De wapenrusting (9)

De afgelopen acht weken heb ik in mijn blogs aandacht gegeven aan de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in het Bijbelboek Efeziërs. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd om elk onderdeel van de wapenrusting te belichten en de kernwaarde hiervan weer te geven. Vandaag wil ik deze reeks afsluiten en je uitdagen om de strijd aan te gaan!

De wapenrusting wordt als volgt omschreven in de Bijbel: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6: 12-18).
Voordat dit wordt geschreven, staat er het volgende in de Bijbel: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel” (Efeziërs 6: 10-11). De kracht waar je afhankelijk van bent, is de kracht van de Heer. Hij is het die elke dag bij je is en je omringt. De satan wil hier alleen een stokje voor steken en je relatie met God verzieken.
De satan heeft hier bijzondere tactieken voor. God heeft alle macht op hemel en op aarde, helaas heeft de satan ook macht, met deze macht kan je te maken krijgen. De satan wil hiermee voorkomen dat je in God gaat geloven en hij wil dat je je rug naar God keert. De satan zal dit onder andere doen door leugens, bedrog en hoogmoed in je naar boven te brengen. De satan wil dat je de Bijbel niet begrijpt en jezelf erg belangrijk vindt. Daarnaast wil de satan graag dat je jezelf vervloekt (dit doe je al door GVD te zeggen) en oordelen over anderen uit te spreken. 

Wil jij je tegen de listen van de satan beschermen door elke dag de keuze te maken om voor God en Zijn wapenrusting te dragen? Dit kan de inzet en het verloop van je dag veranderen!

Gods zegen!

Adriaan 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *