Wapenrusting (3): Het borstpantser

Afgelopen weken scheef ik over de wapenrusting uit het Bijbelboek Efeze, hoofdstuk 6. Vorige week stond ik stil bij het eerste wapen zoals omschreven in de zevenvoudige wapenrusting.
Vandaag wil ik stilstaan bij het tweede onderdeel uit de wapenrusting: “Het borstpantser van gerechtigheid” of zoals er in Efeze 6 vers 14 staat: “de gerechtigheid als harnas om uw borst”.  

Het borstpantser; een borstpantser werd gebruikt om de soldaat te beschermen tegen dodelijke aanvallen van de tegenstander. Vaak was dit borstpantser van metaal en zodoende kon een aanval met bijvoorbeeld een zwaard het lichaam van de soldaat niet raken.

De gerechtigheid; Door het bloed van Jezus aan het kruis ben je gerechtvaardigd. Jezus stierf namelijk aan het kruis, terwijl Hij zonder zonde was. Hij werd belast met onze zonden en hierdoor ben je vrij van zonde. God rekent de rechtvaardigheid aan ons toe (2 Korintiërs 5:21). Je bent niet langer zondaar, maar je bent rein, heilig en rechtvaardig (1 Korintiërs 6:11).

Het borstpantser van gerechtigheid; Het borstpantser was een belangrijk onderdeel van de wapenuitrusting van een soldaat. Door het borstpantser werden de belangrijkste organen (zoals je hart, longen en andere vitale lichaamsdelen) van de soldaat beschermd tegen aanvallen van de tegenstander. Zo is het ook met de borstpantser uit de Bijbel. Het beschermt je tegen aanvallen van satan. Door het offer van Jezus hebben we een nieuwe identiteit gekregen; God heeft je namelijk goedgekeurd en aanvaard. In het Bijbelboek Jesaja wordt dit als volgt omschreven: “Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid” (Jesaja 60:10).

Dit onderdeel van de wapenrusting gaat ook nadrukkelijk over zonde. Jezus droeg je zonden aan het kruis. Als je zonden gedaan hebt, mag je dit onder het bloed van Jezus brengen en als je dit doet, kan Hij je vergeven. Dit is erg belangrijk, want je moet vergeving vragen als je beseft dat je zonde gedaan hebt. In het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus ons leerde, wordt aangegeven dat wij mogen bidden: “Heer, vergeef ons onze schulden”. God heeft zijn Heilige Geest gegeven om ons te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Je mag in je gebed aan God vragen of er nog zonden zijn die beleden moeten worden. Hiernaast kan het goed zijn, helemaal als je het moeilijk vindt om een bepaalde zonde niet meer te doen, dit te bespreken met een gelovige vriend(in). Zo kan je elkaar scherp houden en voor elkaar bidden. In Jakobus 5 vers 16 wordt dit als volgt omschreven: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”.

Gods zegen!

Adriaan
 

Reacties

  1. Amen!

    Adriaan, bedankt voor deze mooie overdenking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *