Zegen de ander, het werkt als een boemerang!

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Een duidelijke boodschap in 1 Petrus 3:8-12. Ik heb hem vertaald in eigen woorden in combinatie met gedeeltes uit Filippenzen 2:3-5

Heb met je vrienden en familie e.d. het zelfde doel voor ogen.. Houd van elkaar, als broers en zussen. Wees barmhartig, en heb medelijden met elkaar. Wees betrokken bij elkaar en leef met elkaar mee. Handel niet uit hoogmoed of arrogantie, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, ook die van de ander. Als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug.. maar spreek juist goede dingen uit over de ander. Zegen hem met Goddelijke bescherming, gezondheid, genezing, bevrijding, vreugde, voorspoed, zekerheid, heiligheid en redding!

(Je zult merken dat wanneer je andere op deze manier zegent, je zelf ook wordt gezegend met bovenstaande zegeningen. Zaai en oogst. Spreek zegen uit en ontvang de zegen. Het werkt als een Boemerang, het komt altijd weer bij je terug. Zo werkt het ook met het uitspreken van zegeningen. Soms duurt het even, maar het is een Bijbels principe dat wat je zaait, je ook weer mag oogsten)

Als je gelukkig wilt zijn zul je moeten stoppen met het kwaadspreken over anderen. Stop met het uitspreken van de leugens (om eigen bestwil) Je eigen bestwil is niet Gods wil. Ga juist het kwaad uit de weg. Keer je af van leugens en kwaadsprekerij en wees goed voor elkaar. De Here verliest jou, de rechtvaardige in Christus, niet uit het oog! Zijn oog rust op jou en Hij luistert naar al je gebeden!

Probeer om komend weekend eensgezind te zijn in Christus en de mensen om je heen te zegenen.

Een goed weekend en succes!
Rob

Like deze blog!


    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Andere blogs

    Woorden van leven en dood

    Extra: Lees in de Bijbel het Bijbelgedeelte Genesis 27:30-38 ter inleiding op onderstaande blog. Woorden, en in het bijzonder zegeningen en beloftes...