Bidden naar Gods wil

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeziërs 1:3

Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Efeziërs 2:6

Afgelopen zondag sprak tijdens de kerkdienst, SBS6-Pastor Edgar Holder. Hij sprak over genezing en over gebed. En terwijl hij daarover sprak werden mijn collega en ik afzonderlijk van elkaar bepaald bij de gebeden van ‘onze’ kinderen . (we zijn collega’s op een christelijke buitenschoolse opvang in de Bijlmer te Amsterdam)

Na de dienst vertelden we elkaar enthousiast waar we bij waren bepaald en werden we verrast door precies dezelfde bepalingen. We willen dat onze kinderen meer met autoriteit en zekerheid bidden en leren om te bidden naar Gods wil.

Kijkende naar de tekst hierboven; onze kinderen bidden dagelijks; ‘kunt u de meester zegenen en wilt u de kinderen zegenen.’ Fantastisch trouwens om kinderen te horen bidden, maar ik geloof ook dat gebed kracht heeft en dat het effectiever is als we bidden naar Zijn wil en beloftes.

In de komende weken willen we iedere week een belofte van God behandelen met de kinderen.. Bovenstaande belofte is dat God een ieder al heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen, aangezien we nu al een plaats hebben gekregen in de gehemelse gewesten in Christus Jezus, zijn alle geestelijke zegeningen al in ons vrij gezet.

Deze week hebben we de kinderen geleerd dat we mogen wandelen in de zegen, in plaats van God te vragen om zegen. We zijn immers al gezegend met alle geestelijke zegeningen.

Wat is het schitterend om kinderen van zes tot acht jaar te horen bidden; “Dank u wel, dat u de meester en juf heeft gezegend”, “dank u wel het brood lekker zal smaken”, “dank u wel dat u ons helpt om lief voor elkaar te zijn” en “Dank u wel dat u de kinderen in arme landen te eten zal geven.”

Volgende week gaan we het hebben over de belofte; God zorgt voor je. (1 Petrus 5:7) We zullen de kinderen leren dat we mogen bidden naar Zijn wil. Het is Gods wil dat Hij voor ons zorgt. We hoeven God niet meer te vragen of Hij voor ons wilt zorgen. Vanuit de belofte, de zekerheid dat Hij voor ons zorgt, mogen we bidden. “God, dank u wel, dat u vandaag voor ons zal zorgen.”

Geloof jij dat het effectiever is, als we bidden overeenkomstig Gods wil?

Goed weekend!
Rob

 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *