Vergaat de wereld?

Al een tijd ben ik er van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Ik geloof zelf dat ik de terugkomst van Jezus, in mijn leven op aarde, mee zal maken. In de Bijbel wordt de tijd van de terugkomst van Jezus al aangekondigd: “Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij dit deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij” (Openbaring 1:3).

In de inleiding van het laatste Bijbelboek Openbaring worden de openbaringen beschreven die Johannes ontving van een door God gezonden engel. In deze openbaringen worden er gebeurtenissen beschreven die plaats zullen vinden tot en met het ontstaan van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Naast de profetieën in dit Bijbelboek staan er verschillende dingen over de terugkomst van Jezus en het ontstaan van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Zo ook in het Bijbelboek 1 Tessalonisenzen. Daar staat: “Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën (5:3)” … “Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet (5:11)”. Op dit moment is er betrekkelijke rust op deze wereld. Wel hebben we in Europa te maken met een economische crisis. In de Westerse wereld zijn er afspraken gemaakt dat de Westerse landen geen oorlog met elkaar voeren (bijvoorbeeld in de NAVO). Hierdoor lijkt het dat er vrede heerst op deze aarde. Wel kunnen we getroffen worden door de economische crisis die velen van ons raakt. In het nieuws is het het onderwerp van de dag en ik merk dat het op school en op het werk een vaak terugkerend gespreksonderwerp is.

Later in 1 Tessalonisenzen 5 vers 16 tot en met 18 staat het volgende: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt”. In de tijd waarin vaak negatief wordt gesproken over de omstandigheden is het belangrijk dat we God blijven danken voor alles wat Hij geeft. Op sommige momenten kan dit moeilijk zijn, maar als dit zo is, probeer je ten diepste te realiseren wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedaan!

In Hebreeën 6 vers 18b tot en met 20 staat het volgende: “Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was”. De hoop die je mag hebben als je christen bent, is zeker. Je mag hieraan vasthouden en als christen weet je dat je binnen mag gaan in het Hemels koninkrijk.

Ik wil je uitdagen om je niet druk te maken over de economische situatie, je baan of iets anders. Het moment van de terugkomst van Jezus is aanstaande en je toekomst is zeker. Wees rustig, want hiermee zal je een belangrijk licht in deze wereld zijn.

Gods zegen!

Adriaan
 

Reacties

  1. hey, deze tekst heeft me echt veel uitgelecht! ben daar heel blij mee :D, maar ik had ook nog een vraag, zoals wellicht bekend is, is bijna de hele wereld bezig met illuminati, staat er iets in de bijbel dat hier iets mee te maken heeft of er verbanden zijn met de bijbel en illuminati? want eerst lachte ik er een beetje om, maar het wordt nu wel heel erg groot, en ik kom het overal tegen, en ik maak me er een beetje zorgen om, niet om mijn eigen leven, ik ben gegarandeerd op een plekje in de hemel, maar voor de rest van de wereld, om me vrienden die god niet kennen, en ik vertel ze vaak over het geloof, en ik bid, maar er is geen interesse … maar ik zou dus graag weten hoe dat zit, is het mogelijk dat jullie me daar me kunnen helpen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *