Wat is jouw motief achter je gebeden?

Momenteel ben ik bezig met een boekje van Lee. E. Thomas. – Doeltreffend bidden voor verloren mensen.. vanmiddag las ik een passage over het motief wat je hebt achter gebed. Het schijnt – misschien herken je het zelf- dat gebed vaak gepaard gaat met trots en egoïsme.

Ouders kunnen -zonder dat ze zelf doorhebben dat hun motief niet zuiver is- uit angst voor een slechte familienaam bidden voor redding van hun niet-christelijke kinderen. Misschien bid je voor je vriend of vriendin- uit eigenbelang- omdat je een betere (christelijke) partner wilt. Probeer zelf nog eens een voorbeeld te bedenken van gebed vanuit een onzuiver motief.

De bijbel is er duidelijk over, glashelder zelfs.. Kijk maar eens naar wat Jakobus, een dienaar van God erover zegt in Jakobus 4:3:

En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

Ik wil je aanmoedigen om opnieuw je motieven bekijken en zo nodig te zuiveren als je al lange tijd zonder resultaat voor iemand hebt gebeden.

Joh 15:8 When you bear (produce) much fruit, My Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of Mine. Amplified Bible

“Een niet zuiver motief kan jarenlang bidden vruchteloos maken.”

Het eerste motief voor gebed voor de verloren mensen moet eer en heerlijkheid voor God zijn. We zijn op aarde op de wil van de Vader te gehoorzamen en het is Gods wil dat we Hem eer geven en verheerlijken. Terwijl ik deze blog aan het afronden was moet ik denken aan de Bergrede. In Matteüs 6 lezen we een passage waarin Jezus spreekt over gebed en het motief daarachter.

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Matteüs 6:1

Ik moedig je bij deze aan om Matteüs 6 te lezen.. Een groot gedeelte gaat hier over verschillende motieven achter gebed.

Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze blog,
Groetjes Rob

Reacties

  1. Amen broeder niks aan toe te voegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *