Woorden van leven en dood

Extra: Lees in de Bijbel het Bijbelgedeelte Genesis 27:30-38 ter inleiding op onderstaande blog. Woorden, en in het bijzonder zegeningen en beloftes hebben in de Bijbel een enorme onomkeerbare kracht. Toen Isaak erachter kwam dat hij was bedrogen schrok hij hevig. De zegen was al vergeven en niet meer terug te draaien. Tegenwoordig hechten we niet zoveel waarden aan zegeningen. Aan woorden die uitgesproken worden over ons, negatief of positief. Misschien dacht je wel, waarom kan Isaak niet gewoon even opnieuw die zegen uitspreken bij de juiste persoon. Maar in het Koninkrijk van God hebben woorden kracht.

God zij dank zijn wij al gezegend met alle Geestelijke zegeningen.  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. (Efeziers 1:3)

Jij en ik mogen weten dat we al gezegend zijn. Maar laten we ons ook dagelijks bevestigen in onze nieuwe verkregen identiteit, door woorden van leven aan te horen en daardoor te worden opgebouwd en bemoedigd? Of geven we ons over aan;

Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Galaten 5:19-21

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Galaten 5:13 +16-17

Komende week wil ik mij heel gericht gaan bezig houden met het koninkrijk van God en goed proberen te onderscheiden wat ik ziel laat binnenkomen en wat vooral niet. Woorden hebben kracht. Ik wil dat Leven de boventoon voert in mijn leven. Volgende week zal ik mijn ervaringen met jullie delen.

Spreuken 23:7 zegt: zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.

Bovenstaande tekst spreekt niet zomaar over individuele gedachten, het gaat hier over ‘filosofie’. Een manier, een systeem van denken. Dat bepaalt hoe jij bent. Zoals jij denkt in je hart bepaalt al het andere. Romeinen 8:6 zegt: Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

Wat laat jij je leven allemaal binnenkomen? Zijn dat vooral woorden van leven of dood?

Een goede week nog, Groeten Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *