God als Vader!

“Jezus werd door de Vader gezonden met een negatief en een positief doel. Het negatieve doel was dat Hij de straf voor onze zonden zou dragen., opdat wij vergeving zouden kunnen ontvangen en verzoend konden worden met God. Het positieve doel was dat Hij kwam om God te openbaren als onze Vader, en ons zo leden te maken van Zijn familie” Geciteerd uit het boek Man & Vader van Derek Prince

In de meeste kerken wordt de meeste nadruk gelegd op het eerste ‘negatieve’ doel. De komst van Jezus, die stierf voor onze zonden en ons zo te verzoenen met God. Er is alleen 1 maar. Dit uiterst belangrijke eerste doel mag niet ten koste gaan van het tweede doel. Namelijk dat Jezus God zou openbaren als onze Vader, en ons daarmee zonen en dochters zou maken van Hem. Leden van Zijn familie.

In Johannes 17 vind je het hogepriesterlijk gebed. Een gebed voor zijn discipelen. Het bijzondere aan dit gebed is dat het feitelijk het moment was dat Jezus met zijn discipelen sprak, voor zijn arrestatie, veroordeling en kruisiging. En zowel aan het begin als aan het einde van het gebed zegt Jezus dat hij God heeft bekend gemaakt aan Zijn discipelen.

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. Johannes 17:6

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ Johannes 17:26

De naam die Jezus openbaarde en bekendmaakte aan Zijn discipelen was niet Jahwe of Jehova. Die naam was al velen eeuwen bekend bij het Joodse volk. Gods nieuwe naam is een naam waar het oude Testament al naar verwijst, maar die toen nog niet openlijk werd gebruikt. Het gaat om de naam Vader! In het hogepriesterlijk gebed beschrijft Jezus God tot zes keer toe als Vader en zegt:

Ik heb uw naam bekend gemaakt.

Het boek van Man en Vader is vooral een aanrader voor mensen die een relatie met hun vriend/in hebben of al zijn getrouwd en is te hier te koop voor 12,50

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *