Spending time in His presence

Vorige week vertelde ik jullie hoe belangrijk het is om intimiteit met onze hemelse Vader te hebben. Om te midden van alle drukte in de rust te komen en te spreken met onze Vader. Vandaag wil ik daar wat dieper op ingaan.

Lawson Perdue zegt het volgende over in relatie staan met God de Vader; “Wij komen in een relatie met God door geloof. Als wij in een relatie met God komen door geloof ontvangen wij een nieuwe identiteit in Christus. Zeg: ‘Ik ben een nieuwe schepping in Christus’. Ik ben een gloednieuw mens. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. Ik ben opnieuw geschapen in Christus. Ik ben het goede werk. Ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Ik ben gezegend in Christus. Zie je dat? Ik ben genezen in Christus. Dat is wie we zijn. We ontvangen dus een nieuwe identiteit in Christus. En als we dat doen dan geven we ons persoonlijke eigenaarschap op en als we dat persoonlijke eigenaarschap opgeven, beginnen we vruchtbaar te worden en te  vermenigvuldigen en begonnen we te wandelen in de bestemming die God voor ons leven heeft. Als wij onze relatie met God ontwikkelen, begint God zichzelf aan ons te openbaren.”

We hebben dus een compleet nieuwe identiteit gekregen. Het vraagt van ons om niet te kijken naar onze oude schepping, maar ons te focussen op onze nieuwe verkregen identiteit. Dat bepaald nu wie wij werkelijk zijn. Neem een wilsbesluit om niet langer je te laten leiden door misleiding, afleiding en verleiding en kies voor het goede, kies voor Jezus en kies ervoor om je denken te vernieuwen. Omgord je met de waarheid, met wie Jij bent in Christus.

Wandel met Hem, praat met Hem, vraag Hem wie je bent in Hem en investeer tijd in je relatie met God. Praat met hem als je liefdevolle Vader, praat met Jezus als je broer en als vriend en praat met de Heilige Geest als je vertrooster, je helper.

Joseph Prince zei er vandaag het volgende over op Twitter; “Becoming more like Jesus is not a matter of willpower, but a result of spending time in His presence.”

En toevallig zei Joyce Meyer er vandaag ook wat over op Twitter; “One of the best gifts we can give ourselves is time alone with God.”

Ik hoop dat je bent aangemoedigd en bemoedigd om tijd met God te spenderen en je nieuwe identiteit in Christus te omarmen, zodat je echt kan gaan wandelen in de bestemming die God voor jouw leven heeft.

Goed weekend alvast!
Groeten Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *