Wapenrusting (7): Het zwaard

Vandaag behandel ik het een na laatste onderdeel van de wapenrusting: het zwaard. Het zwaard is het onderdeel van de wapenrustig waarmee je zelf klappen uit moet delen. In de Bijbel wordt dit onderdeel als volgt beschreven: “als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden” (Efeziërs 6:17b).

Zwaard; zoals ik in de inleiding al aangaf, is het tijd om klappen uit te gaan delen. Het klinkt niet zo christelijk, maar toch geeft God je de opdracht om in de geestelijke wereld dodelijke klappen uit te delen. Hiervoor heb je Gods woord gekregen. In het Bijbelboek Hebreeën staat: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12). Het zwaard, scherper dan scherp en dat doordringt tot in elke plaats.

Geest; God heeft je de Heilige Geest gegeven om tot je te spreken en je kracht te geven. Vanuit deze kennis en kracht mag je de listen van de satan uit de weg ruimen.

Gods woorden; De Bijbel is Gods woord en deze woorden zijn zoals ik hierboven al omschreef scherper dan scherp. God wil dat je Zijn woord bestudeert en kent. Hiermee kan je op de momenten dat het nodig is, de satan te lijf gaan.

Als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden; God heeft je een tweesnijdend zwaard gegeven. Dat is de Bijbel. Hij wil dat je hiermee de listen van de satan uit de weg gaat. Gods Heilige Geest wil tot je spreken en de woorden en Bijbelgedeelten die op dat moment nodig zijn in je naar boven brengen. De satan heeft als doel om zichzelf boven Gods troon te stellen, maar met het zwaard mag je de satan onttronen.

Wil je Gods zwaard ter hand nemen en de satan onttronen? Je mag dan bidden en God vragen om zijn Heilige Geest te sturen en tot je te spreken op de momenten dat je het zwaard ter hand moet nemen.

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Andere blogs

    De wapenrusting (9)

    De afgelopen acht weken heb ik in mijn blogs aandacht gegeven aan de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in het Bijbelboek Efeziërs. Ik...