Volharden in gebed

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.'

’Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ Lukas 18:1-9

Deze vrouw had een doel voor ogen, ze wilde recht ontvangen van de rechter. De kans is aanwezig dat jij ook een doel voor ogen hebt. Misschien weet je niet zo goed meer of het gebed nog wel zin heeft.. Soms kan er een lange periode overheen gaan voordat een gebedsverhoring plaatsvind. Net zoals de vrouw die steeds weer vroeg om recht en het uiteindelijk ontving.

Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Johannes 26:23b

In bovenstaande bijbeltekst (Lukas 18:1-9) staat een gelijkenis beschreven over gebed en het ontvangen van gebed. Soms lijkt het dat God ons gebed niet verhoord, en besluiten we ons gebed, onze roep naar God te beeindigden. We zijn teleurgesteld in God. Maar zou het niet zo zijn dat we de kracht onderschatten van gebed. Dat we juist moeten volharden in ons gebed?  Net zoals de vrouw in de gelijkenis die misschien wel jaren lang iedere week vroeg om recht.

De rechter was het op een gegeven moment zo zat, dat hij vanuit ergenis de vrouw het recht verleende waar ze om vroeg. Deze rechter gaf het vanuit ergenis, maar God is een liefdevolle God, Hij houdt van ons. Hoe veel te liever zou hij onze vraag willen beantwoorden.

Misschien bid jij al dagen/weken/jaren voor een gebedsverhoring. Verlies niet de hoop en blijf net zoals die vrouw in het voorbeeld doorvragen. Ga staan in de belofte dat God zal antwoorden op je gebeden. God moedigt ons aan om te blíjven bidden. We zullen moeten volharden in ons gebed, ook al is dit soms verdraaid lastig.

Gods zegen, Rob

Reacties

  1. Dankje, Rob, ik heb me dit pas nog afgevraagd of ik wel door moest bidden voor datgene waar ik mee zit. Wel merkte ik dat God mij daar juist toe riep. Dus ik zal doorzetten en doorbidden totdat Zijn verhoring plaatsvindt op Zijn tijd. 🙂

  2. Mooi stukje kerel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *