Zeven dagen in Letland

Mijn hoogtepunt was het moment dat ik met mijn team (een Lets meisje, een Canadeze en twee andere Nederlanders) naar een huisje ging afgelopen vrijdagmiddag. We kwamen daar aan bij een vervallen flatje waar een vrouw woonde.

We brachten haar een voedselpakket, vertelden wie we waren en waarom we langskwamen. Na wat te hebben gesproken over haar verleden e.d. spraken we ook over het geloof. Ze vertelden ons dat ze in God geloofde. Toen we haar vroegen of ze wel eens Jezus had aangenomen als haar verlosser antwoordde ze direct, dat ze wel eens het Onze Vader bad en naar de kerk ging met kerst e.d. Vervolgens vroegen we haar opnieuw of ze wel eens haar hart aan Jezus had gegeven, waarop ze vervolgens ‘Nee’ antwoordde.

Toen we haar het evangelie hadden uitgelegd en vroegen of ze haar hart aan Jezus wilde geven antwoordde ze vol overgave ‘Ja’. We hielden elkaars handen vast en baden voor haar. Vervolgens bad de vertaalster samen met haar een gebed. Wat een geweldige ervaring. Ik geloof dat het feest in de hemel was! šŸ™‚ Toen we weggingen bij deze vrouw kreeg een teamlid het op zijn hart om een geldbedrag aan deze vrouw te geven.. De vrouw was ontroerd door het geldbedrag en straalde van top tot teen na het gebed. Onze vertaalster gaf haar nog even een hug en daarna gingen we weer verder op pad, ook andere huizen te bezoeken.

Ik had nog niet vaker zulke huisbezoeken gedaan en voedselpakketten uitgedeeld. Wat een geweldige ervaring šŸ™‚

Soms dacht ik bij mijzelf, wat stellen vijftien minuten nu voor?.. Wat kan ik betekenen in zo’n korte tijd op een mensenleven.. Maar toen ik daar was iedere keer weer in iemands huiskamer, was het toch een heel bijzondere evaring. Het doet veel met me om te zien hoeveel vreugde iemand ontvangt in zo’n korte tijd.. Onvergetelijk.. Tranen rolden over wangen van mensen, stralende gezichten en open harten. Op die momenten besef je dat je wel degelijk deze mensen iets kan aanbieden. Ik dien een geweldige liefdevolle God.. En ik heb het voorrecht gekregen om mijn liefdevolle Vader voor te stellen aan Zijn geliefde Kinderen.

Gods hart reikt uit naar de inwoners van Letland. Gods hart reikt naar een ieder uit. Het is zijn verlangen dat een ieder een persoonlijke relatie opbouwt met Hem. Het is Gods wil dat de mensen in Letland vrij zijn van alles wat hen gebonden houd, wat hen afhoudt van een geweldige relatie met God. God wil dat Zijn kinderen vrij zijn. God heeft die vrijheid geschonken door zijn Zoon, die stierf voor onze zonden, ook voor de inwoners van Letland.

Het raakt Gods hart dat mensen in Letland leven in armoede, angst en onzekerheid. Deze week ben ik geraakt door wat Gods hart raakt. Mensen die leven onder een juk.. Een juk van zorgen, diepe wonden etc..

Deze week mocht ik een licht zijn voor de mensen om mij heen.. Wat een bijzonder indrukwekkende levenservaring šŸ™‚

We waren voor zeven dagen in Letland om uit te reiken naar de allerarmsten. 200 vrijwilligers met 22 verschillende nationaliteiten. We hebben 1400 voedselpakketten samengesteld en er 800 uitgedeeld tijdens de huisbezoeken. 140 mensen hebben tijdens deze huisbezoeken hun hart aan Christus gegeven. Onvergetelijke tijd šŸ™‚
 

Reacties

 1. “Nodoubt. Ik geloof dat Jezus voor ons allen is gestorven, maar dat wij wel zijn verlossing zullen moeten aannemen, aanvaarden, ontvangen. We hebben deze vrouw gevraagd of ze Jezus wilde ontvangen in haar leven, en wilde geloven dat Jezus voor haar kwalen en ziekten is gestorven en opgestaan en dat Jezus haar zonden heeft vergeven. Uiterst Bijbels, mate.”

  Ja dat is allemaal Bijbels.

  Case closed? Zeker niet. Want het is NIET de volledige Bijbelse boodschap. Door mensen ALLEEN maar te leren dat ze ‘Jezus moeten accepteren en in Hem geloven’ krijg je geen GEHOORZAAMHEID aan Gods woord. Mensen zijn NIET gered volgens de Bijbel.

  Want wat leert de Bijbel in zijn totaliteit? Samengevat in 1 enkel vers:

  “38 ‘Begin een nieuw leven,’ antwoordde Petrus, ‘en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.”

  Als men niet het geloof en de gehoorzaamheid heeft om ondergedompeld te worden in water bij de aanroeping v.d. naam van Jezus Christus VOOR de vergeving van zonden zal men nooit echt een gehoorzame Christen kunnen worden en kunnen groeien in de kennis en genade van Jezus Christus.

  Het begint nl. pas bij de doop. De Christelijke strijd. Het is dus NIET zo dat men alleen maar hoeft te geloven en te accepteren en dat dat dan voldoende zou zijn.

  Lees het boek Handelingen om te zien dat IEDEREEN die tot geloof kwam ook GEDOOPT werd. En als ze niet goed gedoopt waren bekeerden ze zich daarvan en werden ze OPNIEUW gedoopt. Zo belangrijk was het. En IS het.

 2. Ik wil laten staan wat ik de vorige keer schreef Nodoubt,
  omdat het mij niet op de eerste plaats ging of je kritisch schreef,
  maar omdat de discussie voorbij gaat aan wat Rob schreef,
  en daarom vraag ik me af of er discussie is om de discussie, en dat het verder niet uitmaakt welke blog er staat, of dat de blog het uitgangspunt is.

  De laatste tijd heb ik steeds meer het gevoel dat het uitgangspunt is discussie om de discussie, en daarom reageer ik meestal niet.

  Groetjes,
  en gods zegen toegewenst,
  Kees.

 3. Hey Rob =D

  Ik vind het echt geweldig om te lezen wat je allemaal hebt meegemaakt deze tijd !
  En ondanks dat ik hier kritiek op kan krijgen van mensen omdat het allemaal niet bijbels onderbouwd zal zijn wil ik toch ook even een kleine getuigenis vertellen wat ik vorig weekend heb meegemaakt.

  Ik ben naar de paranormale beurs geweest met nog 4 andere christenen om diensten te verlenen aan mensen. Voor de mensen die niet weten wat een paranormale beurs is: De plek waar alle mensen vanuit de new agers komen met bovennatuurlijke gaven. dus wat daar gebeurt is handlezen contact maken met doden en engelen machnetisering (soort van genezing vanuit een verkeerde bron) waarzeggerij tarot kaarten enz.

  Echt alles deden ze en daar stonden wij ook tussen om diensten aan te bieden als enige christenen daar. Wij waren de enige die daar gratis waren dus extra veel klanten we stonden daar zaterdag en zondag. Veel mensen kwamen om droom uitleg of angsten die ze hadden voor lichamelijke genezing of een woord over de toekomst te horen waarvoor ze bedoeld zijn in dit leven.
  En wat me erg raakte zijn de volgende 3 dingen:
  1. het werd in de kerk gehouden.
  2. ze hadden bijna allemaal een kerkelijke achtergrond (meesten katholiek)
  3. Het waren gewoon hele gebroken mensen die op zoek waren naar liefde en rust in hun hart wat ze bij niemand anders konde ontvangen dan bij jezus maar al die paranormale mensen doen het voor een groot deel uit de verkeerde brond dus ze zoeken op de verkeerde plekken.

  We hebben superveel wonderen zien gebeuren in die 2 dagen, in totaal heeft God ongeveer 15 tot 20 mensen genezen, mensen werden aangeraakt door de liefde van God mensen kregen woorden van liefde en bemoediging. sommigen wouden zelfs zo hongerig na dat God ze kon helpen dat ze voor meer kwamen. God heeft heeft dromen uitgelegd van mensen woorden van toekomst van mensen gesproken.
  De reden dat ik zeg dat God het heeft gedaan en niet wij is dat het ook God is die het heeft gedaan want zonder hem konden wij niets en als hij niet kwam opdagen stonden we voor gek. Iedereen kan deze dingen doen waarvoor God ons gebruiken als die persoon maar gelooft.

  Het grappige is dat God ons daar echt heeft gezegend. Hij had ons daar een soort van de favoriet op de beurs gemaakt. Omdat hij zoveel van ons houd!:D
  Mensen daar ook de paranormale mensen die diensten aanboden vonden ons ook erg goed omdat we zo jong nog waren (ik ben 16) hadden ze echt bewondering voor ons. Ze kwamen daarom ons ook uittesten en praatjes maken en zo konden we hen ook over Jezus vertellen en ook zei ervaarden Lichamelijke genezing als wij onze handen op hen legde en baden.
  Ik ben blij dat we zo samen met God hebben kunnen werken!
  En ben er erg enthausiast over geworden.
  Tot zo ver, Greetz Robin

 4. Geweldig Rob!! Veel Zegen bij alles wat je doet denk je nog aan 27 maart?? 1900 uur het is aan griftstraat 21 vriendelijke groet Deanne

 5. Ps Nodoubt, Liefde is inderdaad het toverwoord of liever gezegd: het sleutelbegrip. Dat zie je goed. Wie de liefde heeft, heeft alles vervuld. Het 1e gebod en het 2e zegt de Heer Zelf: daaraan hangen heel de wet en profeten. De liefde is noodzakelijk en voldoende, er staat dan ook: de liefde (wie liefheeft) zal vele zonden toedekken en: wie veel bemint, hem/haar zal veel vergeven worden. Wordt te vaak overheen gelezen. Omgekeerd is het ook zo dat alles waardeloos is zonder diezelfde liefde: 1 cor. 13. Al ken je de hele bijbel uit je hoofd. De letter doodt, de Geest maakt levend, dat is de Liefde, want God is liefde.

  Groeten, Jan Paul

 6. @Nodoubt: inderdaad ben ik van de eerste club die je hierboven, 13 maart, 17.54, noemt: Jezus aannemen in je hart als basisvoorwaarde en vertrekpunt voor alles.
  Dat is het zaad. Je kan een hele rivier over een akker heengooien, maar als er geen zaad in zit, gebeurt er nog niks. Als je het zaad van Jezus’ Geest en leer niet aangenomen hebt met hart en ziel, als dat zaad, zijn intenties, zijn emoties en zijn affecties zeg maar, zijn kijk op alles in relatie tot God, niet in je hart zitten, zodat het meer en meer het sturende principe wordt in je leven, is de doop alleen maar water en verder niks.
  Het doopwater is geen magisch water ofzo. Het ontleent zijn kracht aan je toegewende wil. Omdat dit niet kan bij een klein kind, wordt dan ook van de ouders die hun kind laten dopen verlangt dat zij beloven het kind in de kennis en het geloof van Christus op te voeden, opdat de doopgenade alsnog tot bloei zal komen in het latere leven en dan opnieuw wordt bevestigd op een leeftijd dat volledig inzicht en daarmee de mogelijkheid van de bewuste keuze, verwacht mogen worden.
  De sacramenten geven m.i. een meerwaarde aan het christelijk leven als dat al intens beleefd wordt, dus in verbondenheid met de wil van de Heer. Maar als je er met de pet naar gooit, bv. als je vol zit met haatgevoelens, wraak- of geldzucht, of ontuchtige gedachten, zal het je niet baten of je 3x per dag aan het avondmaal deelneemt, dan wel eucharistie viert en communiceert.

 7. Nodoubt, ik heb wel eens eerder met iemand zwaar in de clinch gelegen op een andere site. Uiteindelijk vonden we elkaar toch. Door de Ene Geest. De H. Geest zoekt “elkaar” in jou en in mij en in feite in allen die Jezus belijden als de levende Heer. Maar de duivel werkt de andere kant op, dat is het. Die moeten we ontmaskeren bij onszelf.
  Kan nu nergens verder op ingaan, ik zit op een heel oud computertje met inbel bij mijn Tante. Maar ik moet naar beneden want ze is uit haar bed gevallen.
  Zeker is verandering een doorlopend proces dat pas klaar is als je boven komt. Ik weet als weinig anderen, denk ik, hoe taai de oude mens is. Maar: luctor et emergo. Door Gods genade.

  Groeten, zegen JP

 8. Broeders,

  Weet je wat ik zo verdrietig vind aan deze discussie,
  dat er voorbijwordt gegaan aan 140 mensen die ja hebben gezegd aan een leven met Jezus, en die gaan nu op weg met Hem om Hem meer en meer te gaan leren kennen.
  Dit was niet gebeurd als de plaatselijke gemeente samen met een aantal broeders en zusters uit het buitenland niet bereid was om de hongerige te eten te geven, in opdracht van de Heer zelf.
  Deze baby’s in het geloof zullen nu door de plaatselijke gemeente worden opgevoed tot volwassen geloof.

  Met jullie discussie over wat wel of niet goed is zeggen jullie tegen Rob, je werk was waardeloos en van generlei waarde want je hebt het niet gedaan zoals wij dat doen.

  Groetjes,
  en Gods liefdevolle zegen toegewenst,
  Kees.

 9. @Jan Paul, dan moet je wel de zelfde Geest ontvangen hebben. En wanneer ontvang je die Geest volgens de Bijbel? Als je Jezus in je hart aanneemt etc? Of als je op de Bijbelse manier je bekeerd en je laat onderdompelen in water bij de aanroeping v.d. naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden?

  @Kees, dat is wel selectief lezen hoor. Niemand keurt het helemaal af ofzo. Bovendien neem ik alle verantwoordelijkheid voor enige kritiek op Rob. Dus waar jij ‘jullie’ zegt, mag je gerust ‘nodoubt’ zeggen.

  Ben jij eigenlijk al gedoopt zoals de Bijbel dat beschrijft? Want een baby in het geloof kun je pas worden als je geboren bent door het water en de geest. Als die mensen nog niet gedoopt zijn, zijn ze dus nog ‘ongeboren’. Bovendien weet ik niet wat de leer is van die plaatselijke kerk. Misschien dopen ze wel helemaal niet ‘voor de vergeving van zonden’. Dat doen de meeste kerken immers niet. Dus zou het me niet verbazen als dat daar ook niet gebeurd, maar ja ik weet het niet he.

  Voor alle mensen die het zo erg vinden dat er ‘kritiek’ is etc. lees eens het verhaal v.d. man die de ark voor vallen wilde behoeden en het met de dood moest bekopen.
  Er was helemaal niets mis met zijn intentie, zijn hart was zuiver. Maar aan Gods geboden over HOE men de ark moest vervoeren werd voorbijgegaan. Wat maakt het uit of je wel of niet of op een bepaalde manier etc. gedoopt bent? Al het Schriftwoord is gegeven om van te leren. Wat kun je leren van het verhaal v.d. man die stierf omdat hij de ark aanraakte?

  Wat kun je leren van het verhaal v.d. ‘man van God’ die zich liet misleiden door een valse profeet en het met de dood moest bekopen?

  Wat kun je leren van al die waarschuwingen in de Bijbel die zeggen dat men zich niet moet laten misleiden?

  (de geĆÆnteresseerde vind de verhalen waaraan ik refereer wel)

 10. @ nodoubt

  Ik heb al meerdere reacties van je gelezen bij meerdere post.
  En vooral bij deze vind ik persoonlijk je reactie erg fel.
  Ze vroegen de vrouw of ze Jezus al had aangenomen en ze zei nee, toen ze over Jezus gingen getuigen en ze de vraag weer aan haar voorlegde zei ze dat ze Hem wilde aannemen en jij zegt in je reactie: “Het enige wat hier tot nu toe gebeurd is is het volgende: die vrouw die een gelovige was is nu nog steeds een gelovige. Nergens lees ik dat ze gedaan heeft wat de Bijbel leert”.
  Ze zei dat ze geloofde maar ze geloofde nog niet met haar hart! Wat hun hier gedaan hebben, getuigen van Jezus is iets geweldigs dat is de opdracht die Jezus geeft: ga heen en maak het goede nieuws bekend! Dat is zo Bijbels als het maar kan. Uiteindelijk accepteerd ze God, dat is toch geweldig? Ik kan soms alle kanten heen “stuiteren” als ik merk dat Gods geest door mij heen spreekt, en is mijn dankbaarheid intens.
  Dat is wat ik zie bij Rob, hij is dankbaar! hij is verheugd en daar heeft hij alle rede toe.

  Ik vind het goed om te lezen dat je zoveel met Gods woord bezig bent!
  Je zegt ook: WET=GOED GOD=GOED GOD=WET
  Ik wil je even een tekst laten lezen.
  2 kor 3:7-8
  Wanner wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israel niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween-, zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben?

  Het is belangrijk dat wel elke dag ons kruis dragen en dat betekent: waar jouwn wil en Zijn wil zich kruisen en dat wij er voor kiezen om Zijn wilt te volgen.

  Ik wou nog meer dingen zeggen maar ik moet nu weg miss dat ik daar later nog aan toe kom.

  Gods zegen

 11. Hey Maria, ik ben extra fel omdat het onderwerp een zeer belangrijk onderwerp is.

  Het goede nieuws moet wel bekend gemaakt worden. Maar er moet ook aan gehoorzaamd worden. De juist manier van dopen… moet plaatsvinden. Het is dan wel niet zaligmakend op zich… dat wil zeggen dat men ook al het andere moet doen wat de Bijbel leert. Maar feit is: men moet het wel doen om zalig te worden. Het hoort er 100% bij. Niemand die tot geloof kwam liet het na om zich te laten onderdompelen in water. Zie heel het boek handelingen hierover.

  In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt: geloof in je hart en neem Jezus aan en leer Hem kennen etc. meen ik uit de Bijbel te mogen begrijpen dat men Hem moet leren gehoorzamen als men in Hem gelooft met het hart.
  Dat is handelen uit geloof. Dingen doen omdat de Bijbel het leert en dingen niet doen omdat de Bijbel het leert.

  “God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geĆ«erd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen.” 2 Tessalonicenzen 1:6-10

  Kijk.. bovenstaande is nogal ernstig he. (en er zijn meer teksten waarop ik mij baseer)
  Dus ik denk dat iedereen zich heel goed moet afvragen hoe men ongehoorzaam aan het evangelie kan zijn en dus hoe men wel gehoorzaam moet zijn om gered te worden.

  En wat zei Jezus precies dat er gedaan moest worden?

  “15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” Marcus 16

  Het gaat erom dat Jezus haar accepteert. En dat doet Hij zeker. Als zij doet wat de Bijbel gebied. Als ze dat nog gaat doen, dan pas ben ik ook blij en dan pas geloof ik dat er feest is in de hemel.

  Geloven op zich is waardeloos. Men moet handelen uit geloof. Zie Hebreeƫn 11 en Jakobus 2

  Toch waardeer ik het wel dat er mensen zijn zoals Rob die andere mensen van Jezus vertellen. Laten we allemaal in onze eigen omgeving kijken of we iemand het goede nieuws kunnen vertellen, we hoeven er niet perse voor naar Letland te gaan natuurlijk.
  Maar als ze zouden zeggen tegen die mensen: je moet je bekeren van je verkeerde wegen want je bent een zondaar en je moet je laten onderdompelen in water voor de vergeving van je zonden en dan de rest van je leven op de smalle rechte weg gaan wandelen…. ben ik benieuwd of er dan ook 140 mensen genoeg geloof zouden hebben ontvangen om aan deze boodschap gehoor te gaan geven.

  Ik ken genoeg mensen die ‘echt geloven’ hoor. Maar maken ze zich echt druk om wat de Bijbel leert als het gaat om een beslissing te maken over iets praktisch in hun leven? Nee joh! Traditie, dat is hun toverwoord. Of: Liefde! Vrijheid! Jaja, nou de tijd zal het leren – als zij gelijk hebben is er niks te vrezen. Maar als mijn opvatting Bijbels is…

  Er zijn massa’s mensen in massa’s kerken die hun leven niet al te zeer laten beĆÆnvloeden door wat de Bijbel zegt. Als je maar echt gelooft in je hart is immers het motto. Nou… ik geloof dat de Bijbel heel wat anders verteld.
  (Nee Jan Paul, ik ken heus niet alle mensen in alle kerken en er zijn zat serieuze mensen die hun leven wel fiks laten beĆÆnvloedden, maar dan vooral door de traditie waarin ze leven is mijn opvatting die voortkomt uit mijn bescheiden ervaring met diverse mensen uit diverse stromingen.)

 12. “De ander is gehoorzaam ondanks het heftige ingrijpen v.d. Heilige Geest.”

  ondanks dat het niet zo heftig is maar veel meer subtiel en geleidelijk

 13. @Jan Paul, verandering zeker. Maar het is een doorlopend proces. Als ik je verklaringen over je eigen levensheiliging lees vind ik dat ik daar een groot voorbeeld aan kan nemen. Ben er mee bezig.

  Mijn verandering zit em ook vooral in de twijfel en het vertrouwen. Dat is nu niet meer zoals vroeger. Of een ander dat kan zien en waarderen? Waar ik vroeger geen duidelijke mening over diverse Bijbel onderwerpen had maar alleen vragen, had ik meer rust met diverse Christenen.
  Nu ik heel duidelijke overtuigingen en beargumenteerde meningen heb, is de onenigheid met veel andere Christenen groter geworden.
  Zo op het eerste gezicht geen vooruitgang he? šŸ™‚ Men moet toch alleen maar meer vriendelijkheid en tolerantie en ‘niet oordelen’ etc. gaan krijgen? Haha ach ik ga dat niet verdedigen hoor. Ik weet wat ik gekozen heb en waarom. En terug gaan naar het schaduwland van onzekerheid en ‘alle meningen zijn waardevol’ en ‘er zijn vele wegen die tot God leiden’, dat trekt me echt niet meer.
  Mensen zijn wel eens ’trots’ op de Heilige Geest ervaring die ze hebben gehad. Doop in de Geest etc. Dat zou dan ook iedereen moeten hebben om wedergeboren te zijn. Of dat zo is betwijfel ik. God werkt nu eenmaal verschillend door verschillende mensen. De 1 heeft veel gefocuste aandacht nodig om die persoon wakker te schoppen… euh schudden. De ander is gehoorzaam ondanks het heftige ingrijpen v.d. Heilige Geest. Niet alle schapen zijn totaal afgedwaald he. Niet elk schaap is zich gaan gedragen als een wolf. Bij de schaapwolf kun je wel een grote verandering zien… maar of dat beter is dan de zoon die nooit zijn Vader verliet om de wereld in te gaan?

  Het enorm heftige ingrijpen v.d. Geest. Geweldig dat het gebeurt, beter is als het niet nodig is. Er trots op zijn? Iedereen vertellen dat je ‘door de Geest bent aangeraakt’?
  Ik ben er niet trots op. Beter is als je zonder ‘speciale behandeling’ genoeg liefde en gehoorzaamheid kunt opbrengen voor God. Toch weet ik wat ik ervaren heb en waarom. Voor mij geld: i’m over the point of no-return, there is no way back! (tenzij ik mijn redding NIET uitwerk met vreze en beving (ja dit is Bijbels))

  Over de RKK: de duivel heeft er een handje van om goed als kwaad voor te stellen en vice versa. Hoe de waarheid te kennen? Gevoel? Indrukken? Traditie? Meerderheidsmening?

  Mag ik een stukje songtext plaatsen wat aangeeft wat ik vind en doe?

  “Feelings come and feelings go
  But feelings are so deceiving
  I’ll place my faith in the Word of the Lord
  Nothing else is worth believing
  Nothing else is worth believing

  Been on this roller coaster too many days
  Riding in a circus of emotion
  And I get up on the highwire then down in the lion’s cage
  My feelings have been ruling my devotions
  I feel like a strongman, I feel like a clown
  I let my feelings push me up and down
  Who can help me off this merry-go-round?
  And tell me what is real? Can I trust what I feel?

  Feelings come…

  Peanuts and popcorn and I’m feeling OK
  I get excited when the dancing bear dances
  But can I serve Him when the band doesn’t play?
  Will I trust Him through these changing circumstances?
  This sure feels good! They say, “It can’t be wrong!”
  But love is more than a calliope song
  How can I get back to where I belong?
  Get off this ferris wheel – you’ve got to trust what is real!

  Feelings come… ”

  youtube.com/watch?v=zIPxSL6Uzlg

  Vertrouw op wat echt is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(speciaal voor jou die uitroeptekens Jan Paul ouwe gabber haha)

 14. Hallo Nodoubt, je hebt het maar steeds over katholieke fabels, en je kunt geen gelegenheid voorbij laten gaan om de Rkkerk af te kammen en te beschimpen. Het deugt daar helemaal niet in jouw ogen.
  Sacramenten deugen niet, de catechismus deugt niet, de paus is de anti-christ.
  Tussen 2 haakjes: de doop is altijd een sacrament hoor, ook bij de protestanten, dat je het weet.
  De protestanten hebben er 5 geschrapt van de 7 die de oude pre-reformatorische kerk altijd gehad had vanaf het begin, dat is het enige verschil. Doop en avondmaal zijn in de reformatie overgebleven van de oude lijn der Rkk.: doop, avondmaal of eucharistie, biecht, priesterwijding, vormsel, huwelijk en sacrament der zieken of vroeger laatste oliesel.
  Sel is trouwens gewoon dezelfde uitgang als in doopsel, weefsel, aftreksel, baksel enz.
  Maar wat nu mijn boodschap voor jou is: je moet toch voorzichtig zijn.
  Want God, de God die jij beweert te belijden en misschien ook wel inderdaad belijdt, ik ben de Hartenkenner immers niet, houdt zeer veel van de Rkk. God houdt nl. van alle kerken waar de Zoon beleden wordt als de ene, opgestane Heer van leven en dood, de ene Deur naar de Vader.
  Waar Hij helemaal niet van houdt is als christenen de waarheid voor zichzelf alleen op eisen en andere groepen verketteren en in een hoek gooien. Wees voorzichtig Nodoubt, want als je fout zit, waar ik van overtuigd ben, kom je jezelf een keer tegen. God laat niet met zich spotten, een van je geliefde bijbelcitaten. Je kunt zijn wereldkerk niet zomaar wegzetten als de eerste de beste dwaalleer uit het begin van de christelijke periode.
  Ik zal je nog 1 gedachte meegeven: de haat jegens de katholiek kerk komt van de duivel. Waarom? Omdat de Rkk. het beste en meest wereldomvattende milieu is voor het voortbrengen van heiligen, al kunnen alle kerken dat, als ze maar echt uit God zijn.
  En waarom heeft de duivel dan zo’n verschrikkelijke hekel aan heiligen? Omdat ze in hun eigen tijd tallozen tot God brengen door hun hartverwarmend en aanstekelijk geloof. Omdat ze in de actualiteit van elke dag licht der wereld en zout der aarde zijn en de duivel beschaamd doen staan. Hem zielen afhandig maken tot zijn woede en leedwezen. Maar ik heb bitter weinig medelijden met hem.

  JP

 15. Hoi Nodoubt, gabber van me, ik kreeg een leuk idee: wij denken totaal anders nietwaar? In dit ene kun je toch wel met me eens zijn, of zelfs dat niet?
  Je zegt ergens dat ik een heel verkeerd idee heb van het evangelie, in reactie op dat ik zeg dat we allebei Jezusbelievers zijn geloof ik.
  Zelf werp je je af en toe op als zielenleider, zoals bij een ander onderwerp richting Ruben. Een zielenleider moet heel, heel zeker zijn van zijn zaak, anders gaan er zielen onnodig verloren en komt God ze uit jouw hand opeisen, logisch toch?
  Daarom wil ik tot God gaan bidden dat Hij inzicht verschaft hier op de site wiens evangelie nu klopt, dat van jou of dat van mij, volgens jou en volgens mij moet ik zeggen want VAN ons is niks natuurlijk behalve onze zonde.
  Doe je mee? Ik wil dit niet doen vanwege het gelijk ofzo, maar om het heil van de zielen. Als jij gelijk blijkt te hebben volgens God moet ik een heleboel corrigeren en terugnemen, vandaar.

  Groeten, JP

 16. Goede morgen Nodoubt,
  Een interessant zelfonderzoek is altijd je afvragen wat je zoal hebt afgelegd allemaal van de oude mens.
  Ik kan van mezelf getuigen wat ik allemaal heb afgelegd, het is veel. Je hoeft deze vraag niet te beanwoorden op de site natuurlijk en ik hoef je dit niet te zeggen, want je weet dat zelf wel en beter meestal.
  Maar doe de test eens. Hoe en waarin ben je totaal veranderd zodat anderen je niet meer terugkennen zoals je vroeger was en zeggen: is dat die Nodoubt, de wolf van vroeger van voor hij tot geloof kwam? Waar is hij gebleven, hoe kan hij nu een lam zijn geworden, zo verstorven, zo ingetogen, zo zachtmoedig en nederig, zo een en al vrede en blijdschap, zoals de apostel zegt: toonbeeld van vriendelijkheid en hartelijkheid tegenover iedereen?
  Ben je veranderd? Dat is wel de bedoeling volgens Jezus, want als we niet veranderd zijn, denken, spreken, handelen we nog steeds als en volgens de oude mens en zijn al onze citaten holle frasen die koud echoƫn in een leeg en liefdeloos hart.

  Groeten, JP

 17. Maar wat als het klopt wat ik zeg over bepaalde dingen, zoals wat je moet doen om gered te worden?

  Dan hebben veel mensen hier een groot probleem en is jullie kritiek niet bepaald constructief he.

 18. Nodoubt voelt zich God zelf, dat is zijn probleem… :S

 19. Nodoubt, je komt op mij over als iemand die de bijbel alleen maar gebruikt om mee te slaan. Ben jezelf eigenlijk wel bekeerd en wedergeboren? Gedoopt zijn door onderdompeling zegt op zichzelf ook niet alles.

 20. @Jan Paul,

  Je hebt de roepstem van De Herder gehoord. Je hebt Zijn genade en geduld ervaren. Verwar die liefde echter niet met Zijn rechtvaardigheid die van je eist dat je gehoorzaam wordt aan Zijn woord. Gehoorzaamheid aan Zijn woord en niet aan ‘de sacramenten’ of ‘de catechismus’ en andere fabels uit de traditie.

  Over het dood of levend zijn geestelijk gezien: wie de Bijbel helemaal leest en wil geloven zal een ‘geestelijke barometer’ ontwikkelen door de leiding v.d. Heilige Geest.
  En men kan logica toepassen en constateren dat er weinig kracht uitgaat v.d. kerken. Ze zijn in de verdediging op z’n best en niet in de aanval. Uitzonderingen daargelaten. De mensen in de kerken worden vaak door de wereld veranderd i.p.v. andersom. Dit omdat ze hun Bijbel niet goed kennen. Ze groeien niet in het geloofsvertrouwen.

  Zo, wat een kennis he!. Eenvoudige constateringen noem ik het zelf. Of kan alleen God dit soort dingen weten? Nou… ik heb ogen gekregen om te zien en een verstand om na te denken en simpele conclusies te kunnen maken. Eigenaardig allemaal hoor.

  Je karakter schets van God is weer onzinnig. Je hoeft nog geen ‘regeltjes freak’ en bureaucraat te zijn om orde te scheppen en heldere regels te creĆ«ren. God is wet/wil en liefde. Ga je Bijbel eens lezen man. Wie Mij liefheeft houd Mijn geboden. Dat staat zowel in het OT als NT. Wat de geboden zijn? Lees Gods statuten om Zijn wil te leren kennen. En als je toch bezig bent, lees ook Zijn straffen op het overtreden van die rechtvaardige liefdevolle wetten.
  WET=GOED GOD=GOED GOD=WET

  ps: we zijn dan wel allebei believers in Jezus, maar dat zijn de demonen ook, dus daar hoeven we op zich niet zo trots op te zijn he. Geloof alleen is… waardeloos.

 21. Beste Rob,

  In het stukje dat je geschreven hebt herken ik echt iets van Jezus Zijn zorg voor de mensen, toen Hij hier onder ons was.

  De zorg voor zowel het lichaam als de ziel, door het geloof handen en voeten te geven met een voedselpakket, kon de Here Jezus ruimte maken in hun hart, zodat de vraag over hun ziel realiteit werd en ze daarna een keuze kunnen maken.
  Daarnaast zullen die 140 die hun leven aan de Heer hebben gegeven, weer anderen raken door hun getuigenis, veranderde leven etc., en zo zullen die zeven dagen die jullie gaven aan de Heer en Zijn werk hun eigen vrucht dragen voor de toekomst.

  Rob is dit de weg die jij wil gaan in de toekomst, of toch naar Suriname of ergens anders?

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees

 22. Vraagje Nodoubt: de kerken zitten vol met mensen die geestelijk dood zijn.
  Hoe weet je dat? Ken je ze allemaal?
  Weer dat eigenaardige verschijnsel bij jou dat je een soort kennis claimt te hebben die alleen God toekomt.

  Groeten, JP

 23. Hallo Nodoubt, zoals jij over de doop denkt en spreekt, dat doet mij een beetje wettisch aan. Zoiets als soms in het o.t.: het is goed als je maar besneden bent, begrijp je? Een beetje formalistisch vind ik het.
  God is geen burocraat, die je aan Ć©Ć©n stuk door de maat loopt te nemen, een Kafka-eske, of Kafka-achtige (desnoods Kafkachtige) controlerend ambtenaar, maar een liefdevolle vrijbuiter, laten we zeggen een soort Robin Hood die niet steelt, ook niet van de rijken. Zeker geen regeltjesfreak. Hij is de vrijste Persoon, de Iemand die je je voor kunt stellen en Hij heeft, zelf dus immers supervrij, de vrijheid lief, ook de vrijheid in en voor de mens heeft Hij lief.
  De vrijheid van de mens die geheel vrijwillig ervoor kiest het goede te doen en het kwade na te laten. Want dat is vrijheid, en boosdoen, de zonde kiezen is onvrijheid, slavernij.
  Ik ga er niet teveel op in, we verstaan elkaar toch niet. Jammer omdat we allebei Jezusbelievers zijn.
  Ik ervaar mijn verbondenheid met de Heer, die verbondenheid loopt via en ankert in het hart.
  Ook ik ben als kind gedoopt met een paar druppeltjes water. Maar een sacrament werkt en kan zijn werking niet verliezen. Een sacrament is een levend en werkdadig teken, een teken met body, kun je zeggen, een teken met zaad dat ontkiemt in het hart. Daarom maak ik me niet de minste zorgen. Volgens jou waarschijnlijk ten onrechte. Dat zij dan zo, Nodoubt, ik leg me erbij neer.
  Jij zegt: ik was geestelijk verblind omdat men mij als baby had besprenkeld met een paar druppeltjes water.
  Ik zeg: als baby ben ik gedoopt en het sacrament bleef werkzaam, ook toen ik totaal verloren en van God en mezelf los ronddoolde in de nevelmoerassen van de Zwarte Vleer met geen ander gezelschap dan dwaallichten, trollen en Judas, omgeven door de stank, het moerasgas der zonde.
  Ook toen werkte het sacrament gewoon en onverstoorbaar door, want het was van God en als zodanig onaantastbaar zelfs in die omstandigheden. En zie: op mijn 32e kwam het geloof ineens terug en keerde ik om, voorgoed op weg naar de Vader.

  Zegen, JP

 24. @Victor, inderdaad heb ik me ook niet gelijk laten dopen… waarom niet? Omdat ik in de valse traditie was opgevoed die me deed geloven dat ik al gedoopt was….

  Jaren lang was geestelijk blind, men had mij besprenkeld met een beetje water toen ik nog een klein babytje was…
  Als je dan zelfstandig probeert de waarheid te ontdekken omdat je ‘voelt’ dat je God niet kent, je weet dat je God niet echt kent…
  en dan kom je erachter wat de Bijbel leert over dopen… wat de Bijbel ECHT leert i.p.v. alle valse mensenleer… daar ben ik gehoorzaam aan mogen worden en toen is mijn geloof pas ECHT geworden.

  De kerken zitten vol met mensen die geestelijk dood zijn. Waarom? Ze hebben de gave van Gods geest nooit ontvangen omdat ze nooit correct gedoopt zijn. Ondergedompeld in water bij de aanroeping van de naam van Jezus Christus VOOR de VERGEVING van zonden en dan pas kan de Heilige Geest echt werken in ons leven.

 25. @Jan Paul, jouw onzin uitspraken over mij zijn…. jouw onzin uitspraken die geheel voor jou rekening zijn, ik hoop echt dat je meent wat je zegt voor je eigen gemoedsrust man, want je zegt nogal wat heftige dingen he. Omdat je uitspraken totaal ongegrond zijn missen ze elk doel en keren je woorden regelrecht terug naar de zender snap je?.
  Je andere woorden over ‘het Christendom’ zijn vaak ook los van Bijbelse ondergrond en spreken voor zich. Dat vergt weinig denken van mijn kant. Constateren heet dat. Je begrijpt vrij weinig van echt Christendom. Het is geen ‘feel good’ club waarbij het gaat om ‘het positivisme’ ofzo. Zonder waarheid geen Goddelijke liefde, maar duivelse misleiding. Denk daar maar eens over na. Want waar baseer je je waarheid op he? Traditie los van het woord of inzicht in de heilige Schriften? Ieder z’n keuze, ik heb de mijne al enige tijd geleden gemaakt.

  @Edwin, de Bijbel leert dat we moeten gehoorzamen aan het evangelie. Zoals Petrus (die de sleutels van het koninkrijk gegeven is) zei: bekeer u, laat u dopen. Hij zei NIET: geloof, accepteer jezus in je hart.

  Ik geloof dus in wat Petrus zegt en wat ik vele andere teksten bevestigt wordt. Natuurlijk moet men wel eerst geloven. Ik geloof in wat Jezus zei: wie gelooft EN zich laat DOPEN zal gered worden. Natuurlijk houd dat in dat je je hart dan aan Jezus geeft. Dient God met heel uw HART etc. maar ook VERSTAND. Laten we blijven nadenken over wat de Bijbel leert en niet zelf verzinnen wat we moeten doen om gered te worden. God kijkt wel naar het hart, maar intentie alleen is niet voldoende. De daden (doop in dit geval) moeten volgen op het geloof in het hart.

  Uiteraard is het heel goed dat mensen zoals Rob over Jezus vertellen en bidden met diverse mensen. Maar dat is nog niet hetzelfde als doen wat de Bijbel zegt dat een gelovige moet doen om gered te worden. Dat is dus mijn punt. Belijdenis en correcte manier van dopen is niet alleen belangrijk maar zelfs noodzakelijk. Het Christendom is geen Godsdienst waar je uit mag pakken wat je prettig lijkt, nee men moet gehoorzamen, anders past men nl. God aan de eigen wensen aan i.p.v. andersom. Omdat dit een essentieel punt is om Christen te mogen worden ben ik hier extra ‘fel’ op. Er hangt nogal wat van af he. De Heilige Geest ontvangen omdat je op de Bijbelse manier gered bent of… denken dat je al gered bent maar het nog niet bent.

  De grootste geestelijke blindheid vind ik altijd bij mensen die nog niet gedoopt zijn. Er kunnen grote verschillen van inzicht zijn, maar met mensen die uit overtuiging en gehoorzaamheid aan de Bijbel zijn ondergedompeld in water heb ik altijd een soort band die ik dus niet heb met mensen die niet gehoorzaam zijn aan het doopbevel.

  Een v.d. grootste misleidingen v.d. satan: laat de gelovige die nog niet gedoopt is denken dat hij/zij al gered is.

  @Rob, je intentie waardeer ik zeker. Ik heb je echter lief in waarheid. De dag dat ik je naar de mond praat ondanks het feit dat ik het geheel oneens ben met je, dat is de dag dat ik je ben gaan haten.

  Ik veroordeel je niet, ik beoordeel je. Vind je dat ok?

  Mijn vraag nogmaals: waar lees je in de Bijbel dat mensen moeten geloven en ‘Jezus in hun hart aannemen’ zonder dat men zich dan ook moest laten dopen? Het is tegenwoordig wel losgekoppeld van elkaar… geloven en dopen. Dat begrijp ik. Maar doet de Bijbel dat ook?

 26. Hoi, Nodoubt šŸ™‚

  God verlangt dat alle mensen gered worden (1 TimoteĆ¼s 2:4).

  En Hij trekt mensen naar zich toe door de verkondiging van het evangelie:

  Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben (Romeinen 10:14)?

  Wie het evangelie hoort, kan geloven (Romeinen 10:17).

  Gods Woord vraagt om een keuze: Wie wil je dienen – God of de afgoden (Jozua 24:15)?

  Wie Jezus ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden (Johannes 1:12).

  Nodoubt. Ik geloof dat Jezus voor ons allen is gestorven, maar dat wij wel zijn verlossing zullen moeten aannemen, aanvaarden, ontvangen. We hebben deze vrouw gevraagd of ze Jezus wilde ontvangen in haar leven, en wilde geloven dat Jezus voor haar kwalen en ziekten is gestorven en opgestaan en dat Jezus haar zonden heeft vergeven. Uiterst Bijbels, mate.

  Feest in de hemel šŸ™‚

  Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over Ć©Ć©n zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Lukas 15:7

  Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over Ć©Ć©n zondaar die tot inkeer komt.’ Lukas 15:10

  Verder vind ik het jammer dat je direct zo aanvallend reageert. Je reageert precies op de geschreven letter. Ik had ook een dubbel zo lange post kunnen schrijven waarin ik precies vertelde wat we hadden gebeden en hoe we exact het evangelie hadden uitgelegd. Maar eerlijk gezegd ging ik ervan uit dat de bezoekers zouden begrijpen waar ik naar toe wilde gaan, en wat de kern van de post was.
  Speciaal dan voor jou nog een korte toelichting, Nodoubt.

  Mensen van de plaatselijke kerk in het dorpje hebben haar persoonlijke gegevens ontvangen en hebben het verder overgenomen. Zij zullen haar nu verder gaan discipelen.

  Ik heb niet de indruk dat het zin heeft om hierover met je verder te discussiƫren. We kunnen gemakkelijk een ander bekritiseren en of veroordelen, omdat we denken te zien wat er gaande is. Maar als we niet precies weten hoe de vork in zijn steel zit is het gevaarlijk om direct de ander te veroordelen, Nodoubt. We zien alleen de buitenkant, God kijkt veel dieper, Hij kijkt naar het hart.

  Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ MatteĆ¼s 22:37-40

  Over wetteloosheid gesproken, je geeft me niet het gevoel, de indruk dat je me werkelijk lief hebt, Nodoubt…

  Gods zegen in alle opzichten,

  Rob

 27. Victor, misschien een ideetje om een account aan te maken? šŸ™‚

 28. Ik begrijp de reactie van Nodoubt om eerlijk te zijn in zijn geheel niet. Leert de bijbel ons niet dat we anderen over Hem moeten vertellen? Wat Hij voor ons heeft gedaan? Is het niet zo dat iedereen die met zijn hart gelooft dat Hij de Verlosser is behouden blijft en ‘welkom’ is?

  Natuurlijk zijn belijdenis en doop belangrijke gebeurtenissen die in relatie staan met bekering en het christen zijn. Maar begint het niet bij wat je in je hart voelt? Of je door Hem bent aangeraakt?
  Of mag je pas in Hem als Verlosser geloven als je gedoopt bent?

  Overal waar je kijkt zie je de duivel aan het werk. In andere religies, in de maatschappij en in de eigen kerken. Maar als je met je hart gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven dan zie je als je goed kijkt dat God zoveel goed en mooi werk doet op deze aarde. En dit laatste zie ik in het verslag van Rob.

  Laat niemand zich er van weerhouden om over Hem te vertellen, over Zijn liefde en wat Hij voor ons heeft gedaan. En laat je vooral niet weerhouden door wat anderen tegen je zeggen.

 29. Ha Rob,

  Very nice story. Moet een hele mooie en hartverwarmende actie zijn geweest daar:) Erg mooi om te lezen mate.

  @ No Doubt

  Ik snap je velle reactie. Maar denk zelf ook na. Zelf kwam je ws tot geloof en liet je je ook niet DIRECT dopen of wel? Tenminste na een aantal jaren geloven kom je er immers pas echt achter wat het leven met God inhoud en dan maak je door de doop de echte keus. Wil ik voor God gaan of niet.

  Ik kan me voorstellen dat daar ook niet direct de gelegenheid toe was.

 30. Ha die Nodoubt, als je al mijn vijand geworden zou zijn (quod non, hetgeen betekent: wat niet zo is), zou ik ernaar streven je van harte lief te hebben, voor je te bidden enz. Wat ik trouwens toch doe en voor deze hele gezegende site. Maar ik zie je helemaal niet als vijand.
  Je laatste opmerking: shoot de messenger, bevestigt eigenlijk weer wat ik steeds al signaleer bij jou. Er woedt een oorlog tussen jouw oren. Jij ziet mij als vijand en denkt daardoor ik jou als vijand zie. Denkt. Je moet zien daar een vinger achter zien te krijgen, achter die oorlog bedoel ik, want vroeg of laat sta je een keer helemaal in brand.
  God is een God van vrede. Ik ben in vrede, niet omdat ik beter ben dan jij, maar omdat God dat schenkt, dag in dag uit. Maar jij bent een wandelende tijdbom vol conflicten. Die projecteer je naar buiten, maar dat komt van de duivel die niet wil dat je je bovenkamer ervan opschoont, begrijp je?
  Jij denkt dat je een soort predikant bent die alle rommel en vervuiling in de kerken moet opruimen, maar dat is dus niet het geval.
  Je moet je zelf opschonen, de balk en de splinter zoals ik al eerder tegen je zei.
  Ga eens in analyse of in retraite ofzo. Laat eens toe dat je helemaal gestript wordt tot op het merg van je blote, weerloze en kleine, gewonde ziel. Zolang je alleen maar negatief naar buiten loopt te kijken en te schoppen naar wat er allemaal niet deugt, leidt de duivel je van jezelf af. Ik ken je niet, ik weet niet wat je voor jeugd gehad hebt, maar waarschijnlijk kon je geen goed doen en ben je flink getyranniseerd. En dat zit nu in jou, snap je, dat heb je geĆÆnternaliseerd.
  Schoon dat op, en word wederom geboren. Je kunt alleen opnieuw geboren worden door eerst helemaal terug te keren tot niets. Ik schreef over de ziel als een gebouw waar men eerst gaat graven voor men omhoog gaat. Dat graven heb je overgeslagen volgens mij. Vat je? En als in de grond, beneden, dat fundament van de nederigheid niet ligt, stevig verankerd in de rots Christus, hoe zou je dan een flat van liefde op kunnen trekken?
  Sterkte, succes.

  JP

 31. @Jan Paul,

  Weet je hoe de duivel ook vaak te werk gaat? Zich voordoen als een engel des lichts. En zo doen zijn kinderen zich ook voor. Ze hebben de schijn van vroomheid, maar das dan ook alles. Is het soms mijn schuld dat er zoveel misleiding is wat men Christendom noemt? Ben ik nu je vijand geworden omdat ik de waarheid spreek?
  Shoot the messenger.

 32. Hey Rob, wat een goed werk doe je daar samen met de anderen! Het doet mij denken aan Vietnam waar ik ook dit soort werk heb gedaan samen met vier anderen. Het is in de hemel feest dat deze kostbare vrouw tot bekering is gekomen. Het geeft zo’n vreugde om mensen van de liefde van Jezus te vertellen. Gods Zoon heeft op Golgotha voor ons gekozen, wij mogen in liefde en dankbaarheid Zijn offer aanvaarden en voor Hem kiezen. God zegen jou Rob samen met je teamgenoten.

  De hartelijke groet van Jacqueline

 33. Hallo Nodoubt, ik zal je een vergelijking voorleggen.
  Er was een meisje in een schoolklas en de juf wist dat haar moeder na een lange opname thuis zou komen uit het ziekenhuis. De moeder was erg ziek geweest en het meisje was er helemaal vol van. De juf begreep het goed en had een scherp invoelingsvermogen voor de emoties en de omstandigheden van anderen. Ze was een ware christin in dat opzicht, terwijl ik niet eens weet of ze zich echt gelovig noemde. Maar misschien kijkt God daar ook niet naar als er maar liefde heerst in een hart.
  Ze zei tegen het meisje: jij hoeft vandaag geen lessen te volgen, je mag voor je zelf iets gaan doen en je mag ook een hele mooie tekening maken voor je moeder. Het meisje was apetrots vanwege die voorkeursbehandeling en ze zag wel dat de andere kinderen een beetje jaloers waren. Ik hoef je niet vertellen wat een mooie tekening ze maakte, want dat spreekt, ze was een en al inspiratie. Eindelijk ging de bel, de kinderen mochten naar huis. Daar liep ze, ze keek meer naar haar tekening dan waar ze liep, dus af en toe struikelde ze wel even een beetje, maar dat gaf niet. De juf had de tekening opgerold en er een mooi lint omgedaan en met gouden plakletters erop gezet: lieve mama welkom thuis.
  Wat denk je Nodoubt? Ze komt een stel opgeschoten gasten tegen die haar beginnen te molesteren, ze pakken de tekening af, rollen hem open, lachen haar uit en tenslotte verscheuren ze de tekening en vertrappen en verfrommelen hem.
  Totaal vernietigd en overstuur komt het arme kind thuis.
  Zo gaat de duivel te werk, de vreugde en het enthousiasme van anderen over iets goeds, over diepe en indringende ervaringen en gebeurtenissen kapot maken en de grond inboren.
  Jij lijkt op die opgeschoten jongens. Je doet niets anders dan de grond inboren. Daarom zei ik: je hebt een groot probleem. Ik zou als ik jou was in psycho-analyse gaan. Niet uitstellen, ik meen het goed met je. Dit is het zoveelste voorbeeld dat er bij jou geen greintje positiviteit zit. Jou insteek is anti-christelijk, maar je hebt het zelf totaal niet in de gaten. Het ene regeltje reactie van Edwin klopt beter met de Geest van de bijbel van kaft tot kaft dan jouw hele verhaal met al die citaten en uitroeptekens. Wat probeer je te roepen, dat je de liefde niet kunt vinden?

  Groeten, JP

 34. Rob, je intentie lijkt me echt goed… dat maakt het wel deste droeviger… want intentie alleen red niemand. Laten we niet ‘wetteloos’ zijn maar Bijbelgetrouw.

  “Toen we haar vroegen of ze wel eens Jezus had aangenomen als haar verlosser”

  euh… wat vroeg je haar? Is het niet andersom…. dus: heeft Jezus haar aangenomen…

  “Toen we haar het evangelie hadden uitgelegd en vroegen of ze haar hart aan Jezus wilde geven antwoordde ze vol overgave ‘Ja’. We hielden elkaars handen vast en baden voor haar. Vervolgens bad de vertaalster samen met haar een gebed. Wat een geweldige ervaring. Ik geloof dat het feest in de hemel was”

  Waarom is het nu feest in de hemel dan, waar baseer jij dat op? Wat is de geweldige ervaring eigenlijk? Wat is hier in vredesnaam Bijbels aan man! Nee echt, ik meen het. Waar lees je in de Bijbel dat men het bovenstaande moet doen om gered te worden?

  Het enige wat hier tot nu toe gebeurd is is het volgende: die vrouw die een gelovige was is nu nog steeds een gelovige. Nergens lees ik dat ze gedaan heeft wat de Bijbel leert.

  Wat zegt Bijbel immers dat een gelovige moet doen? De gelovige moet zich bekeren en ondergedompeld worden in water bij de aanroeping v.d. naam Jezus Christus voor de vergeving van zonden!
  Is dat gebeurd? Nee he… Gods woord veranderd ook voor die vrouw niet. Voor niemand niet. We moeten GEHOORZAMEN aan het woord en niet zelf van alles verzinnen.

  “36 Laat het hele volk van IsraĆ«l er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
  37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” Handelingen 2:36-39

  Of heb jij een vertaling waar er staat dat men ‘Jezus moet aannemen in het hart en een gebedje moet doen’? Ik ken zo’n vertaling niet. Er staan wel teksten over geloven in het hart en belijden met de mond, maar die ontkrachten het DOOPGEBOD NIET. Het is alles doen wat er staat. GELOVEN in het HART, BELIJDEN met de MOND, BEKEREN van de oude weg, ONDERDOMPELEN in water voor de VERGEVING VAN ZONDEN en dan LEVENSHEILIGING.

  Het gaat er niet zozeer om of JIJ Jezus aanneemt maar of HIJ JOU aanneemt!!! En er is maar 1 manier volgens de Bijbel. De weg is smal en de poort is nauw.

  OBEY THE WORD

  ps: v.d. 140 die ‘hun hart aan Jezus hebben gegeven’ is er nog NIEMAND gered volgens de Bijbel. Vergeet dat niet.

 35. Wat mooi om te lezen dat God via jullie zoveel werk doet onder al deze mensen. Wat een liefde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *