Wapenrusting (4): De sandalen

Afgelopen weken schreef ik over de wapenrusting uit het Bijbelboek Efeze, hoofdstuk 6. Vorige week stond ik stil bij het tweede wapen zoals omschreven in de zevenvoudige wapenrusting. Vandaag zet ik deze reeks voort en wil ik schijven over “de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten” zoals deze is omschreven in het Bijbelboek Efeziërs 6 vers 15. 

De inzet voor het evangelie; God vraagt je om ambassadeur te van Hem te zijn en om Zijn licht in je huis, je straat en in je omgeving te laten schijnen. In de zogenaamde Bergrede, zoals omschreven in Matteüs 5, spreekt Jezus over ‘het licht in de wereld zijn’. Hij zegt: “…opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Matteüs 5 vers 16). Je bent niet ambassadeur van God voor jezelf, maar om te laten zien wie Jezus is in je leven.

Vrede; Jezus kwam om vrede te geven. In Johannes 14 vers 27 is dit zo omschreven: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet”. Deze vrede wil God je geven en door deze vrede hoef je je niet ongerust te maken en de moed niet te verliezen.

Sandalen aan uw voeten; De sandalen waarop een Romeinse soldaat liep, waren voorzien van drie lagen leer waar ijzeren noppen in zaten. De sandaal werd door middel van een lange leren riem gesloten. Op deze sandalen marcheerden de Romeinse soldaten door Europa. Een sandaal geeft goede bescherming tegen steentjes en andere scherpe dingen op de weg. Daarnaast zorgde de sandaal dat de soldaat goede grip had op de weg. Zo is het ook voor ons. Je moet zorgen dat je beschermd bent tegen de scherpe dingen die je onderweg tegen komt en je moet er voor zorgen dat je niet uitglijdt. 

De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten; De elementen zoals hier boven omschreven zijn een belangrijk onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Het is Gods wil dat je als ambassadeur de vrede van Jezus uitdeelt over de wereld. Tegelijk mag je je met goede sandalen gewapend weten tegen vallen en wordt je van onderaf beschermd. Daarnaast ben je klaar voor de dag als je schoenen draagt, want je gaat immers niet snel op blote voeten naar je werk. God wil dat je Zijn evangelie van vrede toepast en verkondigt op elk moment van de dag en op elke plek waar je bent. 

Onthoud daarnaast het volgende: “ De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen” (Romeinen 16 vers 20).

Gods zegen!

Adriaan 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *