Wapenrusting (6): De helm van je redding

Afgelopen weken schreef ik over de wapenrusting uit het Bijbelboek Efeze, hoofdstuk 6. Vorige week stond ik stil bij het vierde onderdeel, zoals omschreven in de zevenvoudige wapenrusting. Vandaag zet ik deze reeks voort en wil ik schijven over “de helm des heils” of zoals het beschreven staat in Efeziërs hoofdstuk 6 vers 17: “Draag als helm de verlossing”. 

Vanmorgen toen ik met dit onderwerp bezig was, moest ik denken aan mensen die tijdens het fietsen een helm op hebben. In sommige gevallen lijkt het niet nodig, maar als je bijvoorbeeld erg hard of in het bos gaat fietsen is het erg verstandig. Ik ging een keer mountainbiken in het bos zonder helm op. Op een gegeven moment ging ik erg hard van een berg af en vlogen de takken langs mijn hoofd. Ook al ging het helemaal goed, het was toch beter geweest om een helm op te doen.

Helm; een helm is een belangrijk middel ter bescherming. Het beschermt namelijk je hoofd. Vanuit je hoofd moet je beslissingen nemen en keuzes maken. Daarnaast gaan er gedachten om in je hoofd die zuiver en vol blijdschap en hoop mogen zijn.

Heil; Heil is ook te vertalen als redding. Die redding bracht Jezus Christus zelf. Jezus stierf voor jou aan het kruis. Door dit offer mag je zonder schroom binnen gaan in de hemel.

Zaligheid; In het Bijbelboek 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 8 wordt er ook over een helm gesproken. Er staat: “de helm van de hoop der zaligheid”. Het Griekse woord voor zaligheid mag ook met bevrijding en behoud vertaald worden. Deze zaligheid maakt dat je kiest voor het beste.

Draag als helm de verlossing; Of je het nu heil, zaligheid of verlossing noemt, het gaat om het offer van Jezus en alles wat Hij voor jou deed. Ook al was je de enige geweest waarvoor Hij het deed, Hij had het alleen voor jou nog gedaan. Zo groot is Zijn liefde. Het offer van Jezus mag je als helm dragen en daarmee hoop en vertrouwen over je leven proclameren. In het Bijbelboek Psalmen staat dit zo omschreven: “Heere Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd” (Psalm 140 vers 8 (HSV).

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *