Reïncarnatie en de Bijbel

Deze week vroeg iemand mij hoe het zat met reïncarnatie en de Bijbel. Reïncarnatie is een overtuiging dat je ziel na je dood terug komt in een ander lichaam of dier. Door deze vraag stond ik opnieuw stil bij wat er gebeurd als je sterft.

Allereerst, Ik geloof niet in reïncarnatie. Mensen die hier wel in geloven zien bijvoorbeeld dromen of spontane herinneringen uit een vorig leven als bewijs van deze overtuiging. Reïncarnatie wordt onder andere in het boeddhisme en hindoeïsme als waarheid aangenomen en beleden. 

In de Bijbel komt reïncarnatie niet voor. Je zult misschien denken, Jezus stond toch ook op uit de dood en hoe zit het dan met de verschijning van Elia en Mozes aan Jezus (voor deze verschijning, lees Matteüs 17)

Laten we beginnen bij Jezus.  Jezus stond op uit de dood, maar had geen nieuw lichaam gekregen. (zie Johannes 20:25). In dit Bijbelgedeelte wordt beschreven hoe een discipel van Jezus zijn handen in de wonden van Jezus wilde leggen. Dan nu de verschijning van Elia en Mozes. Het is opvallend dat zij door de discipelen herkend werden. Ik weet ook niet goed hoe ik dit moet plaatsen. Wel lijkt het me duidelijk dat ze niet in een ander lichaam terug waren gekomen. We weten dat Elia werd opgenomen in de hemel en Mozes werd door God begraven, maar zijn graf is nooit gevonden. (zie Deuteronomium 34:6)

Het is wel goed om nog aan te geven dat er in het Bijbelboek Maleachi staat dat Elia terug moet komen voordat Jezus terug komt. Later in het Bijbelboek Matteüs hoofdstuk 17 wordt aangegeven dat hiermee Johannes de Doper wordt bedoeld.

Geen reïncarnatie, maar wat dan wel? Als gelovige in en volgeling van Jezus mag je vertrouwen dat je behouden zult worden en naar de hemel mag gaan. In het Bijbelboek 2 Korintiërs 5:8 staat “om onze intrek bij de Heer te nemen”. Na ons sterven zal onze ziel naar de hemel gaan en ons lichaam zal op de aarde achter blijven. Na de terugkomst van Jezus op deze aarde zal dit lichaam tot leven worden gewekt “Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan”(zie Jesaja 26:19). Dit lichaam veranderd wel, het zal namelijk eeuwig en verheerlijkt zijn. (zonder ziekte en pijn) Dit is geen reïncarnatie. God zal voor de terugkomst van je ziel in je lichaam het zelfde lichaam gebruiken.

Gods zegen,

Adriaan

Reacties

 1. Hoi Rob,

  Waar ben je het helemaal niet mee eens? Adriaan, de schrijver van deze blog heeft in zijn overdenking ook duidelijk laten merken het niet met reïncarnatie eens te zijn. Maar aangezien mensen er vragen over stelde besloot hij er een blog aan toe te wijden, vandaar.

 2. Mijn schoonvader is heilig overtuigd van reïncarnatie. Zo zou Jezus tussen zijn opstanding en hemelvaart ‘geheime’ informatie verteld hebben aan Zijn discipelen. Mijn verweer dat we helemaal geen betrouwbaar zicht kunnen hebben op het geestelijke (kun je uitsluiten dat demonen die ‘herinneringen aan een vorig leven’ geven?), zonder Jezus had geen zin.
  Nog een argument waarom reïncarnatie niet waar kan zijn: een Bijbelse principe is dat generaties belangrijk zijn. Voorgaande generaties hebben invloed op de huidige generatie (zie de wet). Generaties samenbinden is belangrijk (Mal 3:22). Reïncarnat gaat juist helemaal niet over generaties, maar is een heel individueel gebeuren.

 3. Hoi Marcel,

  Voor de luiere lezers onder ons zie ik uit naar een beknopte samenvatting van je, over het filmpje, van argumenten die reincarnatie in de Bijbel verdedigen

  Ik hoor het wel,

  Rob

 4. Ik kan het hier helemaal mee eens zijn. Reïncarnatie is bovendien niet van God en er in geloven is dus verkeerd

 5. He Rob,

  Het filmpje bevat geen bijbels bewijs mbt het bestaan van reïncarnatie, het geeft alleen een mooi verhaal van een geval van iemand die zich allerlei specifieke details uit een vorig leven kan herinneren. Er zijn miljoenen, misschien wel meer dan een miljard mensen die geloven in reïncarnatie. Dit moet ergens op gebaseerd zijn als je het mij vraagt. Misschien wel op dit soort voorbeelden. Ik neig naar respect voor dergelijke, voor ons westerlingen onbekende, ervaringen. Ik geloof er niet in dat mensen zomaar voor de lol zulke verhalen ophangen, zonder dat ze er heilig van overtuigd zijn en redenen hebben om aan te nemen dat het waar kan zijn. Bovendien zijn er allerlei therapieën mogelijk: reïncarnatie/regressietherapieën die ook werken met het verschijnsel van reïncarnatie.

  En wat zegt de bijbel er over?
  De bijbel zegt heel veel over wedergeboorte, eeuwig leven etc. dat, ALS JE WILT, gerelateerd kan worden aan het bestaan van reïncarnatie. De benodigde vele uren zelfstudie heb ik er nog niet aan besteed om je een opsomming van gerelateerde citaten te kunnen voorzien. Google maar even…

  1 klein voorbeeldje van een opening:

  Johannes 9:
  1 En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.
  2 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?
  3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

  Hier wordt verondersteld dat iemand voor zijn geboorte al een zonde zou kunnen hebben begaan, waarvoor hij gestraft zou kunnen worden door blind te worden geboren = karma = eerder leven. Jezus ontkracht het hele reïncarnatieverhaal hier niet.

  Er geldt volgens mij: zoekt en ge zult vinden. Als je bewijs zoekt Voor reïncarnatie kan dat. En waarom zou je hier in willen geloven? Het kan je rust geven in dit leven, aansporen om goede dingen te doen, te groeien, respect te hebben voor andere mensen, etc. Daar is niets mis mee….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *