Aardbeving op gebed

Lezen: Handelingen 4:31-37  “En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen…” Hand. 4:31. We hebben allemaal wel eens gehoord van aardbevingen, maar dit zou je bijna een "gebedsbeving" kunnen noemen.

De hele plaats van gebed werd bewogen door de tegenwoordigheid van God. De schokgolven verplaatsen zich door geheel Jeruzalem toen deze door de Geest aangeraakte gelovigen hun getuigenis lieten horen. Zij waren nergens meer bang voor en de kracht van hun getuigenissen was dan ook enorm. Gebed brengt altijd opschudding. Niet alleen gebouwen kunnen bewegen door gebed. Er zijn nog heel wat andere zaken die door gebed geschud en/of in beweging kunnen worden gebracht.

a) Gebed brengt opschudding teweeg bij duistere machten.
Paulus zegt dat wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees. Een christen strijdt niet met menselijke wapenen. Hij heeft andere wapenen tot zijn beschikking. Het gelovig gebed bereikt de troon van God en God zendt Zijn Geest (en/of engelen) om voor en met ons te strijden.

b) Gebed is de sleutel tot de oplossing van problemen.
Het leven zit vol met doodlopende straatjes. We worden geconfronteerd met toestanden die om een oplossing schreeuwen. Voordat we echter het woord "onmogelijk" uitspreken, is het belangrijk dat we eerst gaan bidden. Kijk maar naar het verhaal van Dorcas. De bovenzaal, waar zij lag opgebaard, was vol huilende mensen. Toen Petrus binnenkwam, was het eerste wat hij deed iedereen naar buiten sturen. Daarna knielde hij neer en bad. Even later sprak hij tot het lichaam van de gestorvene: "Tabitha, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten" (Hand. 9:40). Petrus wilde zich volkomen kunnen concentreren toen hij ging bidden. Daarom zond hij iedereen weg. En door zijn gebed trad Gods bovennatuurlijke kracht in werking.

c) Gebed is een wapen om je vrees te overwinnen.
Ken je ook van die momenten dat je twijfelt aan alles en iedereen? Sommigen hebben daarmee leren leven. God is echter de bron van alle kracht. Door tot Hem te bidden worden de muren van twijfel afgebroken. Zelfs vrees moet wijken voor Degene die totaal vreesloos is. Gelukkig geldt dat ook nog voor vandaag.

“Heer, leer mij zo effectief te bidden dat er beweging komt in de zaken waar ik mee bezig ben!”

Met vriendelijke groet,
Kees Goedhart

Gebedsbroedersteam – Zie ook de gastblog van Henk Stoorvogel over "bidden"

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *