Wapenrusting: Inleiding

Vandaag wil ik beginnen aan een reeks blogs over de wapenrusting. Ik begin mij steeds meer te realiseren hoezeer de geestelijke wereld invloed kan hebben op christenen en hoezeer het nodig is om ons hiertegen te verzetten en te beschermen.

In het Bijbelboek Efeziërs staan dingen geschreven over deze geestelijke wereld en hoe we ons hier tegen mogen beschermen. Eerst wil ik graag een hoofdstuk uit dit Bijbelboek met jullie doornemen. In Efeziërs 6 vers 10 tot en met 13 staat het volgende:

“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden”.  

In dit stuk wordt gesproken over de listen van de duivel. De duivel wil het leven van de mensen op aarde beïnvloeden en dit dwarsbomen. In deze tekst krijgen we de opdracht op de wapenrusting aan te doen. Net als bij Eva in het paradijs wil de satan ons beïnvloeden en misleiden. Daarnaast wordt in deze tekst gesproken over de hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, die strijden tegen de kwade geesten in de hemelsferen. In Openbaring 12 vers 7 wordt gesproken over oorlog in de hemel. Ik denk dat het stuk in Efeze het beste met die oorlog in de hemel te vergelijken is. God wil namelijk dat wij voor Hem kiezen en in Hem geloven en de satan wil mensen voor hem winnen. Deze strijd wordt uitgevochten in de hemelse gewesten.
In Efeziërs 6 vers 14 tot en met 17 staat het volgende: “Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden”.
De komende weken wil ik dit gedeelte stukje voor stukje met jullie uitpluizen en ik zal elk stukje van de wapenrusting proberen uit te leggen.
In Efeziërs 6 vers 18 staat het volgende: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen”.
Dit gedeelte na de tekst over de wapenrusting geeft duidelijk aan dat we niet stil mogen zitten en elk moment moeten opletten wat er gebeurt. Daarnaast moeten we blijven bidden voor onszelf en onze omgeving. God is onze beschermer, maar helaas probeert de satan hier door heen te breken en een zwakke plek te zoeken om ons aan te vallen.

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  De wapenrusting (9)

  De afgelopen acht weken heb ik in mijn blogs aandacht gegeven aan de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in het Bijbelboek Efeziërs. Ik...

  Wapenrusting (7): Het zwaard

  Vandaag behandel ik het een na laatste onderdeel van de wapenrusting: het zwaard. Het zwaard is het onderdeel van de wapenrustig waarmee...