Wapenrusting (5): Het schild van geloof

Afgelopen weken schreef ik over de wapenrusting uit het Bijbelboek Efeze, hoofdstuk 6. Vorige week stond ik stil bij het derde wapen zoals omschreven in de zevenvoudige wapenrusting. Vandaag zet ik deze reeks voort en wil ik schijven over “het schild van geloof” of zoals het beschreven staat in Efeziërs hoofdstuk 6 vers 15: “Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven”.

Toen ik vanmorgen met dit onderdeel van de wapenrustig bezig was, moest ik denken aan Asterix en Obelix, die regelmatig de strijd aan gaan met de Romeinse soldaten. Deze soldaten weten in de serie hun schilden zo te gebruiken dat ze helemaal beschermd zijn.

Draag bovenal het geloof; het geloof is de zekerheid van dingen die je niet kunt zien. Die zekerheid wil God door zijn Heilige Geest geven. Hierdoor wordt je geloof een geloof van God in de plaats van het geloof in God. Dit geloof houdt je staande, geeft kracht en helpt je elke dag.

Schild; Net als bij Asterix en Obelix was een getrainde Romeinse soldaat in staat om zijn schild zo te gebruiken dat geen stukje van zijn lichaam onbeschermd bleef. In veel gevallen gebeurde dit door samen te werken en een ‘schildpad’ formatie te vormen.

Alle brandende pijlen; Het Romeinse leger probeerde, als zij een stad wilde aanvallen, brandende pijlen over de stadsmuur te schieten. Zij hoopten hiermee de stad in brand te steken en zodoende de bevolking tot overgave te dwingen.

Hem die het kwaad zelf is; De satan is het kwaad zelf. Hij wil dat je de strijd verliest. In mijn eerste blog over de wapenrusting schreef ik dat je niet strijdt tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen (Efeziërs 6:12). De satan wil dat je stil wordt, hem niet meer vertrapt en hem niet meer verwijst naar de plek die Jezus hem geeft.

Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven; het geloof is heel belangrijk; je moet altijd op het fundament van het geloof terug kunnen vallen. Het zal je beschermen tegen aanvallen van de satan. Dit is je bescherming, je schild. De satan wil het fundament van je geloof aanvallen met zijn brandende pijnen. Als je deze pijlen tegenhoudt met je schild zal de satan het fundament van je geloof niet bereiken en zal je standhouden tot in eeuwigheid.

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  De wapenrusting (9)

  De afgelopen acht weken heb ik in mijn blogs aandacht gegeven aan de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in het Bijbelboek Efeziërs. Ik...

  Wapenrusting (7): Het zwaard

  Vandaag behandel ik het een na laatste onderdeel van de wapenrusting: het zwaard. Het zwaard is het onderdeel van de wapenrustig waarmee...