Achter Gods woord aan!

Begin van dit jaar schreef ik een blog over het staan op Gods beloftes. Deze blog ging over de beloftes die God geeft in de Bijbel. Een van die beloftes is bijvoorbeeld dat we God mogen vragen om iemand te genezen. Jezus heeft immers gezegd dat we grotere dingen zouden doen dan Hij. Klik hier voor mijn blog over ‘Staan op Gods beloftes’. Deze week wil over dit onderwerp verder gaan met de blog: ‘Achter Gods woord aan!’

Afgelopen week besefte ik mij dat we in Nederland de Bijbel vaak naar onze hand zetten en de Bijbel flink relativeren als het ons uitkomt. Gods woord is op veel punten heel duidelijk, maar waarom willen wij dat dan niet weten? Ik denk dat dit vaak zo is, omdat het ons te veel kost om de Bijbel te volgen.

Een paar voorbeelden:
De Doop: De Bijbelse weg is helder, na je bekering laat je je dopen. Waarom doen mensen dit soms niet en willen ze het eerst op hun hart krijgen dat ze zich moeten laten dopen?
Seksualiteit: De Bijbelse weg: seksualiteit hoort binnen het huwelijk. Waarom vinden sommige mensen het ook wel prima na een verloving?

In Prediker 8 vers 2 tot en met 6a staat het volgende: “Ik geef je deze raad: Volg de bevelen van de koning op, zoals je hebt gezworen tegenover God. Onttrek je niet aan zijn gezag, voorkom problemen, want wanneer de koning iets beveelt gebeurt het ook. Zijn woord is wet; is er iemand die hem rekenschap kan vragen van zijn daden? Een wijs mens leeft zijn geboden na en heeft geen kwaad te duchten. Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet: voor alles wat gebeurt is er een juiste tijd”.
Het Bijbelboek Prediker is door koning Salomo geschreven en is net als het Bijbelboek Spreuken een wijsheidsboek.
In het stuk uit Prediker staat “Volg de bevelen van de koning op”(v2), “Onttrek je niet aan zijn gezag”(v3) en “Zijn woord is wet”(v4). God is onze Koning en zijn bevelen en woorden zijn er om op te volgen. God heeft de Bijbel niet laten schrijven zodat de helft van de Bijbel maar gelezen of nageleefd zal worden. God heeft de Bijbel laten schrijven om hem 100% te kunnen volgen, op alle momenten van het leven.

Wil jij de Bijbel lezen en deze voor 100% naleven en zijn wegen voor 100% volgen?

God wil ons hier bij helpen. Je mag, voordat je de bijbel gaat lezen, aan God vragen of Hij de betekenis van de Bijbel aan je bekend wil maken. Hij zal tot je gedachten spreken.

Wel wil ik een ding zeggen over de wetten van God. Paulus zegt in het nieuwe testament dat we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade van Jezus (Romeinen 6:14). Dit houd in dat we niet langer kunnen meten aan de wet.

Ik hoop dat jij de Bijbel voor 100% wil naleven! Gods zegen!

Adriaan 

Reacties

 1. weet je werkelijk wat zijn wegen zijn?
  Na grondige studie in de bijbel zul je erachter moeten komen, dan Gods weg altijd te maken heeft met leven volgens zijn inzettingen. nl de wet.
  Jezus is het levende woord, welk woord denk je dat daarmee word bedoelt?

  leven niet onder de wet, maar onder de genade klopt helemaal. aan het eind van romeinen 7 zul je echter tegen komen dat er 2 wetten zijn. 1 is nl de wet van onder de zonde staan, en 2 is de wet van God.
  die 2e was alleen niet mogelijk zonder Christus want dat kan alleen door Gods Geest in je te krijgen, omdat het vlees wil zondigen. (rom8)
  daarom zijn wij door Jezus genade vrij van de wet van zonde en kunnen we met de Heilige Geest leven naar de wet van God.
  Rom zegt ook, is de wet afgeschaft? Nee wij bevestigen hem juist.

  Ook zul je in de profetien over het komende koninkrijk lezen dat we zullen leven van sabbat tot sabbat. De andere geboden wil iedereen toch wel naleven, maar deze ene word vermeld dat het er zal zijn onder Gods regering.
  Merk ook op dat God hem instelde bij de schepping toen alles nog goed was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *