God heeft niets aan perfecte christenen!

Sinds een aantal dagen zit ik er een beetje doorheen. Ik heb de laatste dagen een aantal tegenslagen ervaren en heb veel geestelijke strijd gehad. Doordat ik opvallend veel heb gewerkt afgelopen twee weken was ik lichamelijk en hierdoor ook geestelijk uitgeput. Ik was voor mijn gevoel te vermoeid om tijd met God apart te zetten en kwam hierdoor in een vicieuze cirkel van negativiteit.

Mijn zekerheden staan nog pal boven water. Nooit heb ik werkelijk getwijfeld aan God. Lees ook maar eens de post over “Weten en voelen”. God heeft mij de afgelopen weken dingen laten zien. Toch bleef ik zelf proberen om uit deze vicieuze cirkel te komen. Ik vroeg God om de juiste keuzes te maken maar maakte zelf de keuzes.

Het punt is dat we soms in vicieuze cirkels komen waar we nooit volledig uitkomen zonder Gods helpende hand. Misschien herken je wel een moment waarop je echt heb mogen ervaren dat God erbij was en dat Hij je hielp uit vervelende situaties of periodes.

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Wanneer we zwak zijn en vragen op Gods hulp, dan komt Gods helpende hand ons tegemoet. Perfecte christenen kan God niet vormen. God kan Zijn werk niet verrichten in perfecte christenen.

Hier op aarde is het onmogelijk om perfect te worden, maar Ik verlang wel naar hemelse prijs. (Filippenzen 3:14) De omstandigheden om ons heen zijn niet altijd even plezierig. Maar laten we volharden en ons richten op het goede. Met Gods kracht banen we een weg door al deze omstandigheden. Soms, net zoals ik de afgelopen dagen ervoer lijkt het alsof we dreigen te raken in een impasse. Maar we mogen weten dat God ons er door heen draagt.

"Ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
Filippenzen 4:11a

Paulus laat zich niet beïnvloeden door de omstandigheden, wij zouden dat ook moeten doen, niet waar?

Gods kracht is niet voor sterke, maar voor zwakke mensen!

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” Jakobus 4:7- 8

Groet, Rob

Reacties

  1. Hallo Rob, je zal we denken: heb die betweter ook weer. Af en toe draaf ik door, ik vraag vergeving. Ik kwam net ergens in deze site waar Finney genoemd werd. Dank schrijver, want ik had wel van de goede man gehoord. Het boek van Theo Visser Opwekking en zondebesef behandelt o.a hem, maar ik ben er weer even op geattendeerd. Nu heb ik al gezien dat zijn preken in een aparte site staan via Google. Weer een schat erbij! Ik reageer op een heel oude post, zie ik. God heeft niets aan perfecte christenen zeg je. Dat woord perfect is eigenlijk een beetje besmet hè? Perfectionisme en de Duitse Punktlichkeit, dat ligt allemaal niet zo lekker. Bij die Punktlichkeit denk je aan perfecte uniformen, maar wel met een doodskop op de pet, perfecte organisatie, maar wel om Joden te vergassen enz. God zegt: weest volmaakt, maar dat is misschien ook niet zo’n gelukkige vertaling. In het Grieks staat er teleios. Volkomen is dat, gaaf en geestelijk gezond. Jezus legt heel duidelijk de koppeling tussen lichamelijke ziekte, genezing en vergeving van zonden. God wil dat we weer zijn als in het paradijs, voor de ziekte (-zucht) in ons leven kwam die zonde heette en heet. Je hebt gelijk als je zegt met Paulus, dat halen we toch nooit, dat is waar, wie zou Paulus willen verbeteren? Elke rechtvaardige valt 7x per dag in een kuil, staat ook ergens. Toch kunnen we wel zo gaaf en gezond worden, en dat was Paulus ook zeer zeker, dat de Zonne der Gerechtigheid in ons kan schijnen en ook door ons heen licht, warmte en zout kan geven aan de wereld en aan hen die nog in het duister verkeren. Het is niet nodig dat alle puntjes op alle ietjes staan als we de Liefde maar hebben. Misschien zijn we dan in Gods ogen volmaakt en gezond genoeg en kan Hij ons toch een beetje gebruiken in de wijngaard. Ik hoop het, wie zal anders gered worden?
    Gods onmisbare zegen de hele dag en zijn nabijheid, in verbondenheid met onze Heiland, Verlosser en Zaligmaker, je van harte toegewenst door Jan Paul Kok

  2. juist ervaar ik ook zo je staat nooit alleen maar je moet de heer herkennen dan helpt hij je door iedere situatie hoe moeilijk ze op dit moment ook lijkt vertrouwen niks meer dan dat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *