Where You Go I Go

Where you go I go, what you say I say, God where you pray I pray

Miljoenen christenen zeggen het dagelijks tijdens hun gebeden; “Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede”  Maar weten we wel wat we eigenlijk zeggen? En waar zijn we in ons dagelijks leven meer bezig,  met Zijn wil of met  onze eigen wil?

Hij riep Zijn discipelen en de vele mensen die waren toegestroomd bij Zich en zei: "Wie bij Mij wil horen, moet zijn eigen wensen opzijzetten. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Wie voor zichzelf wil leven, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij en voor Gods plan, behoudt het. Markus 8:34-35

Ik wil gaan waar God mij zend, wandelen in de bestemming waarvoor Hij mij heeft geroepen. De laatste maanden is er veel veranderd in mijn leven, er is een steeds dieper en grootser verlangen ontstaan om niet mijn wil maar Gods wil te gehoorzamen en alles achter mij te laten. Dit is een zware strijd, maar ik doe het niet alleen, God zal mij terzijde staan 🙂

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Mattheus 10:38-39

Het bijzondere is dat hoe meer tijd ik doorbreng met God, hoe meer effect dat heeft op mijn leven. Het is het grootste goed, om Gods hart te leren kennen, en te genieten van Hem. Jagen naar zijn Heerlijkheid. Ik wordt bepaald bij een tekst die goed aansluit op deze overdenking aansluit.

Wees dus in de eerste plaats bezig met het Koninkrijk van God; dan zorgt Hij wel dat je die andere dingen ook krijgt. Lukas 12:31

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Matteüs 6:33

Wanneer we eerst ijverig God gaan zoeken, dan zullen we er achter komen dat we misschien onszelf hebben verloren in ons werk, financiën, vrienden, studie, hobby e.d. God wil dat we onszelf verliezen in Hem. Tijd met Hem doorbrengen en Hij geeft de belofte dat als we God op de eerste plaats zetten en Hem zoeken, dat dan de rest ons gegeven wordt. En als we God zoeken, dan zullen de vruchten zichtbaar gaan worden.

Als we meer tijd met Hem doorbrengen, zullen we ontdekken dat we misschien moeten afrekenen met bepaalde zonden, en dat er bepaalde aardse zaken zijn die meer prioriteit krijgen dan God. Ik wil je echt aanmoedigen de post; Geestelijke zelfmoord te gaat lezen.

Wil jij tegen je eigen wil strijden en Gods wil gehoorzamen? Wil jij Hem volgen? Ga in gebed, en vraag de Heilige Geest je duidelijk te maken waar je teveel tijd aan schenkt, vraag de Heilige Geest of er bepaalde zonden zijn in je leven waar je mee moet afrekenen, vertel God dat je Hem graag wilt volgen, God zal je in je zoektocht en strijd te hulp komen, wees dus moedig en sterk.

Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal terzijde zal staan. Jozua 1:9

Veel zegen, Rob

Reacties

  1. Kernachtig en goed stuk Rob, vat eigenlijk alles samen wat onze plicht is als we serieus willen kunnen zeggen: ik ben van Jezus.
    En wat mij de laatste tijd ook opvalt is, dat wat Hij zegt: mijn last is licht, mijn juk is zacht ook zo waar is, maar ook dat is weer iets dat je pas door krijgt als je de (smalle) weg eenmaal resoluut opgegaan bent. Zolang je daar tegenaan zit te hikken, maak je de bezwaren en de problemen groter dan ze zijn. Dat doet de duivel natuurlijk die alles in zijn werk stelt je van het binnengaan door dat kleine deurtje af te houden. Ik heb het indertijd, toen ik nog veel vaster zat aan van alles, wel eens vergeleken met een man die in een cel zit. Hij zit de hele dag tegen die koperen deur aan te kijken met al dat zware beslag en die grendels en sleutelgaten. En hij denkt: hier kom ik nooit meer uit. Maar als hij beter gekeken zou hebben en niet een bepaald beeld van die deur in zijn eigen geest gemaakt zou hebben, had hij gezien dat die deur een foto is op papier en dat hij er zo doorheen kan stappen naar de vrijheid. Zo is het met het volgen van Jezus ook. De duivel stelt dat voor als onmogelijk, erg zwaar enz. Maar dat is het niet. Als jij je kruis draagt, zal het jou dragen, zegt de Heiland. Stap eenvoudig door die papieren deur heen, laat je oude ik achter in die kerker om weg te stoffen en te teren met de uitgetrokken vellen van de kakkerlakken, de gemummificeerde ratten en ander gespuis (dat zijn dus de hartstochten en de begeertes) en volg Mij.

    Zegen, het gaat erg goed met je,
    JP

  2. het is soms moeilijk om de wil te doen van God maar toch wil ik die doen het is Uw wil zal geschieden niet de mijne ik heb al veel gedaan om Gods wil al leek het zo onmogelijk maar toen ik het eenmaal gedaan had Godswil volgen kwam er rust en vrede in mijn leven en voelde dat ik de goede keuze had gemaakt Godswil volgen dus Amen
    Zegen van Catharina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *