Rob gaat 18 april voor 10 weken naar Indonesië (!!)

Op 22 januari 2010 ben ik begonnen aan een Mercy Minstry Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht in Heerde. De focus van deze DTS is Mercy Ministry (Christelijke hulpverlening en bewogenheid)

… wat wil zeggen dat naast de algemene DTS onderwerpen (Identiteit, Gods stem verstaan, de Heilige Geest, Het vaderhart van God e.d.) er speciale aandacht wordt besteed aan bijv. Gods hart voor mensen in nood, waar is God in het lijden, hoe help je als Christen je naaste op praktische wijze etc.

We hebben de afgelopen drie maanden les gekregen in al deze onderwerpen. Een geweldig leerzame tijd waarin ik met overtuiging en blijdschap mag zeggen dat ik God beter heb leren kennen. Eigenlijk gaven alle weken zoveel nieuwe openbaringen, dat deze nieuwsbrief te lang wordt om hierover te vertellen, maar vraag me gerust naar mijn ervaringen als ik begin juli weer terug kom uit Indonesië.

Tijdens de lesfase zijn we ook een week naar Letland gegaan om in vijf verschillende dorpen het evangelie op een praktische manier handen en voeten te geven. Samen met Jeugd met een Opdracht Zweden en – Letland en andere vrijwilligers uit verschillende landen uit Europa hebben we voedsel pakketten uitgedeeld, mensen thuis bezocht, praise avond georganiseerd, kleding uitgedeeld, kinderwerk gedaan en nog veel meer. Ook dit was een geweldige levenservaring.

18 april begint de tweede helft van de MMDTS, een zendingsreis van 3 maanden. Dit wordt een geweldige reis naar Indonesië om in praktijk te brengen wat we hebben geleerd in de lesfase. Om op de plaats van bestemming te komen moet er 11.366 km afgelegd worden.

Vanaf Schiphol eerst tien uur vliegen naar Hongkong. Op Hongkong twee uur wachten, om vervolgens door te vliegen in vierenhalf uur naar Jakarta. Flinke reis dus. 🙂

Indonesië is het qua inwoneraantal het op drie na grootste land ter wereld en tevens het land met de grootste moslimbevolking. Meer dan 80% is moslim, wat betekent dat we op veel plaatsen niet mogen evangeliseren. We zullen op creatieve manieren Gods liefde uitdragen aan de moslims, een bijzondere uitdaging. De zendelingen die ons zullen begeleiden in de steden zullen ons hierin trainen en begeleiden.

We zullen de eerste drie weken in Jakarta (de hoofdstad van Indonesië gelegen op het eiland Java) werken onder de armen. We zullen werkzaamheden verrichten in de sloppenwijken in Jakarta, ook zullen we werken onder travestieten en prostituees We zullen Engelse les aan kinderen geven, en we zullen kinderprogramma’s verzorgen voor de straatkinderen. Daarna zullen we een week op Padang zijn. Dit is op het eiland Sumatra waar onlangs een aardbeving was. We zullen daar helpen bij de wederopbouw van huizen e.d. of een Jungle trip maken om de onbereikte mensen te bereiken met het evangelie.

Daarna zullen we drie weken op Cimahi verblijven (een stad op het eiland in Java) in een kampong. (een verzameling woningen die zichtbaar door een omheining bij elkaar horen) We zullen daar slapen in gastgezinnen, en de Indonesische cultuur leren kennen. We willen alle kwaliteiten die ons team bezit gaan inzetten in diverse activiteiten en werkzaamheden. Daarna zullen we nog tweeënhalve week op de basis van Jeugd met een Opdracht op het eiland Bali verblijven. We zullen hier o.a. een kindertehuis van JMEO bezoeken. De laatste drie dagen zullen we evalueren en ontspannen aan de stranden in Bali

Dit is de voorlopige planning, als er wijzigingen zullen plaatsvinden, dan zal ik dat jullie zeker laten weten 🙂

Gebedspunten:
-Voor alle activiteiten die gaan plaatsvinden.
-Creativiteit (nieuwe en verfrissende ideeën)
-Gezondheid binnen het team
-Eenheid binnen het team
-Relaties onderling en met de mensen.
-De taalbarrière

Graag wil ik je persoonlijk vragen mij te ondersteunen in mijn onderhoud en voor de projecten die we willen gaan opzetten in Indonesië. Alle beetjes helpen! Ik zou het fantastisch vinden als jullie hierin een steentje willen bijdragen…

Natuurlijk kan ik niet zonder jullie gebed. Ik zou het dan ook erg fijn vinden als jullie voor het werk in Indonesië en voor mij persoonlijk zouden willen bidden.

Ik wil jullie bedanken voor het lezen van deze nieuwsbrief, voor ons Indonesië team houd ik de team weblog bij, je kunt ons volgen op Team Indonesie

Gods zegen, Rob

 

Reacties

 1. Obey, ik maak me bezorgd over je. Ik raad je sterk aan als je een opdracht krijgt zoals met dat koprollen, te zeggen: ga weg satan, hoe durf je me zulke idiote dingen in het oor te fluisteren en hoe durf je jezelf voor te doen als God. De duivel gaat steeds verder met dit soort opdrachten, tot hij je werkelijk in gevaar kan brengen, dan ben je gewend er op in te gaan en dan…?

  Groeten, JP

 2. Obey kun je niet eens aan God vragen of Hij mij ook eens opdraagt 3 koprollen te doen? Die kant ken ik nog niet van God, ook niet van mezelf trouwens.

  Groetjes en doe voorzichtig dat je je nek niet verstuikt of erger. Is dat wel God eigenlijk die dat opdraagt? Hoe weet je dat? Ik heb Petrus nog nooit zoiets zien doen.

  JP

 3. Hallo Kees,

  Ik kan doorgeven dat Rob inmiddels vertrokken is…

  Groeten, Mark

 4. Beste Rob,

  Door de vulkanische uitbarsting is alles veranderd,
  wanneer vertrek je nu of ben je al vertrokken.

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 5. Beste Noudoubt,

  Op 11 april heb je een lange reaktie gestuurd, en ik zou graag op een paar punten willen reageren.

  De naaste woont naast je in je eigen leefomgeving,

  Voor de Joden gold dat een geloofsgenoot zijn naaste was, God had in de oudheid een volk uitgekozen om door hen heen aan de wereld te laten zien wat Hij wilde, daarom gaf Hij hun de wet en de geboden. In het Oude Verbond hoor je heel vaak dat de profeten het volk de oren wassen omdat ze geen zorg hebben voor de naaste en vreemdelingen te midden van hun.
  De vraag van de naaste was blijkbaar ook in Jezus tijd nog steeds actueel, want Jezus plaatst in een breder perspectief.
  Als een wetgeleerde aan hem vraagt wie is mijn naaste begint Jezus zijn verhaal met “een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers”. (Lucas 10:25-37)
  Hierna ontwikkelt zich het prachtige verhaal van de barmhartige Samaritaan, twee volksgenoten lieten hem liggen, maar een man uitgesloten van de tempel vanaf het einde van de ballingschap, voor de Joden een heiden en onreine een vervloekte, hij zag hem liggen en kreeg medelijden met hem.
  De Joden die Jezus het verhaal hoorde vertellen moeten echt geschokt zijn geweest door dit verhaal, fundementeel taste het hun denken aan.
  Het getuigd van de eerlijkheid van de wetgeleerde dat toen Jezus aan hem vroeg “wie de naaste was van de man die in handen van de rovers viel”, hij zei “die hem barmhartigheid bewees”. En dan komt het belangrijkste als Jezus zegt “doet gij ook zo”.
  Dit verhaal koppelend aan de brief van Rob, waarin hij het heeft over barmhartigheid t.o.v. travestieten, prostituees en kinderen, dan zijn zij zijn naaste en hij is hun naaste voor de tijd dat hij daar is.
  Hierin lijkt hij alleen maar op Zijn Heer, die men tijdens Zijn tijd hier op aarde verweet dat Hij omging met hoeren en tollenaars, en aandacht had voor vrouwen en kinderen die in de maatschappij van toen niet mee telde.

  De verdere aanwijzingen in de Bijbel over naastenliefde

  In Matheus 5:13-16 heeft Jezus het erover dat wij zout der aarde en licht der wereld zijn en Hij besluit die verzen met “Laat zo het licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken”.
  Als christenen goede werken doen, en in daden van liefde laten zien dat God hun Vader is zullen zei door hun goede daden mensen een andere kijk geven op Christus en op christenen en zo ruimte maken in iemands hart waardoor hij open komt staan voor het Woord van de Heer.

  Een klein eindje verder in de verzen 43-48 staan een paar duidelijke dingen over naastenliefde:
  vers 44: Maar Ik zeg u: “Hebt u vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”. In mijn ogen wil dat zeggen geen woorden maar daden van liefde schenken aan je vijand.

  vers 46-47: En indien gij alleen liefhebt die u liefhebben, Jezus zegt dat als we liefhebben die ons liefhebben, als we alleen onze broeders groeten dan is onze praktische liefde van het zelfde nivo als dat van tollenaars en heidenen. Het is mijn vurige verlangen dat mijn liefde groter is, en uit de brief van Rob proef ik ook dat het zijn verlangen is dat zijn liefde die van heidenen en tollenaars overstijgt.

  Waarom is Christus nooit populair geworden onder de

  De christelijke kerk in China is de snelst groeiende kerk te wereld, en sinds ruim 25 tot 30 jaar leven grote groepen Vietnamezen in de wereld in ballingschap omwille van hun Heer en zijn Kerk.

  Als het christendom een zaak was van cultuur dan had het hele Midden OOsten christelijk moeten zijn, want het christendom is ontstaan in een Joddse cultuur, en de eerste die werden uitgezonden waren Joden mannen van de wet.

  Groetjes,
  en Gods liefdevolle zegen toegewenst,
  Kees.

 6. Beste Kees,

  Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Ik zal proberen mijn visie op deze onderwerpen verder proberen toe te lichten. (speciaal voor Joshua: Hierbij hoop ik niet de indruk te wekken dat ik steeds andere dingen zeg. Maar mijn inzicht in deze materie is ook in ontwikkeling, dus als het lijkt of ik iets anders zeg… ik hoop het niet. Wat ik schrijf is ook een ‘studie’ voor mezelf, het is voor mij vaak ook uitzoeken wat ik denk dat de Bijbel leert. Gegronde kritiek vanuit het Woord van mensen op deze site vind ik dan ook erg behulpzaam voor het toetsen)

  Een kort citaat van kort geleden van mezelf uit een andere reactie over de naasten:

  “De naaste in het oude Israël waren de buren. De buren hadden dezelfde God als iedereen in Israël. Er was GEEN scheiding van kerk en staat. Er waren alleen maar gelovigen, althans dat was de wil van God. Wie hard tegen God of de mede Israeliet zondigde kreeg de straf die in Gods wetboek staat. De naaste was niet alleen je buurman maar ook een mede discipel van God.”

  Dus voor de duidelijkheid: de geloofsgenoten waren Israëlieten, geen Joden. De Joden, vertaling van Judeers, inwoners van Judea, waren ten tijde van Jezus maar een heel klein onderdeel van Israël en bovendien waren er al andere volken die daar woonden en die zich tot het Judaïsme bekeerd hadden. Het grootste gedeelte van Israël was al verstrooid over de wereld. Ook woonden er dus Israëlieten in Samaria en Galilea. Onze Heer Jezus Christus ging voor zover ik weet maar 1 keer per jaar naar Jeruzalem (Judea, de joden) om aan de wet te voldoen. De rest v.d. tijd was Hij actief in andere plaatsen en streken. Dit waren mensen die echter bekend waren met de wet en de profeten. Niet omdat ze van het 2-stammenrijk afkwamen (Juda, Joden), maar wel omdat ze bij het volk Israel hoorden, 10-stammenrijk. Zie het verhaal in Joh 4 over een Samaritaanse vrouw:

  “7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ “9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.”
  “11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13”

  Jakob, onze voorvader, dus ook een Israëlische vrouw ondanks dat ze een inwoner is van Samaria en een Samaritaanse vrouw genoemd wordt. Er was wel inderdaad een groot verschil tussen de mensen uit Judea die zich beter voelden omdat zij de wet en de tempel etc. hadden. Maar in werkelijkheid was hun zonde nog groter dan de al eerder door God verstoten Israëlieten.
  (de vrouw noemt Hem een Jood maar feitelijk gezien is dit niet juist want Jezus wordt door de Bijbelschrijvers niet met Judeeer aangeduid maar met Nazoreeër, Galileeer.

  De barmhartige samaritaan is dus niet per definitie een niet-Israeliet. En een Judeer, bijv. een farizeer is niet per definitie een nakomeling van Jakob/Israel. Het is in eerste instantie alleen een aanduiding v.d. streek of land. Zoals Nederlander tegenwoordig ook een persoon afkomstig uit Suriname kan betekenen.
  Toch wordt dit op grote schaal geleerd. De samaritaan is dan een heel ander volk dan ‘de Joden’. Maar men begrijpt niet dat het allemaal Israelieten zijn. Daar is Jezus immers voor gekomen. Voor Zijn volk en met name de verloren schapen van het huis Israels. Mat. 15:24, Mat 1:21
  Dit houd overigens niet in dat de rest v.d. wereld niets heeft aan Jezus verzoeningswerk uiteraard. Maar Jezus missie was in eerste instantie om Zijn volk te verlossen. En in tweede instantie om de rest v.d. wereld eeuwig leven aan te bieden. Joh. 3:16

  In dit alles is het van belang de geschiedenis van het volk Israël te kennen. (understatement)
  Een koninkrijk verdeeld… God die de hoer Israel verstoot maar belooft om haar later weer tot Zijn bruid te nemen tesamen met de nog ergere hoer, haar zuster: het huis Juda die niets van de straf van haar zuster had geleerd maar zelf nog veel erger ging hoereren. Dit wordt behoorlijk grafisch aangeduid in de Bijbel. Als een dominee dat ’s zondags zou preken zouden er geen kleine kinderen bij kunnen zitten…en menig persoon zou een rood hoofd krijgen vermoed ik.
  Gelukkig lezen de dominee’s dat soort obscene scenes uit de Bijbel nooit he! Meevallertje!

  Goede daden.

  Wat zijn goede daden? Lees dan Lucas 10 wat je aanhaalt over de barmhartige samaritaan. In de gelijkenis zelf wordt alleen de hulpbehoevende die men tegenkomt als naaste gezien aan wie men hulp moet geven. En ja, dan wordt je zelf de naaste van degene in nood. Maar dit staat wel LOS van evangelie verkondiging. De beroofde man werd niet een Bijbeltje gegeven ofzo. Het duid op de patsers uit Jeruzalem die wel in naam goed doen maar in werkelijkheid satanskinderen waren (Mat. 23) De gewone man, de reiziger was juist de echte dienaar van God die naastenliefde aan zijn in elkaar geslagen broeder vertoonde.

  En lees juist eens het begin van Lucas 10 waarin Jezus opdracht geeft aan Zijn discipelen om het woord te verkondigen en de zieken te genezen (hulp bieden zoals voedsel geven?) maar weg te gaan als men hun niet wil ontvangen. Hier zie ik dus wel een genadeaanbod maar niet een alsmaar blijven verkondigen zelfs als men de boodschap van het koninkrijk niet wil horen. Het oordeel over zulke mensen is niet klein… “12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. ” Overigens werd er dan nog wel getuigt tegen de zondaren: “11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!””

  Welke evangelist handelt op deze wijze tegenwoordig? Het woord preken, maar als er voortdurend gespot wordt en men na herhaaldelijk aandringen niet wil luisteren etc. Kappen die handel. Zoek het maar uit.
  Nu ja… ook de zieken kunnen we niet meer genezen zoals zij vroeger wel konden… op wat uitzonderingen na die daar dan de nadruk op gaan leggen en niet op Gods woord. Het voornamelijk ‘zieken genezen’ en misschien nog een klein beetje evangelie… ook dat lees ik hier niet.

  Maar wat zegt Jezus in de bergrede over ‘goede daden’? Een heleboel aanwijzingen in vers 2-15. Dat alles is het licht, het woord. Maar ook de rest v.d. bergrede.

  “16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
  17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” Mat. 5

  “21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”” Matteüs 7

  Gelijk na de goede daden gaat Jezus het hebben over het belang v.d. wet en de profeten en dit wordt later ook herhaald. Maar wie leert er de mensen op deze manier de bergrede te begrijpen? Wie begrijpt dat Jezus geen andere dingen leert dan de wet van Mozes? Ik vind de ‘groot nieuws’ vertaling hier wel duidelijk:

  “17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven.”

  Maar maar maar… Jezus zegt toch echt “gij hebt gehoord! Maar IK zeg u nu!”

  Net alsof Jezus de wet veranderd he? Maar enige wat Jezus doet is de wet opnieuw uitleggen en op sommige punten verder verfijnen.. De mensen hadden nl. last van dezelfde vloek waaronder wij nu leven: ze hadden vanallerlei valse traditie die het woord van God krachteloos had gemaakt.
  Dus bij alles wat Jezus hier zegt moet je je goed afvragen en gaan onderzoeken of Jezus hier een verduidelijking van een ‘Mozaïsch gebod’ geeft of alleen een herhaling van zo’n gebod om de valse leer van die tijd te weerleggen. Vaak een mengeling van allerlei gebruiken. (Net zoals het Katholicisme dat in de loop v.d. geschiedenis vaak deed, het vermengen van goddeloze gebruiken/geloven met de Bijbelleer.)

  Een juiste naastenliefde was nl. altijd al het gebod van de God van Israel: Jezus Christus. Maar de verfijning of verduidelijking kunnen wij nu veel beter doorzien. Immers wij kennen het werk van Jezus en de perfecte vervulling v.d. ‘eis v.d. wet’.

  “De christelijke kerk in China is de snelst groeiende kerk te wereld, en sinds ruim 25 tot 30 jaar leven grote groepen Vietnamezen in de wereld in ballingschap omwille van hun Heer en zijn Kerk.”

  Dat kan de laatste tijd wel zo zijn ja. De laatste 100 jaar? 200 jaar?. Dankzij de westerse Bijbels en predikanten die God gebruikte om Zijn woord daar te brengen. Of hadden de Chinezen altijd al Gods woord net als onze cultuur dat al heel lang heeft? Dat denk ik niet. En dan moet je nog zien dat het daar geen gelijke ontwikkeling heeft gehad. Dat heeft te maken met de vijanden van God die de kerk daar hard onderdrukken (dan maakt het niet uit of je de boekdrukkunst kent, als je toch niets Christelijks mag printen v.d. staat…)
  Net zoals de paus en zijn handlangers vroeger in Europa de ware kerk uitmoordde en Gods woord verbood voor de gewone man en vrouw, is dat ook in China gebeurt nog geeneens zo lang geleden (en nu is het ook geen paradijs daar) Overigens in alle landen waar de communisten het voor het zeggen hadden of hebben. Hoezo er komt nog een grote verdrukking? Wat is dit dan voor een geschiedenis he? Kleine verdrukking? Miljoenen Christenen uitgemoord omdat ze zelfstandig willen denken en aanbidden en de Bijbel lezen. Als dat geen grote verdrukking is… maar dit terzijde.

  “Als het christendom een zaak was van cultuur dan had het hele Midden OOsten christelijk moeten zijn, want het christendom is ontstaan in een Joddse cultuur, en de eerste die werden uitgezonden waren Joden mannen van de wet.”

  Euh… nee man… echt niet. Het Christendom is een voortzetting van de ISRAËLISCHE CULTUUR/GELOOF. De zogenaamde ‘Joodse cultuur’ is altijd al iets heel anders geweest dan de Israëlische cultuur. Dit is het verschil tussen de wetten en de profeten van Israël + de vervulling en bekrachtiging door Jezus hiervan EN de tradities v.d. Babylonische talmoed v.d. rabbi’s uit het jodendom. Van al de apostelen was alleen Paulus een wetgeleerde van beroep. De andere discipelen waren vissers toch. Mannen uit Galilea, Israëlieten maar geen Judeers/Joden of judaisten. De Judeese cultuur was heel anders dan de Galileese cultuur. De Galileers hadden bijv. meer ‘Griekse’ invloed. Zo was Nazareth niet een klein dorpje ergens achteraf in de Joodse cultuur maar het was een belangrijke handelsplaats die grensde aan de decapolis. Grieks/romeinse cultuur. Dit kun je denk ik vergelijken met de Engelse cultuur nu. Ze spraken Grieks zoals wij nu Engels spreken. En God koos die wereldtaal uit om het evangelie op te schrijven in het ons bekende tweede testament.

  ps1: Als iemand niet mijn naaste is wat betreft geloof of ras wil dat nog niet zeggen dat die persoon dan een vijand van mij is. En als iemand een vijand van mij is wil dat nog niet zeggen dat die persoon dan ook een vijand van God is. Er zijn van allerlei gradatie verschillen te ontdekken in de omgang met andersgelovigen in de Bijbel kom ik achter.

  ps2: “Dit verhaal koppelend aan de brief van Rob, waarin hij het heeft over barmhartigheid t.o.v. travestieten, prostituees en kinderen, dan zijn zij zijn naaste en hij is hun naaste voor de tijd dat hij daar is.”
  God kan alles ten goede werken. Toch zie ik deze handelswijze nergens in de Bijbel voorkomen. Nogmaals de nadruk als het gaat over goede daden: de wet en de profeten leren en volgen. Dat brengt echte vrijheid en welvaart. Dan wordt prostitutie verboden (en alle ellende zoals vrouwenhandel) en ook travestie wordt dan verboden. En ook homofilie en ook pedofilie en afgodendienst zoals Islam of hindoeisme of whatever.
  De hele wet gaat over God dienen en de naaste liefhebben. Maar dan wel op Gods manier en niet zelf dingen verzinnen met het risico op overtreding van het eerste gebod.

  ps3:
  En net zoals de profeten werden vervolgd terwijl ze Gods licht, Zijn woord lieten schijnen, zal ook nu iedereen worden vervolgt die Gods woord laat spreken.

  “10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
  13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
  14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Mat 5.

  Maar waarom hebben toch zoveel Christenen het idee dat je als Christen alleen maar aardig hoeft te doen met ‘goede daden’ voor de medemens en dat die je dan vervolgens ook aardig gaan vinden en je moet ze vooral niet beledigen of afstoten en dan kunnen ze Jezus gaan kennen?
  De waarheid is vaak niet zo. Als je echt Jezus licht laat schijnen zullen veel mensen je haten omdat hun zonden aan het licht komen. De hoer of travestiet zal je best aardig vinden als je ze helpt met eten en onderdak en gratis condooms ofzo. Maar op het moment dat je ze de spiegel van Gods woord voorhoud die ze kan redden… dan zullen de meesten daar niet blij mee zijn. Net zoals andere zondaren in de wereld. Laten we wel wezen, de meesten zondaren hebben eerst een persoonlijke crisis nodig of een vulkaanuitbarsting of een aardbeving of een familie die uitgemoord wordt… voordat ze serieus gaan nadenken over hun zonden en misschien God gaan vrezen waardoor ze gered kunnen worden.
  Ik weet het… nogal een ander geluid dan: ‘alleen door onze onvoorwaardelijke opoffering en liefde zullen de mensen Jezus gaan kennen etc’. Ik geloof dat niet zo. Het kan wel voorkomen, maar het zijn de uitzonderingen volgens mij. Wat kunnen wij mensen voor andere mensen doen? Als God het hart of verstand niet opent… Ons eigen land wordt met de dag anti Christelijker…omdat we wetteloos zijn… en hoe kunnen ‘we’ dan nog een goed voorbeeld van Gods liefde en rechtvaardigheid laten zien aan andere mensen? Ik geef nog wel wat geld voor een goed doel hoor. Zullen de mensen in Haiti vast van onder de indruk zijn en tot het geloof komen. Of doet 1 aardbeving meer mensen tot geloof komen dan al het geld wat er ooit naar goede doelen is gegaan?

 7. Beste Nodoubt, hopelijk word je niet onpasselijk als je tot je afgrijzen ziet dat ik weer op je gereageerd heb.
  Ik bedoel het niet kwaad.
  En ik wil beginnen met tegen je te zeggen dat Kees verder is, een meer gevorderde leerling van onze Heer dan ik. Hij bejegent je liefdevol en ik erken dat ik nogal eens aanstoot aan je neem en daarin dus zondig, want er staat: neem geen aanstoot. Met dank aan Kees voor het eye openen. Kees is goed in staat zuiver inhoudelijk en bezonnen op je te reageren, terwijl ik in verontwaardiging blijf steken af en toe en dan enigszins bitter terug wil bijten. Da’s niet zo mooi hè? Ik voel mij onrechtvaardig bejegend door je, maar in plaats van het te dragen met waardig geduld, naar Jezus’ voorbeeld en kwaad met goed te vergelden, word ik kregelig en scherp, beetje bitter ook soms. Kees heeft daar allemaal geen last van, daarom zeg ik: hij is werkelijk verder.
  Ik hoop mij te beteren en gun je oprecht vrede, al het goede en heilige. Ik bewonder je gigantische kennis, al zou je nog iets aan de spelling van je Nederlands kunnen werken, vooral van de werkwoordsvormen, en ook je intelligentie lijkt me min of meer een goed geschudde en overlopende maat. Niet dat daar verdienste in is, want het is een geschenk van je Schepper, maar het is mooi meegenomen toch. Je kunt intelligentie altijd goed gebruiken, of je nu papier loopt te prikken of een kunsthart ontwikkelt zeg ik altijd maar.

  Nu heb ik toch een vraag: hierboven zeg je, 13 april 13.33:

  “Juist het tegenovergestelde zie ik vaak in de bijbel. Dus tegenovergesteld aan wat er vaak wordt aangenomen in ‘het christendom’. En wat is dan de waarheid? Wat de meerderheid ziet en doet of wat de bijbel laat zien?”

  Volgens jou dus, wat de bijbel laat zien volgens jou, dat ben je met me eens? Dat dat laatste er wel bij moet? Want die meerderheid leest de bijbel ook.

  Dit is een interessant punt omdat ik denk dat toch inderdaad jij als eenling niet kunt claimen dat je iets ziet dat alle kerken, kerkgenootschappen, individuele gelovigen, ook hier op de site, maar waar dan ook, allemaal bij elkaar niet zien of ooit gezien hebben tijdens het lezen van de bijbel.
  Dat is toch niet plausibel en in overeenstemming met nuchter en gezond nadenken. Ik denk dat je dan toch jezelf teveel ziet als een roepende in de woestijn naar het model van de gezegende Doper. Als iedereen dwaalt behalve jij, wie kan er dan behouden worden? Waarom heeft God alleen jou de ogen geopend? En waarom ondervind je weerstand van zoveel christenen, die toch menen volkomen oprecht te zijn in hun geloofsbeleving en in het volgen van hun Heiland?
  Waarom zegt niet iedereen: Goddank, nu is Nodoubt eindelijk door God gezonden om ons het ware Evangelie te tonen, want als jij alles zoveel scherper en beter ziet dan iedereen, zou je dat toch eerder verwachten dan al die weerstanden die je steeds oproept? Of komen die dan volgens jou van de duivel?

  Zegen, broederlijke groeten, JP

 8. “Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de HERE verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. ” Jes 1

  “20 En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de HERE, de Heilige Israëls. 21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God. 22 Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. 23 Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de HERE der heerscharen, in het midden van de ganse aarde.” Jes 10

 9. Beste Nodoubt,

  Ik vind dat we nu erg ver afdwalen van de brief van Rob, maar ik wil best op een paar dingen ingaan.

  Israeliten wil zeggen inwoners van Israel, dat is een vrij moderne weergave van het woord, maar in het Oude Testament had het woord Israelieten een andere betekenis.

  Onder Rechabeam vinde de scheuring plaats tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. ( II Kronieken 10: 15-19) Meteen daarna in het elfde hoofdstuk dat Rechabeam wil optrekken tegen Israel.

  Israel is het tienstammenrijk en Juda is het tweestammenrijk, dit is vrij kort door de bocht want bij Juda horen ook nog de priesters en de levieten en allen uit het tienstammenrijk die met de priesters en levieten vrijwillig in ballingschap zijn gegaan omdat zij de Heer wilde dienen en niets te maken wilde hebben met de priesters die Jerobeam de koning van Israel had aangesteld zie II Kronieken 11: 13-17.

  Naar beidde rijken zond God zijn profeten, en beidde rijken wilde God gebruiken om Zijn Naam te verheerlijken, en beidde rijken gingen over tot afgodendienst.

  In II Koningen 17 staat het trieste resultaat beschreven wat de afgodendienst Israel heeft gebracht:
  vers 20 Daarom verwierp de Here het hele geslacht van Israel.
  vers 23 En Israel werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag.

  In II Koningen het 25ste hoofdstuk vind je de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap naar Babel, en hun terugkeer vindt je o.a. beschreven in Ezra en Nehemia.

  Maar wat zijn dan de Samaritanen, daarvoor moeten we terug naar hoofdstuk 17, naardat de koning van Assur Israel in ballingschap had gevoerd bracht hij mensen uit Babel, Kuta, Awwa, Hammat Sefarwain naar de plaatsen van Samaria en liet hen daar wonen. (17:24)
  Samaritanen zijn dus van oorsprong heidenen, maar hoe kon de Samaritaanse vrouw dan spreken over de put van onze vader Jacob.
  In de volgende verzen staat dat de Heer leeuwen op het volk afstuurde waarop men tegen de koning zei “dit volk weet niet hoe ze deze God moeten dienen”. En de koning zond een van de priesters terug deze ging wonen in Betel en leerde het volk hoe zij de Heer moesten dienen, en daarnaast aanbaden zij hun eigen goden. Als je het hoofdstuk uitleest dan kun je lezen wat een gruwels zij bedreven.
  Daarnaast kwam er later nog een groep mensen bij die buiten
  de gemeenschap van Joden kwam te staan en dat waren de vrouwen en kinderen uit de gemengde huwelijken Ezra 9: 10 ev.

  Ten tijde van Jezus kwam je ook nog Edonieten tegen, deze waren in het verleden gedwongen door het zwaard om zich te laten besnijden. Maar zij werden niet beschouwd als Joden, omdat zij geen nakomelingen waren van Jacob maar van zijn broer. Uit hun kwam o.a. koning Herodus voort, en over hem heeft Cesar ooit gezegd dat je beter zijn varken kon zijn dan zijn zoon. Herodus als koning hield zich aan de letter van de wet, maar vermoorde wel verschillende van zijn zoons en was verantwoordelijk voor de kindermoord in Bethlehem.

  Broeder moge God je zegenen,
  Kees

 10. Beste Jan Paul,

  Ik vind het fijn dat je me zo hoog acht,
  maar als je goed gelezen had, had je gelezen dat mijn reakties ook niet altijd zuiver zijn.
  Ik moet je dus verzoeken om nooit meer zo over mij te schrijven.

  Broeder, Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 11. Beste Kees,

  Goed dat je weet waarover je het hebt! Een paar korte reacties:

  -Israëlieten, ik vind alleen het nageslacht van Jakob/Israël de echte Israëlieten. Niet het land/streek bepaald wie Israëlieten zijn maar de geslachtslijnen. (en ook of ze niet door God verstoten zijn natuurlijk)

  -2 en 10 stammen: eens met wat je zegt natuurlijk, belangrijke feiten

  -Samaritanen, bedankt voor de correctie, ik heb een en ander om uit te zoeken om mijn mening bij te stellen aangezien ik hier inderdaad te kort door de bocht ga. De tekst die ik aanhaalde van “voorouder Jakob’ blijft wel overeind staan lijkt me. Deze vrouw had echt Jakob als voorouder denk ik. Als ik nog wat vind hierover laat ik het nog weten. Als jij hier nog wat over weet, hoor ik het graag.

  -Edomieten, “Maar zij werden niet beschouwd als Joden,” Dat hangt ervan af vanuit welk standpunt je redeneert. Vanuit het standpunt van God: inderdaad, zij zijn valse Joden en anti Christenen, slangen, adderengebroed. Vanuit het standpunt van ‘de wereld’ en ‘de onwetende Christelijke wereld’ zijn zij echter niet alleen een onderdeel van de Joden maar de Joden zelf. Destijds hadden zij al machtsposities zoals Herodes en ook de religieuze posities v.d. schriftgeleerden en farizeeën, maar ook de geldwisselaars, de bankiers… Tegenwoordig maakt men ook nog geheel Israël van deze Edomieten en andere niet Israël-geslachten met hun talmoed. Laten we realistisch zijn he, al ten tijde van Jezus was hun traditie overheersend boven de zuivere Mozaïsche overlevering. Dat is er tegenwoordig niet beter op geworden. Als je nu zegt dat je een Jood bent maar niets wil weten v.d. talmoed maar alleen v.d. Torah en profeten… dan ben je in de minderheid en kun je op minachting en discriminatie rekenen v.d. talmoedisten. De talmoed heeft volgens hen altijd voorrang op Mozes.

  Mvgr,
  Nodoubt

 12. Jezus een fundamentalist? Nu is het allerlaatste stukje geloofwaardigheid van je werkelijk verdampt als de miljarden van al die ongelukkige beleggers bij elkaar indertijd.
  Kennelijk beschouw je fundamentalist als een eretitel omdat je de Heer zelf er een noemt. Ik niet, ik zie fundamentalisme als een ramp, een drama en het bederf in het redelijke deeg van alle godsdiensten.

  Het beste met je, groeten, JP

 13. Jij krijgt inderdaad geen antwoord meer van mij.

  De grootste fundamentalist die ooit op aarde heeft rondgelopen heeft eens gezegd:

  “Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.”

 14. Inderdaad geen antwoord op mijn vraag, zoals ik al voorzien had.
  Je bent een einzelgänger Nodoubt. Je verstopt je achter een naam die je eigen onzekerheid moet overtroeven en je vindt geen aansluiting omdat je elk werkelijk gesprek ontwijkt en steeds probeert je getordeerde en verstarde visie op te leggen. Mijn kritiek heeft niets te maken met oordelen of gebrek aan liefde. Jij bent degene die mij beschuldigt van misleiding, ik antwoord, dat is alles. Jij bent degene die voortdurend beschuldigt, oordeelt en veroordeelt, vaak zelfs op grove en on-kamerdebattelijke wijze als ik het zo mag uitdrukken. Onheus oftewel onhoofs. Onhoffelijk, op harten trappend.
  ‘Uw hartelijkheid en vriendelijkheid moeten bij alle mensen bekend zijn’, laat ik ook eens de bijbel citeren.
  Je moet ten diepste lijden aan zelfhaat aangezien je jezelf steeds onbereikbaar lijkt te willen maken, hoe prominent je ook op deze site aanwezig bent. Maar intussen toon je jezelf niet echt. Je woorden representeren de mens niet die je werkelijk en ten diepste bent. Er is geen eenheid tussen wat je leert en wie je bent. Daarom blijf je steken in het reciteren van bijbelsteksten zonder grond in je eigen leven.
  Ik wil je zeker lief hebben en met liefde overspoelen, waarom zou ik dat niet willen? Maar landt mijn liefde ook in jou? Of wordt hij onmiddellijk vermalen door de rooftanden van je oordelen, beschuldigingen en je afwijzingen?

  Groeten, JP

 15. Bijzondere suggesties en beschuldigingen van iemand die vind dat je de ander met liefde moet overspoelen en niet moet oordelen etc.

  Maar wacht… dat geld natuurlijk niet als je het tegen Nodoubt hebt he…

  Weet je waar jij mij mee geholpen hebt om nog beter te kunnen zien? De ontzettende diepten van misleiding van het eigen hart wat niet wil luisteren naar Gods woorden uit de Bijbel waarin het leven te vinden is en niet rechtvaardig KAN oordelen omdat de dubbelhartigheid volledig is.

 16. Katholieken dwalen, maar protestanten en evangelischen zijn vaak ook weinig soeps, zo is het toch Nodoubt?
  Mag ik je eens vragen welke groep jij eigenlijk vertegenwoordigt? Tot welk genootschap behoor jij, welke mensen steunen jou in je opvattingen en leren hetzelfde dat jij meent te moeten leren?
  Ik denk dat je daar geen antwoord op zult geven, zoals wel vaker. Bij welke groepering heb jij aansluiting dus en met wie ben jij in broederlijke eenheid verbonden. Waar kerk jij?
  Jij zult je wel helemaal nergens thuis voelen, aangezien de ”oude rotzooi” zoals jij Gods bloedeigen kerken waagt te noemen nog niet geheel en al vanaf het fundament, jouw fundament neem ik aan, zijn herbouwd. Je verliest steeds meer elke geloofwaardigheid in mijn ogen, meer en meer vind ik je gaan lijken op de man die stug blijft volhouden dat iedereen gek is behalve hijzelf.
  En weet je wat ik ook begin te zien dankzij jou? Wat een ontzettende strijd Jezus heeft moeten voeren met de fundamentalisten van zijn dagen en hoe frustrerend dat voor Hem geweest moet zijn. Want fundamentalisten weten alles, kunnen alles, hebben het alleenrecht op hun waarheid die ze bestempelen als DE waarheid, verdragen geen andere meningen of visies en kunnen één ding heel slecht: luisteren, werkelijk geestelijk openstaan en luisteren of communiceren. Ze zijn niet voor rede vatbaar. Het is éénrichtingsverkeer geestelijk gesproken. Ook jij doet eigenlijk weinig meer dan telkens opnieuw een emmer teksten leeggooien. Ik ken al die teksten. Dat je het weet.
  Het kon dan ook niet anders of Jezus zou het verliezen. Tegen fundamentalisten is geen enkel kruid gewassen, ongeacht of ze nu moslim, christen of nog wat anders zijn.

  Groeten, JP

 17. Je hebt geen enkel ontzag voor Gods woord. Je vreest God niet maar verzint wat je uitkomt, wat prettig in jouw oren en die van anderen klinkt. Je denkt dat je van alles kunt verzinnen over liefde en hemel en hel zonder dat je dat zorgvuldig moet toetsen aan de Bijbel en onderbouwen moet met de Bijbel. Wat denk jij? Gaat God je hier niet voor aansprakelijk stellen? Want de Bijbel is het wetboek waardoor wij allen geoordeeld zullen worden. En als je zelf dingen over God zegt die niet in de Bijbel te vinden zijn… krijg je een hard oordeel. En dat oordeel wordt nog veel erger als je ook anderen die verzinsels/leugens leert. (dit laatste staat uiteraard allemaal in de Bijbel en verzin ik niet)

  En dat is het grote verschil tussen ons twee. Ik zeg vaak dingen die mensen niet prettig vinden om te horen maar wel een Bijbelse grondslag hebben. Jij zegt vaak dingen die mensen prettig in de oren klinken maar totaal niet vol te houden zijn als het tegen het licht wordt gehouden van Gods woord. Net zo als alle katholieken dat doen. Ze verzinnen honderden leerstellingen die NIET in de Bijbel zijn te vinden en negeren de duidelijke zaken die er WEL staan als het niet past in hun valse traditie. En protestanten en evangelischen zijn helaas niet altijd zoveel beter bezig. Zij komen dan ook vanuit de katholieke traditie en 1 hervorming is blijkbaar niet voldoende. De kerk zal vanaf het fundament geheel opnieuw moeten worden opgebouwd nadat de oude rotzooi is afgebroken en God zij dank is dat proces al gaande.

  “13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
  God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. 14 Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.”

  “13 Na alles wat hier gezegd is, valt er alleen nog dit te zeggen: heb ontzag voor God en onderhoud zijn geboden; daar komt het voor de mens op aan. 14 Want God zal oordelen over alles wat je doet, zelfs over wat verborgen blijft, of het nu goed is of slecht. ” Pred. 12

  Wat is de conclusie van 1 v.d. wijste mensen die ooit geleefd heeft? God vrezen en Zijn wetten/geboden gehoorzamen. Deze boodschap wordt telkens herhaald in de Bijbel. Lofliederen zijn er geschreven over Gods prachtige wetten van volmaakte rechtvaardigheid en wijsheid en vrijheid.

  “11 En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. ”

  “11 De Joden daar staken gunstig af bij de Joden in Tessalonica. Ze waren een en al bereidheid de boodschap te aanvaarden en bestudeerden dagelijks de Schrift om te zien of het waar was wat Paulus zei.” Hand. 17:11

  Waarom waren de Judeers in Berea beter/edeler/welwillender dan die in Tessalonica? Omdat Paulus daar meer voedsel pakketten had gebracht? Omdat die nieuwe Christenen daar meer liefde hadden voor elkaar?

  Er staat dit: “en bestudeerden dagelijks de Schrift om te zien of het waar was wat Paulus zei.”

  Ze controleerden alles wat Paulus hun over Jezus Christus vertelde met de wet en de profeten, de aan hun geopenbaarde Schriften waaruit Jezus werd bewezen. Ze toetsen alles. Niet naar hun gevoel maar naar of het overeenkwam met GODS WOORD.

 18. Nodoubt, als ik anderen aan het misleiden ben, zou ik graag ieder die het met je eens is willen uitnodigen mij van repliek te dienen. Ik sta open voor elk commentaar.

  Dag hoor.

 19. @Jan Paul

  “De Geest waait waar Hij wil, er is liefde in ons hart, in elk mensenhart, wie bemint is een vriend van Jezus en van God, ook al benoemt hij ze misschien niet met die namen. Love is all you need. Vriendelijkheid en gastvrijheid zijn voor mij uitingen van liefde.”

  Wanneer stop jij nu eens met je onBijbelse fantasien? Het is al erg genoeg dat je zo jezelf misleid maar het is ontzettend schadelijk dat je ook anderen zo aan het misleiden bent.

  Dit soort liefde is een onderdeel van de echte liefde. Het eerste gebod is dit: Dient God met heel uw hart en verstand en kracht:

  ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
  3 Vereer naast mij geen andere goden.
  4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
  7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
  8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

  En dan het tweede gebod: en heb je naaste lief als jezelf.

  12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
  13 Pleeg geen moord.
  14 Pleeg geen overspel.
  15 Steel niet.
  16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
  17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

  En dan de rest v.d. wet.

 20. Beste Rob,

  Hebben jullie een vast adres zodat ik je zo nu en dan een kaart kan sturen, veel zegen en Gods vrede toegewenst.

  Kees.

 21. Beste Nodoubt,

  Ik vond dat je reaktie op de nieuwsbrief van Rob heel negatief klonk, en daardoor reageerde ik gisteren vanuit mijn emotie’s en voelde ik me boos.
  Ook al denken we verschillend, ik had niet zo mogen reageren, het spijt me.

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 22. Beste Kees,

  Wat jouw emotie ook was, ik heb niets van boosheid in je reactie opgemerkt, wel vind ik het ’te makkelijk’, ’te kort door de bocht’.
  Maar je hoeft dus niet aan mij je excuses aan te bieden. Als je kwaad werd en niet reageerde zoals je had willen doen is het alleen een zaak tussen jou zelf en God.

  Dat je overigens mijn reactie negatief vind klinken en dat daarbij bepaalde gevoelens naar boven komen begrijp ik heel goed. Ik zou het liefst ook tegen Rob en alle andere mensen die op vergelijkbare wijze bezig zijn zeggen: Goed zo! Wat een goed werk! Hier! Wat geld zodat je ook door mijn hulp Gods werk kunt doen! Dat zou alleen maar positief zijn he…
  Maar ik ‘zie’ het nu eenmaal echt niet in de Bijbel. Juist het tegenovergestelde zie ik vaak in de Bijbel, dus tegenovergesteld aan wat er algemeen aangenomen wordt in ‘het Christendom’. En wat is dan de waarheid? Wat de meerderheid zegt en doet of wat de Bijbel laat zien? Proberen de Bijbelse waarheid te achterhalen is altijd heel belangrijk vind ik. Bewust nagaan of wat je gelooft dus ook echt op de Bijbel gebaseerd is of dat het traditie is.

  Mag ik het volgende constateren? Het evangelie slaat meestal niet aan bij mensen die in een cultuur leven die nooit op enige wijze door de principes uit de Bijbel beïnvloed is zoals dat in onze cultuur in de geschiedenis wel is gebeurd. De vraag is dan natuurlijk: waarom is het Christendom dan wel ‘een succes’ geworden in onze cultuur? Waarom WEL in bepaalde landen/volken en vrijwel niet in de andere naties.
  Ik denk dat er al heel veel ‘Robs’ in de loop v.d. tijd naar andere landen zijn gegaan. En ik denk dat ook al sturen ‘we’ nog miljoenen zendelingen naar al die andere culturen…. het geen succes gaat worden, we missen iets… het werkt niet… het ‘slaat niet aan’. En terwijl al die mensen naar het buitenland gaan zakt het Christendom in het eigen land juist verder het humanistische moeras in…

  Mvgr,
  Nodoubt

 23. Beste Nodoubt,

  “”Ten slotte wil ik toevoegen dat ik welvaart eerder zie als een vloek voor onze maatschappij, op veel gebieden. Het brengt ons in vele gevallen ook verder van God vandaan”

  Mee eens. Mensen zijn te verwend of gewent geraakt aan de enorme luxe en ze hebben nooit genoeg en zijn nooit tevreden. (enorm algemeen gesteld uiteraard)”

  Ik vind dat je hier wat onduidelijk bent. Je kunt beter zeggen: er is een verschil tussen gezonde welvaart en een ongezonde consumptiemaatschappij. En er is een verschil tussen mensen die dankbaar zijn voor de materiele zegen die God geeft en de mensen die nooit genoeg hebben en niet stilstaan bij de ontzettende luxe waarvan ze genieten. Een warme douche… stromend water… elektriciteit… een zacht bed… een warm huis… geen vervolging… van allerlei voorzieningen… We kunnen eigenlijke elke dag God blijven danken voor wat we WEL hebben.

 24. @Rob,

  Alweer geen reactie van jou, of komt dat nog? Want inmiddels wen ik er al aan om geen reactie van jou te krijgen. Zoals met die e-mails van jou waarop ik je uitvoerig antwoord heb gegeven na je enthousiaste aansporingen, terwijl ik daar eigenlijk niet zo op zat te wachten zoals ik je heb laten weten. Maar nadat je me overgehaald hebt en ik aan je verzoek gehoor gegeven heb laat jij het vervolgens afweten. Geen enkel antwoord meer. Is dat liefde volgens jou?

  Dat doet me denken aan een paar ervaringen die ik heb gehad met wat mensen van een evangelische gemeente. Allemaal heel enthousiaste liefdevolle uitnodigende mensen. Maar toen ik na een preek vol dwaalleer daar uitvoerig over geschreven heb kreeg ik zelfs geen enkel antwoord. Blijkt achteraf ’ter kennis aangenomen’ te zijn en in de prullenbak verdwenen te zijn. Zo gaat men daar blijkbaar met kritiek om. Men heeft liefde voor elke zondaar die ‘Jezus wil leren kennen’ in welk land dan ook en hoe erg de zonde ook is, maar iemand met een heel andere mening over de Bijbel (volledig Bijbels onderbouwd) dan het ‘partij programma’ wordt niet gewaardeerd. Men wil meelopers en jaknikkers. En door te zwijgen meent men nog uit liefde te handelen ook. Maar het is een zwijgen uit gebrek aan Bijbelkennis/waarheid en een gebrek aan liefde voor die schapen die niet rustig meelopen met de massa.

  Nodoubt

 25. Hey Nodoubt,

  Als je Rob beter zou kennen zou je weten dat dit niet Robs stijl is. Het heeft daarom ook een goede reden. Hij is ziek. Daarnaast is hij druk met de laatste loodjes voor Indonesië. Je begrijpt dat deze twee zaken niet zo goed samen gaan, vandaar dat hij de laatste 2 dagen niet actief is geweest op gebedsbroeders.nl

  Dus Nodoubt, niet zo snel je conclusies trekken dat Rob onder de mensen valt die geen Bijbelkennis hebben, of wat voor een conclusies je allemaal nog meer had getrokken…

  Groeten, Mark

 26. Hoi Mark B,

  Beterschap gewenst voor Rob.

  Over conclusies trekken: Ik stel een vraag: “Alweer geen reactie van jou, of komt dat nog?” En doe daar een een stukje ervaring bij met Rob (onbeantwoorde email) en andere enthousiaste mensen die echter net als Rob in het letland onderwerp niet zitten te wachten op kritiek maar dan opmerkingen gaan maken als: “ik heb niet het gevoel dat je me liefhebt” en dat soort oude wijven praat i.p.v. echt inhoudelijk een discussie te voeren.

  Zijn er al mensen gedoopt voor de vergeving van hun zonden daar in Letland inmiddels? Of hebben ze eerst nog wat meer geld en kleren etc. nodig voordat ze die stap kunnen zetten? Of verteld niemand ze dat ze dat MOETEN DOEN om Christen te kunnen worden? Of staat dat niet in de Bijbel bij wat je MOET DOEN om vergeving van je zonden te krijgen en eeuwig te mogen leven?

  Groet,
  Nodoubt

 27. Hallo Nodoubt, wat me opvalt is dat je altijd zo aanvalt.
  Hoe komt dat toch? Je vraagt of iets liefde is, maar je vraag zelf komt niet over als liefde, maar eerder als agressie.
  In datzelfde stukje refereer je aan het feit dat men ergens niet ingegaan is op kritiek van jouw kant op ‘een preek vol dwaalleer’. Dat laatste is trouwens niet te controleren voor ons, arme onwetende site-lezers hè? Dat is jouw oordeel over iets waar je ons geen kennis van verschaft.
  Je doet me nogal eens denken aan een leraar die met zijn vuisten op tafel timmert en tegelijk brult: en nu liefhebben allemaal. Of aan een overspannen moeder die tegen haar kind schreeuwt: je bent niet lief.
  Volgens mij wil jij trouwens zelf ook alleen maar meelopers en jaknikkers. Ik heb niet de minste indruk dat je ooit openstaat voor andere meningen of een andere kijk, of invalshoek op de zaak. Geen wonder dat men niets anders meer kan als reactie op je dan maar wijs zwijgen.
  Maar waar ik eigenlijk over gevallen ben hier boven ergens, is dat je durft te zeggen: ‘moslimlanden dienen de satan. Hun hele cultuur is totaal verdorven’.
  Ik zal je zeggen dat ik van weinig mensen zoveel gastvrijheid en vriendschap ontvang als van mijn bovenburen hier, Turken. Ik raad je hun zelfgemaakte geitenkaas aan. Je eet je vingers erbij op. Mijn bovenbuurjongen Mert, doet mijn computer. Hij is 15. Ik had een keer mijn bijbel open op tafel liggen. Hij zag het en hij zag ook dat er een ander boek bovenop lag, ik ben nogal gooierig en slordig soms. Respectvol legde hij het bovenste boek van mijn bijbel af en zei broederlijk vermanend: niets op het heilige boek leggen.
  Verder is me vaak opgevallen dat ook in Moslimlanden de hulp massaal op gang komt als er een aardbeving of een andere ramp plaats heeft gehad. Hoe vreemd, ja onbegrijpelijk moet dat voor je zijn.
  Je hebt steeds een erge grote mond Nodoubt, maar de tijd is nabij dat je vernederd zult worden. Niet ik zal dat doen, ik schaar mij vanaf nu weer bij de zwijgers om je heen, in het besef dat je toch niet te bereiken bent, maar je zult je meerdere tegenkomen en beschaamd staan.

  Groeten, JP

 28. Beste Jan Paul,

  “Dat laatste is trouwens niet te controleren voor ons, arme onwetende site-lezers hè? Dat is jouw oordeel over iets waar je ons geen kennis van verschaft.”

  En zo is dat met alles waar je zelf niet bij betrokken bent geweest. Wellicht was de betreffende preek voor jou helemaal geen dwaalleer maar Christelijke liefde geweest. Grote kans daarop nu ik er zo over denk en met wat ik van jou meen te weten.

  Veel mensen, waaronder jij denk ik, hebben een idee van liefde wat niet overeenkomt met wat ik in de Bijbel lees. Ik lees van medeleven, en daar zul je wel ‘amen’ op zeggen. Maar ik lees ook van ‘een liefde voor de waarheid’ hebben. God dienen in Geest en Waarheid. “Ik ben de weg de waarheid en het leven”.

  Als mensen zich aangevallen weten door eerlijke kritiek met de Bijbel als ondergrond en daar over gaan zeuren terwijl de waarheid niet als belangrijk wordt gezien… dan hebben ze Christus zelf niet lief zoals ze moeten hebben. Begrijp je het belang van Waarheid?

  Net als je reactie over ‘de moslimlanden’… je kijkt naar hun vriendelijkheid en hun gastvrijheid etc.. Maar ik kijk naar wat de Bijbel zegt over valse goden dienen. Er is niemand van al die vriendelijke mensen die gered kan worden buiten Jezus Christus om. Zo eenvoudig is het.

  Groet,
  Nodoubt

  ps: ik ben mijn Meerdere allang tegengekomen en ik maak me nu alleen druk om wat Hij vind en zegt in Zijn woord en niet wat volgers van traditie los van dat woord over mij vinden.

 29. Hoi Nodoubt, het kan misschien nog eenvoudiger dan jouw eenvoud: wie de liefde heeft, heeft alles vervuld. De Geest waait waar Hij wil, er is liefde in ons hart, in elk mensenhart, wie bemint is een vriend van Jezus en van God, ook al benoemt hij ze misschien niet met die namen. Love is all you need. Vriendelijkheid en gastvrijheid zijn voor mij uitingen van liefde. Liefdeloze en harde, oordelende, zich superieur wanende mensen die zich christen noemen en claimen in de Waarheid te staan, dwalen, want ze hebben de liefde niet en dan ontberen ze dus tevens de Waarheid.

  Het beste maar weer, JP.

 30. Beste ArjanKieneker,

  “Denk je dat Jezus dat ook deed? Dat Hij alleen mensen op zocht die niet ‘gestraft’ waren door God? Kortom mensen die kerngezond waren en niet naar de hoeren, pooiers en drugsverslaafden?”

  Dit is niet mijn argument. Natuurlijk hebben alleen de zieken de geneesheer nodig. En die zondaren zijn ook de hoeren etc. Maar die hoeren moeten zich net zo goed bekeren als de niet hoeren die elke week in een kerk zitten maar niet gehoorzamen.
  En je blijft geen hoer als je Jezus gaat volgen. Maar je wordt een heilige door Jezus Christus. En Jezus en de discipelen gingen niet week na week terug naar mensen die niet wilden luisteren en gehoorzamen om ze te overtuigen door goede werken ofzo. Daar is de Schrift duidelijk over.

  “Gaf Jezus hongerige mensen geen eten terwijl hij het evangelie verkondigde?”

  Het verhaal v.d wonderbaarlijke spijziging? 1 verhaal? Maar waren dit dan geen mensen die speciaal naar Hem kwamen om Zijn woorden te horen? Of ging Jezus mensen voedsel brengen en dan als er een band van ‘goodwill’ geschapen was pas Zijn boodschap vertellen?

  “En over dat je nergens in een brief in het Nieuwe Testament oproepen kan vinden om meer te doen dan evangeliseren wil ik je graag wijzen op behoorlijk wat gedeeltes in Romeinen en Jacobus en nog andere brieven, waarin staat dat geloven zich mag uiten in doen, omdat als je hart bij Jezus ligt je vanuit die liefde mag geven.”

  Die aanwijzingen gaan meestal over naastenliefde. Broederliefde. Wie zijn de broeders? Diegenen die de wil v.d. Vader doen. Mede Christenen.

  Welvaart

  Wat je noemt in Jakobus gaat over het niet anders behandelen, niet meer liefhebben van een rijke broeder boven een arme broeder. Juist het feit dat er ook een rijke broeder genoemd wordt in dat stuk laat zien dat je best rijk mag zijn als God je dat gegeven hebt. Je rijkdom moet echter niet je god worden. God is God, als je rijkdom als een zegen, een middel hanteert kun je er juist heel veel goede dingen mee doen bijv.
  Sterker nog, een zekere mate van welvaart zie ik als een logisch gevolg van God gehoorzamen. God heeft nl. het goede met zijn volgelingen voor en dat is juist ook de aardse zegen. Daar staan ontzettend veel zaken over geschreven in de Bijbel. Maar je moet altijd bereid zijn het ook op te geven als God dat van je verlangt.

  “Ten slotte wil ik toevoegen dat ik welvaart eerder zie als een vloek voor onze maatschappij, op veel gebieden. Het brengt ons in vele gevallen ook verder van God vandaan”

  Mee eens. Mensen zijn te verwend of gewent geraakt aan de enorme luxe en ze hebben nooit genoeg en zijn nooit tevreden. (enorm algemeen gesteld uiteraard)

  “Daarnaast is de wetenschap, met name de boekdrukkunst oorspronkelijk in China uitgevonden.”

  Jaja, en hebben toen de Chinezen Gods woord vertaald en gedrukt en beschikbaar gesteld voor alle volken? En de rest v.d. technologische en andere vooruitgang kwam zeker ook uit China? Is het China die de wereld zo enorm veel zegen heeft gebracht vanuit een Christelijke levensstijl?

  “Daarnaast zijn er nu al behoorlijk wat Chinezen en Afrikanen nu het evangelie in Europa aan het verkondigen.”
  Ja met een Nederlandse uitkering zeker. Of bekostigen die Afrikanen dat zelf vanuit hun hoge welvaart?
  En gezien het lage peil van de godsdienstvrijheid in China en het ach laat ik eens wat geks noemen… communistische antichristelijke bewind daar, kan het ook niet zo veel anders dan het gaat.

 31. Kees, zie hierboven

 32. Nodoubt,

  Jezus zijn voedselpakketten waren zo overvloedig dat er 12 korven overbleven met restanten.

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 33. Beste Rob,

  Ik ben even op de website geweest, en ik ben zeker van plan om jou en team Indonesia te blijven volgen.

  Ik wens je toe dat God je zal gebruiken,
  en dat je mensen iets van Gods liefde en vrede mag doorgeven.

  Blijf je ondertussen wel blogs sturen naar de gebedsbroeders?

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 34. Over jou punten denk ik heel anders Nodoubt. Ik zou je een paar dingen willen vragen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het mag samenvatten in een vraag:

  Denk je dat Jezus dat ook deed? Dat Hij alleen mensen op zocht die niet ‘gestraft’ waren door God? Kortom mensen die kerngezond waren en niet naar de hoeren, pooiers en drugsverslaafden? Gaf Jezus hongerige mensen geen eten terwijl hij het evangelie verkondigde?

  En over dat je nergens in een brief in het Nieuwe Testament oproepen kan vinden om meer te doen dan evangeliseren wil ik je graag wijzen op behoorlijk wat gedeeltes in Romeinen en Jacobus en nog andere brieven, waarin staat dat geloven zich mag uiten in doen, omdat als je hart bij Jezus ligt je vanuit die liefde mag geven.

  Ook ben ik het niet eens met je welvaart argument. Ten eerste omdat God nergens zegt dat je welvaart zal verbeteren als je gelooft. (Ik vind Jacobus 2:5 bijvoorbeeld een mooie uitdrukking over voor wie het geloof echt kan helpen) Daarnaast is de wetenschap, met name de boekdrukkunst oorspronkelijk in China uitgevonden. Daarnaast zijn er nu al behoorlijk wat Chinezen en Afrikanen nu het evangelie in Europa aan het verkondigen.
  Ten slotte wil ik toevoegen dat ik welvaart eerder zie als een vloek voor onze maatschappij, op veel gebieden. Het brengt ons in vele gevallen ook verder van God vandaan.

 35. Gods leiding en bescherming voor je toegewenst in de komende tijd.

  Zolang je nog in het land bent wil ik graag wat vragen aan je stellen want er komen vele vragen bij mij op als ik deze nieuwsbrief van je lees. Ik hoop dat je je niet aangevallen weet. Als je zelf overtuigt bent van wat je doet is het denk ik ook niet erg als iemand kritische vragen stelt toch? Dus wat opmerkingen en vragen:

  “waar is God in het lijden, hoe help je als Christen je naaste op praktische wijze etc.”

  Belangrijke onderwerpen en je instelling vind ik bewonderenswaardig, je naaste helpen etc. Maar waarom je de naaste (de buren) in een ver land gaat zoeken waar je de taal en cultuur niet kent begrijp ik niet zo goed echter. Dat vind ik nogal tegenstrijdig. De naaste woont naast je in je eigen leefomgeving, dat zijn je eigen mensen en niet de vreemden in een heel ander land. Althans, dat is mijn indruk uit de Bijbel. Je naaste helpen is wat anders dan evangeliseren aan vreemden. En hoe wil je Gods woord verkondigen aan mensen met een andere taal?

  “Tijdens de lesfase zijn we ook een week naar Letland gegaan om in vijf verschillende dorpen het evangelie op een praktische manier handen en voeten te geven. Samen met Jeugd met een Opdracht Zweden en – Letland en andere vrijwilligers uit verschillende landen uit Europa hebben we voedsel pakketten uitgedeeld, mensen thuis bezocht, praise avond georganiseerd, kleding uitgedeeld, kinderwerk gedaan en nog veel meer.”

  Ik lees nergens in de Bijbel dat Jezus en de discipelen voedsel pakketten of kleding uitdeelden in verre landen of eigen land en dat ook aan hun volgelingen leerden. Ze verkondigden het evangelie. De verdere aanwijzingen in de Bijbel over ‘de naastenliefde’ gaan over je broeders en zusters in Christus. De eigen kerkgemeente en de hulpbehoevende buiten je kerk waar je in je omgeving mee in aanraking komt. Nergens staat dat je dat moet gaan opzoeken onder de goddelozen, laat staan in een ver land.

  “werken onder de armen. We zullen werkzaamheden verrichten in de sloppenwijken in Jakarta, ook zullen we werken onder travestieten en prostituees We zullen Engelse les aan kinderen geven, en we zullen kinderprogramma’s verzorgen voor de straatkinderen. Daarna zullen we een week op Padang zijn. Dit is op het eiland Sumatra waar onlangs een aardbeving was. We zullen daar helpen bij de wederopbouw van huizen e.d. of een Jungle trip maken om de onbereikte mensen te bereiken met het evangelie.”

  Nogmaals… ik lees nergens in de Bijbel dat Paulus of een andere apostel iets anders deed dan het evangelie VERKONDIGEN en waar mogelijk gemeenten STICHTEN en vervolgens verantwoordelijk blijven voor die gemeenten en zo toezien op hun groei en standvastigheid in het geloofsvertrouwen.

  De moslimlanden en andere landen met een afgodendienst dienen in feite de satan. Hun hele cultuur is totaal verdorven. Er staat nergens in de Bijbel dat de Christen daar geld naar moet sturen om zo’n situatie in stand te houden. Of er naar toe moet gaan om de mensen die het moeilijk hebben te helpen in hun levensonderhoud. Wat er wel staat is juist het tegenovergestelde. Je mag de goddelozen juist niet ondersteunen en je moet er zo ver mogelijk van blijven. Dus niet tussen de hoeren en pooiers en drugsverslaafden gaan werken en hun hulp geven. Als ze willen veranderen, dat is een andere zaak. Verkondig iedereen die het wil horen het evangelie, maar waar het niet wordt aangenomen moet je weggaan en zelfs het stof van je voeten afkloppen. Dit als teken dat je er helemaal niets mee te maken moet hebben, juist afstand houden als ze niet willen luisteren is de opdracht in de Bijbel.

  Zij moeten nl. zelf leren dat hun goddeloze systeem geen vrucht afwerpt. God belooft geen welvaart aan de goddelozen maar juist rampspoed. Christenen helpen juist zo de armoede en goddeloosheid in stand te houden….:( en in sommige zieke godsdiensten wordt ‘de blanke duivel, de witte man’ hier zelfs om gehaat. Want hun godsdienst is zo ziek dat ze denken dat de armoede en ziekte alleen maar erger moet worden en dan pas beter kan worden. En in andere kromme zieke culturen geloven ze dat ratten hun voorouders zijn en heilig zijn en koeien ook. Dus wat doen ze? Ze eten de koeien niet op en laten de ratten vrij rond lopen en geven die hun eten. Dus lijden ze honger en kennen ze veel ziektes en wat doen de Christenen? Ze vertellen hun dat dit het resultaat is van hun afgodendienst? Nee! Ze sturen ze financiële en andere hulp en houden zo het goddeloze geloofssysteem in stand. Zo hebben er massa’s Christenen geld gegeven aan Haïti wegens de aardbeving daar. Dus inplaats van de hand van God de Vader te herkennen in de aardbeving als straf op de enorme satansdienst daar… spreekt men van een natuurramp, toeval van moeder natuur, en meent men daar geld aan te moeten geven. Maar wie verdiept zich in de cultuur van dat land, hun godsdienst? Wie weet dat Haïti de voodoo hoofdstad v.d. wereld is? Wie weet dat het land enorm veel ellende kent juist omdat ze de satan dienen en een pact met de demonen hebben gesloten? En die ellende is destijds met een genocide begonnen. Een massamoord op de Christelijke minderheid die uit blanke mensen bestond. Voor die tijd was Haïti een welvarend land.

  Het feit is dat het evangelie geen vrijblijvend verhaaltje is over het hiernamaals maar een leer van gehoorzaamheid aan de ware God met gevolgen voor NU in DIT leven. Het is een manier van leven. Waar de geest van Christus (de wet, het woord) is, daar is echte Christelijke vrijheid. En die Christelijke vrijheid zal vervolgens WELVAART uitwerken. Dus niet andersom en niet zonder gehoorzaamheid aan het evangelie. Eerst bekering, gehoorzaamheid en dan pas welvaart.

  Waarom is ‘het Christendom’ voornamelijk ‘een succes’ geworden in bepaalde landen. West Europa, VS, Canada en nog wat andere landen. Met een bepaald RAS mensen. Waarom is Christus nooit populair geworden onder de.. .Chinezen, Japanners, Vietnamezen, Koreanen, Afrikanen, Indonesiërs… restvdwereld?

  En waar is de meeste welvaart vandaan gekomen? Waar vond de ontwikkeling v.d. wetenschap plaats? Waar werd de boekdrukkunst uitgevonden die ervoor zorgde dat er Bijbels over de hele wereld verspreid werden? Juist diezelfde landen en volken die op een of andere manier ‘Christelijk’ waren en dan met name nadat de reformatie plaatsvond. Het Christendom en welvaart/vrijheid is niet los van elkaar te koppelen. Daarom zien we de welvaart en vrijheid en veiligheid nu ook in onze eigen maatschappij minder worden. Aangezien het Christendom ook op de achtergrond is geraakt.

  Ik zit nog te wachten op de eerste Chinees of Tibetaan of Marokkaan die bij mij in de buurt komt ‘evangeliseren’. Ze zijn er nu eenmaal niet. Ze hebben niet het geloof en/of ze hebben niet de middelen. De uitzonderingen die er misschien wel ergens ooit kunnen zijn bevestigen juist de regel. God heeft volgelingen in elk ras en natie. Maar niet elk land of volk is zo doordrongen geweest (en nog steeds wel in bepaald opzicht) van het Christendom als BEPAALDE volkeren/landen. Dit alles zijn geschiedenis feiten. Wat zegt dit ons?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *