Van wijsheid tot zegen

Afgelopen week las ik een gedeelte uit Spreuken over wijsheid. Ik moest deze week nog een aantal keer terug denken aan de tekst, ik voelde me aangesproken door de tekst. Ik ben soms een flinke flapuit en dan zeg ik soms dingen waar ik achteraf echt niet blij mee ben. Deze week gaat mijn blog over die tekst.

De tekst die ik las, staat in Spreuken 3 vers 21-26. Daar staat het volgende:
“Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad, verlies die nooit uit het oog.
Ze zullen een bron van leven voor je zijn, een sieraad om je hals.
Je zult veilig je weg kunnen gaan, nergens zul je struikelen.
Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn.
Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt door onheil dat van goddelozen komt.
Je kunt vertrouwen op de HEER, hij beschermt je tegen hinderlagen”.
Deze tekst gaat over leven in wijsheid en de zegen die eruit voortkomt als we een wijs leven leiden. Wat een beloftes staan er in deze tekst: de wijsheid zal een bron van leven voor je zijn; we zullen nergens struikelen; onze slaap zal vredig zijn; we zullen niet opgeschikt worden. Je kunt altijd vertrouwen op de Heer, Hij beschermt je tegen hinderlagen.
Wat een tekst! Hoe kunnen we nu een leven vol wijsheid leiden? Hierover staat veel geschreven in de eerste hoofdstukken van Spreuken. In Spreuken 2 vers 9-11 staat het volgende: “Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis. Bedachtzaamheid zal je behoeden, inzicht houdt de wacht”. Deze tekst geeft deels antwoord op de vraag. We moeten de weg van de Heer gaan, dan zullen onze gedachten vervuld zijn met wijsheid. Daarnaast moeten we bedachtzaam zijn, want vanuit bedachtzaamheid kunnen we verstandig leven.
God is Wijsheid, Zijn mond verkondigt slechts de waarheid, Zijn lippen haten onbetrouwbaarheid (vrij naar Spreuken 8:7). God spreekt wijsheid, Hij spreekt niets anders dan wijsheid.
God wil ons helpen om ook wijze woorden te spreken. In psalm 141 vers 3 staat: “Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen”. God wil de wacht over onze mond zijn, de deur van onze lippen. Dit moet ik soms naar God uitspreken, dat Hij een wacht is over mijn lippen en dat er niets anders dan wijsheid over mijn lippen komt.

Deze wereld is soms erg anders. Er wordt veel geroddeld en er worden slechte dingen uitgesproken. God vraagt ons om dit niet te doen en Hij zal ons overvloedig zegenen.

Groetjes, Gods zegen,

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *