Wees niet afhankelijk van andermans melk

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 1 Korintiërs 3:1-3

Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden.12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hebreeën 5:11-14

Er staan veel Bijbelteksten over melk en vast voedsel. Een baby in Christus is nog niet geestelijk volwassen. God vraagt van ons om geestelijk volwassen te worden. Zolang we kinderen in Christus blijven, zullen we nooit overwinnaars  zijn en weet hebben van de rijke erfenis die voor ons klaar ligt, terwijl we er wel de rechtmatige eigenaars van zijn

Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. galaten 4:1

Het vlees is datgene wat God aan jou openbaart. Je moet zelf de Heilige Geest vragen om openbaringen vanuit het Woord. God maakt het werkelijkheid voor jou, dat maakt je geestelijk volwassen. En als het jouw waarheid is geworden, dan wordt het een realiteit. Duik in Gods Woord.

Melk zijn openbaringen van anderen voor jou. Het onderwijs wat je hoort van anderen is ten alle tijden melk. Voor verteerd voedsel, anderen hebben op het Woord gemediteerd en daar openbaringen over ontvangen en delen het met jou.. Net zoals een koe zijn voedsel verteerd en het langzaam in melk veranderd. Dus melk is voedsel verteert door anderen en aangereikt aan jou.

Wees niet afhankelijk van andermans melk. Melk moet vlees worden. Mediteer vanuit het Woord op de melk zodat het vlees word, en dan profiteer je vanuit Gods rijke erfenis.

Leg dat wetboek (de Bijbel) geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ Jozua 1:8-9

Gods rijke zegen toegewenst,

Groeten Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *