Een succesvol christen

Je kan geen succesvol christen zijn als je je aandacht meer richt op iets anders, dan op het Woord van God. Weet wie God is voor jou en wie jij bent in Christus. Ontdek de geheimenissen in het Woord en laat je verbazen, verrassen en enthousiasmeren.  Jaag naar openbaringen, jaag naar meer begrip van Gods Woord en jaag naar het kennen van Hem. In Hosea 6:3a staat; dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  Matteüs 6:33

Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Lukas 12:31

Je kunt niet standhouden tenzij het Woord levend is voor je en je het beter kent, dan wat dan ook! Als je het Woord niet goed begrijpt, zorg er dan voor dat je het beter gaat begrijpen. Want anders zal datgene wat je leest, gelijk worden weg geroofd.

Bij ieder die het Woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Matteüs 13:19

Veel christenen zeggen dat ze geen tijd hebben voor het bestuderen van Gods Woord naast hun werk, studie en alledaagse dingen. Maar het is mogelijk om tijdens je werk of studie en tijdens alledaagse handelingen te mediteren op het Woord. Immers, de meesten van ons kunnen ook bijna 24u mediteren op het negatieve. Ze maken zich zorgen of zijn angstig en de gehele dag gaat hun aandacht steeds weer naar hun bezorgdheid of angst.

Als je 24 uur per dag kan mediteren op het negatieve, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook kan leren om te mediteren op Gods Woord.

Maak de keuze om eerst te zoeken naar Gods wil, vanuit Gods Woord en wees je ervan bewust dat al het andere je geschonken zal worden. Start met het maken van de juiste prioriteiten en vernieuw je denken.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2

Goed weekend!
Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *