel even lachen naar aanleiding van de Real-life link: “Ik heb ook een boekje geschreven, te bestellen voor 8 euro” :). Hoe God vercommercialiseert wordt ;).

  Verder een intrigerend, moeilijk en veelomvattend onderwerp…

  Er schiet me van alles te binnen wat ik wel zou willen vertellen, maar ik zal jullie even niet vermoeien met lange epistels en hou het in eerste instantie even bij een linkje ;).

  Mijn geniale, muzikale held Billy Joel schreef namelijk het lied You’re Only Human n.a.v. de vele zelfdodingen onder tieners. Hij neemt een jongen mee in de toekomst om de gevolgen van zijn eventuele daad onder ogen te zien, en wijst hem op zijn ‘second wind’, waarin je – wanneer je gelovig bent – zelfs iets Goddelijks kunt zien.

  Mooi lied, mooie boodschap vind ik, te vinden op Billy Joel-You’re Only Human (Second Wind) ! 😉

 8. Hooois Anoniem,

  ”Hij wil dat mensen vroegtijdig doodgaan zodat hij ze kan volledig kan verslinden”
  Kan je misschien uitleggen wat je hiermee bedoelt?

  Ik wilde hiermee duidelijk maken dat de duivel het slechtste met je (ons) voor heeft.
  De duivel zag je gedachten influisteren bv.; Iedereen heeft een hekel aan je, wat voeg je nog toe op deze aardbol… Niemand zal jou missen… Het is aan jou om deze gedachten binnen te laten in je gedachten of dat je ze niet accepteert en negeert.. Wanneer jij toegeeft aan deze gedachten en daadwerkelijk zelfmoord pleegt, dan heeft naar mijn mening de duivel zijn doel bereikt. Niet dat je dan wel/niet in de hemel komt, daar wil en kan ik niets over kwijt. Maar God had een plan voor jou leven. Een schitterend, uitgewerkt plan. Voor je gevoel laat God weinig moois zien van Zijn plan maar als je wacht, dan kun je langzaam de mooie kanten weer gaan zien in het leven. De duivel geeft je alleen maar onzekerheden, maar God geeft je zekerheid. Soms is het inderdaad lastig om deze zekerheden te kunnen zien, maar ze zijn er wel degelijk.

  Wanneer jij vroegtijdig doodgaat door zelfmoord dan is het plan wat God met je had abrupt stopgezet. De mooie werken die God voor je had klaarliggen, voor al dat moois wat nog zou gaan komen, daar is een stokje voor gestoken. Met volledig verslinden bedoel ik dat God door jou heen niets meer kan betekenen op deze aardbol wanneer jij zelfmoord hebt gepleegd. De duivel vind het afgrijselijk wanneer jij een licht ben voor de mensen om je heen. Vandaar dat ze ook wel zeggen dat hoe dichter je in de voorlinie zit van een legermacht, hoe gevaarlijker en risicovoller het wordt. Oftewel hoe meer je (van) voor God doet (ziet) des te meer strijd je ervaart. De duivel wil de mooie werken van christenen tegenhouden. Hij fluistert ze in dat ze moeten stoppen, dat ze het belabberd doen en dat ze waardeloos zijn, etc.

  Als je me nog niet goed begrijpt, dan wil ik echt vragen om een nieuwe reactie te plaatsen.
  Ik wil er voor je zijn,

  Groetjes Rob

 9. Je kunt er echt geen mening over vormen. Hoe vervelend ook ik heb begrip voor mensen die de daad doen. Helaas dat er ook een aantal bij waren die schreeuwde om aandacht maar daar heeft dan ook de omgeving te laat op gereageerd. Degene die het misschien niet door had willen zetten maar waar het toch het eind resultaat de dood heeft, moeten de medemensen zich maar eens zelf afvragen ben ik / jij niet te kort geschoten. De dood is de enige rust voor een mens in diepe nood.
  God zal er ook begrip voor hebben want anders had God wel ingegrepen als Hij zo machtig is.

 10. ”Hij wil dat mensen vroegtijdig doodgaan zodat hij ze kan volledig kan verslinden”

  Kan je misschien uitleggen wat je hiermee bedoelt?

 11. Bedankt voor jullie reacties…
  Ik begrijp dat het moeilijk is om je voor te stellen hoe fantastisch een leven met God is wanneer jij je net (jaren) beroerd voelt.
  We proberen door deze website te laten zien dat God een geweldige God is, dat Hij het beste met je voor heeft en dat Hij enorm om je geeft.
  Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie openheid, dat vind ik echt bijzonder gaaf. We hebben een aantal blogs geschreven die goed aansluiten bij dit onderwerp. Als je wilt mag je ons een emailtje sturen, dan mailen we je het documentje even door.

  God heeft zijn Leven gegeven voor ons, voor jou. Hij heeft als het ware al zelfmoord gepleegd. Hij wist dat hij dood moest gaan en dat deze oplossing de enige oplossing was om mijn en jouw fouten te vergeven.

  Het zou dubbel en tegenstrijdig zijn wanneer wij dan ook nog zelfmoord gepleegd. Want er is al plaats gemaakt voor een uitweg. Jezus is de weg de waarheid en het leven.

  Heel veel zegen toegewenst en ik zal voor jullie bidden.

  Rob

  P.S.: Mailen voor het documentje met blogs m.b.t. zelfmoordgedachten kan naar Info [apestaartje] gebedsbroeders.nl

 12. Wegens kerstomstandigheden zal ik rond 20:00 de reacties beantwoorden.
  Eetsmakelijk alvast ; )

  Groeten

 13. Pfff wat een onderwerp met kerst, vooral omdat zo dichtbij komt. Zelf heb vaak aan zelfmoord gedacht en ben zelfs op een gesloten afdeling gekomen omdat ik echt niet meer veder wilde, iets waar niet trots op ben.
  Dit was allemaal toen ik god niet kende, zijn liefde niet ervaarde in mij leven, dat niks van hem wilde weten, omdat beheerst werd door haat en boosheid.

  Nee op die moment dacht ik niet aan god en wilde ik ook niks van hem weten, alleen heeft hij door mijn familie heen zijn liefde laten zien, door andere mensen heen heeft hij mij laten zie dat hij wel dergelijk daar was toen ik wenste dat dood was.

  Nu leer ik langzaam om alle pijn en vedriet los te laten, dat God van mij houd en dat wel dergelijk bezonder ben!

  Ik hoop dan ook dat God deze web-log gebruikt om andere mensen aan te raken en te laten zien dat hij liefde is! Zoals hij dat bij gedaan heeft met mijn familie en vrienden!

 14. soms klinkt het allemaal zo mooi, God houdt van je en hij heeft het beste met je voor.. het kan best, maar weetje, het klinkt zo ‘nep’ in zo’n situatie (nep is beetje verkeerde woord, weet even niet beter)
  als je echt serieus met zelfmoordgedachten rondloopt, denk je meestal niet meer aan God, of naja, niet aan de God die liefdevol is. ik had juist meestal dat júist God me helemaal niets meer kon schelen, zovaak krijg je te horen van “ja maar God is liefde, God zorgt voor je” maar zo voelt het gewoon niet.
  dat ik steeds weer door mn moeilijke periodes ben heen gekomen komt niet omdat ik zélf mn vertrouwen in God heb teruggekregen, maar meer omdat er lieve vrienden voor me klaarstonden, die níet over het geloof gingen praten, maar wel in hun daden God’s liefde duidelijk maakten…
  en nog even dit: “God geeft je een hoopvolle toekomst”
  ik had hoop op een mooie toekomst, maar stukje bij stukje is die afgebrokkeld, door een ongeluk dat heel mn leven heeft veranderd. ik had nog hoop, echt wel, heel veel zelfs, hoop op genezing, hoop op een betere toekomst, maar na 3 jaar begint het wel steeds moeilijker te worden om die hoop vol te houden…

 15. nou ik ben vanavond bij romke geweest maar hij heeft geen zin meer om bezoek te krijgen daar hij is ik ben niet in steming zij romke ik heb pijn en ik hoop als ik gou dood ben zij romke tegen mij ik heb wel even gehuilt om romke en heb met zijn lijding gepraat wat romke wil maar hij wist het wel en houden hem goed in de gaten zij de lijder het is beter dat hij even geen bezoek meer krijgt zij de lijder daar om romke weer beter te maken maar hij is hier nog niet weg ik mag ook niet van de lijding zeggen waar hij is en ik heb het hun belooft om het niet door tegeven nou dat was het over romke
  groetjes sjoerd doei

 16. P.S.: Als er iets is wat je liever per e-mail bespreekt, dan mag je altijd mailen naar info [@] gebedsbroeders.nl, wij willen er graag voor je zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *