De verdeling binnen de kerk!?

Afgelopen week zat ik in een boek te lezen en daar stond in dat ongeveer 20% van de leden in kerken 80% van het werk doen. Dit betekent dat de andere 80% van de leden 20% van het werk doen. Dit principe, het paretoprincipe, geldt op meerdere gebieden. Binnen de economie blijkt dat 20% van de klanten 80% van de omzet genereren. Zo kan dit principe dus toegepast worden op heel veel gebieden. 

Eigenlijk schok ik hier van wel van. Kan ik hiermee ook zeggen dat 20% van de gelovigen 80% van de Bijbel aannemen? En dus het gros van de mensen maar 20% van de Bijbel willen lezen en aannemen? God roept je in de Bijbel op om de Bijbel, Gods woord, te lezen en te bestuderen. Dit met het volgende doel: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timothëus 3:16-17). Het is dus niet bepaald onbelangrijk om de Bijbel te lezen, want dit zorgt ervoor dat je een leven volgens Gods weg kan blijven volgen.

Ik kom terug op de uitspraak waarin gesteld wordt dat 20% van de leden in kerken 80% van het werk verrichten. God roept je op om te dienen. Hij geeft aan in de Bijbel dat we uitverkoren zijn, koninklijk priesterschap en een Heilig volk (1 Petrus 2:9). Net als Jezus; Hij kwam naar de aarde om ons te dienen en dienstbaar te zijn.

Wat let ons om dit voorbeeld van Jezus te volgen?

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *