Wat zit er in jouw waarheidsbox?

Tot en met je 18e ben je het gemakkelijkst te beïnvloeden. Van je geboorte tot je 18e neem je sneller dingen aan voor waarheid, daarna wordt het veel moeilijker. We hebben onze waarheden opgeslagen in een waarheidsbox in ons binnenste.

Als we iets nieuws horen, checken we binnen seconden onze waarheidsbox, en als onze box zegt dat het er niet in voorkomt, dan is het een leugen, en nemen we het niet aan. Als ik jou wil overtuigen met allemaal mooie theorieën dat de aarde vierkant is… Dan geeft direct je waarheidsbox aan dat het een leugen is. Al die jaren heb je allerlei plaatjes van een ronde aarde gezien, films en documentaires gezien, theorieën erover gelezen, docenten die het je vertelden etc., dat het bijna onmogelijk is geworden, -ook al waren we met de beste theorie gekomen dat de aarde vierkant was- om ervoor open te staan dat de aarde vierkant zou zijn. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar ik hoop dat je begrijpt waar ik naar toe wil gaan.

In ieders binnenste zit een stemmetje dat telkens zegt zijn waarheidsbox checkt en zegt, ‘’ik heb gelijk en jij niet.’’ En wat je gelooft dat leef je uit. De waarheid in jouw heeft een autoriteit in je leven. Ouders, vrienden, de kerk, media, boeken, docenten, etc., hebben veel invloed op jouw waarheidsbox. (gehad) Geloven in een waarheid gaat gepaard met vertrouwen.

Ik bedoel, hoe weet je de dingen die je weet? Waar haal jij je waarheden vandaan? En wat is jouw standaard, jouw maatstaf?

De standaard die ik wil volgen is Jezus Christus, Het Woord. Ik geloof dat de Bijbel 100% waarheid is. Onze eigen interpretatie uit de Bijbel klopt alleen vaak niet. Daar zullen we in moeten veranderen. We zullen moeten veranderen in onze tweeslachtigheid.

Een Vader, God, is er niet op uit je te veroordelen. Hij is barmhartig en heeft een bewogen hart.

Veel mensen hebben in hun waarheidsbox opgeslagen dat God mensen wil straffen en ze veroordeeld. De God met het vingertje. Zo Hebben mensen door de jaren heen een verkeerd beeld van God gekregen. Ze hebben twee beelden van God.. Komt jouw beeld van God overeen met de waarheid hoe God werkelijk is.

Veel mensen hebben twee waarheden die elkaar tegenspreken opgeslagen in hun waarheidsbox, er is verdeeldheid in hun denken gekomen door de jaren heen. Ik wil je uitdagen om de waarheden die jij door de jaren heen hebt opgeslagen onder de loep te nemen en te toetsen aan het Woord.

Misschien moeten we erkennen dat we zijn misleid, dat we geloofden in leugens. We moeten veranderen in onze autoriteit.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Rom 12:2

Groetjes Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Hallo Notruth, je signaleert terecht dat er al zoveel strijd is tussen de kerken. Dat we allemaal broeders en zusters (moeten) zijn, in feite niet alleen wij christenen, maar alle mensen, omdat we allemaal 1 Vader hebben.
  Dat is natuurlijk zo.
  Toevallig dacht ik aan de drinkwatervoorziening. Ik dacht: stel dat je die nu wil saboteren door het water ondrinkbaar te maken, dan kun je allemaal verschillende rivieren vergiftigen, maar natuurlijk is het veel efficiënter om stroomopwaarts te gaan, zover mogelijk terug naar de bronnen en daar de boel grondig aan te pakken, want dan heb je alle rivieren die uit die bronnen voortkomen in één moeite door.
  Ik geloof dat dat de strategie van de duivel is. Als geen ander weet hij dat voor de wereld alleen maar heil te verwachten is van Christus, zijn aartsvijand en verpletteraar. Ofwel van de eenheid der ware christenen, die broederlijk en zusterlijk, onthecht en overlopende van Gods liefde samen leven en voor de wereld een toonbeeld vormen van hoe God ons mensen gewild en geschapen heeft en hoe Hij ons nog steeds wil.
  Dus juist op alles wat de christennaam draagt richt de duivel zich om daar vooral de tweedracht, de verdeeldheid en de ruzies er goed in te houden. Want op het moment dat de christenen elkaar op alle fronten zouden vinden, verenigd in liefde en aanbidding rond de Ene Naam, heeft hij een gigantisch probleem. Want dan weerspiegelt de verenigde kerk inderdaad de Liefde Gods en straalt zij van de H. Geest. En reken erop dat dat zou scoren onder de volkeren tot redding van talloze zielen.
  Dus mij verbaast het niet dat de christenheid verdeeld is en elkaar voortdurend in de haren vliegt. Het klopt eigenlijk precies, het is een prioriteit, zo niet DE prioriteit van de boze geest zelf.
  Ook ikzelf trap er trouwens nog te vaak in, erken ik volmondig, dat ik de liefde vergeet en op strijdvragen in wil gaan. Maar ja al doende leert men, hoop ik.

  Groeten, JP

 2. Hoi die Nodoubt, alles kits? Hope so.
  Vraagje: wil je in je hart de eenheid wel nastreven op zich?
  Of zeg je al bij voorbaat: laat maar zitten, want eenheid is toch geen haalbare kaart. In dat geval zegt de bijbel iets dat niet haalbaar is, want het is toch Jezus’ uitdrukkelijke wil dat wij christenen allemaal één zijn in onderlinge liefde, vriendschap, vrijgevigheid, delen van aardse goederen zodat niemand gebrek lijdt enz.?
  En als je die eenheid niet wenselijk vindt, zit daar dan niet iets in van dat je je zonder slag of stoot gewonnen geeft aan de altijd zo effectieve verdeel- en heersstrategie van de boze geest of duivel? Vind je de eenheid van alle christenen op zichzelf iets nastrevenswaardigs of niet.
  Op valse eenheid zit denk ik niemand te wachten, die zal ook niet lang stand kunnen houden trouwens, die ontmaskert zichzelf wel door scheuringen. Je kunt ook zeggen: valse eenheid is geen eenheid zoals vals geld geen geld is, toch? Niet zo interessant eigenlijk.
  Maar ik vraag me af of je ook gelooft dat God wel zo machtig is dat Hij ook echte eenheid kan bewerkstelligen. En ik vraag me af of je gelooft dat Hij die echte eenheid wil en dat wij geroepen zijn Hem daarbij te helpen, bij het realiseren van die echte eenheid, door onophoudelijk verzoendend en vergaderend (samenbrengend) actief te zijn in plaats van te polariseren. Zou Jezus’ hart niet breken (want Zich in zijn graf omdraaien gaat niet) als Hij ons christenen van tijd tot tijd zo over de site zag rollebollen elkaar verbaal bijtend en krabbend?
  Ik zeg: ons, want ik ben ook geen beste in dat opzicht. Mea maxima culpa. Iemand heeft gezegd: denk aan onze verantwoordelijkheid. Edwin geloof ik. Dat is heel waar.
  Anders zou het woord voor ons gelden: wee u als God om u gelasterd wordt. Als een buitenstaander nl. vast moet stellen dat er nauwelijks enig verschil is tussen ons die van Jezus, van God en van de Liefde pretenderen te zijn en de wereld. Dan zegt die buitenstaander: als er een God bestaat, kan ik dat in elk geval niet afleiden uit de geest die soms uit deze site spreekt.
  En dan wordt God eigenlijk al gelasterd, omdat zijn bestaan natuurlijk geen moment in twijfel getrokken mag worden en al helemaal niet als gevolg van onze meningsverschillen hier, volg je me?
  Dit is trouwens even een artikel in mijn waarheidsbox, ik ben uitgekookt ik haal even gauw nog het topic erbij om niet vermaand te hoeven worden. De diepe wenselijkheid en ook het geloof in de haalbaarheid van de eenheid der christenen, reden voor mij om me in alle kerken eigenlijk thuis te voelen, net als Notruth hierboven.
  Behalve als de Drieëenheid ontkend wordt, de werkelijkheid der Opstanding en nog enkele dingen. Dan voel ik me niet thuis en noem ik het eigenlijk geen kerk meer.

  groeten, JP

 3. Het is bedroevend dat mijn valse alter ego wel in de smaak valt… deze ironie is blijkbaar niet genoeg om bijv. de leugen van valse eenheid duidelijker te schetsen? Tjonge jonge jonge zeg…

  Zoals wel eens eerder gezegd is op deze site: liever 1 of 2 of 3 oprechte gelovigen in de waarheid dan massa’s mensen die van alles en nog wat geloven en elkaar vinden in het compromis dat in wezen hoererij betekend. Vermenging van waarheid met leugen. Daar kan Gods Geest van waarheid niet zijn, daar kan geen zegen zijn, daar is de satan echt niet bang voor, integendeel: dat is juist zijn werkwijze. De valse wereldkerk die alle religies in zich opneemt. Dat gaat dus nog veel verder dan alleen een ‘verenigd Christendom’.

 4. Lieve broeders en zusters,

  Sta mij a.u.b. toe mijn bescheiden opvattingen over de waarheid van Gods liefde i.v.m. deze bijzondere blog te geven, hiervoor dank.

  “Ik bedoel, hoe weet je de dingen die je weet? Waar haal jij je waarheden vandaan? En wat is jouw standaard, jouw maatstaf?”

  Dat is een mooie vraag! Mijn antwoord: van de paus enerzijds en diverse catechisatie boekjes anderzijds. Daarbij volg ik altijd wat God mij in mijn hart ingeeft en beproef ik eerst of het wel echt Christelijke liefde is door mijn gevoelens te toetsen aan de liefde van Gods Geest. Soms weet ik me meer verwant met de leer v.d. protestanten als het gaat om de gerustheid van mijn redding zonder echter al te hoogmoedig te worden in dit opzicht. En af en toe ga ik naar een evangelische gemeente omdat daar veel vrijheid en blijdschap ervaren kan worden in het prijzen van God. Maar als ik veel heiligheid wil ervaren ga ik naar een grote kathedraal om boetedoening te doen en samen de Heilige Communie te vieren. Dat kan nergens anders zo… intens nederig ervaren worden als bij de Katholieke broeders en zusters.
  In alle stromingen is namelijk Gods liefde en waarheid te vinden begrijp je wel? De waarheid is natuurlijk niet aan een bepaalde kerk-stroming voorbehouden. Dat zou zeer hoogmoedig zijn en kleingeestig, zo’n gedachte haha (helaas nog wel realiteit voor vele zwakke broeders en zusters in het geloof, bid voor ze!)
  Iedereen, elke groep, heeft wel iets van de Goddelijke openbaring gekregen om die zo op geheel eigen manier naar voren te mogen brengen in het samen groot maken van God! Prijst Jezus dat niemand zich kan verhogen boven de ander met het excuus van meer waarheid etc. Juist de nederige zondaar kiest God uit, dus beweer nooit dat je iets beter weet over God dat de ander veroordeeld. In die kuil vallen helaas nog te veel Christenen 🙁

  “Het Woord. Ik geloof dat de Bijbel 100% waarheid is. Onze eigen interpretatie uit de Bijbel klopt alleen vaak niet. Daar zullen we in moeten veranderen. We zullen moeten veranderen in onze tweeslachtigheid.”

  In mijn bescheiden ervaring is de Bijbel-waarheid goed te begrijpen als we Gods woord lezen in een door ons begrijpelijke taal. Een hedendaagse vertaling van het zuivere woord zoals het door de Geest van Liefde oorspronkelijk geïnspireerd is doet wonderen voor ons inzicht. Daarom koop ik ook steeds de meest recente vertaling v.d. Bijbel. Net als bij software weet je, de laatste update om het beste van God te kunnen ontdekken doordat er steeds minder menselijk vertaalfouten in komen te zitten die voor onduidelijkheid en tegenstrijdigheid zorgen. En dan natuurlijk het liefst een NT-Bijbel die dus alleen het nieuwe testament heeft aangezien alleen dat nog relevant is voor ons. Dat scheelt trouwens ook een hoop strijd met minder sterke broeders en zusters in het geloof. Die willen nog weleens Gods liefde te kort doen en roepen zo steeds nieuwe strijdvragen op met als ‘bewijs’ van allerlei teksten uit dat oude testament… dan denk ik en bid ik: oh God wat zou het mooi zijn als we allemaal de eenvoudige leer mochten begrijpen van uw onvoorwaardelijke liefde voor allen die het willen aannemen!

  Die Bijbel waarheid is zo belangrijk voor de eenheid die helaas nog te vaak zo ver te zoeken is 🙁 Laten we geen bijzaken tussen ons in laten staan broeders en zusters! Er is al zoveel strijd in de kerken 🙁

  Misschien kan het ook helpen voor de eenheid als we beseffen dat onze Bijbelvertalingen nog steeds een werk van God zijn en geen mensen werk. Gods werk gaat door, en is dus nog niet af. Gods Heilige Geest is nog steeds actief in het leven van de gelovigen! Dat mogen we nooit ontkennen broeders en zusters, de liefde van God in ons leven zal nog verder geperfectioneerd moeten worden als wij werkelijk in staat willen zijn om onze naasten lief te hebben zoals Christus ons liefheeft! Dat is niet altijd zo duidelijk geweest in de geschiedenis zoals het nu voor ons duidelijk mag worden dankzij de nieuwste inzichten in de vertaal wetenschap die de werkelijke diepste betekenis van Gods woord steeds duidelijker naar voren brengt. Niemand wil God verloren laten gaan mijn liefsten! Besef de enorme vergeving die voor ons bewerkt is aan het kruis! Weten jullie wel hoe vaak het woord liefde, in al zijn diverse verschijningsvormen, voorkomt in het nieuwe testament van liefde? Denk daar maar eens een uurtje over na en laat de geest van liefde je hart vullen! 🙂 🙂 🙂

  Hartelijke groeten,
  Notruth

 5. Hallo Mark, mag ik reageren op hierboven 4 feb. om 16.27?
  Het is een droevig mysterie kun je zeggen dat de mensen als gevolg van de aan hen geschonken vrijheid en ondanks het feit dat de zon volop schijnt, hun luiken en gordijnen potdicht kunnen laten zitten zodat het in huis koud, vochtig, klam, donker en sinister blijft. Zij zijn zelf degenen die binnen, in huis, in het huis van hun ziel de boel, de ramen open moeten gooien, zodat de H. Geest naar binnen kan waaien.
  Zo heb je gelijk in wat je zegt: als een mens erin volhardt de gordijnen en luiken van zijn ziel gesloten te houden door in de zonde te blijven, wat kan God dan verder nog beginnen? Natuurlijk kan Hij altijd een wonder doen van aanraking, zoals in het leven van Saulus, maar dat is zeldzaam geloof ik.
  Velen blijven hun leven lang in duisternis wandelen omdat ze er niet toe komen de hinderpalen voor Gods komst in de ziel uit de weg te ruimen. Dan komt de laatste dag en ze kennen hun oorsprong niet, noch het doel en de zin van hun leven, noch hun bestemming.

 6. @Heleen

  “Zo heb ik jaren gevochten tegen het idee (wat inmiddels ook vast in mijn hoofd zat) dat er een God zit uit te verkiezen”

  Maar dit klopt ook volledig, zeer Bijbels.

  “en het maakt niet uit wat je doet,”

  Kijk, en dit is nou net de verkeerde houding die we nergens in de Bijbel vinden.

  “en als je zegt bekeer je!! dan zeggen ze ja maar dat kan ik niet God moet dat doen, en vervolgens gebeurt er niks, todat ze oud worden en doodgaan, en zullen ze dan kunnen zeggen tegen God ‘Ja maar u heeft mij toch voorbestemd voor eeuwig leven zonder u?'”

  Ze krijgen hetzelfde te horen als alle andere ongelovige ongehoorzame naams Christenen: Ga weg van Mij jullie wettelozen! (uiteraard zijn dit de mensen die de waarheid echt niet wilden weten, laat staan eraan gehoorzamen. Diegene die het wel wilden weten maar niet konden weten oordeelt onze God rechtvaardig met grote genade omdat Hij zo is)

  “en ik kwam op een markt bij een man met zon evangelisatie busje”

  Sommige mensen gaan wel tever met vergeving aanbieden en ‘mensen redden’ alsof ze zelf God zijn. Dit is de andere kant v.d. medaille. Je kunt mensen wel vertellen van Jezus maar alleen Jezus kan ze ook daadwerkelijk geloof geven en zo overtuigen v.d. waarheid. Dit is de uitverkiezing.
  (zoals je zelf ook heel goed weet natuurlijk)

  “Zij ziet mij als verlorene, en hoe graag ik medechristen van haar wil zijn zij blijft er bij dat ik van die ‘oude paden’ ben afgeweken.”

  Meestal zijn die oude mensen totaal ‘vastgeroest’ in de leugens die ze hun hele leven lang hebben gelooft. Triest, want het is net andersom. Zij volgt immers een traditie die v.d. oude paden is afgeweken en jij probeert weer op de originele paden terecht te komen.

  “Pff en dan zit ik thuis, ja stel je nou eens voor dat ik niet uitverkoren ben, en dan? stel dat ze gelijk heeft en dan?”

  Zo’n houding en denkbeeld lees je nergens in de Bijbel. Wat ik WEL lees is: dankbaarheid dat we gered mogen zijn en dan vervolgens beseffen dat de strijd niet over is zolang we nog niet leven in Gods koninkrijk. Dus waakzaamheid. Dat is de gezonde houding.
  Het concept v.d. uitverkiezing is niet belangrijk als het gaat om twijfels over je eigen redding, dat is v.d. duivel.
  De waarheid v.d. uitverkiezing is wel belangrijk om te beseffen dat niemand een ander kan bekeren en dat geloof in Gods woord enorm kostbaar is als je het hebt of bij een ander ziet. Het is pure genade en niets eigen verdienste.

  “maargoed. Mijn standaard is de Bijbel voor 100% ik denk alleen dat je niet kunt voorkomen dat mijn kijk naar de bijbel soms ergens nog word gekleurd door mn opvoeding.”

  Mooi. Maar gooi niet alles van je opvoeding weg he. Er zitten ook goede zaken tussen. Bijna overal hebben ze wel wat waarheid. Ook in de Ger.gem. hebben ze bepaalde waarheden.

 7. Oke dan.
  Ik snap jou ook wel.
  Ik snap ook wat je bedoelt.
  En misschien bedoel je ook wel dat bijvoorbeeld, in evangelische kringen word verteld aan iemand je bent gered, omdat het 1 keer is geweest dat ze Jezus in hun hart vroegen door 1 gebed, dus verteld de spreker je bent gered, terwijl veel mensen God helemaal niet gehoorzaam zijn, en vervreemd zijn van het leven Gods, zoals de bijbel dat zegt, maar toch denken ze ik ben gered omdat de voorganger dat heeft gezegd.
  Ja zo werkt het natuurlijk niet.

 8. ik denk dat iedereen de dingen (waarheden) uit zijn of haar opvoeding mee blijft nemen, het is het kader vanwaaruit je kijkt. Als je dat kader wil veranderen blijkt dat in de praktijk nog al wel eens moeilijk te zijn, en niet helemaal vanzelf te gaan.

  Zo heb ik jaren gevochten tegen het idee (wat inmiddels ook vast in mijn hoofd zat) dat er een God zit uit te verkiezen, en het maakt niet uit wat je doet, God kiest de een en verwerpt de ander. het gevolg van deze opvoeding is, dat veel mensen die zo opgevoed zijn om mij heen, gewoon letterlijk met de armen overelkaar zitten, en als je zegt bekeer je!! dan zeggen ze ja maar dat kan ik niet God moet dat doen, en vervolgens gebeurt er niks, todat ze oud worden en doodgaan, en zullen ze dan kunnen zeggen tegen God ‘Ja maar u heeft mij toch voorbestemd voor eeuwig leven zonder u?’

  Zo liep ik eens als 17jarige met deze waarheid in mijn waarheidsbox, en ik kwam op een markt bij een man met zon evangelisatie busje. Die man verkondigde de redding van Jezus. Ik lekker in discussie, want dat kon toch echt niet. Jezus is geen redder van de mensen, en wij kunnen ons niet bekeren, bovendien verkiest God. vond ik. Die man heeft werkelijk een half uur geprobeerd om mij aan het verstand te brengen dat ik toch echt werkelijk moest gaan zoeken en ‘bekeren’. Uiteindelijk waren al die pogingen van die man aan het verkeerde adres, want ik had mijn “waarheid”.

  Nu weet ik beter, maar toch blijft zo nu en dan die oude waarheid de kop op steken, vooral als ik bij mijn oma kom, waarvan ik mn hele leven al weet dat zij ‘bekeerd’ is. Zij ziet mij als verlorene, en hoe graag ik medechristen van haar wil zijn zij blijft er bij dat ik van die ‘oude paden’ ben afgeweken.
  Pff en dan zit ik thuis, ja stel je nou eens voor dat ik niet uitverkoren ben, en dan? stel dat ze gelijk heeft en dan?

  Daar kan je kilometers bijbeltekst tegenover zetten, maar zij kan daar die waarheid aan koppelen.

  maargoed. Mijn standaard is de Bijbel voor 100% ik denk alleen dat je niet kunt voorkomen dat mijn kijk naar de bijbel soms ergens nog word gekleurd door mn opvoeding.
  Dit zal voor vele anderen ook gelden denk ik.

 9. “13 Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. ”

  “21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. ” Mat. 7

  “12 Daarom, geliefden, omdat u altijd naar mij geluisterd hebt, niet alleen in mijn aanwezigheid maar nog veel meer nu ik afwezig ben: BEWERK uw REDDING met eerbied en ontzag. ” Fil. 2

  “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”
  1 Petr 5:8

  Deze woorden zijn NIET bedoeld voor de ongelovigen, de niet-Christenen. Alleen God kan hen veranderen en geen enkel mens kan daar verandering in brengen. Als het woord van God afstoot… dan moet dat zo zijn. Geen enkele terughoudendheid zal ik als Christen hebben om het woord van God te laten spreken.

  Dit is bedoeld voor de mensen die denken dat ze Christen zijn en niks meer hoeven te doen omdat alles al gedaan is etc. Maar zich aangevallen weten door waarheid van het Woord.
  Wordt wakker! Ga geloven wat de Bijbel zegt! En ga gehoorzamen aan wat de Bijbel zegt dat je MOET DOEN om gered te mogen worden.
  En dan begint de Christelijke strijd pas echt. Pas na je doop geld dit: WELKOM! in de Christelijke strijd waar velen al in gesneuveld zijn. Maar ook waar velen de prijs al te pakken hebben gekregen!

  En nu wat woorden van iemand die ELKE DAG op ‘zijn tenen’ liep voor Christus:

  “23 Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
  24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. ” (1 Korintiërs 9)

  Meer is hier niet over te zeggen. Alles is nu gezegd. Geloof het. Als je kunt. Of verga voor eeuwig als je niet kunt geloven en gehoorzamen en zelf je waarheid verzint.
  Dit is de waarheid.

 10. Hallo Ano, grappig dat je dat beeld gebruikt van op je tenen lopen, want ik heb de Smalle Weg voor mezelf wel eens vergeleken met de lijn van een koorddanser. Zo smal kan hij zijn.
  Weet je, gisteren las ik het volgende dat me steeds bezig is blijven houden:
  Hij (God) is toch de oneindige liefde! Niet in een vage tot niets verplichtende zin, maar zo dat Hij in Zijn heerlijkheid ons erfdeel en ons leven wilde zijn. Zijn liefde is totaal onverdiend en als zodanig een geschenk voor ons.
  Dit maakt echter heel die gevaarvolle onbegrijpelijkheid van mijn leven uit: dat ik als schepsel ten overstaan van deze Liefde nog een beslissende keuze kan doen.

  Als je dit goed tot je door laat dringen kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wij absurd bezig zijn als we er nog over na moeten denken of we Gods liefde wel willen aannemen. Hij biedt Zichzelf aan. Christus heeft voor ons zwakke en zondige mensen de mogelijkheid geopend verenigd te worden met God, de Allerhoogste.
  En wij? Wij moeten er nog even over nadenken, want dit is nog zo leuk en dat is nog zo lekker. En o, die wereld swingt zo. En dan? Leven we maar half, omdat we God in de wacht zetten. Ik geloof dat we daar aan het wezen van de zonde raken.
  Ik zeg dit omdat ik denk dat de waarheid in het midden ligt: wij hoeven niet meer op onze tenen te lopen nadat we de weg van het offer gegaan zullen zijn zoals Jezus die ook voor ons gegaan is, dus nadat wij gestorven zijn aan de zonde en die zonde zit meestal dieper en vaster dan wij denken.
  Wij zijn de zonde. Dat blijkt uit het feit dat wij niet volkomen vanzelfsprekend God onmiddellijk in de armen vliegen als Hij zich aanbiedt en dat doet Hij toch al sinds de Zoon Hem geopenbaard heeft. Onze reserve, ons aarzelen, onze traagheid, onze onedele compromissen, ons geheime geschipper, het is allemaal de zonde. Dus Gods liefde aannemen kan niet anders dan eerst pijnlijk zijn. Je komt jezelf tegen in de Spiegel Christus en je schrikt. Zo heeft God mij dus bedoeld: zoals de Zoon en niet zoals ik nu ben. Ook wij moeten door een dood heen om met Christus op te staan. Sterven aan de zonde en sterven aan onszelf.
  Dit is geen zware kost zozeer, wel is het onloochenbaar, want niemand is van nature bekleed met de nieuwe Adam of Eva, het afleggen van de oude kost tijd en strijd. En gebed natuurlijk. B&S, schreef iemand me van de week, omdat ik er ook nog lang niet ben, Bid en strijd.

  Groeten, JP

 11. Jij brengt alleen maar zware kost er is geen liefdelijke bericht, en zo breng jij de Bijbel en Gods liefde naar je naasten zo wordt er echter alleen maar vijanden gecreerd ipv naastenliefde. En mensen komen zo ook echter niet tot geloof want ze leren alleen maar van jou zware kost, op je tenen lopen hoef nooit bij God vrij zijn we vrij gekocht door Jezus!!!

 12. “Er staan ook leuke zachtaardige teksten in de Bijbel, God betekend nog steeds liefde hoor!!”

  Natuurlijk. En ook de zware kost is liefde.

  Maar je kunt niet wat jij als ‘lichte kost’ ziet dan maar als ‘alles wat nodig is om Christen te zijn’ nemen en de rest niet.
  Als ‘de zware kost’ niet noodzakelijk zou zijn om te weten… zou God het niet vastgelegd hebben in de Bijbel met aanwijzingen om te leren deze kost te gaan eten.

  Er is de melk van het woord EN er is de vlees van het woord. We moeten groeien in het geloof zodat we ook vlees kunnen gaan eten. Dat zijn directe Bijbelaanwijzingen. (Hebreeërs 5)

 13. Jij heb ook je eigen visie van een God je haalt namelijk alleen zware kost uit de kast om iedereen de vingertje te wijzen. Er staan ook leuke zachtaardige teksten in de Bijbel, God betekend nog steeds liefde hoor!!

 14. Er staat nog wel wat meer in de Bijbel dan deze zelf verzonnen samenvatting van wat voldoende zou zijn.

  Op het moment dat er in een kerkgebouw/kerkstroming iets anders wordt gepredikt dan wat ik geloof dat de Bijbelwaarheid is, voel ik me er niet thuis.
  Op het moment dat dit grote dwalingen betreft zoals tolerantie voor homofilie of vrouwen op de kansel of kinderbesprenkeling – vind ik het helemaal geen kerk van Jezus Christus meer maar een kerk v.d. Baal. De valse god die mensen zelf verzonnen hebben door hun tradities die het woord van God krachteloos maken.

 15. “En gehoorzaamheid is Jezus kennen, als je Hem niet gehoorzaam bent dan ken je Hem ook niet.”

  Hier ben ik het volkomen mee eens.
  Verder moet je het niet te persoonlijk opvatten. Ik ken je andere reacties niet, ik reageeerde alleen op deze reactie. Zo’n soort mening hoor ik nl. vaker, als je Jezus maar kent etc. dan is het allemaal goed. Gelukkig heb jij wel meer diepgang 🙂

 16. Nodoubt,

  Als je nou eens goed leest wat ik bedoelde.
  En niet kritiek geven dat niet waar is.
  Ik citeer mijzelf: Het allerbelangrijkste is dat wij Jezus kennen.
  En gekend zijn, dat we weten wat het leven met God is.
  Gewoon het zijn in Jezus.

  Jij pakt alleen het eerste deel van wat ik zei, wat zei ik nog meer: dat we weten van het leven met God is! Het leven met God is een heilig en rein leven in volle overgave naar God toe en gehoorzaam zijn aan God.

  En je moet niet te pas en te onpas teksten op mij gaan betrekken.
  Als je kijkt op andere reacties van mij, dan weet je dat ik radicaal ben.
  En dat ik echt God gehoorzaam wilt zijn.

 17. Ik heb dat nooit gezegd op die manier.
  En gehoorzaamheid is Jezus kennen, als je Hem niet gehoorzaam bent dan ken je Hem ook niet.

 18. @Joshua_Cobussen

  Het allerbelangrijkste is niet dat je ‘Jezus kent’.

  Velen kennen Hem maar gehoorzamen Hem niet. De Bijbel verteld dat Jezus deze mensen zal wegsturen, wetsverkrachters noemt Hij hen. Ook zegt de Bijbel dat Hij komt om de ongehoorzamen aan het evangelie te straffen.

  M.a.w. je moet Hem ook GEHOORZAMEN. Daarom is het belangrijk om te weten wat je gelooft en waarom.

 19. Rob,

  Goed deze blog aan maakt.
  Want ja dit is echt iets wat bij heel veel mensen speelt.
  En waar ik ook veel last van heb gehad.

  Het allerbelangrijkste is dat wij Jezus kennen.
  En gekend zijn, dat we weten wat het leven met God is.
  Gewoon het zijn in Jezus.
  De rest is allemaal minder belangrijk, doctrines of leerstellingen zijn lang niet zo belangrijk dan het zijn in Jezus.

 20. Behalve als de Drieëenheid ontkend wordt, de werkelijkheid der Opstanding en nog enkele dingen. Dan voel ik me niet thuis en noem ik het eigenlijk geen kerk meer.

  Amen .

 21. @ Mark

  Nu is het toch de tijd van genade?!
  Ik geloof dat in dit leven God iedere dag staat te springen om ieder mens in de armen te nemen zoals de verloren zoon!
  Maar je bedoeld vast de ‘dag des oordeels’ dat God dan recht doet:)
  Dan zal hij zeker een keuze maken.
  Zie o.a. Matt 25.

 22. Hey Rob,

  God is er zeker niet op uit om je te veroordelen. Maar als mensen niet voor God kiezen, dan zal Hij dat toch moeten doen. of denk je er anders over?

 23. Helemaal mee eens. Een paar opmerkingen:

  We zullen wel heel kritisch moeten gaan kijken naar de diverse Bijbel vertalingen en ons moeten gaan realiseren hoe de vertalers ons beeld v.d. Bijbel beïnvloedden.
  Zo is het niet slim om maar 1 vertaling te gebruiken, omdat dat ‘de beste’ zou zijn. Dat is echt een grote denkfout heb ik ervaren. De overwinning ligt in de veelheid van raadgevers zegt de Bijbel zelf:)

  Andere punt: God is wel bewogen en barmhartig, maar ook rechtvaardig. Ik bedoel hiermee aan te stippen het gevaar van het vallen in uitersten. Zoals: God is Liefde! Of: God is Toorn! Maar God is allebei, zowel liefde en ook zal Hij rechtvaardig oordelen als we echt geen liefde voor de waarheid willen ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...