Wapenrusting (8): Bidden in de Geest

Vandaag behandel ik het laatste onderdeel van de wapenrusting: Bidden in de Geest. Gebed is de manier waarop we met God kunnen communiceren. Hiermee is het zeker een onderdeel van de wapenrusting. In de Bijbel wordt dit onderdeel als volgt beschreven: “ Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18).

Bidden; Bidden is de manier waarop wij contact kunnen houden met God. Wij mogen dingen vragen en God zal het geven als dat Zijn plan is. Als wij om een vis vragen, zal Hij geen slang geven (Lucas 11:11). Daarnaast mag je weten dat God iedereen kent die bij Hem zijn toevlucht zoekt.

Leiden door de Geest; Voordat je gaat bidden, mag je aan God vragen of Hij door middel van Zijn Heilige Geest je gebed wil leiden en dat je dingen mag bidden die Hij belangrijk vindt. God heeft je ook als gave van de Heilige Geest de zogeheten tongentaal gegeven. Deze taal wordt omschreven als het bidden in de Geest en deze taal is alleen door God en Zijn engelen te verstaan. Gebed in gewone woorden en taal kan de satan ook verstaan, tongentaal echter niet.

Blijf waakzaam; Tijdens je gebedstijd moet je waakzaam blijven en je omgeving en hart blijven toetsen. God wil dat je groeit en stappen in je leven maakt. Dit vraagt om waakzaam te blijven en niet stil te zitten.

Bid voor alle heiligen; Het woord heiligen zoals in de Bijbel gebruikt wordt, is in het Grieks “hagios”. Dit betekent: “aan God gewijd, heilig, sacraal, vroom.” Met de heiligen worden dus bijvoorbeeld je kerk- en gemeenteleiding en mensen met een taak in Gods koninkrijk bedoeld. In dit stukje wordt opgeroepen om voor hen te bidden.

Laat u bij het bidden leiden door de Geest; Bidden is een van de belangrijkste dingen die je doet in je relatie met God. Tijdens je gebed mag je God vragen of Hij je gebed wil leiden zodat het een gebed tot Gods eer zal worden. Daarnaast mag je vragen of God je tongentaal wil geven. Deze taal wordt in de hemelse gewesten verstaan. God vraagt je om waakzaam te zijn en te bidden voor de dienstknechten van God.

Wil je een vurig gebedsleven opbouwen en bidden naar de wil van God? Bid of de Geest van God in je komt wonen en vraag in je gebed of God je wil leiden. Zo mag je ook aan God vragen of Hij je tongentaal wil geven.

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  De wapenrusting (9)

  De afgelopen acht weken heb ik in mijn blogs aandacht gegeven aan de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in het Bijbelboek Efeziërs. Ik...

  Wapenrusting (7): Het zwaard

  Vandaag behandel ik het een na laatste onderdeel van de wapenrusting: het zwaard. Het zwaard is het onderdeel van de wapenrustig waarmee...