Het volk van God, alles is dankzij hen

De afgelopen week ging het in de vergadering van de Verenigde Naties (VN) weer regelmatig over conflicten in Israël en de rest van het Midden-Oosten. Je hoort veel over het conflict en ik vind het soms moeilijk om een goede mening te vormen over dit thema. Wel weet ik dat God bij Zijn volk is en wij veel te danken hebben aan het offer van de afstammeling van David, Jezus. 

Ik ben op dit moment aan het lezen in de Bijbelboeken van de profeten. Daarin lees ik verschillende keren dat God het volk Israël verspreidt over de wereld. Ook belooft God dat het volk Israël terug gebracht zal worden naar het land wat God voor hen bestemd heeft. Dit land is Israël. Ik geloof dat deze profetieën op dit moment aan het uitkomen zijn. In Jeremia 33 vers 14 tot en met 18 staat: “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”. Want dit zegt de HEER: Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten en er zullen altijd Levitische priesters zijn die mij dienen, die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden”. Deze profetie belooft dat de vrede zal terugkeren in Jeruzalem. Met de nakomeling van David wordt Jezus bedoeld. Het is dus zo dat de vrede in Jeruzalem pas zal terugkeren op het moment dat Jezus terugkomt op de aarde.

Ik de inleiding scheef ik dat wij veel te danken hebben aan het volk Israël. Er staat namelijk in Romeinen 11 vers 24: “Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!” In deze tekst wordt een verschil gemaakt tussen het volk Israël (de edele olijfboom) en de andere mensen op deze aarde (wilde olijfboom). Deze tekst geeft aan dat wij dankzij het offer van Jezus geënt zijn op de edele olijf: het volk Israël. Door het offer van de Jood Jezus mogen wij (christenen) deel hebben aan de beloftes die voor het volk Israël gelden en ook deelhebben aan het eeuwige leven.

In de Psalmen worden wij, als christenen, opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Ik geloof dat dit een belangrijke opdracht is. Je bidt voor het volk Israël en je vraagt tegelijk of Jezus terug wil komen naar deze aarde.

Gods zegen!

Adriaan 

Reacties

  1. Hoi Adriaan,
    Bedankt voor je mooie blog, echt een bemoediging voor mij! Je hebt het begrepen en ik zeg hierop: “Amen broeder”!
    Toevallig begint vanavond Rosh Hasjana, het Joodse Nieuwjaar (het jaar 5772). Ik wil jou (en een ieder die dit leest) een goed en zoet nieuwjaar toewensen. Met de vrede van onze Messias Jeshua.

    Sjalom,
    Jacqueline

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *