“Goede voornemens”

Was dit inderdaad een lichtvaardig (onbedachtzaam/vluchtig) voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk voort uit wispelturigheid (onstandvastigheid/ onberekenbaarheid), zodat ik het ene moment ja zeg en het andere moment nee?

Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 2 Korintiërs 1:17-19

Deze tekst kreeg ik als een ontdekking gisteravond, n.a.v. de post die ik gister heb geschreven.. Rond deze tijd worden allerlei voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. Het is een gespreksonderwerp wat ik geregeld moet aanhoren. Weetje wat ik me afvroeg; heb jij een onstandvastig voornemen voor het jaar 2009? Een wispelturig voornemen, wat over weinig overtuigingskracht beschikt? Of heb je een welberaden/weloverwogen voornemen? En durf je ook zo waar God trouw is, je voornemen ook DAADwerkelijk na te jagen?

Weet wat je uitspreekt naar anderen. Weet welke voornemens je deelt met vrienden en familie e.d.. Gebruik niet alleen mooie woorden, maar wees ook zo mannelijk (vrouwelijk) om de daad bij het woord te voegen. Laat u ja, ja zijn..

Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden. Jakobus 5:12

Dit was nog even een korte overdenking die ik jullie niet wilde onthouden, na aanleiding van mijn post van gister.

Namens het hele Gebedsbroedersteam, een gezegende kerstdagen toegewenst!

Groetjes Rob

Reacties

 1. Beste Rob,

  Zelf vind ik 1 januari nooit de gelegenheid om dan goede voornemens te maken, maar dit jaar is dat anders omdat mijn sabatical op 1 januari begint, en ik daar inhoud aan moet geven, terwijl ik nog niet weet hoe het zich zal ontwikkelen.
  Het goede voornemen dat ik dus maak dat is dat ik mijn tijd niet in ledigheid zal doorbrengen.

  Een bekend lied zegt “ben ik ontrouw Gij blijft immers de zelfde”, Hij die het maaksel
  Zijner handen kent zal ook in 2009 ons getrouw vasthouden enkel en alleen omdat hij van ons houdt. Door Zijn trouw moge wij naar de troon der genade gaan om voor ons trouw te verkrijgen om datgene te doen wat voor ons ligt.

  Groetjes en Gods zegen moge stralen over iedere dag van 2009 voor ieder die dit leest
  Kees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *