Zijn christenen herkenbaar?

Ik ben Gerben, ik ben 18 jaar en studeer  Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning in Wageningen. Ik ben de (beruchte) huisgenoot van (eveneens beruchte) Jarik Spoelman. En hij vroeg mij dan ook om wat te schrijven.

Ik ben op zoek gegaan naar de vraag ‘waar kun je de echte christen aan herkennen’. Dit heb ik gedaan door te zoeken in bijbelteksten naar kenmerken die specifiek voor christenen zijn en die dan ook herkenbaar zijn in ons leven.

 

De eerste bijbeltekst die mij te binnen schoot bij deze stelling was Marcus 16 de verzen 17&18: ‘Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Dit zijn echter kenmerken die niet herkenbaar zijn in de meeste christenen tegenwoordig. Tenminste ik ken een redelijk aantal christenen en geen van hen doet al deze dingen. Een criterium om de ‘echte christen’ op te selecteren is het dus absoluut niet.

 

Een tekst als 2 Petrus 1 vers 5 is dan realistischer: ‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis,  uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid,  uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters’

Hierin worden zo al zes kenmerken genoemd die specifiek zijn voor een christen. Dit zijn herkenbare eigenschappen, die vaak ook als ideaalbeeld worden genomen.

 

Een tekst die op het voorgaande aansluit is Galaten 5: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’

Hierin wordt de vrucht van de Geest beschreven. Dit zijn wederom enkele kenmerken die specifiek gericht zijn op de christenen. Dit houdt in dat elke ‘echte’ christen in meer of mindere mate deze eigenschappen zou moeten bezitten. Het kan niet zijn dat iedereen voor de volle honderd procent hieraan voldoet, maar in iedereen zou iets van elk van deze kenmerken herkenbaar moeten zijn.

 

Ten slotte nog een tekst die het belangrijkste van dit alles weergeeft. Korintiërs 13 vers 13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’

Dit zijn de drie allerbelangrijkste kenmerken van elke christen. Hier zijn alle andere eigenschappen op gebaseerd, en zonder deze drie kan denk ik geen enkele christen bestaan/geloven.

 

Groet,

Gerben

Reacties

 1. Goede reactie is dit, maar ik blijf na het lezen met een vraagje zitten: zijn Christenen herkenbaar?

  Ik ben eens benieuwd of christenen “in de straat” ook daadwerkelijk herkenbaar zijn aan de beschreven methodische criteria 🙂

  Groetjes!!

 2. Ik denk dat weinig christenen te herkennen zijn. Ik denk dat het alles te maken de gelijkenis van Jezus over het zaaien en vrucht dragen.

  Als wij vrucht dragen vallen we vanzelf op. Ook vruchten van de Geest etc.

  Groetjes!

 3. Dit is wat mij het beste antwoord lijkt,
  en wat Jezus overal in de Bijbel heeft voorgedaan,

  Echte christenen zijn te herkennen aan hun relatie’s.

  aan hun relatie’s in de liefde,
  aan hun relaties met vrienden, aan hun relatie’s met vreemden, aan hun relatie’s met kenissen, en ….aan hun relaties met de mensen die ze niet zo erg mogen.

 4. aan hun relatie’s in de liefde,
  aan hun relaties met vrienden, aan hun relatie’s met vreemden, aan hun relatie’s met kenissen, en ….aan hun relaties met de mensen die ze niet zo erg mogen.

  BW: dus echte christenen bestaan niet als ik bovenstaande lees.

 5. Zeker wel 🙂 Maar je moet ze wel leren herkennen..

 6. Het zou handig zijn RCA als een Christen zo eenvoudig te herkennen zou zijn 🙂

  Toch is in omgang, gedrag en uitstraling een Christen niet per definitie te herkennen. en mensen die in omgang, gedrag en uitstraling dat overbrengen wat je vanuit Bijbelse/Christelijke waarden zou verwachten van een Christen hoeven helemaal geen Christen te zijn…..

 7. Christenen zijn zeker te herkennen. Mensen zoeken echter te oppervlakkige zaken om iemand te beoordelen.
  De herkenning zit hem meer in de omgang, het gedrag, de uitstraling: kortom, wat je overbrengt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *