Bidden

Ik heb zo mijn ervaringen met gebed. Fantastische ervaringen. Ik heb meegedaan aan nachten van gebed en vond het mooi! Ik heb urenlang zelf gebeden. Ik heb gebedswandelingen gemaakt. Ik heb een jaar lang intensief gebeden voor een verandering van de stad Groningen.

Ik heb de kracht van gebed leren kennen. Gods Woord zegt:’Wanneer je iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen!’ – Joh 14:14 Ik heb dat ontzettend vaak meegemaakt.

Op mijn 17e had ik een bijzondere ervaring met gebed. Ik zat in de Bethel, in Drachten. Die was toen nog behoorlijk klein. Na een dienst kwam ik in gesprek met een jongen die eens mijn vriend was geweest, maar we hadden ruzie gekregen en hadden elkaar een flinke poos genegeerd en allerlei slechts over elkaar de wereld in geholpen. Die ochtend kwamen we met elkaar in gesprek en God deed iets in ons. We beleden elkaar onze zonden over elkaar en vroegen elkaar vergeving. Die avond kwamen we samen weer in de dienst. Het was een zoekersdienst met Ralph van Manen. Bottenbley sprak. De zoekersdienst de maand daarvoor was geen enkele persoon tot bekering gekomen. Mijn vriend en ik waren in die dienst en zeiden tegen elkaar, wij moeten hier weg. Wij moeten gaan bidden voor alle mensen in deze zaal die Jezus nog niet kennen. Het was november en vrij koud. Wij gingen naar buiten, klommen in de klokkentoren en begonnen te bidden. De hele dienst lang, zo’n twee uur. En ons gebed was: ‘Heer, geef toch zoveel handen (mensen die Jezus aan willen nemen) dat Bottenbley ze niet eens kan tellen!’ Wij baden en baden en baden.

Na de dienst waren we als eerste bij Bottenbley die bij de uitgang stond. We vroegen: ‘Hoeveel mensen hebben een keuze gemaakt?!’ Bottenbley antwoordde, stralend van oor tot oor: ‘Er waren zoveel mensen die hun hand opstaken, ik kon ze niet eens tellen, maar het waren er denk ik meer dan 100!’

Ik heb niet alleen fantastische ervaringen met gebed gehad, maar ook moeilijke. In 2001 hadden we de eerste keer Sonrise in Groningen en een jaar lang hadden we voor de stad gebeden. We baden nachten door, hadden maandelijks 24 uurs gebed en maandelijkse gebedsdiensten met honderden mensen. Uiteindelijk begonnen duizenden mensen mee te bidden. We hadden openingsdiensten in de Martinikerk met meer dan 2000 mensen. Dertien voorgangers vroegen elkaar vergeving, baden samen voor de stad en omhelsden elkaar. Een stukje hemel op aarde! Toen begon het project waarin we het evangelie wilden delen.

Noodweer
De hele week lang een zomerstorm! Takken woeien van de bomen, het regende pijpenstelen en het was ijskoud. Nergens kids of tieners buiten. Verschrikkelijk! Al dat gebed voor de stad en nu waren de mensen onbereikbaar!

We hadden nog één hoop: de slotmanifestatie, op de Grote Markt. Het plan was zo mooi: de markt omgeven met terrasjes; op een gewone zaterdagavond zo rond middernacht stikt het daar van de mensen. We huurden twee bands in (the Sparks en Eminent Child) en om klokslag twaalf uur zouden we het evangelie brengen. Ik mocht dat doen.

Die avond was het ontzettend slecht weer. Veel regen. Alle terrasjes leeg.
Ik was kapot. Hoe kon dat nu? God wil dat iedereen bereikt wordt. Hij gaat over het weer. Wij hadden een jaar lang honderden uren gebeden, voor deze week. Alles wat wij konden doen hadden wij gedaan. Nu hoefde God alleen maar te doen wat alleen Hij kan doen. En dan: noodweer.

Ik heb verschillende ervaringen met gebed. Maar toch… ik blijf bidden.

Henk stoorvogel

Like deze blog!


Reacties

 1. over de laatste vier alinea´s, God blijft regeren. Het ligt wat complex, God wil dat we bidden, hij heeft een soevereine wil, maar het is natuurlijk ook zo dat er mensen zijn die zelf nog in hun karakter kunnen worden gevormd, bijvoorbeeld door niet verhoorde gebeden. De laatste regel vat mijn mening ook wel samen. Toch kom je bij wijze van spreken handen tekort, dat hoeft geen reden te zijn om je talent (voor bidden) te begraven.

 2. De vraag zoals jij hem stelt, Reint, is niet te beantwoorden omdat een aantal zaken gecompliceerder liggen dan dat jij graag wilt zien.

  Natuurlijk moet voor éénieder de toegang tot God makkelijk zijn en het evangelie voor iedereen begrijpbaar. Omdat wij als gedoopte christenen deel uitmaken van het ene mystieke lichaam van Christus, wil ik wel het evangelie begrijpen vanuit die eenheid. Deze eenheid levert tot op de dag van vandaag het evangelie over zoals Christus dit zelf geleefd heeft.

  Dat betekent dat wij individuen nooit het evangelie kunnen uitleggen en voortleven vanuit een eigen interpretatie van het evangelie; je loopt het risico belangrijke stukken te missen en/ of niet op de juiste manier te verstaan. De Heilige Schrift kan dus nooit los gezien worden van de traditie waaruit deze is voortgekomen.

  Is het erg dat je een aantal stukken niet weet? Neen, maar durf dan om uitleg te vragen en toe te geven dat je nog niet alles weet. Jezus vraagt ons niet anders dat beetje wat we weten met een oprecht hart te belijden en opente blijven staan voor ZIjn waarheid. Dat die af kan wijken van onze eigen mening, tja,…………. dat is een uitdaging om ons klein te maken voor Hem in gehoorzaamheid en nederigheid en Hem zijn werk in je te laten doen.

 3. Rudy, bedankt voor je reactie.. Je weet behoorlijk van wanten wbt the theory behind it.. Maar ben jij het met mij eens dat willen wij het koningkrijk voor iedereen toegankelijk maken, dat wij het evangelie simpel moeten houden en mensen niet door procedures en tradities in de weg moeten staan om de aanwezigheid van God te ervaren? Mag ik aub een simpel ja of nee antwoord? Thanks.

 4. Ik zal zoals gevraagd hoe ik marcus 9, 13-16 lees.

  Eerst moet je een composition of act maken; wat is hier de omgeving van het verhaal. Wie spelen er een rol? Dat zijn:
  – Jezus,
  – De leerlingen
  – mensen die kinderen bij Jezus willen brengen,
  – de kinderen zelf

  Wat gebeurt er in het verhaal? De kinderen worden wars weg gestuurd door de leerlingen en Jezus komt in het verweer voor de zwaksten in het verhaal: de kinderen.

  Dan mag je bij jezelf afvragen wie jij bent:

  – ben je de alles beter wetende leerling die onderschijd maakt en Jezus als “exclusief domein” wilt houden? Lees: zij die zichzelf als mens verheffen om te bepalen welke mensen tot God mogen komen en welke mensen niet?
  – ben je als de ouders van deze kinderen die zelf amper weten wie God is en hun kinderen door Hem willen laten zegenen omdat zij zo hun kinderen willen beschermen tegen alle kwalijke invloeden die het dagelijks leven kan hebben op de kinderen?
  – ben je als de kinderen die door hun omgeving (ouders, familie bekenden) naar Jezus worden gebracht en nog niets/ niet veel van Jezus kúnnen weten; die door Gods genade de kennis ontvangen Hem te kunnen kennen?
  – of ben je als Jezus die het opneemt voor de kinderen en de menselijke leerlingen weer op hun menselijke plaats terugzet; die de onwetende kinderen hetzelfde behandeld zoals Hij de leerlingen behandelt.

  Uit dit verhaal mag geconcludeerd worden dat wie niet laat omarmen door Jezus zoals Hij zich in de wereld presenteert en openbaart; dus hij die de openbaring van Jezus Christus naar eigen goeddunken en inzicht zoals het men op dat moment goed uitkomt vertaalt, zal het rijk van God niet binnen gaan. Waarom zegt Jezus dat? Omdat de leerlingen rechter aan het spelen waren en de beperkte kennis die zij tot dan toe van Jezus hadden, inzetten om over de kinderen te bepalen dat ze niet bij Jezus mochten komen. Eigenlijk zijn de leerlingen hoogmoedig geworden en herinneren zij zich hun positie t.o.v God niet toen zij geroepen werden als vissers.

 5. @ Reint,

  Beste Reint,

  Ik kan jouw gedrevenheid om mensen bij God te brengen enorm waarderen ik wens je daarbij heel veel zegen en wijsheid toe. Ik kreeg gistermorgen (14 oktober) dit gebedje toegemaild van Ds Schuller (Amerika) Heer, dank U wel dat U niet beperkt bent tot een bepaalde plek op aarde, door mensenhanden gemaakt. Door Uw heilige Geest in Uw volgelingen bent U overal, in ieder hoekje, in elk land, bij mensen van elke kleur. Dank U, Heer. Wat bent U groot!
  Amen. Laten we dit voor ogen houden, want zo is het echt! Ik kan Rudy’s gedachte heel ver volgen, okmdat ik zelf ook uit de katholieke kerk kom, maar het is niet zo dat ik nu alles veroordeel of weggegooid heb wat ik daar geleerd heb, ik heb alleen Jezus ontmoet en een persoonlijke relatie met Hem gekregen waardoor ik in heel veel dingen anders ben gaan denken, Hij “de H. Geest” heeft mijn ogen geopend en mij veel wijsheid gegeven.

  God’s zegen

 6. Dag Geert…ik hoop niet dat je deze de discussie ziet als iets van ‘kijken wie er gelijk heeft’. Totaal niet de bedoeling. Wat ik probeer duidelijk te maken met mijn statements is dat een mens wondend in een stam ergens in zambia ook tot God kan komen, Hem mag aanbidden en Zijn woord kan lezen. Het enige wat nodig is, is geloof en het woord als zijn leidraad… Weet je hoeveel mensen God nooit gekend hebben omdat de mens het voor de simpele mens te moeilijk heeft gemaakt om te geloven? We hebben regels, tradities, procedures en extra interpretaties in het leven geroepen die (onbewust) dienen als rookgordijn, en het zicht op Jezus vervagen. Dat, Geert, vind ik ‘dood-zonde’. Vandaar dat ik het gesprek met Rudy doorzet en gelukkig staat hij hier ook open voor… Ik veroordeel hem niet, maar ik maak mijn twijfels bij het katholieke geloof wel kenbaar. Sommige christenen zeggen dat we onze mond moeten houden en niet moeten discusseren….moet je eens tegen Paulus zeggen..;)

  Ik stop..bedankt Rudy voor je openheid. Zegen broer.

 7. @ Reint

  Dat is wat ik al eerder schreef Reint… laat het daarbij.

  God’s zegen ook voor jou Rudy

 8. Wat een goede post! zet me erg aan het denken! Ik begrijp je volkomen!

  Groetjes Sanneke

 9. Rudy, je vergeet in te gaan op hetgeen Geert zei over plaats van aanbidden…kan dat alleen tijdens de consecratie volgens jou? ” Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.” Johannes 12. Verklaar…feest? Er kwamen ook mensen naar de stal om Jezus en Zijn vader te aanbidden…stal?

  Het wordt tijd dat je je eigen bijbel namens de katholieken schrijft Rudy…;)

 10. ……..tenzij men eindelijk gaat geloven zonder voorwaarden, Geert. Dit heeft alles te maken met de plaats die Jezus ons vraagt te geven in ons leven. Krijgt Hij de plaats die we Hem gunnen of krijgt Hij de plaats die HIj verdient?

  Dat dit confronterend is, ik weet het. Dat veel lezers het niet met mij eens zullen zijn, ik ga er wel van uit. Ik weet mij getroosd dat er nog veel meer het ook niet met Jezus zelf eens waren………..

  Groeten en veel wijsheid.

 11. ……..tenzij mij eindelijk gaat geloven, Geert. Dit heeft alles te maken met de plaats die Jezus ons vraagt te geven in ons leven. Krijgt Hij de plaats die we Hem gunnen of krijgt Hij de plaats die HIj verdient?

  Dat dit confronterend is, ik weet het. Dat veel lezers het niet met mij eens zullen zijn, ik ga er wel van uit. Ik weet mij getroosd dat er nog veel meer het ook niet met Jezus zelf eens waren………..

  Groeten en veel wijsheid.

 12. Heb zelf ook veel verschillende ervaringen met gebed, de meeste positief, maar ook negatief. Op dit moment werk ik mee aan prayerstation, daar leer ik echt heel veel van. En wat ik ook meemaak, ik blijf bidden!

  Groet, Angelique

 13. Dank, voor je bijdrage. Dank je dat je iets laat zien uit je eigen leven. Voorbeelden werken goed! Weer een goede stimulans.

 14. Blijven bidden is inderdaad een goede zaak, ook al lijkt het alsof je gebed niet verhoord wordt. Maar bedenk dat God handelt zoals Hij verkiest en niet zoals wij willen dat Hij handelt. Hij zal echter altijd jouw gebed verhoren. Alleen geeft Hij niet dat wat je vraagt, Hij geeft dat wat je nodig hebt.

  Dan is het ook interessant wat onder bidden verstaan wordt. De definitie die wij mensen er vaak aan geven en welke ik ook uit het artikel haal, blijft steken bij de uitleg van smeekbedes. Maar bidden is veel meer; de Kerk leert ons dat heel het leven een gebed is. Als je vanuit die gedachte het gebed kunt benaderen, zul je zien dat jouw gebed meer en meer diepgang krijgt en dat Jezus Christus zich steeds meer voor je zal ontsluieren, zeker als je het gebed liturgisch beleeft. De Kerk roept de gedoopte gelovigen dan ook op om dagelijks (delen van) het Officium Divinicum te bidden. In dit dagelijks getijdengebed wordt de dag geheiligd. Tevens bevat dit gebed ook lofprijzingen, schriftlezingen, hymnes, psalmen, ruimte voor meditatie van overwegingen van de kerkvaders en is er ruimte voor smeekbeden. De smeekbede is dus maar een onderdeeltje van het totale gebed.

  Groetjes!

 15. @ Rudy

  Hallo Rudy,

  Ik heb respect voor jou wijze van geloven en je schrijft veel wijze woorden, maar hier concludeer uit deze reactie dat bidden/aanbidden een levensstijl kan zijn. Ergens anders schrijf je in een reactie dat dat niet zo is,Wat is het nou wel???

 16. Aanbidden is specifiek voor het aanschijn van Jezus Christus verkeren in het uitgestelde sacrament van de Eucharistie. Wat ik en met mij de Kerk onder [bidden] versta, heb ik hierboven uitgelegd.

  Aanbidden is dus óók een element van van het totaal pakket dat [bidden] is zoals bijvoorbeeld het met ontzag bewonderen van God’s schepping op een bepaald moment ook een onderdeel van [bidden] is.

 17. Beste Rudy,

  Maar hier komen we dan het enorme verschil tegen tussen katholieke- en andere christenen, (voor mij bestaat dat verschil overigens niet) Jij geloofd zoals door de katholieke kerk wordt geleerd dat tijdens de consecratie van het brood dit daadwerkelijk veranderd in het lichaam van Christus en voor jou geldt dan dat je alleen in aanwezigheid van de uitstelling daarvan, dus aanwezig is in de tabernakel van de kerk je alleen Christus kan aanbidden. Dit zou betekenen dat alle Christenen, en dat zijn er heeeeeeeel veel nooit Jezus zouden kunnen aanbidden tenzij…..

 18. Correctie van de laatste zin, deze moest zijn:
  Dit zou betekenen dat alle Christenen die dit niet geloven, en dat zijn er heeeeeeeel veel nooit Jezus zouden kunnen aanbidden tenzij…..

 19. Nog een vraag, waarin ik benieuwd ben in je ractie. Ik verzoek je om een eerlijk en helder antwoord te geven en niet de geschiedenis van de bijbel erbij te betrekke. Komtie: Wat denk jij dat jij Jezus bedoelde met…

  “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”

 20. Rudy doel je op deze tekst?
  ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’

  Dit voorbeeld gaat niet op. Een beeld maken van een apostel is niet te vergelijken hiermee. De venijnige vergelijking met Judas zal ik ook niet persoonlijk aantrekken..

  “Klaarblijkelijk doe je de moeite niet om in kennis en geloof te doen toenemen over wie Maria nu werkelijk is.”

  Wat staat er over de bijbel over Maria Rudy? Het is de maagd die Jezus fysiek op de wereld zette. Verder staat er niets. Waarom zou ik haar dan een nog belanrijkere rol geven? Ik heb respect voor haar en geloof dat ze een voorbeeld is in geloof. Tevens vind ik haar bijzonder omdat zij de aardse moeder is van mijn verlosser. Ik zie ernaar uit om haar later in de hemel te ontmoeten. Dus dat is duidelijk. Maar vereren? Nee. Ik vereer alleen God en Zijn zoon Jezus.

  Rudy, ik geloof (!) in de bijbel. Jij vindt mijn interpretatie van de bijbel niet correct, dit probeer jij aan te tonen met een heel historisch relaas. Nog even voor de duidelijkheid: ik geloof dat de bijbel de waarheid is en ik niet afhankelijk ben van neven-theorieën. Hier blijf ik bij.

  Ik respecteer jouw mening en jouw geloofsleven. Ook ben ik overtuigd van jouw integere gebedsleven. Ik twijfel er niet aan dat je Jezus ziet als jouw verlosser. Dat is voor mij het belangrijkste.

  Ik blijf bij ‘mijn’ geloof en mijn geloofswijze. Deze is ‘naar mijn mening’ correct met het oog op de bijbel. Mijn leefwijze niet altijd, maar ik neem aan dat jij hier ook wel eens last van hebt.

  Ik keur het katholieke geloof niet af. Ik heb wel mijn twijfels bij sommige dingen. Het vereren van de Paus, Maria en de apostelen vind ik niet juist. Als jij echter zegt dat je ze niet vereert, maar door middel van de aandacht die je aan ze schenkt alleen respect wil getuigen naar deze mensen vind ik dat ok. Maar het is totaal niet essentieel voor een relatie met God. Wat essentieel is, is dat je het offer aanvaart en je gelooft in het doel wat Hij heeft met de aarde. Dat je ontzag hebt voor Hem en je leven toebedeelt aan Hem. Dat is en blijft naar mijn mening het belangrijkste. Toch?

 21. Ik begin met een citaat van jou, Reint:

  — “Over de Kerkvaders … Johannes Chrysostomus” ”

  Wat wil je hiermee zeggen Rudy…dat ze het waard zijn aanbeden te worden omdat ze verre leerlingen zijn van Paulus? Zou Paulus in zijn tijd aanbeden willen worden? Zou hij graag een beeld hebben in de kerk..of zou hij zeggen: zet liever een extra beeld neer voor Jezus of verkoop het materiaal tbv de armen? —

  Reint, nu spreek je precies als Judas Iskariot die het ook onnodig vond dat Jezus met dure zalf gezalfd werd; de waarde van de zalf zou ook aan de armen uitgedeeld kunnen worden. De Kerkvaders inclusief Paulus worden niet aanbeden, hoe kom je toch bij dit vooroordeel? De grote Kerkvaders hebben zich gebasseerd op de Didache. Dit is de Leer en uitleg van het evangelie die door de twaalf apostelen rond het jaar 70. Daarmee is het fundament voor de Traditio waarin de Rooms Katholieke Kerk leeft en door de zowel de Joden als protestantse geloofsgemeenschappen verworpen, verkeerd, danwel in het geheel niet begrepen wordt, bijna 3 eeuwen ouder dan de bijbelcanon. Zie je dus wat de Joden met hun hebreeuwse bijbel gedaan hebben? Dit document was dus een reactie op de Didache van de apostelen. Ook is de hebreeuwse bijbel geschreven na de verwoesting van de tempel in, en de verdrijving van de gezaghebbende joden uit Jeruzalem door de Romeinen waardoor de joden noodgedwongen in aanraking kwamen met de Grieken. Snap je de linken nu?

  En nog een citaat van jou: — “De H Maagd … afgeleid wordt.”
  Hier ga ik niet al te ver op in. Zoals je zegt staat dit feit niet in bijbel. Je argument hiervoor overtuigt mij ook niet. Heel mooi hoor dat het niet in de bijbel is opgenomen omdat Maria niet als godin wordt gezien, maar zoals je weet vind ik dat het katholieke geloof haar wel als godin behandelt. Jullie geven haar eer en noemen haar heilig (we zijn allemaal heiligen), hier ben ik het zoals je weet niet mee eens. Daarnaast, Jezus heeft mij nooit gezegd haar te aanbidden of te vereren. —

  Als ik jouw citaat vergelijk met jouw laatste alinea waarin je zegt wat je gelooft, kan ik niet anders dan concluderen dat je met jouw citaat over de Heilige Maagd Maria behoorlijk wat steken laat vallen. Klaarblijkelijk doe je de moeite niet om in kennis en geloof te doen toenemen over wie Maria nu werkelijk is. Jij basseert je volledig op jouw eigen mening en op jouw interpretatie van de bijbel zonder deze ook maar aan enige geloofsbron te toesen. Dat is geen geloof in volle Waarheid die God is, dat is consumeren wat begrepen kan worden en alle onbegrepenheden wegwerpen –> wat ik snap geloof ik en al het andere is niet waar –> dwalingen dus. Nu heb ik in jouw laatste reactie een tweetal grote dwalingen jouwerzijds uitgefilterd.
  En jij verwacht van mij dat ik aan iemand die zich zo weerbasig opstelt mijn gebedsleven ga uitleggen in de wetenschap dat deze niet begrepen, niet gekend en niet beleden wilt en zal worden?

  Laat ik in ieder geval voor jou gaan bidden opdat wij eens samen in volledige eenheid van geloof samen ons gebed als geestelijke offergave aan God kunnen opdragen. Als inspiratiebron zal ik hiervoor het leven van de Heilige Monica (moeder van de Heilige Augustinus) nog eens gaan overwegen……

 22. Gaan we weer Rudy, het wordt nog eens interessant ;)..!

  “Nog nooit … daarom te beoordelen.”.

  De rol van Maria in het geheel is multi-interpretabel. Zij stelt Jezus de vraag, die verzoekt haar zich niet te bemoeien met de timing, waarna Maria (natuurlijk wel in geloof..) zegt tegen de bedienden dat ze moeten luisteren naar Jezus, wat hij ook zegt. De aandrang van Maria getuigt van geloof in haar zoon, maar lijkt me geen goede reden om haar te aanbidden.

  “Over de Kerkvaders … Johannes Chrysostomus” ”

  Wat wil je hiermee zeggen Rudy…dat ze het waard zijn aanbeden te worden omdat ze verre leerlingen zijn van Paulus? Zou Paulus in zijn tijd aanbeden willen worden? Zou hij graag een beeld hebben in de kerk..of zou hij zeggen: zet liever een extra beeld neer voor Jezus of verkoop het materiaal tbv de armen?

  “De H Maagd … afgeleid wordt.”
  Hier ga ik niet al te ver op in. Zoals je zegt staat dit feit niet in bijbel. Je argument hiervoor overtuigt mij ook niet. Heel mooi hoor dat het niet in de bijbel is opgenomen omdat Maria niet als godin wordt gezien, maar zoals je weet vind ik dat het katholieke geloof haar wel als godin behandelt. Jullie geven haar eer en noemen haar heilig (we zijn allemaal heiligen), hier ben ik het zoals je weet niet mee eens. Daarnaast, Jezus heeft mij nooit gezegd haar te aanbidden of te vereren.
  “Dan zal ik als … dát is pas naïef.”

  Ik heb de statenbijbel niet genoemd, noch de hebreeuwse bijbel. Ik snap niet wat je punt is, probeer je te zeggen dat de ‘Griekse filosofie’ invloed heeft gehad op het ontstaan van het nieuwe testament? Ik geloof dat het woord dat ik in mijn handen heb, altijd is beschermd door God, en dat er geen enkele aanpassing is gedaan die God niet wilde. Maar bedankt voor je geschiedenisles..

  “Uit de historie … zich bevindt.”

  Ik ben benieuwd wat je me hiermee probeert te vertellen (wat heeft de gesproken taal van Paulus te maken met de inhoud van het nieuwe testament en de invloeden vanuit de Griekse filosofie?)…of probeer je me gewoon te overweldigen met je kennis?

  “Je mag … aan gebed?”

  Ik geloof in Jezus, God de vader en de heilige geest. Ik geloof dat het woord van God is opgeschreven in de bijbel en dat dit de waarheid is van waaruit wij mogen leven. God geeft om haar kinderen en gaat hierin zover dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven tbv vergeving van onze zonden. Ik geloof dat ik Hem elk moment en op elke plek Hem mag danken voor Zijn zegeningen. Ik geloof ook dat ik door het offer van Jezus bij de Vader kan komen. Ik zoek Hem elke dag en raadpleeg Hem in keuzes in het leven. Ik heb een relatie met Hem als vader en zoon. Ik ben énkel én alleen van Hem afhankelijk. En jij Rudy?

 23. Rudy! Kerel. Heb nog niet je hele post gelezen, doe ik nog. Zag wel je laatste vraag. Antwoord: Ong. om de 2 uur. Exlclusief de momenten dat ik tegen hem praat zonder een antwoord terug te verwachten… 🙂

 24. Reint, jongen toch.

  Even een citaat van jou: “Jezus begon zijn openbaar leven op aandrang van zijn moeder” ….En waar staat dit in de bijbel? Zucht..

  Nog nooit het verhaal van de bruiloft te Kana gelezen? Want dáár begint Jezus Zijn openbaar leven op aandrang van zijn moeder. Voor een protestant geef je de indruk slecht op de hoogte te zijn van de inhoud van de evangeliën en indien je wel op de hoogte bent geef je de indruk af niet veel er van begrepen te hebben. Je geeft die indruk óók af door mij een naïeveling te noemen die de bijbel niet volgt; blijkbaar is het jou gegeven kennis van mij te hebben en daarbij ook het recht mij te beoordelen. De indruk dat je weinig van de evangeliën begrepen hebt geef je óók, door zonder enig valide argument de Rooms Katholieke Kerk tot “mensenwerk” te degraderen en daarom te beoordelen.

  Over de Kerkvaders wil ik een voorbeeld geven: de Heilige Irineüs van Lyon is de eerste bisschop van Lyon geworden. Hij is een persoon die de apostel Johannes nog bij leven gekend heeft en leerlling is geweest van een leerling van deze apostel zelf. Ook de Heilige Augustinus is een voorbeeld die de Leer van Jezus Christus uitlegt en verdiept al in de vroegste eeuwen. Om nog een aantal voorbeelden te noemen: Hiëronimus, Johannes van Antiochië, H. Ambrosius, H. Aurelius Augustinus, H. Gregorius I de Grote, H. Athanasius, H. Basilius de Grote, H. Gregorius van Nazianze, H. Johannes Chrysostomus

  De H Maagd Maria heeft zoals bekend bij de H apostel Johannes in Efese gewoond. Deze apostel was erbij toen Maria stierf en was er dus ook bij (net als alle andere apostelen) toen zij met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen; de H apostel Petrus heeft haar nog de laatste sacramenten toegediend. Dat dit feit niet in de bijbel staat heeft er alles mee te maken dat de mensen niet begrijpen dat dit mysterie plaats heeft gehad omwille van de goddelijke genade en om te voorkomen dat de mensen Maria als godin – wat ze niet is – gaan aanbidden en daardoor de aandacht van Jezus Christus afgeleid wordt.

  Dan zal ik als katholiek jou een zeer beknopte historie geven over het oude testament van de Statenbijbel ofwel de Hebreeuwse bijbel. We zijn het er in ieder geval over eens dat de Joden niets met de christenen op wilde hebben en ze derhalve aan het Sanhedrin uitleverden. Waar de joden ook problemen mee hadden, waren de Grieken. De Joden wilden bij hun Hebreeuwse authensiteit houden en de opkomende Grieks/ Latijnse invloeden in de godsbeleving uitbannen. Daarnaast hadden de joden zeer grote moeite met de Griekse filosofie. Dit zijn overigens dezelfde joden die Jezus gekruisigd hebben, H Stephanus vermoord hebben, later Paulus aan Felix uitgeleverd hebben en ga zo maar door. Dus de Statenbijbel gebaseerd op de Hebreeuwse bijbel niet als mensenknutsel willen zien, dát is pas naïef.

  Uit de historie weten we dat de eerste christelijke gemeenschappen, waaronder de apostel Paulus, in het Grieks met elkaar communiceerden en eucharistie vierden; ook de eerste christelijke gemeenschappen in Rome onder leiding van Pertus en Palus hebben hun geloof in het Grieks beleden. Dit is ook in de Scavi te zien in het Vaticaan onder de basilica San Pietro waar zich ook het authentieke graf van Petrus zich bevindt.

  Je mag natuurlijk geloven wat je wilt, Reint, maar veroordeel mij niet om mijn geloof en geef nou eens een rekenschap van jou geloof zoals ik eerder gevraagd heb. Beantwoord dan ook deze vraag eens: hoeveel tijd per dag besteed je bewust aan gebed?

  Als broeder in Christus groet ik je.

 25. “Maria de bruid van God de Geest.”…waar staat dit in de bijbel?

  “Blijde geheimen: de aankondiging … de tempel terug gevonden.” Hoezo zijn dit geheimen? Hoe kom je erbij dit geheimen te noemen? Dit zijn gebeurtenissen, net als dat ik vanochtend mijn tanden heb gepoetst. Alleen deze gebeurtenissen zijn een stuk (!) bijzonderder..

  “Maria wordt met lichaam en ziel in de hemel opgenomen, Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde.”…En waar staat dit in de bijbel?

  Haar verschijningen: Stel dat haar verschijningen echt zijn (wat je ook maar moet geloven…). Michael is ook wel eens verschenen, aanbid je hem ook?

  “Jezus begon zijn openbaar leven op aandrang van zijn moeder” ….En waar staat dit in de bijbel? Zucht..

  “Je mag van mij aannemen, Reint, dat ik naar best vermogen als een kind probeer te geloven. Maar ik ben geen naïveling die louter rationeel redeneert.”…nee niet een naiveling die rationeel is, maar wel een naiveling (sorry..) die op theorieën van mensen bouwt..

  “Een goede bijbel exegeet kan je de passages geven in de bijbel waar deze sacramenten te vinden zijn.” En jij niet? Jij weet het louter op te dreunen?

  “Het Kerkelijk Leergezag en het Kerkelijk recht zijn beide volledig gefundeerd op de bijbel en op de uitleg van de grote Kerkvaders die in de eerste eeuwen de Kerkelijke Leer ontvangen van de apostelen verkondigd en uitgelegd hebben.” Ok, maar dat is toch best raar. Ik heb namelijk nog geen bijbelcitaat gezien in je hele betoog.

  “Over de heiligen vereering wil ik het volgende zeggen: alle heiligen leren ons door hun leven hoe wij gelovigen dichter bij God kunnen komen. Ook op voorspraak van hen bidden is niet anders dan hetgeen de Joden deden in het oude testament toen ze gebeden hebben tot de Levende God van Abraham, Isaak en Jacob.” Vind je niet dat er een lichtelijk verschil zit tussen vereren en bidden tot? Daarnaast deden de joden dit omdat ze Jezus toen niet kenden. Jezus zegt heel duidelijk: Een ieder die tot de vader wil komen, kan dat alleen door mij…

  “Leg mij nu eens uit wat aan de hierop volgende mystiek kinderlijke geloofsbeleving verkeerd is?” Jij volgt niet kinderlijk de bijbel….jij volgt heel kinderlijk de katholieke leer.

  “Tot slot van mijn pleidooi, nu leg mij eens de statenbijbel uit die met het OT gebasseerd is op de Hebreeuwse bijbel die in het jaar 100 na Chr is vastgesteld als contra beweging tegen de eerste christengemeenschappen. Is het bestaan van deze hebreeuwse bijbel niet precies dát wat Matheüs bedoelt in hoofdstuk 28 vers 15”. Wanneer ik zeg dat de mens de bijbel heeft veranderd, zeg ik dat God Zijn woord niet heeft kunnen bewaken. Ik trek zijn woorden en zijn kracht daarmee in twijfel…je snapt dat ik dat niet doe.

  Sorry Rudy, maar volgens mij ben je in al je opgedane kennis het voor een kind begrijpelijke spoor bijster.

  Dat wil echter niet zeggen dat God je niet bewondert en van je houdt….dat doet Hij namelijk echt wel!

 26. Beste Reint,

  Ik zal aantonen dat Maria niet een omweg is om bij God te kunnen komen, maar juist een belangrijke stimulans. dagelijks bid ik (delen van) de rozenkrans. Het rozenkransgebed bestaat uit 4 series van 5 geheimen die te samen de samenvatting zijn van het evangelie. Ieder geheim, of mysterie zo je wilt, bestaat uit 1x Onze Vader + 10 x weesgegroet + 1x “eer aan de Vader….” De opening bestaat uit de geloofsbelijdenis, 1x eer aan de Vader, 1x Onze Vader, 1x wees gegroet als groet aan Maria de dochter van God de Vader, 1x wees gegroet als groet aan Maria de Moeder van God de Zoon en 1x wees gegroet als Maria de bruid van God de Geest. Daarna komen de tientjes.

  De series te overwegen geheimen zijn:

  Blijde geheimen: de aankondiging door de engel Gabriël, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, Jezus wordt geboren, Jezus wordt in de tempel opgedragen, Jezus wordt op 12 jarige leeftijd in de tempel terug gevonden.

  De lichtende geheimen: Jezus wordt in de Jordaan door Johannes gedoopt, Jezus begint Zijn openbaar leven tijdens de bruiloft te Kana, Jezus verkondigt het Rijk Gods, Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor, Jezus stelt de Eucharistie en het priesterschap in tijdens het laatste avondmaal.

  De droeve geheimen: Jezus bidt in doodsangst, Jezus wordt gegeseld, Jezus wordt met doornen gekroond, Jezus draagt Zijn kruis, Jezus sterft aan het kruis.

  De glorievolle gehiemen: Jezus staat op uit de doden, Jezus stijgt op ten hemel, de Heilige Geest daalt over de apostelen neer, Maria wordt met lichaam en ziel in de hemel opgenomen, Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde.

  Daarnaast op de plaatsen waar zij verschenen is (Lourdes, La Salette, Baneux, Beauraign, Fatima, Parijs e.m.), vinden meer H Missen plaats daan waar ook ter wereld. Maar ook op plaatsen waar de Maria devotie in ons eigen land hoog is (Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam, Heiloo, Tienray, Roermond maar ook in Zwolle e.m.), is een diepe katholieke geloofsbeleving aanwezig.

  Daarnaast heeft Jezus Zijn Moeder zelf aan ons gegeven toen Hij aan het kruis hing; sterker nog, Jezus begon zijn openbaar leven op aandrang van zijn moeder, dus waarom zouden we ons niet tot haar wenden om dichter bij Jezus te kunnen komen; wie kent Jezus beter dan zij als moeder? Bovendien getuig ik van diverse eigen particuliere gebedsverhoringen van intenties gebeden op voorspraak van de Heilige Maagd.

  Je mag van mij aannemen, Reint, dat ik naar best vermogen als een kind probeer te geloven. Maar ik ben geen naïveling die louter rationeel redeneert.

  De 7 sacramenten die de Kerk kent zijn: Doop, Eucharistie, Vormsel, Boete en verzoening, huwelijk, (diaken- en priester)wijding, ziekenzalving. Juist in deze 7 sacramenten komt Jezus Christus als 3 eenheid heel dicht bij de mensen. Een goede bijbel exegeet kan je de passages geven in de bijbel waar deze sacramenten te vinden zijn.

  Het Kerkelijk Leergezag en het Kerkelijk recht zijn beide volledig gefundeerd op de bijbel en op de uitleg van de grote Kerkvaders die in de eerste eeuwen de Kerkelijke Leer ontvangen van de apostelen verkondigd en uitgelegd hebben.

  Over de heiligen vereering wil ik het volgende zeggen: alle heiligen leren ons door hun leven hoe wij gelovigen dichter bij God kunnen komen. Ook op voorspraak van hen bidden is niet anders dan hetgeen de Joden deden in het oude testament toen ze gebeden hebben tot de Levende God van Abraham, Isaak en Jacob.

  Leg mij nu eens uit wat aan de hierop volgende mystiek kinderlijke geloofsbeleving verkeerd is?

  Tot slot van mijn pleidooi, nu leg mij eens de statenbijbel uit die met het OT gebasseerd is op de Hebreeuwse bijbel die in het jaar 100 na Chr is vastgesteld als contra beweging tegen de eerste christengemeenschappen. Is het bestaan van deze hebreeuwse bijbel niet precies dát wat Matheüs bedoelt in hoofdstuk 28 vers 15?

  Groetjes!

 27. Je woordkeuze, denkwijze, geloofwijze intrigreert mij Rudy. In hoeverre is jouw geloof namelijk als een kind? Is jouw geloof gebaseerd op het ‘in geloof’ volgen van Jezus’ of is het de mystieke diepte die jouw een doel geeft in je leven? De keuze voor het katolieke geloof sluit hier naadloos op aan, gezien de mystieke lading die ligt op de verschillende uitingen binnen deze geloofswijze. Waar ben je als de kerk gesloten is Rudy, waar aanbidt je God dan..is de kerk onlosmakelijk verbonden aan God? Zijn de regels onlosmakelijk verbonden aan God? Of andersom: Is God gebonden aan de kerk en haar regels? Geloof je als een kind Rudy….of is het alleen maar een mystieke zoektocht? Geloof je dat een vader zijn kind procedures en regels oplegt voor het simpel omarmen en loven van zijn vader? Geloof jij in de God van de mens, of in de God van de bijbel Rudy?

 28. Ok Rudy,

  “En dan wel graag in apologetisch verantwoorde argumenten.”

  Apologia is de presentatie en verdediging van het geloof. Ik ga ervan uit dat wij hetzelfde geloof hebben. Het geloof in Jezus Christus, De Heilige Geest, En God de vader. Ik neem aan dat ik dit geloof dan ook niet hoef te verdedigen tov jou.

  Het Katholieke geloof verschilt in een aantal dingen met ‘andere christelijke’ vormen. Bij deze dingen heb ik mijn vraagtekens. Ik ben bang dat sommige opvattingen van het katholieke geloof de mensen weerhouden dichterbij God te komen. Deze zijn: de omweg via Maria (platgezegd); De omweg via de Paus en het feit dat je dus alleen door Het Sacrament van de Eucharistie tot Hem kan komen. Jezus heeft gezegd dat de heilige geest in zijn plaats zou komen, plaatsneemt in ons zelf en ons zal leiden. De heilige geest, Jezus en De vader zijn één en komen niet alleen samen in het sacra.nog wat..

  Mattheus 13: 11 geeft ook aan dat de heilige geest ten alle tijde te raadplegen is en je desnoods de woorden geeft.

  “Maar wat is er nu mooier om de drieëne God in Zijn volledigheid te aanbidden, dus niet alleen tot de Vader, alleen tot de Zoon en alleen tot de Heilige Geest?” Ik geloof dat ze nooit afzonderlijk te aanbidden zijn…ze zijn en blijven één. Jezus is dus ook altijd bij zijn kinderen en te allen tijde te raadplegen..en aanbeden te worden.

 29. Daar komt het, Reint: Tijdens het laatste avondmaal waar Jezus onder andere het sacrament van de Eucharistie instelt, zegt Hij dat het brood en de wijn niet meer zomaar brood en wijn is, maar Zijn Lichaam en Bloed. Eenmaal geconsacreerd, blijft de substantie van brood en wijn dus niet zomaar meer enkel brood en wijn. Vanaf dán zíjn deze substanties het Lichaam en Bloed van Jezus Christus; het allerheiligste dat er binnen de Kerk is en wordt daarom zoasl de Joden de Ark als allerheiligste behandelden en deze in een tabernaculum in de Tempel te Jeruzalem bewaarden, in een tabernakel bewaart.

  Natuurlijk geloof ik dat de Heilige Geest overal is en dat er vele kerkgemeenschappen zijn die zich door Hem laten inspireren. Maar wat is er nu mooier om de drieëne God in Zijn volledigheid te aanbidden, dus niet alleen tot de Vader, alleen tot de Zoon en alleen tot de Heilige Geest? In de Eucharistie komt de drieëenheid tesamen. Dan is het geloof inderdaad kinderlijk eenvoudig zoals Geert het prachtig omschrijft: je gelooft in de Eucharistie, of niet.

  Naar best vermogen heb ik in diverse bijdragen proberen te omschrijven wat de eucharistie is en waarom ik daar in geloof als antwoord op jullie vragen van rekenschap naar mijn geloof. Het lijkt mij nu des te eerlijker om nu jullie rekenschap te vragen naar jullie geloof. En dan wel graag in apologetisch verantwoorde argumenten.

  Groetjes.

 30. “Ik hoop je inzicht weer wat verdiept te hebben, Reint” ..Nederlands? hehe.

  “ik heb alleen geschreven dat Jezus aanbeden kan worden daar waar Hij ook zelf aanwezig is”. En jij gelooft niet dat Jezus, in de persoon van de heilige geest, aanwezig kan zijn op andere plaatsen?

  Kun jij, Rudy, aangeven waar het staat in de bijbel dat je alleen Jezus kunt aanbidden in de tabernakel? Oftewel tijdens het Sacrament der Eucharistie. Geef me aub een tekst.

  “Ik hoop je inzicht weer wat verdiept te hebben, Reint.”

  Ooh ik hou van verdieping Rudy, ik hou echter niet van verbreding geënt op tradities..dit zorgt voor eigen interpretaties en vervaging in focus. Als katholieke zul je je hierin aangesproken voelen…

  Zegen Rudy.

 31. Aanvulling,

  Ik ben God dankbaar dat Hij altijd dezelfde is gebleven en ook altijd zal blijven, prijs God!!

 32. Hoi Rudy,

  Wat was het in het begin toch allemaal simpel, er waren geen kerken… men hield gewoon een samenkomst bij iemand thuis… er was geen bijbel, men vertelde elkaar gewoon wat ze met God dagelijks beleefde… er waren geen theologische hoge scholen of universiteiten, men geloofde gewoon zoals Jezus gezegd had als een kind, want Hij is immers onze Vader.

  God’s zegen.

 33. Hoi Geert,

  Het is ook niet zo dat Hij zich “laat opsluiten” zoals jij beweert, Hij laat zich in het Sacrament van de Eucharistie zien zoals Hij is. In dit sacrament laat Hij zijn schitterdende Liefdevolle grootheid zien maar ook Zijn gewilde afhankelijkheidspositie ten op zichte van ons mensen: HIj kan pas Licht in het leven zijn op het moment dat Hij ook geloofd wordt. Zonder geloof is het Sacrament een dwaasheid en een afschuw.

  De monstrans staat op de eerste plaats symbool voor de H Maagd Maria die het Jezuskind in haar gedragen heeft. Daarnaast staat de monstrans ook voor ons mensen die Jezus – door de Heilige Geest in geloof gedreven – in zich mogen dragen in de tekenen van brood en wijn als Lichaam en Bloed van Jezus Christus zelf; het uitgestelde sacrament van de Eucharistie stelt dus het genuttigde – gecommuniceerde – Lichaam van Jezus voor zoals wij dit tot in eeuwigheid mogen nuttigen om ZIjn offer voor ons mensen te gedenken.

  Dus nogmaals is de vraag die ieder individu zich stellen mag: hoe goed meen ik de Heilige Geest te verstaan en hoeverre is dit uit geloof gedreven en niet louter een rationele beschouwing en een eigen interpretatie die mij voor het moment goed uitkomt?

  Groetjes.

 34. Beste Rudy,

  Dat dit op eigen houtje niet gaat lukken is bekend, daarvoor hebben we elkaar nodig, geloof een ding, dat wanneer de H. Geest in je is Hij er helemaal is, niet ’n deel of zo, wij moeten leren naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen, maak bij Hem je wensen bekend en Hij zal het doen als ze naar de wil van God zijn. Bid(spreek) met/tot God, aanbid Hem op de plaats waar je bent want Hij is in je!!!! Bid tot Hem met jouw!!!! woorden niet met die van formuliergebeden op rituele wijze of met gebeden van mensen die hier ooit geleefd hebben, die kent God al…. aanbid Hem met JOUW woorden op de plaats waar je bent… dat kan zelfs wanneer dit nodig zou zijn op het toilet zijn. God is niet ver weg Hij laat zichzelf niet opsluiten in een glazen kastje van een gouden monstrans of in een tabernakel bovenop of achter een altaar, HIJ IS IN JE!!! en Hij houd van je zoals je bent!!!!! je mag heeeeeeel eenvoudig bij Hem komen waar je ook bent en je hart bij Hem uitstorten.

  Rudy ik moest dit even kwijt, omdat ik weet dat God van je houd en dat jij een oprecht kind van Hem wil zijn.

 35. Hoi Rudy,

  Heel graag zou ik met jou hier verder over willen mailen, maar liever niet via deze site. Mocht je dat willen laat het dan weten.

  Groeten, Geert

 36. Dan is de vraag, Geert, in hoeverre laten we de Heilige Geest toe en verstaan we Hem? Wie leert mij anders dan het Kerkelijk Leergezag de woorden uit de Heilige Schrift begrijpen? Alleen op eigen houtje gaat me dit niet lukken……

  Groetjes.

 37. @ Rudy,

  Beste Rudy,

  Ik denk dat het weinig zin heeft om hierover te blijven discussieren hier zullen wij nooit uitkomen, de enige die ons kan overtuigen is de Heilig Geest, als we werkelijk een kind van God zijn en vervult zijn met Zijn Geest zal Hij ons overtuigen, zie de volgende tekst uit Joh. 16!!!
  [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. [14] Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. [15] Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.
  Dit zijn de woorden van Jezus zelf. De H. Geest is het die ons kan en wil overtuigen van de waarheid en geen mens of kerk.

  God’s zegen.

 38. Kijk, Reint, zoals ik mijn bijbel zou moeten herschrijven moet jij naar een cursus Nederlands lezen; ik heb alleen geschreven dat Jezus aanbeden kan worden daar waar Hij ook zelf aanwezig is. En dat is in het Sacrament der Eucharistie.

  Dat kán zijn tijdens de viering van het Heilig Misoffer, dat kán ook zijn tijdens de uitstelling van het Heilig Sacrament. Daarmee is het feest dus verklaard.

  En in de geboortestal was Jezus toch zelf aanwezig? Dus is dit probleem ook uit de wereld geholpen.

  Ik hoop je inzicht weer wat verdiept te hebben, Reint.

  Groetjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

In doorbraak moet je wandelen!

Deze overdenking heb ik geschreven naar aanleiding van een studie van Edgar Holder. God wil dat je nadenkt.. Je moet leren denken.....