Opzettelijk zondigen

Let goed op dat je niet opzettelijk zondigt, maar leef waarachtig met God, of met een mooi woord gesproken, leef waarheidsgetrouw met God. We weten wat de waarheid is. We hebben kennis van Gods woord en bij opzettelijke zonden, weten we heel goed wat we doen.

We weten heel goed dat we een verkeerde keuze maken, dat we niet waarheidsgetrouw bezig zijn. Toch maken we opzettelijk, heel bewust de keuze om een zonde te begaan.

Een ieder weet voor zich welke bewuste zonden voor hem of haar gelden.  Ik vind het ook vreselijk lastig af en toe, maar ik hoop dat jullie net als ik worden aangemoedigd te stoppen met bewuste zonden. Als je weet dat God iets afkeurt of verbiedt en je het dan toch doet – bewust, uit vrije wil, dan is er geen vergeving.

Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk.Hebreeën 10:26

TENZIJ…, tenzij we er daarna diep spijt, berouw over hebben en dat ook belijden.
Eigenlijk kan niemand God dieper kwetsen en boos maken, dan een christen, die opzettelijk zondigt.

Als jij wezenlijk worstelt met bewuste zonden, als je blijft zondigen terwijl je de waarheid hebt leren kennen/ terwijl je weet dat God het afkeurt of verbied, dan moedig ik je aan het hoofdstuk “Geloof en Volharding” in Hebreeen 10 te lezen. Treuzel niet.

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ Jozua 1:9

Mensen, laten we niet onze redding, de genade van God in ons leven in gevaar brengen door een vuile leugenaar, die je aanmoedigt om de Heilige Geest in je gedachten te laten praten. Geef niet toe aan deze leugens, maar blijf vastberaden en standvastig!

Bewuste zonden doen brengt ons in een levensgevaarlijke situatie. Dan valt de vanzelfsprekendheid van de vergeving weg. Dan past een diep berouw en bekering, denk je niet? Ik geloof van wel.

Ik wil jullie geen angst aanjagen, maar krabbel je eens goed achter de oren, als je weet dat God iets afkeurt of verbiedt en je het vervolgens toch doet – bewust en God niet na je zondige daden niet eens vraagt om vergeving en spijt hebt van je bewuste zondige daad.

Laten we er allen op gericht zijn trouw, oprecht en eerlijk met de Here te leven.

Zegen Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Ik heb laatst opzettelijk gezondigd, uiteindelijk met de zonde geeindigd zoals ik hem eerst niet in ogen had maar toch deed, voordat God mijn het geloof gaf had ik last van verslavingen en nu kwam dat weer terug voor mijn gevoel, ik heb vergeving gevraagd maar het voelde alsof ik geen berouw had omdat ik zo’n gevoel had dat God met toch niet gelooft en vergeeft omdat ik weet dat ik fout deed, uiteindelijk kwamen de tranen dan toch zelfs nu een paar dagen later heb ik nog steeds huilbuien, ook ga ik bevrijding aanvragen bij mijn gemeente, alleen durf ik deze zonde niet kwijt daar omdat ik bang ben dat mensen juist heel verkeerd kijken en me zullen afkeuren.

  Nu heb ik besloten om die zonde ook nooit meer te doen, me ervan te bekeren maar toch ervaar ik het zo dat God mij deze zonde nooit zal kunnen vergeven.

 2. Beste Halil, Als jij oprecht berouw hebt dan zijn je zonden vergeven. De Here God heeft je lief en Zijn Zoon heeft betaald voor jouw zonden. Hij is juist blij dat je bij hem komt voor vergeving! Een verslaving is ook best een hardnekkig iets hoor dus laat je niet ontmoedigen. Ik wil je wat bemoedigende Bijbelteksten meegeven:

  Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit
  als sneeuw, Jes. 1:18
  – Zo ver als het oosten is van het westen, zover heeft
  God onze zonden van ons verwijderd, Psalm 103:12
  – Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en
  rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons
  reinigen van alle kwaad, 1 Joh.1:9

  Ook al voel je niets, je zonden zijn echt vergeven door God, Zijn Woord zegt het zelf ;).

  Ik wens jou de Vrede en Liefde van onze Heiland toe.

 3. Wat is het nut om opzettelijk tegen vrienden te zondigen? Jezus vergeeft, God ook en zeker de Geest,,, maar wie blijft zondigen tegen vrienden, die houd toch slechts vijanden over?!

  Therefore when u appriciate friendship knows that u want all for the best and it can take u to a sacrifice what calls u to see some thing in another light,,, who wont, will have no friends, because there is no solution for them who forsakens his own friends!

  Omwille van mijn vrienden luister ik, want mijn vijanden… Zij willen mij slechts doden omwille van de zonde – vrienden daarentegen zoeken samen met mij naar een oplossing.

 4. De brief is gericht aan de Hebreeen (dus de Messias belijdende Joden) Adam Clarke heeft het mijns inziens aan het rechte eind deze zegt:
  For if we sin wilfully – If we deliberately, for fear of persecution or from any other motive, renounce the profession of the Gospel and the Author of that Gospel, after having received the knowledge of the truth so as to be convinced that Jesus is the promised Messiah, and that he had sprinkled our hearts from an evil conscience; for such there remaineth no sacrifice for sins; for as the Jewish sacrifices are abolished, as appears by the declaration of God himself in the fortieth Psalm, and Jesus being now the only sacrifice which God will accept, those who reject him have none other; therefore their case must be utterly without remedy. This is the meaning of the apostle, and the case is that of a deliberate apostate – one who has utterly rejected Jesus Christ and his atonement, and renounced the whole Gospel system. It has nothing to do with backsliders in our common use of that term. A man may be overtaken in a fault, or he may deliberately go into sin, and yet neither renounce the Gospel, nor deny the Lord that bought him. His case is dreary and dangerous, but it is not hopeless; no case is hopeless but that of the deliberate apostate, who rejects the whole Gospel system, after having been saved by grace, or convinced of the truth of the Gospel. To him there remaineth no more sacrifice for sin; for there was but the One, Jesus, and this he has utterly rejected.

  Ik zeg hiermee trouwens niet dat je door moet gaan met zondigen. Verre van dat doe je uiterste best om met God alle duisternis zo snel mogelijk af te leggen. Jezus heeft er zeer veel voor betaald, laten we dan niet opzettelijk doorgaan met zondigen.

 5. Beste Rob Giesbers,

  ik persoonlijk bemerkte precies datgene wat je aangeeft. Alleen besef ik dat ik in mijn aanvullingen best weleens hoog van de toren geblazen heb en ik ben mij ervan bewust dat sommige teksten een hoogmoedige indruk hebben kunnen achterlaten,,, laat ik volkomen terzijde of het wel/niet juist was wat ik heb geschreven… Ik ben zelf van mening dat het niet aan mij is om het juist of niet te achten.

  Ik hoop dat mijn teksten en aanvullingen hebben bijgedragen aan wat God er mee voor ogen heeft, voor wie het gelezen heeft.

  Maar nu vraag ik of jullie alle oude berichten van mij kunnen en willen verwijderen,,, want ik ben van mening dat het nu niet meer een aanvulling is voor de richting die ik ben ingeslagen.

  Er komen vast weer nieuwe berichten van mij op deze site,,, maar ik hoop met een geheel andere lading!

  met vriendelijke groet, Ruben .

 6. Opzettelijk zondigen, wie kent het niet?
  Ik wel in elk geval. Met spijt en pijn in het hart zie je het aan. Weer mis gegaan. De zoveelste keer. Ik durf er niet over te spreken (dat is wat satan graag wil).

  Na uitgeput te zijn in eigen kracht, vertel ik mijn verhaal aan iemand. En kijk, de genezing begint. Want:

  Belijd je zonden (= uitspreken tegen iemand) en bid voor elkaar, dan zul je genezen.

  Met blijdschap juich ik: HET IS WAAR!!

  En al heb ik 7 maal 70 keer gezondigd, Gods genade is toch groter. Hij heeft me 7 maal 70 keer vergeving geschonken. Want ik heb het Hem 7 maal 70 keer gevraagd.

  En door het nu echt open te leggen en aan het licht te brengen, lost de zondige bodem op. En kan ik verder met een rein hart en geweten. Aan Jezus alle eer!

  Gods zegen voor de lezer.

 7. Als het allemaal zo erg was dan was er wel eerder een signaal afgegeven he. Laten we van een mug nu niet een olifant maken.

  We hadden waarschijnlijk wel zelf eerder moeten beseffen dat we niet nader tot elkaar kunnen komen. Goed, dat weten we nu dan heel goed inmiddels. So be it. Een les wijzer.

  Verder heb ik NERGENS SPIJT van. Ik sta achter alles wat ik gezegd heb en mijn overtuiging is NIET veranderd. Wat ik vond, vind ik nu nog steeds. Ik heb uit volledig positieve opbouwende waarheidslievende motieven geschreven en ik zou dat vandaag of morgen nog steeds doen! Geen spijt dus, geen twijfel, geen excuses! 🙂 🙂 🙂 🙂

 8. @Ruben

  “Christus heeft nooit aangemoedigt om Maria te aanbidden of via haar contact te zoeken met God,,,
  maar voor de kruisiging heeft Christus wel zoiets gezegd tegen zijn leerlingen als: Zie nu is zij jullie moeder en zie dat zijn uw kinderen , en zij zijn mijn broers, want ik ga naar de Vader, die nu ook jullie vader is”

  Welke tekst bedoel je precies? Ik heb wel gezocht, het enige wat ik zo snel kan vinden is dit:

  “31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers
  staan buiten en zoeken u.’ 33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ ” Marcus 3

  Daarom kan ik een beroeps crimineel, een massa moordenaar of verkrachter moeilijk mijn broeder noemen.

  Ook de gelijkenis v.d. barmhartige samaritaan leert mij dat ik de slachtoffers, de weerlozen, de weduwen en de weduwen als mijn naasten moet beschouwen. En niet degenen die deze mensen geweld aandoen en misbruiken. Vaak keer op keer, zolang mensen de daders maar blijven ‘vergeven’ stopt het geweld niet.
  (en dan heb ik het niet over iemand die op een verkeerd pad loopt waarbij hij/zij 1 keer echt ernstig de fout is ingegaan maar door een nieuwe kans te krijgen (na een straf) zijn/haar leven kan beteren. Een diefstal, een beroving, geweld… maar dan een nieuwe kans, echte bekering – een nieuw pad opgaan. De wil v.d. Vader gaan doen.)

  Dat is toch heel wat anders dan mensen die alleen maar net doen alsof ze spijt hebben en ‘goed gedrag’ vertonen om zo een strafvermindering te krijgen of vervroegt vrijgelaten te worden. En dan pakken ze rustig hun oude leventje weer op. En de samenleving noemt dat dan ‘veelplegers’ ‘draaideurcriminelen’ etc. En veel mensen, ook Christenen, vragen zich dan af WAAROM er toch zoveel criminaliteit is… waarom zoveel wetteloosheid…?
  Omdat Gods wetten veracht worden. Voor de duidelijkheid, in de Bijbel is er geen onderscheid tussen wetten van ‘kerk’ en ‘staat’. Dat is een latere mensen uitvinding.

  @Jan Paul,

  Ik herhaal het nog maar eens. Er staat een zwaard tussen ons, dat is het woord van God, de Bijbel. Dat is Jezus op aarde komen brengen, geen vrede maar een zwaard. Accepteer Gods woord als enige autoriteit waaraan je dient te gehoorzamen en dan zul je dezelfde geest ontvangen die ik ontvangen heb toen ik me mocht laten onderdompelen in water bij de aanroeping v.d. naam van Jezus Christus voor de vergeving van mijn zonden. De Heilige Geest die ons in alle waarheid wil leiden.

  Dan denk je niet meer in termen als ‘sharia brute wetgeving’ als het gaat over de rechtvaardige liefdevolle wetten van God. Dan begrijp je dat die wetten de weerlozen beschermen en dat is pas echte naastenliefde.

 9. Zalig de vredestichters Ruben.
  Ik denk dat er nog veel water door de zee moet stromen voor Nodoubt en ik elkaar ten volle zullen verstaan. Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat we voortdurend langs elkaar heen praten. Ik krijg daar niet goed de vinger achter. Hij is erg slim en redeneerderig, anderzijds heb ik ook het gevoel dat hij zich vaak verstopt achter bijbelcitaten en zich niet helemaal wil laten kennen. Hij is geen open boek. Ik heb soms het ook de indruk dat hij draait. Ook is het duidelijk dat er belangrijke verschillen zijn in visie op meer punten.
  Je zegt: steeds feller. Ik antwoord: och, er wordt af en toe een flinke noot gekraakt natuurlijk, maar ik gun hem het allerbeste hoor. Niets persoonlijks. Ik denk niet negatief over hem, maar ik slaag er ook niet echt in tot hem door te dringen. In feite heb ik steeds het gevoel dat ik geen contact krijg.
  Wat jij hier zegt, bovenaan: zou God alles toelaten onder het mom van vergeving.
  Dat is mijn gedachte geenszins, maar ik stel wel vast dat Jezus zegt: de vijand heeft onkruid tussen de tarwe gezaaid, maar laat het allebei maar opkomen tot de dag van de oogst. Hieruit leid ik geen goedkope vergeving af, maar dat de boosdoeners hun gang kunnen gaan, voorzover ze dan niet door menselijke wetgeving en menselijk recht in hun snoodheid belemmerd worden, wat gelukkig ook het geval is in rechtsstaten als de onze. Maar kijk eens wat er nu in Mexico gebeurt.
  Ik vind het altijd wat vervelend om namen te noemen van nog levende personen, maar er zijn natuurlijk wat men noemt abjecte regîmes die gewoon met rust gelaten worden, zoals je vroeger Idi Amin had. Als een dictatuur eenmaal goed georganiseerd in het zadel zit, met het leger achter zich, geheime politie enz., heb je een probleem in zo’n land hoor. Zulke mensen en hun trawanten laat God toch soms wel 30, 40 jaar aanklooien, excusez le mot, zonder dat hun veel in de weg gelegd wordt. Als God direct strafte en werkelijk zijn heilige en rechtvaardige wil geïmplementeerd had in de mensenwereld, zag alles er anders uit, lijkt me, maar dat is dus niet zo. En dan zou iedereen ook gemakkelijker tot geloof komen in plaats van te zeggen: wat doet de Almachtige, jullie Allerhoogste? Geen moer. Kijk naar Iran, naar Zimbabwe, Noord-Korea.
  Maar uit het feit dat Hij zoveel toelaat, hoewel Hij het zelfs beter waarneemt en weet dan wij, die maar topjes van de ijsbergen van kwaad, onheil en demonie zien, leid ik dus totaal niet af dat Hij goedkoop vergeeft of iets door de vingers ziet. Ook leidt ik niet af dat Hij niet almachtig zou zijn.
  De (af)rekening komt. Maar vaak pas als de boosdoener de laatste adem uitblaast. Dan geldt ten volle het woord: wee de mens die in handen valt van de levende God.
  Wat ik niet geloof is dat God aan ons mensen of christenen de opdracht geeft zijn volmaakte liefdeswet op te leggen aan allen. Want opleggen gaat juist niet samen met die liefde.
  De liefde van Christus, zijn Geest, zijn gezindheid, laat zich niet opleggen. Die moet landen in een vrije geest en al of niet aangenomen worden, omhelsd en verinnigd of verinnerlijkt.
  De aard van Jezus is zo dat Hij vrijwillig geïnternaliseerd kan of wil worden door de mens die in Hem gelooft en Hem gehoorzaamt, navolgt. Dat is de enige manier waarop het werkt, met inbegrip van de genade uiteraard.
  Geloof en dan groei: ik kleiner, Hij in mij groter. En dan: ik dood, aan de zonde en aan mezelf, Hij levend in mij, opgestaan, actief. De steen voor het graf is de zonde die ons hart zwaar en traag maakt. Hoe kleiner wij onszelf maken, hoe eerder die steen wegrolt. De Verlosser in ons verlossen uit het graf dat wij zelf zijn, zodat wij helemaal deel hebben aan de verlossing. De ware vrijheid.
  Ik geloof dat Hij het evangelie op aarde heeft neergelegd voor ieder die het geluk in het tijdelijke en hierna ernstig wil zoeken. Weer: de Verlossing, innerlijke vrede.
  Hij zegt ook: maak alle volkeren tot mijn leerlingen, maar met inbegrip van die vrije wil. Ieder mens zal zelf de keuze moeten maken, er valt niets te dwingen of op te leggen. Wij kunnen dus alleen mensen proberen te bereiken door de gewetens wakker te schudden, zodat ze open gaan voor berouw, de ware zelfkennis leren, we kunnen niet de straffen gaan uitdelen die God in onze ogen voor de boosdoeners in petto heeft, althans niet buiten de gewone rechtstaat om die daar al deels in voorziet. Laat staan dat we vijanden van God, of hen die wij als zodanig beschouwen omdat we menen Gods moraal te kennen, namens Hem weg kunnen gaan doen, opruimen.
  En dat laatste proef ik bij Nodoubt, maar misschien vat ik dat niet correct op. Wij kunnen niet meer doen dan oproepen tot bekering en het ware leven zelf voorleven, voorbeeldig zijn zodat de medemens Jezus in ons herkent, wij kunnen nooit de zonde doen verdwijnen door een strijd, zeg maar een djihad tegen de zondaars aan te gaan.

  Groeten, JP

 10. Halleluja!!

  wat betekent, de Here zij geprezen!

  1 Petrus 4

  Dank je NoDoubt…

  JP… natuurlijk is God liefdevol en zeker zachtmoedig,,,
  maar zou Hij die de Heilige is,,, alles ‘zomaar’ toelaten, onder het mom van vergeving?
  Hij is wel de Rechvaardige, die het recht in stand houd en dat doet Hij in het begin bij zijn eigen mensen!

  Die snapt ook des te meer waarom een rechtvaardige voor de zondaars opkomt en niet wil dat zij gedood worden, maar zich bekeren,,,

  Zodat zij Christus leren kennen en het recht zoals God het heeft bedoelt.

  Hierom ben ik zelf blij met jullie beiden.

  God heeft ons een beeld gegeven,,, een beeld van vlees en bloed. Hij, Christus is dat beeld.

  Christus heeft nooit aangemoedigt om Maria te aanbidden of via haar contact te zoeken met God,,,
  maar voor de kruisiging heeft Christus wel zoiets gezegd tegen zijn leerlingen als: Zie nu is zij jullie moeder en zie dat zijn uw kinderen , en zij zijn mijn broers, want ik ga naar de Vader, die nu ook jullie vader is!

  Zoek het eens op, zou ik zeggen.

  Mij gaat het er om dat God de Allerhoogste ons wil redden van een wet die allen nu alleen maar dood,
  daarom heeft Hij zijn geboden gegeven, en de wetten doden dan slechts onze ‘oude natuur’, zodat onze ‘nieuwe natuur’ kan leven…

  Wat ik lijk te merken , NoDoubt en JP, dat jullie steeds feller tegen elkaar lijken te worden???

  Terwijl jullie beiden op de kern van de waarheid zitten.

  Het lijkt mij dat jullie beiden de Geest juist wel bezitten en juist daarom zo met elkaar in gesprek zijn!

  Dan worden jullie namelijk beiden gelouterd door de waarheid die God heeft.

 11. Niet om je te kwetsen maar ik vrees dat ik jouw geest niet wil, ik ben tevreden met de mijne.
  Volgens mij is Christus de Vredevorst hoor. Maar ja ik schei er echt maar eens mee uit.

  JP

 12. Beste Jan Paul, Nodoubt en andere bezoekers,

  Wij, namens het gebedsbroedersteam hebben de afgelopen maanden de discussies gevolgd die dagelijks waren te volgen op Gebedsbroeders.nl

  In het begin ging het respectvol, bemoedigend en liefdevol, maar naar verloop van tijd was er steeds meer wrijving te proeven in jullie reacties. Steeds vaker zien we in reacties dat de een zich boven de ander verheft, en de ander veroordeeld en bekritiseerd op een verkeerde geloofsovertuiging. Verschillende kerk stromingen worden keihard onderuit gehaald, en er wordt continue op de man gespeeld, in plaats van op de inhoud van de oorspronkelijke geschreven overdenking.

  Wij, de schrijvers van de Gebedsbroeders.nl betreuren dit. Het maakt het schrijven van overdenkingen er in ieder geval niet leuker op. We genieten van reacties, maar zorg er wel voor dat ze inhoudelijk op de overdenking ingaan, en dat ze respectvol en liefdevol zijn. Mocht je toch perse willen discussiëren met een bezoeker, doe dit dan via een Persoonlijk berichtje, en niet via de geschreven overdenking..

  We danken jullie voor jullie medewerking,

  In Christus verbonden 😉 Rob

 13. Beste Rob, het spijt me dat jij in alle eerlijkheid moet zeggen: Het maakt het schrijven van de overdenkingen er niet leuker op.
  Dat ik aan dat gevoel bij jou en de broeders heb bijgedragen spijt me oprecht. Het doet me zelfs pijn, zoals het jullie dus ook pijn doet.
  Ook naar de bezoekers van de site toe: het spijt me dat ik me teveel heb laten meeslepen in negativiteit en de sfeer daarmee heb aangetast en misschien de lezers heb afgeschrikt of ontmoedigd om ook hun zegje te doen.
  Hopelijk zullen ze niet voorgoed wegblijven omdat hier toch in de posts en de gesprekken een grote gedachtenrijkdom aan de orde komt die ieders heil betreft.
  Ik zal voortaan mijzelf beter bewaken in alle opzichten, ook om beter on topic te blijven en me te beperken. Vooral voor dat laatste is veel kracht nodig!
  Bedankt voor de wake up-call en de richtingwijzing.

  Groeten van Jan Paul

 14. Zo, ben er weer. @ Nodoubt: als God wil dat ik vastgepind zal worden, zal ik me niet verzetten hoop ik, ook daarin zou ik een ijverige leerling van Christus willen zijn, die zich immers ook heeft laten vastpinnen, op het Kruisaltaar van Golgotha.

  @ Ruben, je zegt: ik ben helaas geen heilige. Dat ‘helaas’ is eigenlijk een beetje een smoes vind ik, het klinkt een beetje zwak, je kunt het nl. met Gods hulp gemakkelijk worden, als je maar veel meer bidt, meer bemint en je meer inspant om de oude mens te overwinnen, dus meer aflegt.
  Je doet me denken aan een man die tegen me zei: chapeau, ik heb grote bewondering voor je, toen ik gestopt was met drinken, maar, zo vervolgde hij, ik kan dat niet, ik heb van mezelf geaccepteerd dat ik alcoholist ben. Bullshit, leugens.
  Heiligen moet je niet bewonderen en dan ‘helaas’ zeggen en ‘dat kan ik niet’, maar je bewondering moet je vertalen in heilige wedijver, in navolging van Christus.

  Doe je best, groeten van JP

 15. Zeg , NoDoubt…

  je hebt geen Hyve, zeg je… Maar ik hoop dat je je tenminste even aldaar wilt registreren, want daar vind je meer over mij en mijn dingen die hier staan.

  https://www.immanuel25777.hyves.nl

  Of mail mij — [email protected]

  ps: ik deed mee aan drugs

 16. Hey Ruben, dat Hyves gedoe trekt me echt niet. Ik ben nog niet zolang geleden juist gestopt met een andere soortgelijke site.
  We kunnen wel onderling een berichtje sturen op deze site op een of andere manier. Maar ik doe je wel een mailtje.

 17. Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet…

  Oh, ik doe mijn best wel, JP. 😉

  alleen, hoef ik niet anderen in het licht te brengen, dat mogen ze zelf doen

 18. Ha Ruben, maar je weet nooit waartoe God je zal roepen als eenmaal zelf het licht bent, het afgeleide licht van het Licht als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien zendt God je wel om vanuit je licht het Licht verder te verspreiden, kan toch?
  Misschien zei ik het een beetje boud en abrupt, maar het is eigenlijk mijn liefste wens dat iedereen zo snel mogelijk heilig wordt, snap je, daaronder versta ik: gelijkvormig aan Jezus.
  Ik spoor aan omdat ik zelf zo verschrikkelijk veel tijd ongebruikt of verkeerd gebruikt door mijn handen heb laten glijden. Jullie zijn jong, als ik op jullie leeftijd zover geweest was als ik nu ben of in elk geval meen te zijn, wat had ik dan een bergen kunnen verzetten in de wijngaard.
  Hoe vroeger een mens zich helemaal geeft aan de Allerhoogste, des te gelukkiger zal hij of zij zijn in alle opzichten en des minder zal er later te betreuren vallen.
  Groeten, JP

 19. Wow ik schrik echt van de reacties van Nodoubt.
  Ik heb lang niet alles gelezen maar. Dat zou betekenen dat satanisten zich ook niet kunnen bekeren, maar dat is een grootte dwaling. Denk eens aan Paulus man die de gemeente van God vervolgde. Je hoeft het niet bij iedereen de strot in te duwen hoor. Maak jij het je zelf niet heel erg moeilijk zo? Ik zou stoppen met dat bekritiseren en alles de strot in te duwen. Niet zo zeer voor die ander maar voor je zelf. Ook vraag ik me af wat voor beeld jij hebt bij God. Waarom heb jij je bekeerd, iedereen heeft gezondigd. Of dat nou moord is of overspel. De grootste zondaar kan zich bekeren, Paulus zegt dat hij de grootste was onder de zondaren, Noudoubt hallo.
  Denk er eens over na voor dat je wat roept.

 20. Xd ik had er al op gereageerd eerder blijkbaar.
  Maarja het viel me nog op dat bij de 1ste pagina dat Nodoubt zegt dat een moordenaar zich niet kan bekeren, hij noemde dat dan een monster.

 21. Dus je hoeft er niet op te reageren Nodoubt, mijn exuses. Ik was al even niet meer op gebedsbroeders geweest.

 22. I.p.v. alleen maar te schrikken en mij te bekritiseren zouden mensen zich eens achter de oren moeten krabben en eerst kijken wat de Bijbel nu ECHT leert.

  Al mijn uitlatingen zijn gebaseerd op Bijbelstudie van mijzelf en andere mensen die er nog veel meer tijd in hebben gestoken.

  Ik zeg niet dat EEN moordenaar of EEN satanist zich nooit kan bekeren. Nee, BEPAALDE ERNSTIGE TOTAAL VERLOREN personen kunnen zich niet bekeren. Dat is heldere duidelijke op de Bijbel gebaseerde argumentatie. Geboren voor het eeuwige verderf zegt de Bijbel. Accepteer die Bijbelse waarheid.

  Een “Sander V” lijkt me zo’n persoon. Maar eigenlijk is het niet zo zinvol voor ons om daar lang over te speculeren. Punt is dat volgens Gods woord zo’n kindermoordenaar en wellicht verkrachter snel de doodstraf moet krijgen.

  Wie bid er met mij mee? Iemand? Nee? Dan bid ik wel weer alleen, nou ja niet helemaal alleen.

  “Onze vader in de hemel, we weten wat uw wil is voor kindermoordenaars en verkrachters. Uw onveranderlijke woord beveelt dat we die criminelen de doodstraf moeten geven om zo een rechtvaardige samenleving te krijgen waar niet voortdurend onschuldig bloed vergoten wordt. Er is echter geen rechtvaardigheid in deze maatschappij zoals U weet. Juist de mensen die de schijn van vroomheid hebben en zich voordoen als uw dienaren zijn zelf de ergste verkrachters van uw woord en letterlijk van uw kinderen. Wilt U daarom zelf de rechtvaardige straf voltrekken voor deze kindermoordenaar heer. U bent almachtig. In Jezus naam vraag ik dit volgens uw woord.

  Uw rechtvaardige wetten worden zelfs door mensen die zich Christen noemen niet meer gerespecteerd… uw wetten zouden niet meer gelden Heer. Vergeef ze alstublieft, want ze weten niet wat ze zeggen Vader. Maar laten ze zich mogen bekeren van hun wetteloze wegen, mogen ze een liefde voor de waarheid ontvangen zodat ze tot een erkentenis van de waarheid kunnen komen zodat U ze geen geest van dwaling hoeft te zenden zoals U woord duidelijk zegt dat U zult doen bij mensen die geen waarheid willen horen. In Jezus naam, amen.”

  “De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.” 2 Tessalonicenzen 2:9-12

  “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, ”

  “En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen”

  Een tweede getuige van het feit dat God zelf je een geest van dwaling kan zenden:

  20 De HEER vroeg: “Wie gaat Achab overhalen om tegen Ramot in Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet?” De een zei dit en de ander dat, 21 en ten slotte trad een van de geesten op de HEER toe en zei: “Ik zal hem overhalen.” “Hoe wil je dat doen?” vroeg de HEER. 22 “Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten,” zei de geest. “Doe dat,” zei de HEER. “Het zal je beslist lukken.” 23 Welnu, zo heeft de HEER in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor.’ 24 Sidkia, de zoon van Kenaäna, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. ‘Wilt u soms beweren dat de geest van de HEER van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken?’ vroeg hij. 25 ‘Dat zult u wel merken,’ zei Micha, ‘op de dag dat u probeert u te verschuilen op een verborgen plek in een huis.’ 26 De koning van Israël zei: ‘Breng Micha naar Amon, de stadscommandant, en naar mijn zoon Joas. 27 Zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten totdat ik behouden ben teruggekeerd.’ 28 Hierop zei Micha: ‘Als u behouden terugkeert, is het niet de HEER die door mijn mond gesproken heeft.’ (Micha was het ook die zei: ‘Luister, volken, allemaal!’)
  29 De koning van Israël trok samen met Josafat, de koning van Juda, ten strijde tegen Ramot in Gilead. 30 Hij zei tegen Josafat: ‘Ik wil niet als koning gekleed de strijd in gaan, maar houdt u uw koninklijke gewaad aan.’ De koning van Israël verkleedde zich dus voordat hij ten strijde trok. 31 De koning van Aram had de bevelhebbers van zijn strijdwagens, tweeëndertig man, het volgende opgedragen: ‘Vecht niet met een willekeurige soldaat, maar alleen met de koning van Israël.’ 32 Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, riepen ze: ‘Maar dat is de koning van Israël!’ Ze gingen op hem af om met hem te vechten, en Josafat schreeuwde om hulp. 33 Maar toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. 34 Een soldaat spande zijn boog en trof nietsvermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn pantser. De koning zei tegen zijn wagenmenner: ‘Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel; ik ben zwaargewond.’ 35 Maar de strijd liep zo hoog op dat de koning zich voor de ogen van de Arameeërs in zijn wagen overeind moest houden. Tegen de avond stierf hij; zijn wagen zat onder het bloed. ” 1 Koningen 22:20-35

 23. Nodoubt, ik vind het kwalijk dat je namen noemt. Je staat werkelijk altijd vooraan bij de stenigers. Je bent werkelijk altijd met het vingertje aan het wijzen. Niemand is geboren voor het eeuwig bederf. God schept geen mensen voor de ondergang. Hij schept ze uit pure vreugde en liefde. Hij schept mensen die Hij met vrijheid toerust om Hem te kennen. In de mens kent en aanbidt het heelal, de schepping zijn Maker. Het gaat alleen niet altijd goed, omdat de mens vrij is om te kiezen.
  Mensen die totaal, ernstig verloren zijn zoals jij ze noemt, zijn dood naar de ziel, morsdood kun je zeggen. Zo dood als een pier. Je zou werkelijk kunnen zeggen: ze rieken al.
  Wel, over hen zegt God: doden staan op, als Ik, de almachtige Heer over leven en dood het wil. De dood is overwonnen, dat betekent dat de mensen die volgens jou al in de hel zijn, voor wie niets meer mogelijk lijkt, als God het wil, toch nog toekomst hebben, een leven na de dood, dus een totale, in menselijk oog onmogelijke, ja in jouw oog zelfs onrechtvaardige bekering. Jij wilt niet dat Sander zich ooit zou bekeren. Toch? En als God het nu wel wil?
  Bij God is niets onmogelijk, dat leert de bijbel mij Nodoubt.
  Je kunt me de hele Schrift citeren, maar daar schrik ik niet van. In mijn ogen bezit je de Geest der waarheid niet, de Geest van niet oordelen en niet veroordelen. De Geest van vrede en zachtmoedigheid. Jij lijkt mij de enige die niet weg zou lopen, niet af zou druipen als Jezus zou zeggen: wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
  Ik vind dat je de gemeenzame geest van vriendschappelijkheid en gemoedelijkheid op deze site onderuit haalt met je harde en absolute, onchristelijke taal. Het moet hier vreugdevol zijn vind ik, een oase van jong en blij geloof, al mag je van gedachten wisselen, dat is goed en mooi als het in broedelijke en/of zusterlijke liefde en wederzijds begrip en respect voor elkaars mening en kerk gebeurt.
  Maar ik vind dat jij aan één stuk door schreeuwt eerlijk gezegd, ik hoor alleen het gezoem van de computer, maar je geest schreeuwt en verheft steeds zijn stem.
  Waar zijn je kalmte, je innerlijke vrede, je gelijkmatige en onverstoorbare rust in God?
  Het is verschrikkelijk wat die man gedaan heeft, die jij met name noemt. Bid maar voor hem dat hij geen zelfmoord pleegt in zijn cel zou ik zeggen. Ik denk dat God dat meer zal waarderen dan dit geoordeel en je zogenaamde gebed om de doodstraf.
  Ik citeerde het al eerder: Ezechiël 33:11: God heeft geen behagen in de dood van de zondaar maar dat hij zich bekere.
  Ik verwacht trouwens geen moment dat je het met me eens zult zijn. Ik had besloten je verder te negeren, maar dat kon ik niet dit keer.

  Groeten JP

 24. “Ik vind dat je de gemeenzame geest van vriendschappelijkheid en gemoedelijkheid op deze site onderuit haalt met je harde en absolute, onchristelijke taal. Het moet hier vreugdevol zijn vind ik, een oase van jong en blij geloof, al mag je van gedachten wisselen, dat is goed en mooi als het in broedelijke en/of zusterlijke liefde en wederzijds begrip en respect voor elkaars mening en kerk gebeurt.”

  Heel jammer voor jou dat ik niet aan jouw verwachtingspatroon voldoe hoor.

  Weet je trouwens waar de ‘maria verering’ vandaan komt? Want in de Bijbel kun je zoiets nl. niet vinden.
  Direct uit de helleput van het oude Babylonische afgodengeloof man… de moeder en kind symboliek van een valse godsdienst… en dan meen jij iets over het ware Christelijke geloof te kunnen zeggen? Wie hou je nou eigenlijk voor de gek man? Jezelf heb je misleid. De ergste misleiding die er bestaat.

  God is niet alleen vrede en zachtmoedigheid en vriendelijkheid. God is ook een verterend vuur.

  “Onze God is een verterend vuur!” Hebreeën 12:29

  “Zorg er dan voor dat u het verbond dat de HEER, uw God, met u heeft gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod in iets af te beelden en een godenbeeld te maken. 24 Want de HEER, uw God, is een verterend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich” Deut. 4

  Als er ergens afgoden beelden zijn gebruikt en worden gebruikt, dan is het wel in de katholieke cultus. En dan meen jij iets over het karakter van God te kunnen zeggen?

  Als er ergens mensen werden en worden weggehouden van Gods woord is het wel in de katholieke cultus. Vroeger werden mensen zelfs gedood als ze een Bijbel in huis hadden door de ‘kerkpolitie’.

  Misschien dat ze dat deden omdat de mensen anders zelf konden ontdekken wat de straf op kinderverkrachting en andere verkrachting en moord is, door onze liefdevolle God voorgeschreven.

  Ik verwacht niet dat je het met me eens bent, helaas. Je hebt jezelf al te vaak laten misleiden…

  ps: Wist je trouwens dat jezelf laten misleiden ook een zonde is volgens God? Dus bewust naïef zijn en niet de waarheid onderzoeken is een zonde die God zal bestraffen. Laat uzelf niet misleiden is nl. een gebod en geen vrijblijvende suggestie.

  ps2: als de rechtvaardigen NAUWELIJKS gered worden… wat dan met mensen die helemaal niet rechtvaardig proberen te zijn?

  “Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.
  17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? 19 Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.” 1 Petrus 4

 25. Nodoubt, je hebt mij nooit horen zeggen dat er verschil tussen God en God. De Jacobusbrief is 1 van de teksten die ik heel goed ken omdat ik hem geheel overgeschreven heb in het Grieks en vertaald. Niet om op mijn borst te kloppen, maar omdat jij tot vervelens toe tegen mij zegt: wanneer ga je de bijbel eens lezen?
  In die brief staat al dat er geen zweem van verandering is in God. Als God zou veranderen was Hij geen God, nietwaar? Verandering veronderstelt tijd en God is eeuwig, en dus eeuwig Dezelfde en Zichzelf.
  Toch heeft Hij het nodig gevonden een 2e verbond met de mensen te sluiten in het verlengde van het eerdere. Een 2e wegversmalling, na de 1e die al een veel smallere weg was dan de brede der omringende volkeren.
  Dit 2e verbond hadden wij mensen niet zelf kunnen halen uit het 1e, staat er duidelijk: de ouden hebben ijverig gezocht wat voor ons, van het nieuwe verbond was weggelegd, bestemd, maar ze hebben het niet kunnen niet vinden.
  God is niet veranderd, het godsBEELD is veranderd. Zoals ook ons godsBEELD anders is dan dat van de moslims enz. Wij hebben geen andere God, dat kan niet, er is er maar 1. Het oude verbond geeft niet de volle openbaring, dat doet pas het nieuwe. Jij herkent de God van het nieuwe ook in het oude, alleen omdat je het nieuwe al kent en met die kennis lees je het oude. Maar ook jij zou, als je het nieuwe niet zou kennen niet tot het volledige godsbeeld kunnen komen, want dat moest door Jezus geschonken worden aan de mensnheid. Of beweer jij dat je Jezus niet nodig gehad zou hebben omdat jij het volledige en eeuwig en definitief ware beeld van God zelf wel uit het oude had kunnen halen?

  Groeten JP

 26. Jij laat je niet ‘vastpinnen’ he Jan Paul. Altijd geef je er weer een andere draai aan.

 27. Beste mensen en zij die deze blog lezen,

  helaas, ik ben geen heilige…

  Maar ik hoop dat allen die het lezen er wat aan hebben voor in hun leven of dat van een familielid, vriend, vriendin, of natuurlijk zichzelf. Ik ben er echter van overtuigd dat wie er zelf wat aan heeft en door groeit ook anderen daarmee helpt.

  ik blijf zelf nu onderhevig aan mijn fouten, omdat ik openlijk terecht ben gesteld.

  Maar mogen anderen erdoor onderricht worden en genade door vinden — ik beken — aan veel ben ik schuldig en niet zij.

  Dit zeg ik omdat er zijn waarbij het licht uit de ogen is verdwenen, omdat ik toendertijd niet duidelijk genoeg ben geweest in waar het toe zou leiden als hij daarmee door zou gaan…

  Sterker nog,,, er is een tijd geweest dat ik zelf meedeed!!!

  No Doubt,,, moge zij de genade vinden… het licht dat wacht voor hen die wijs en verstandig hadden willen handelen.

 28. voor wie niet gelooft in Christus, noch in God…

  geloof dan in de wijsheid, die niet alleen geschreven is,,,
  maar ook rondgaat in de wereld!

  Inzicht en verstand kan ook gegeven zijn, zonder naar de kerk te gaan…

  Het geloof zal worden geopenbaard wanneer God dit wil.

 29. Beste mensen en zij die deze blog lezen,

  helaas, ik ben geen heilige…

  Maar ik hoop dat allen die het lezen er wat aan hebben voor in hun leven of dat van een familielid, vriend, vriendin, of natuurlijk zichzelf. Ik ben er echter van overtuigd dat wie er zelf wat aan heeft en door groeit ook anderen daarmee helpt.

  ik blijf zelf nu onderhevig aan mijn fouten, omdat ik openlijk terecht ben gesteld.

  Maar mogen anderen erdoor onderricht worden en genade door vinden — ik beken — aan veel ben ik schuldig en niet zij.

  Dit zeg ik omdat er zijn waarbij het licht uit de ogen is verdwenen, omdat ik toendertijd niet duidelijk genoeg ben geweest in waar het toe zou leiden als hij daarmee door zou gaan…

  Sterker nog,,, er is een tijd geweest dat ik zelf meedeed!!!

  No Doubt,,, moge zij de genade vinden… het licht dat wacht voor hen die wijs en verstandig hadden willen handelen.

 30. 😉

  Ik wil niet in herhaling vallen, beste beheerders van deze site

  😛

  Maar de site zelf schijnt het nodig te vinden om mijn opmerkingen dubbel te plaatsen?

 31. “1Voor de leider van de muzikanten,
  op naam van David, de dienaar van de HEER.
  Hij sprak de woorden van dit lied toen de HEER hem gered had
  uit de greep van al zijn vijanden en vooral uit die van Saul.

  40 U gaf mij een gordel van kracht om te vechten,
  U dwong mijn aanvallers op de knieën;
  41 U liet mij de rug van mijn vijanden zien,
  al mijn haters roeide ik uit.
  42 Zij riepen om hulp, maar er was geen helper,
  zij riepen om de HEER, maar Hij gaf geen antwoord.

  43 Ik verpulverde hen als stof in de wind,
  ik vertrapte hen als modder op straat.

  44 Zij daagden mij uit, U was mijn redding,
  U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt:
  degenen die ik niet kende zijn mijn dienaren geworden.
  45 Zo gauw zij mij hoorden, gehoorzaamden zij;
  vreemdelingen bedelen om mijn gunst.
  46 Hun weerstand voor mij brak:
  bevend kwamen ze uit hun burchten. ” Psalmen 18:1,40-46

  Toch heel knap als je dit kan… ‘vertalen’ naar ‘boze geesten die jou tot zonden verleiden’ 🙂

  Ach ja maar ik vergeet het he. De God van Israel die David bekrachtigde om de overwinning op zijn vijanden te behalen is nu veranderd in een God die dat nooit meer zal doen he 😉 😉 😉

 32. @Ruben, ik word blij van veel dingen die je zegt omdat ik het er… mee eens ben:)

  @Jan Paul, mag ik je aan de hand v.d. Schrift aantonen dat je weer eens GEEN gelijk hebt in je opvatting over de beide testamenten en het karakter van God?

  “Het n.t. breidt de liefde die in het o.t. nog niet gold voor de vreemde volkeren, uit tot allen.”

  Een stukje uit Jesaja 56 en dan wil ik graag van je horen of dat wel of geen liefde is van God voor vreemde, andere volkeren ok.

  ” 3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
  laat hij niet zeggen:
  ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
  En laat de eunuch niet zeggen:
  ‘Ik ben maar een dorre boom.’
  4 Want dit zegt de HEER:
  De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
  die keuzes maakt naar mijn wil,
  die vasthoudt aan mijn verbond,
  5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
  een gedenkteken en een naam in mijn tempel
  en binnen de muren van mijn stad.
  Ik geef hem een eeuwige naam,
  een naam die onvergankelijk is.
  6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
  om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
  om dienaar van de HEER te zijn
  – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
  ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
  7 hem breng ik naar mijn heilige berg,
  hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
  zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
  Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
  8 Zo spreekt God, de HEER,
  die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
  Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.”

  En ook zijn er vele bepalingen in de wetten die vertellen hoe de Israelieten met de vreemdeling in hun land moeten omgaan. Daar blijkt uit dat ze de vreemdeling niet mogen uibuiten maar hun goed moeten behandelen.

  Is dat liefde? Staat dat allemaal in het OT?

  En wat dacht je dat God bedoelde toen Hij zei dat ALLE VOLKEN door Abrahams nageslacht gezegend zouden worden? Die zegen gold al in het OT door het volk Israel.

  Toch weten we dat niet alle volken gezegend worden maar sommige werden uitgeroeid. Is dit dan tegenstrijdigheid? Of zijn beide constateringen met elkaar in perfecte balans?

  God is almachtig en Hij verleend genade aan wie Hij wil. En Hij vertoornd zich tegen wie Hij wil. Dat is ook nooit veranderd. Er is geen enkel verschil tussen Jezus/God in het OT en Jezus/God in het NT.

  “die psalmen ken ik ook: als modder zal ik mijn vijanden tot moes stampen in de straten.Maar ik vertaal dat naar het n.t. zo dat die vijanden de boze geesten zijn die mij tot zonde verleiden, dus de boze driften in mezelf.”

  Juist in de Psalmen waarin het hardst vervloekt wordt spreekt de Geest van Christus het sterkst… wie kan dit bevatten?
  Profetische Psalmen immers, net zoals in Jesaja over Jezus geprofeteerd wordt…. een voorafspiegeling van Christus zelf. Die nooit veranderd.

  “1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
  14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ” Johannes 1:1-3, 14

  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! ” Hebreeen 13:8

  Psalm 69:

  ” 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van David.

  2 Red mij, God,
  het water staat aan mijn lippen,
  3 ik zink weg in bodemloos slijk
  en vind geen grond voor mijn voeten,
  ik ben in diep water geraakt,
  de stroom sleurt mij mee.

  4 Uitgeput ben ik van het roepen,
  mijn keel is schor geschreeuwd,
  mijn ogen zijn verzwakt
  van het uitzien naar mijn God.

  5 Talrijker dan de haren op mijn hoofd
  zijn zij die mij haten zonder reden,
  met velen zijn mijn belagers,
  mijn vijanden die mij bedriegen:
  teruggeven moet ik
  wat ik niet heb geroofd.

  6 God, u kent mijn lichtzinnig leven,
  mijn schuld is u niet ontgaan.
  7 Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien,
  HEER, God van de hemelse machten,
  laat wie u zoekt niet om mij te schande staan,
  God van Israël.

  8 Om u moet ik smaad verduren
  en bedekt het schaamrood mijn gezicht.
  9 Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden,
  een onbekende voor de zonen van mijn moeder.
  10 De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd,
  de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.

  11 Ik huilde tranen toen ik vastte,
  maar wat ik oogstte was hoon,
  12 ik hulde mij in een boetekleed,
  maar verachting werd mijn deel.
  13 In de stadspoort wordt over mij gepraat,
  en de liedjes van drinkers spotten met mij.

  14 En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u,
  laat dit een uur zijn van mededogen.
  Groot is uw ontferming, God, antwoord mij,
  toon uw trouw en red mij.
  15 Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink,
  laat mij ontkomen aan wie mij haten,
  haal mij uit dit diepe water.
  16 Laat de stroom mij niet meesleuren,
  het slijk mij niet verzwelgen,
  de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.

  17 Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed,
  keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.
  18 Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,
  antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.
  19 Wees mij nabij en bevrijd mij,
  verlos mij van mijn vijanden.

  20 U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte,
  al mijn belagers staan voor u.
  21 Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos,
  ik hoopte op mededogen – vergeefs;
  op troost – die ik niet vond.

  22 Nee, ze mengden gif door mijn eten
  en lesten mijn dorst met azijn.
  23 Laat hun tafel hun valstrik worden
  en een valkuil voor hun vrienden.
  24 Laat het licht uit hun ogen verdwijnen,
  beroof hun lendenen van alle kracht.

  25 Stort over hen uw toorn uit,
  laat hen aan uw woede niet ontkomen.
  26 Maak hun woonplaats tot een woestenij,
  verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner.
  27 Want zij vervolgen wie u hebt geslagen,
  en wegen het leed van wie door u is verwond.

  28 Voeg dit alles toe aan hun schuld,
  sluit hen uit van uw genade,
  29 schrap hun namen uit het boek van het leven,
  laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
  30 Ik ben verzwakt, ik ben verwond,
  maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.

  31 De naam van God wil ik loven met een lied,
  zijn grootheid met een lofzang prijzen.
  32 Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren,
  dan stieren met hun horens en hoeven.

  33 De nederigen zien het en verheugen zich,
  wie God zoeken, hun hart zal opleven.
  34 Want de HEER hoort de armen,
  zijn gevangen volk verwerpt hij niet.

  35 Hemel en aarde moeten hem loven,
  de zeeën, met alles wat daarin leeft.
  36 Want God zal Sion redden
  en de steden van Juda herbouwen.
  Daar zal worden geleefd en geërfd,
  37 het volk dat hem dient, zal het land bezitten,
  wie zijn naam liefheeft, mag er wonen. “

 33. Zeker Ruben, die psalmen ken ik ook: als modder zal ik mijn vijanden tot moes stampen in de straten.
  Maar ik vertaal dat naar het n.t. zo dat die vijanden de boze geesten zijn die mij tot zonde verleiden, dus de boze driften in mezelf. Bij mij zijn dat geen mensen meer. Ik bestrijd alles alleen in mezelf. God vraagt niet naar anderen op mijn sterfbed. Ik ben alleen verantwoordelijk voor mezelf. De rekenschap straks geldt alleen mezelf.
  Het n.t. breidt de liefde die in het o.t. nog niet gold voor de vreemde volkeren, uit tot allen.
  Vergeet ook niet dat God een milieu, een landingsplaats moest creëren voor de Messias.
  Alles is vanaf het begin gericht geweest op de komst van Christus, dat was het grote doel vanaf Genesis 12. Christus voor het zieleheil van alle mensen. Hij, God moest ergens beginnen en zijn oog viel op de vruchtbare sikkel aan de Middellandse Zee, het gebied dat Egypte verbindt met het land van de Eufraat en de Tigris. Dat moest dus vrij gemaakt worden voor Jezus in de verre toekomst.
  En vergeet ook niet dat de geesten nog niet rijp waren voor de liefde van Christus, nog niet bevattelijk, om zelf ook zo te kunnen liefhebben bedoel ik. God schonk alles in etappes, naar zijn inzicht in de ontwikkeling van de menselijke geest en zijn vermogens tot zelfoverwinning enz.

  Je hoeft geen sorry te zeggen, want ook ik lees met liefde en toewijding het o.t. Maar ik neem geen aanstoot aan dingen uit het o.t., ik plaats ze in een context, zonder dat ik vind dat ze heden nog van toepassing zijn.
  Want Christus voegt natuurlijk wel degelijk veel toe. En juist door grondige studie ook van het o.t. kun je de hele ontwikkeling volgen onder groeiende en mateloze bewondering voor Gods onstellende genialiteit.
  Zoals ik al eens schreef: God heeft er een 2-fasenstructuur van gemaakt. Hoe wijs en zachtmoedig, want als Hij direct al met Jezus op de proppen gekomen was in de tijd van Abram, was het helemaal fout gegaan, omdat de menselijke geest er nog niet aan toe geweest zou zijn. Dan was het geloof niet aangeslagen bedoel ik daarmee. Uitgedoofd als een fakkel die je in het kanaal gooit.

  Waar je schrijft: ‘de Geest die onze oude natuur doodt’ enz. Dit sluit nu precies aan bij: God wil niet de dood van de zondaar maar zijn bekering.
  En dat is nu precies ook wat er gebeurt als je een of andere zware jongen zijn bekeringsverhaal hoort doen. Je mond zakt open: Holleder tot geloof gekomen en alles terugbetaald voor zover hij dat nog kon en de rest van zijn leven in boete en gebed doorgebracht?! En dan snap je ook wat het betekent: doden staan op.

  Waar je zegt: het is volgens mij niet de bedoeling van God onze identiteit te doden enz. Daar sla je helemaal de spijker op zijn kop, juist door het elimineren van de zonde in ons, komen wij werkelijk tot bloei, worden wij helemaal ons allerbeste zelf en dragen wij vrucht, optimaal, maximaal. De zonde breekt ons af, zoals een boom die in de schaduw staat en geen water heeft verkwijnt. Dat doet de zonde met onze vermogens.
  Kijk naar de dieren, ze hebben een optimale geestelijke conditie en zijn puur zichzelf, altijd. Omdat ze geen zonde hebben, staan ze voortdurend in volle relatie met God, daarom merk je ook vaak dat ze paranormaal begaafd zijn. De hond weet al dat ik kom als ik nog van huis moet gaan. Maar ze kunnen het niet vertellen. Op dezelfde manier en door het zelfde zondeloze van zijn leven was Jezus paranormaal.
  Jij bent op een goed spoor man, jij ruikt de juiste weg.

  Zegen groeten, JP

  PS. ik ga even naar mijn tante in Maartensdijk, ze wordt binnenkort 91, een beetje voor haar zorgen af en toe, ze heeft geen computer, is bijna blind en heeft een open beentje. Kan ff niet reageren denk ik.

 34. Met dank aan de geliefde broeders en zusters naar wie ik wél had moeten luisteren,,, die mij steunen in woord, in daad en in gebed — ook samen…

  Dank ook aan de gemeente waar — als ik er ben 😉 aangeraakt word door het Woord!

  Dank ook aan de gemeente waar er een balans is tussen woord, dans , zang en serieus met God omgaan

  Dank ook aan alle mensen die het zoeken in de liefde, met recht en zegen van de Hoogste!!!

  Weest gastvrij, staat er ook ergens geschreven,,, want zonder dat je het weet — zou het maar zo kunnen zijn dat je engelen van God in je huis hebt gehad…

  Alleen, of die engelen blij waren met wat zij in mijn huis toen zagen???!!!

  Gelukkig heb ik een ander huis 😉

  Mogen de engelen juichen met de Levende samen!!!

  hee… pssst,,, ik ben er nog 😉

  33 jaar, is nog jong en er kan nog veel gebeuren!!!

  maar als het voor mij anders kan,,,

  dan ook voor hun die mij liefhebben en zij die mij haten.

  gr Ruben

 35. Hij die niet terugschold

  wat zegt een jong kind váák als je hem/haar uitscheld?!!!

  Wat je zegt ben jezelf… … …hoe vaak heeft zo’n kind gelijk?!!!

  Ik heb geen reden om te schelden — het is beter om goed en beter in het leven te zijn, staan en wandelen…

  Dit geld niet alleen voor mijzelf, overigens…

  Maar, ik roep het soms wel uit naar de HERE… en dan komen er soms dingen uit… Dan zou ik bijna gaan denken… …Gelukkig heb ik mij dan tot God gewend,,, weet Hij ook weer waar Hij aan toe is met mij 😉

  God serieus nemen , naar Hem luisteren en werkelijk op Hem vertrouwen — dat is best moeilijk, mr Jan Paul! Zeker in een wereld waar er zoveel kerken en geestelijke stromingen zijn, dat ik mij ten zeerste ben gaan afvragen — God,,, weten de kerken zelf eigenlijk nog wel over wie ze het hebben en volgen zij Uw stem en Woord, of hun eigen visie en belangen?! De kerkregels, de traditie? Of vallen ze liever allemaal flink in de geest…?! …

  Er zijn zóveel verschillende kerken en gemeenten, die allemaal beweren dat zij de waarheid volgen!

  Maar, volgens mij is er maar één kerk,,, het lichaam van Christus… en je zou je kunnen afvragen of die ‘in de kerk zit’!

  In elke kerk voel, zie, beleef je wel íets van God en allen prediken slechts een deel van wie God is en wat Hij doet…

  Mensen… de kerken en gemeenten van nu zijn veelal een samenkomen van mensen die over het algemeen allemaal schijnen te weten hoe je God móet dienen ??!!

  De grootsten … die mij werkelijk tot de bron van Christus hebben geleid,,, ey, die zaten niet in de kerk?!

  Al hebben velen mij wel bijgestaan en geholpen.

  Maar het gaat er om dat je doet wat Jezus zegt — en er zijn meer mensen buiten de kerk die dat deden, dan in de kerk 🙂

  Velen in de kerk zitten daar… zingen wat… en gaan dan gewoon alles doen,,, eh… Ik laat het hier bij…

  Ik weet alleen wel dat Christus in de synagogen nogal voor wat opschuddding zorgde en werd Hij in de wereld hartelijk ontvangen — de schriftgeleerden die gooiden liever stenen naar Hem (omdat Hij zich niet aan de wet zou houden???)

  Zo is het ook nu… De meesten die het serieus met God menen en echt willen doen wat Hij zegt,,, worden een kerk eerder uitgegooid… …maar de wereld daarentegen,,, die zouden zeggen,,, eindelijk iemand die écht is!!!

  — God — spreek tot de gemeenten —

  —God— laat Uw ware kinderen opstaan!

 36. 🙂

  Dank je voor je begripvolle woorden JP. Want ik zeg nogal wat. Je zou het bijna terugschelden noemen…

  Laten we het er maar op houden dat het soms goed is om bepaalde dingen wél te noemen,,, in de hoop dat er het goede mee gedaan word.

  Ik heb ooit eens ‘geknokkeld’ met een man, die nogal wat op zijn geweten had in het verleden… … …Vergeleken met hem was ik een ‘softie’ 😉 Hij zij het ook — harder, zij hij, anders voel ik het niet…

  Die gast bedoelde dit — ik heb keiharde leiding nodig, af en toe een harde hand, anders luister ik niet — en doe ik nog wel eens dingen waar ik later spijt van heb, op momenten dat ik er eens rustig over nadenk… …Iemand die weet dat hij eigenlijk af en toe moet voelen dat ie fout zit, anders komt hij niet verder… …Die man bad in weze om een Vader die streng en rechtvaardig met hem omgaat en duidelijke grenzen en regels stelt,,, en dus niet met zich laat spotten, maar een hand die hem beweegt ten leven… Laat mij voelen dan,,, want anders lukt het mij niet om anders in het leven te staan……

  Die man weet alleen nog niet dat de weg van Christus juist zo is!!!

  Je ontvangt alleen wel de genade om weer verder te gaan, zowel hier als daar.

  Weet wel dat de er psalmen zijn die verdraaide donders vol hatelijke gebeden zitten!
  Verwoest hen! Dood hen! Verdelg hen! Vertrap hen! Vervloekt hen! Sla ze neer! Berg hun op in een graf! Laat U hen een valsstrik zijn! Laat Uw legers hen omver jagen…

  Sorry, ik lees de hele bijbel, niet alleen het NT…

  Maar beste JP, als ik zeg — ‘steek hun maar lek’ , dan bedoel ik niet de persoon! Dan bedoel ik wan-gedrag, dat niet alleen mij pijn doet, maar waar zij ook een ander mee hebben , inclusief zichzelf…

  Zoiets als, laat iemand die steelt, gaan werken voor de kost en niet meer stelen — Velen zouden die persoon ook ten zeerste gaan waarderen, ja, zelfs trots zijn…

  Reken maar, een moordenaar die niet meer doodt?!

  De Geest die onze oude ‘natuur’ doodt, die dood niet de persoon, maar dood de gedachten en gedragingen in en van die persoon, die hemzelf tot de echte dood van hemzelf leiden en doet de persoon wegkwijnen…

  De Geest geeft leven!!! Leven aan alles wat de persoon vreugde en gezondheid geeft, ten opbouw van de geest en de ziel… Veel wat voorheen een vloek lijkt te zijn, is dan zowaar een zegen!

  Het is volgens mij niet de bedoeling van God om onze identiteit te doden… …maar alles wat onze identiteit in de weg staat tot bloei te laten komen weg te nemen, zodat die persoon met de identiteit tot zijn doel en recht komt.

  Ja,,, een wedergeboorte,,, maar wie wedergeboren is,,, die weet wie hij/zij mag zijn voor God!!!

  Let maar op, als je identiteit in handen van God ligt, weet je ook wat Hij bedoeld met jezelf verloochenen!!!

  Wedden dat dan je ware identriteit juist tot zijn recht gaat komen!!!

  Ben je van je oude ík af,,, die je meer in de weg zat, dan dat die je hielp om mooi, gezond en gelukkig te zijn…

  Ik geloof… …laat de vreugde komen en blijvende zijn!!!

 37. Ruben, dat bespuwen is interessant, want ook de Heer werd bespuwd. Hij die niet terugschold. De Ware Dulder. Ons allerheiligst Voorbeeld. Onze Koning en onze God. Hij die ons leven herinricht met Zichzelf als we Hem ruimte geven.
  Wat het homo zijn of liever algemeen wat de neigingen betreft van de oude, natuurlijke mens, als je ze niet praktizeert is het doel: niet zondigen, toch bereikt? Dat geldt evenzeer voor hetero’s buiten het huwelijk en voor veel meer. Als je pikneigingen hebt in de winkels en je beheerst je is het toch klaar? En de beheersing wordt tot gewoonte en nieuwe natuur. Dan ben je opnieuw geboren voor dat stukje van je oude mens. En vervolgens pak je weer wat anders uit de trukendoos van Adam en ga je daaraan werken.
  Ik heb geloof ik hier op de site al eens uitgelegd dat met betrekking tot de alcohol precies hetzelfde geldt: je blijft alcoholist. Ik ben dus alcoholist, maar ik heb al zeker een jaar of 10 niet gedronken. De periode van strijd is allang voorbij, ik heb overwonnen en het verlangen naar alcohol is totaal dood. Dit laatste is wel van belang. Rukken doe ik ook allang niet meer. Wat ik vroeger niet voor mogelijk had gehouden is gebeurd: ik heb er een gloeiende hekel aan gekregen. Verbazingwekkende genade! Amazing Grace, maar even draaien op Youtube zo.
  Het verlangen moet sterven in ons. Anders krijg je het droogdrinken-syndroom zoals dat met de drank heet: er altijd in de geest mee bezig blijven, terugverlangen, herinneringen ophalen enz.
  Dat heb je natuurlijk met alle driften en begeerten, want ze werken allemaal hetzelfde.
  Wat de zelfverdediging betreft, in het individuele dus, want Jezus spreekt ons altijd individueel aan, in feite heft hij het hele vijand-denken op dat iets van de oude mens is.
  De nieuwe mens heeft geen vijanden omdat hij zijn vijanden bemint. Biedt geen weerstand aan het kwade staat er duidelijk, kan de plaats even niet vinden, houd je tegoed, maar het klopt met de ene en de andere wang natuurlijk.
  Het is consistent, zoals het hele evangelie, hoe zou het niet consistent kunnen zijn, het is immers goddelijk.
  Ook in hen die hem naar het leven staan ziet de ware christen het beeld van Christus, ook hen is hij bereid te dienen, 7x70x te vergeven, voor hen te bidden wat alleen maar kan met liefde, want bidden met haat is geen bidden maar een werk van satan. Niet hen te gehoorzamen in het verkeerde, dat is wat anders natuurlijk. Zie de bergrede.

  Succes, groeten, JP

 38. Dank je NoDoubt…

  precies de juiste woorden 😉

  —Dus, niemand hoeft zich te laten misbruiken!!!
  —en Je bent en blijft waardevol, geliefd, bijzonder, mooi enne,
  je grenzen blijven áltijd belangrijk!!!
  —Je lichaam is van jou… alleen jij bepaald wie er wel/niet
  aan mag komen, zeker als dit seksuele handelingen
  betreft!!!
  —Reken maar dat je je mag verdedigen als je kwaad word
  gedaan!!! Er is alleen wel een verschil tussen je verdedigen
  of iemand totaal verwoesten

  —Dat homo zijn,,, laat dat maar aan God over, die weet…
  ik oordeel, veroordeel die in ieder geval niet, bovendien is er
  nogal een groot verschil in het ’type’ homo.

  Het denken vernieuwen … Alleen voor wie dat ook wil dan …

  Wie is vrij, wie niet? — Oordeel niet te snel !!!

  Want wie ik ben dat zie je van buiten niet!

  Wie verdraagt… draagt en geeft nieuwe kansen en leven…
  blijft er geven?! … Grenzen, wensen… Wat een mensen…

  Wie wil er horen? … Gaat voor wat goed is voor zichzelf?

  Spelletjes hmmm? … Genade, hoop, vrede …

  Iedereen weet toch … dat ik op iets anders uit was … ?

  Zeg ’t maar … … … Want ik geef om — Die lach —

  áltijd mooier dan een blote kont 😉

  Wie weet, wie kent, wie is er aan die chaos gewend?!

  Orde en regelmaat… dat is wat de bovenste geeft!

  Oké , serieus…
  God wil volgens mij dat een ieder goed voor zichzelf zorgt,
  zowel voor de ziel, de geest, het hart , alsook het lichaam.

  Maar ik geloof wel dat als iemand op aarde zich jaren lang ‘kapot’ heeft gestreden om géén homo te zijn,,,
  maar (God mag weten waarom) — toch gevoelens blijft houden voor mannen… zelfs al wilde hij dat zelf niet eens…
  ook de genade zal ontvangen om er niet op veroordeeld te worden,,, maar liefde…

  Alleen dan moet zoiemand niet denken dat hij een homo is zoals de bijbel beweert dat een homo zou moeten zijn,,,

  tenzij die persoon natuurlijk dat juist wél als zodanig heeft gedaan… … …

  Maar dan nog: Heb je naaste lief als jezelf…

  Laat ik maar hopen op de zegen van God,,, er begint mij iets door te dringen…

  Ik word ’teruggepakt’ in mijn denken…

  … … …hmmm, wie liegt pak ik terug met de waarheid 🙂

  Wie weet worden ze er nog vrij van ook…

  Ik ben hun slaafje niet 😛

  Het gaat mij er vooral om dat mijn vrienden en ‘vijanden’ een fijn , goed en gezellig leven kunnen en mogen hebben/krijgen,,,

  — Late ik dit zeggen,,, wat ik in liefde heb gegeven,,, zal God
  hun niet ten kwade aanrekenen… Tenzij ik er op word
  aangerekent… Dan berooft die zich van de genade die
  geschonken was.

  — Maar wat ik heb gegeven als een ‘stom lastdier’, daar
  kunnen ze van vrij worden,,, als ze willen…

  … Wat ik wil is vergeven … Wat ik wil is leven …
  — Maar het mooiste is als ze ontvangen wat God wil geven!!!

  … enne ik? … Pak nu verder niet meer terug 😉
  — want ik wil nu verder met mijn leven 🙂

  Bid dan ook maar voor mij … NoDoubt

 39. Das mooi Ruben.

  Het homo verschijnsel is in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt tegenwoordig: genetisch bepaald – meer een manier van denken als je de Bijbel moet geloven. Een heel verkeerde manier van denken en handelen eventueel. Voor iedereen die van rechtvaardigheid houd, goed nieuws: God is rechtvaardigheid en wil ons denken vernieuwen. Dit uit liefde. Laat je niet misbruiken. Geestelijk niet door verkeerde gedachten als waarheid te gaan zien (over jezelf bijv.) en ook lichamelijk niet, omdat je jezelf niet zou mogen verdedigen ofzo.

  Gods rust en leiding voor je toegewenst,
  Nodoubt

 40. mag ik nu dan met asbakken gooien en eeeh, vuurwerk naar binnen gooien en… mmm, een blauw oog slaan?!

  Nee, doe ik maar niet… Ik zegen hen in Jezus naam en richt mijn leven op… beter…

  Laten we het er maar op houden dat als ik anders was opgetreden, die dingen niet eens had hoeven incasseren…

  Mijn egocentrische gedrag werd zwaar betaald… …

  Laat ik er mijn les nou maar uithalen… …

  Misschien dat er dan genade uit spruit, die kleur geeft aan het leven van iemand die meer liefde in zich had en betoonde dan mij…

  Ik wil sterker zijn en worden in de liefde die er toendertijd in mij was , maar die ik verruilde voor … een stommiteit…

  Weer houden van mijzelf,,, want ik was een toffe peer!

  Wie dan van mij houd, die houd ook van mij om wie ik ben en niet om wat ik van mijzelf máák om een ander te ‘pleasen’…

  Blijf ik echt 😉

  Wie mij dan nog op de wang slaat, keer ik graag de andere toe, reken maar dat het in dat geval een effect zal hebben die meer waard is dan dat ik die ander bont en blauw sla!!!

  Ey, maar ik laat mij niet meer bespugen omdat ik het goede wil doen… en dan gewoon laten zijn… Zo-iemand stuur ik dus linea-recta mijn huis uit!!!

  Komt er ook niet meer in… tenzij ik terug mag spugen — letterlijk!!! Alleen,,, doe ik dat dan ‘lekker’ niet… Op zo’n moment zeg ik, het zij je vergeven… Maar nu niet meer spugen, zeg liever wat je op je hart hebt… Dan kan ik voorkomen dat je het idee krijgt om te ‘moeten’ spugen.

  Ook ga ik dus geen rare drankjes meer drinken… Mag de ‘brouwer’ lekker zelf doen… Drink smakelijk, zou ik zeggen 😛

  Nou ja…

  Het kan gelukkig anders… is beter voor iedereen, inclusief mijzelf.

  Ik bedoel , een geintje, een grapje is leuk… Maar laten we niet overdrijven.

  Ik laat mij ook niet een gitaar stukslaan op mijn been, trouwens… en wie dat wel denkt te mogen doen… Sorry, ik ga niet de gitaar van een ander pakken om je even te laten voelen wat je net bij die gast hebt gedaan 😉 — Nee,,, maar je staat dus wel buiten dan heh,,, lateeer!!!

  Je komt maar terug als je jezelf weet te beheersen, snap je?!

  Duidelijke taal niet,,, tsja,,, er zijn wel grenzen , beste mensen — ook in mijn huis…

  en oh ja,,, ik heb buren,,, die willen niet horen wie er op bezoek is en hoe lang 😉

  Ook hoeven die niet te horen wanneer iemand mijn huis verlaat 😛

  Klap, boem… enne niet spugen op de trap!!!

  ,,,weet je,,, ik begin mij af te vragen of ik sommige mensen wel in mijn huis wil hebben — want er is er geen die ook maar ‘sorry’ heeft gezegd…

  Alleen maar ik haat jou en ik groet je niet meer???!!!

  Ach ja… ik zal ze allemaal stevig de hand schudden,,, wanneer ze het lef eindelijk hebben,,, zijn ze pás echt teruggepakt!!!

  Want … wat ik deed, doe ik niet meer …

  en ik heb tenminste het lef om ervoor uit te komen als ik ergens fout zit , geef het toe… en werk eraan om het anders te doen… Hoef ik mij ook niet te verbergen en is er geen reden voor schaamte!!!

  Ben ík er vanaf!

  Kan het anders gaan, mooier en beter … en weer gelukkig zijn als een ander het juiste en goede ontvangt en ik die daarmee zie weglopen…

  Mag ik blijven hopen?!

  Moet ik ze terug-kopen?…

  Neh, dat is niet aan mij… Ik laat ze lekker lopen… en , willen ze mij niet groeten?! Kijken ze de andere kant op?!

  Prima… Want die moet ik toch niet!!!

  Zo, sorry… ik heb nu even -niet meer met mij laten spotten-.

  Komt goed…

  Er valt veel uit en van te leren… Niet iedereen is ‘zo’n slappe homo’ als ik 😉

  Wie weet… ben ik straks ineens geen homo meer?!

  Laat ik je dit zeggen… God is groter dan je denkt!

  In ieder geval bleef mijn deur toendertijd niet zomaar dicht…
  Het oordeel… ??? …Wie in deze wereld veroordeeld is heeft de genade van God gevonden!!!

  Vooral als je God sorry zegt…

  God weet écht wel hoe het echt zit hoor!!!

  Die kent mij beter dan ik Hem 😛

  De HERE is soms lastig om te vatten… Daarom
  Christus… Bid ik voor hen , meer dan voor mij — dat maakt mijn hart vrij… Het goede komt van boven 🙂

  Maar serieus, NoDoubt,

  De liefde van God is er voor iedereen die van rechtvaardigheid houd. … .— Streng maar rechtvaardig…— 🙂 Ik hou van God!!!

 41. TOETSEN OORDELEN BEOORDELEN VEROORDELEN VERMANEN
  Wie kent de Bijbelse definities van deze woorden? Zijn ze allemaal aan elkaar gelijk?

  Wie is er hier trouwens heilig?

  Wie is er hier onschuldig?

  Wie durft er hier zonder schaamte en schuld vrijmoedig tot Gods troon te gaan en om een oordeel te vragen volgens Zijn wil, Zijn woord?

  Wie of wie?

  Wie heeft er het lef? De onbeschaamdheid om zoiets te denken te mogen en kunnen doen?

  Ik

  Me

  Myself

  &I

  (underneath the blood of Jesus Christ, i’m a righteous man)

  En jij?

  ps: Jan Paul, voor jouw ogen only, ik bereid me voor op een ‘overheidsbaantje’, je weet wel, pensioen gegarandeerd, zwaar betaald en heeft altijd gelijk. Wie o wie draagt het zwaard van God niet voor niets? Is het niet het wettelijke gezag? Maar niet iedereen wil of kan het zwaard oprapen. Maar sommigen wel. Graag zelfs.

  ps2: Ruben, je moet inderdaad het klappen incasseren in je gezicht niet verwarren met het altijd maar over je heen laten lopen 🙂 Wie krachtig is in Christus kan meer en meer incasseren. Maar zal ook durven uitdelen als het nodig is.

 42. Jaja, JP 😉

  Maar wie zegt dat de twintowers ‘liefde’ inhielden?! Werd er in die towers liefde bedreven dan?

  En die terorristen… van den boze… Ik zou zeggen ‘uit den boze’, want laten we wel zeggen… Gingen met die aanslag alleen de Allah-haters ten onder?!!!

  Ik snap wat je bedoelt… Want God zegt: Mij komt de wrake toe… en die uitspraak die ik daar maakte komt veelal uit de mond van psychpaten, die menen de wil van God uit te voeren…

  Het is me wat,,, het volk Israel werd nog vele malen opgeroepen tot oorlogen en hele volkeren met de ban te slaan,,, Alles moest vernietigd en verteerd worden… …Opgeruimt staat netjes, want Ik ben een heilig God, zegt de HERE dan! En Ik doe die dingen!!!

  De zondvloed is ook al zoiets…

  Alleen Noach en zijn gezin bleef over…

  In het NT staat dan weer, slechts een klein deel word gered,,, Want er gaat met sterren gegooid worden!!!

  Wie is dan de vernietiger? Niet Christus, want die heelde!

  Maar in de laatste dagen, als de rampen op aarde tieren en de dingen gebeuren, waarvan Christus zei: Weet dat die dingen moeten gebeuren, vóórdat Ik kom?!!!

  Wat zegt God dan — ze vevloeken de HERE om de straf die Hij geeft en in plaats van zich tot Hem te wenden,,, gaan ze lustig door met hun kwade wandel en praktijken…

  De hoogverheven HERE is gekweld en vraagt: Nóg kiezen ze niet voor Mij???!!!

  Zijn woede is óns kwaad…
  De liefde begrijpt die boosheid,,, en rekent het kwade niet toe,,, Maar de grens van de liefde is nu juist dat je niet mee gaat doen met het kwade… Die alleen maar vernietigd.

  De haat die ik ontving, daarvan zei Hij, dat heb Ik niet gedaan…
  Dat wat ik in liefde heb gegeven, daarvan zei Hij, dat deed Ik…

  Wat is goed?!

  Hij is goed.

  en ik… heb mijn naaste lief als mijzelf…
  zeker nu ik Zijn liefde weer wil ontvangen.

  Gelukkig is Hij rechtvaardig, niet alleen voor mij… maar ook voor mijn naaste!

  Dan weet je… er zijn grenzen… als je echte liefde in je donder hebt!

  je schrijft heel wat, het is boeiend om te zien hoe verschillend mensen hier in elkaar zitten, je bent meer een overpeinzer, althans zo komt het op me over en je verbindt min of meer schuchtere en niet al te absolute statements niet met een harde logica tot een sluitend betoog of geheel.

  Omdat het niet gaat om mijn logica 😉

  Ik ben inderdaad een ‘overpeinzer’… Omdat ik vele vragen heb ontvangen — die in de kerk niet zo snel gesteld worden, noch een antwoord op gegeven… Maar waar ik serieus mee aan de slag ben gegaan… …Omdat ik zelf immers ook zie wat er gebeurd op deze ronde aardbol en ikzelf –= nog vóór ik de bijbel kende wel aardig wat naslagwerken heb onderzocht die gaan over sterren, planeten… Ontstaan van de aarde… De wonderen der natuur, toen en nu… Hoe geluid tot stand komt, wat licht is en doet… Onweer, tornado’s… Héél interessant!

  Ook het menselijk lichaam en de werking daarvan … De bloedsomloop, het geraamte, de organen… Het zenuwstelsel… …

  Dan nog de cellen, chromosomen, genen… DNA… Moleculen, atomen… Elektronen, neuronen, protonen.

  Dan kom je bij magnetisme… elektriciteit,,, energie… ionen… postieve, negatieve aantrekkingskrachten — lasers… Aura’s… Velden, krachten, machten… Zwaartekracht… adhesie en cohesie…

  Mengsels… bezinkingen, oplossingen…

  Eh, zout der aarde… licht in de wereld?!
  Ongezuurde broden,
  zuur dat het hele deeg…

  Vuur ‘leeft’ … Het eet en vreet, het beweegt, danst voort en vermenigvuldigd zich zo en waar het kan… Het ademt, anders sterft het!!! Het spreekt, knetterend gaat het zijn weg… Het geeft warmte en energie. Maar al wat het aanraakt, word verteerd… en blijft zwart achter, wat erin zat is verbruikt en opgebrand… Het reinigt en zuivert… Smelt en maakt van staal een glooiende massa. In de juiste mate en op de juiste plaats is het een zegen… Maar als het je huis plots bezoekt, is het een vloek die rampzalige gevolgen heeft!

  Vuur heeft body, het neemt ruimte in.. .. ..en de warmte maakt dat gassen zich gaan uitdijen… en maakt dat zelfs bunkers uiteen kunnen spatten met groot geweld, BOEM!!!

  Alleen ijs… een grapje in de natuurwetten :P, dat slinkt als het warm word… maar als het vuur doorzet en wint,,, dan heb je damp die vervliegt in de wind!

  Bliksem… het splijt de adem van de mensen met de snelheid van het licht… De donder, die volgt… is een verlaat bericht van een flitst die allang is geweest… Omdat licht sneller is dan geluid

  Wat is liefde eigenlijk?!
  We kennen het allemaal…
  Alleen de één zweert erbij en kan niet zonder,
  maar een ander noemt het een ziekte…

  Ook met de liefde is het… …zorg ervoor dat je het zo toepast dat het jezelf en de ander ten goede komt… Dan komt ook de liefde tot zijn ware doel en recht 🙂

  Het gaat er niet om of de aarde plat is of rond… Mensen denken álles te weten, gaan met een raket de verste verten in,,, maar kennen nog niet eens de ware diepten van de zee!!!

  Volgens mij gaat het om leven… Leven.
  Maar gunnen we elkaar dat nog?!!!

 43. @JP

  ik zal zo voorzichtig mogelijk zijn…

  Ergens staat er zelfs dat iemand die Christus werkelijk volgt nog meer zal oordelen,,, en dat niet alleen aan en over mensen!!!

  Het is de bedoeling gelijk te worden aan Christus… en te oordelen over engelen en machten in de hemelsferen… en over mensen en hun (wan-)daden!!!

  Het oordeel zal zijn aan de ‘heiligen’ van God en zij zullen met het Lam de wereld oordelen

  Nou weet ik niet hoe ver NoDoubt daarin is en of hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt…

  áls je al van een oordeel kunt spreken, want ik lees de dingen van NoDoubt meer als een mening,,, en dingen uit het Woord als een advies

  en voor zoverre er wel een ‘oordeel’ in doorklinkt, dan is het nog steeds een oordeel over wat ik (of een ander) hier schrijft en niet een persoonlijk oordeel naar de persoon opzich.

  Beste JP — Vergeven en vergeten?! — Ja, was het maar zo ‘makkelijk’ … en ik moet eerlijk zeggen… Er was een periode in mijn leven dat ik ondedoeld een ‘deurmat’ werd en gewoonweg een spelletje met mij liet spelen, denkende dat ik daarmee iemand en anderen daarmee vergeven had en vergeving schonk…

  Dat was niet goed, heb ik gemerkt,,, Want ik ben er een slecht voorbeeld door geworden en niemand wist nog wat die aan mij had.

  Het ging ook steeds slechter met mijzelf, omdat ik alles leek goed te vinden, maar eigenlijk mijzelf en daarmee mijn huis en zelfs mijn beste vrienden aan het verwaarlozen was,,, omdat ik niet meer aangaf wat ik wilde en waarom en geen blijk meer gaf van liefde… Mijn eigenwaarde verdween er langzaam maar zeker door… Mijn zelfrespekt viel…

  M.a.w. … vergeven is goed op zichzelf,,, alleen onstaat er pas echte vergeving als je de juiste grenzen hebt gesteld en jijzelf je houd aan de dingen waar jezelf voor staat en gaat…

  Als je dan je onvrede hebt geuit over hoe iemand met je omgaat… Dan heb je ook recht van spreken als je vergeeft … Als de ander zich bewust is wat hij/zij met je heeft gedaan (bedoelt -of onbedoelt) — en vraagt om vergeving … Want dan kom je ergens…

  Ik ben van mening dat ikzelf beter vergeving kan vragen voor mijn eigen wangedrag en de zelfhaat en het nalaten van het stellen van duidelijke grenzen… Het min of meer álles op zijn beloop laten… Alsof dat goed zou zijn?!!! Het geven van een verkeerd voorbeeld … Ik heb geen duidelijkheid gegeven,,, maar het idee gegeven dat álles schijnt te mogen en oké lijkt te zijn…

  Er is veel wijsheid en leiding gemist…

  en dan — ‘opzettelijk zondigen’ — nou NoDoubt,,, het is dat de Ontzagwekkende óók de Genadige is in Zijn rechtvaardige besluiten en ‘oordelen’… Anders zou ik hier nu zeker niet zitten!

  Gelukkig is de genade die ik ontvang ook de genade voor velen die zich ‘bekeren’ en gaan wandelen in wat zuiver liefde is met respekt voor elkaars persoonlijke grenzen en respekt voor de liefde die een mens voor elkaar kan en mag voelen, binnen de grenzen van wat goed is voor zowel jezelf als de ander.

  De echte wijsheid en kennis komt niet uit onszelf, maar van boven 🙂

  JP… Soms lijk ik te twijfelen aan de liefde van God, omdat alles erop wijst dat de ‘oude mens’ moet sterven… en er een nieuwe mens moet opstaan… Dan vraag ik God om vergeving, omdat ik zoveel van mensen houd, dat ik God vraag om ze te laten leven,,, want ik geef om die en die — mét hun ‘oude’ natuur…

  Aan de andere kant… Geef ik juist weer om ze om de wijze, verstandige, woorden die zij gesproken hebben… Woorden die hun maar zo hebben kunnen heiligen!!!

  (want Hij zei, niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein — maar wat de mond uitkomt heiligt en reinigt de ziel, indien het van God komt)

  Of ik geef om ze om de helpende handen die ze bereid waren te geven..

  Of om de tijd en aandacht…

  Of om de strenge, maar rechtvaardige woorden/vragen

  Of om de lach en de vreugde, de dans en het plezier dat ze gegeven hebben

  Sommigen zelfs om hun ‘woede’ en ‘boosheid’

  Anderen om de troost

  Anderen om hun begrip

  En ook mensen, gewoon omdat ze er waren

  Zou ik hun niet vergeven, die mij vergeven?
  Hun niet richten en onderwijzen, die dat bij mij probeerden te doen

  en zij die rechtvaardigheid verwachten, De Heere is streng en rechtvaardig…

  Genade voor wie genadig zijn en Barmhartigheid voor wie barmhartigheid betonen…

  Wie wrake zoekt, zal wrake vinden,,, maar als de wrake van God komt… Gaat die wreker vrijuit, omdat het van boven is gekomen en het die persoon slechts ten goede en tijdelijk was gegeven… Om de wil van God te tonen…

  Dus,,, laat God oordelen, over de goeden en de slechten,,, over de ‘doden en de levenden’… Hij is en zal rechtvaardig zijn… Ik vergeef hen slechts… en ga met de liefde die mij is gegeven door een God, die niet met Zich laat spotten, verder… Dit betekent wel dat er bevrijding mogelijk is voor sommigen die dachten satan te dienen… …Terwijl zij toen precies de juiste vragen stelden en het goede gaven,,, wat nodig was… Wie weet wat de daden van God zijn en wie kent Hem die alles zijn plaats heeft gegeven… Zijn wijsheid en kennis, wie zal het doorgronden en wie zal opstaan tegen Hij die de Enige en ware God is,,, Hij is Eén!!!

  Jezus is aangesteld voor hen die God zoeken… Die ook Zijn Vader is

  en alles is onder Zijn voeten gesteld!

  Nu Hij gestorven is, mag Hij ook leven en… omdat Hij vergaf wie Hem kwaad deden, is het ook aan Hem om met de scepter van God te richten en te onderrichten… Het oordeel is Hem nu gegeven!

  Wie overwint… Dat is niet onder satan leven, maar boven hem… Die zal regeren met het Lam, die ook de Leeuw van Juda is…

  Gods liefde laat niet ‘zomaar’ alles gebeuren!

  Maar in deze wereld is het satan die de macht heeft… Omdat de mensen hem die macht geven,,, want ze leven liever in een wereld waar álles zou moeten mogen… Want ze denken dat dat vrijheid zou zijn…

  Maar hen wacht de ellende, want chaos, wanorde en oorlog en onrecht vieren hoogtij…

  Om met de woorden van Obey te spreken,,, een aardbevinkje hier, een rampje daar… Vliegtuigen die niet alleen neerstorten maar ook een dubbele toren doorprikken…

  Het is God die oordeeld, het is Christus die vergeeft, omdat Hij weet dat we slechts mensen zijn… Maar wie met Christus wandeld, die leert ook Zijn Vader kennen… Dan word het oordeel een zegen… en is de vloek verbroken… Want God bestraft wie Hij liefheeft!

  Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf… Heb je naaste lief als jezelf…

  Waar komt dan de liefde vandaan?!

  gr Ruben

 44. Hoi Ruben, je schrijft heel wat, het is boeiend om te zien hoe verschillend mensen hier in elkaar zitten, je bent meer een overpeinzer, althans zo komt het op me over en je verbindt min of meer schuchtere en niet al te absolute statements niet met een harde logica tot een sluitend betoog of geheel.
  Heel wonderlijk dat jij over die torens begint en over het 1e en 2e gebod, want daar eindig je mee.
  Is het nu toevallig dat ik vanmorgen onder de hondenuitlating gedacht heb, dus voor ik je bericht gelezen had: die twintorens, dat zijn het 1e en 2e gebod en de vliegtuigen (eigenlijk de piloten) zijn van de boze om de liefde op aarde te vernietigen. Vervolgens dacht ik aan een merkwaardige observatie die ik hier niet onvermeld kan laten, maar die je niet tot verkeerde conclusies moet brengen.
  In het Latijn luidt de laatste regel van het Onze Vader: sed libera nos a malo. Maar verlos ons van het kwade. Toen zag ik op een keer dat je dat ook zo kunt opschrijven:
  sed libera n osama lo.
  Is dat niet eigenaardig? Verlos ons van Osama als de geest, de kwade genius, want zo mag je hem toch wel noemen, achter de ondergang van de torens, de dubbele aanval op de liefde. Hoe zit de werkelijkheid eigenlijk in elkaar? Wie het weet mag het vertellen.
  Intussen is het ook weer niet de bedoeling dat de mens van vlees en bloed Osama als een duivel wordt afgeschilderd, het is meer een teken. De mens Osama is net als ieder ander die in de macht van de boze gevallen is in laatste instantie slachtoffer van de mensenmoordenaar vanaf het begin en snakt evenzeer als iedere mens naar verlossing, zelfs al zou hij zich daar geen moment van bewust zijn.
  Hierboven ben ik tegen 1 opmerking van je aangelopen. Je zegt: als de wraak van God komt, gaat de wreker vrijuit enz. Ik denk dat je dat baseert op het oude testament.
  Ikzelf ben er van overtuigd dat dit soort gedachten in het nieuwe zijn verlaten. Een christen wreekt niet, noch zichzelf, noch een ander, maar hij vergeldt kwaad met goed, zegt Paulus duidelijk, 1 Thess. 5:15 en ook 1 Petrus 3:9.
  Een opdracht van Godswege om wraak te nemen of iets of iemand te wreken, daar zou ik dus niet intrappen, want dat komt van de boze.
  Nog wat dat oordelen betreft: het is best mogelijk dat ergens staat dat de heiligen met Christus zullen oordelen enz. Maar wie durft zichzelf heilig te noemen? Tegen mij zegt Christus in elk geval: oordeel niet en veroordeel niet. En: wie zonder zonde is werpe de eerste steen en dan heb je voor een overkill aan duidelijkheid van de kant van de Zaligmaker ook nog de balk en de splinter.
  En gesteld dat het al zou mogen, oordelen en veroordelen dus, dan voel ik er in elk geval niet de minste behoefte aan. Mijn hele streven is gericht op 1 ding: levende vlam van liefde zijn in een ijskoude wereld. Met Gods hulp de warmte zien te verspreiden van Christus die ook vandaag nog leeft en zegt: komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven, troost, licht, vrede, vreugde, warmte, nieuw en eeuwig leven.

  Groeten, JP

 45. @JP

  ik zal zo voorzichtig mogelijk zijn…

  Ergens staat er zelfs dat iemand die Christus werkelijk volgt nog meer zal oordelen,,, en dat niet alleen aan en over mensen!!!

  Het is de bedoeling gelijk te worden aan Christus… en te oordelen over engelen en machten in de hemelsferen… en over mensen en hun (wan-)daden!!!

  Het oordeel zal zijn aan de ‘heiligen’ van God en zij zullen met het Lam de wereld oordelen

  Nou weet ik niet hoe ver NoDoubt daarin is en of hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt…

  áls je al van een oordeel kunt spreken, want ik lees de dingen van NoDoubt meer als een mening,,, en dingen uit het Woord als een advies

  en voor zoverre er wel een ‘oordeel’ in doorklinkt, dan is het nog steeds een oordeel over wat ik (of een ander) hier schrijft en niet een persoonlijk oordeel naar de persoon opzich.

  Beste JP — Vergeven en vergeten?! — Ja, was het maar zo ‘makkelijk’ … en ik moet eerlijk zeggen… Er was een periode in mijn leven dat ik ondedoeld een ‘deurmat’ werd en gewoonweg een spelletje met mij liet spelen, denkende dat ik daarmee iemand en anderen daarmee vergeven had en vergeving schonk…

  Dat was niet goed, heb ik gemerkt,,, Want ik ben er een slecht voorbeeld door geworden en niemand wist nog wat die aan mij had.

  Het ging ook steeds slechter met mijzelf, omdat ik alles leek goed te vinden, maar eigenlijk mijzelf en daarmee mijn huis en zelfs mijn beste vrienden aan het verwaarlozen was,,, omdat ik niet meer aangaf wat ik wilde en waarom en geen blijk meer gaf van liefde… Mijn eigenwaarde verdween er langzaam maar zeker door… Mijn zelfrespekt viel…

  M.a.w. … vergeven is goed op zichzelf,,, alleen onstaat er pas echte vergeving als je de juiste grenzen hebt gesteld en jijzelf je houd aan de dingen waar jezelf voor staat en gaat…

  Als je dan je onvrede hebt geuit over hoe iemand met je omgaat… Dan heb je ook recht van spreken als je vergeeft … Als de ander zich bewust is wat hij/zij met je heeft gedaan (bedoelt -of onbedoelt) — en vraagt om vergeving … Want dan kom je ergens…

  Ik ben van mening dat ikzelf beter vergeving kan vragen voor mijn eigen wangedrag en de zelfhaat en het nalaten van het stellen van duidelijke grenzen… Het min of meer álles op zijn beloop laten… Alsof dat goed zou zijn?!!! Het geven van een verkeerd voorbeeld … Ik heb geen duidelijkheid gegeven,,, maar het idee gegeven dat álles schijnt te mogen en oké lijkt te zijn…

  Er is veel wijsheid en leiding gemist…

  en dan — ‘opzettelijk zondigen’ — nou NoDoubt,,, het is dat de Ontzagwekkende óók de Genadige is in Zijn rechtvaardige besluiten en ‘oordelen’… Anders zou ik hier nu zeker niet zitten!

  Gelukkig is de genade die ik ontvang ook de genade voor velen die zich ‘bekeren’ en gaan wandelen in wat zuiver liefde is met respekt voor elkaars persoonlijke grenzen en respekt voor de liefde die een mens voor elkaar kan en mag voelen, binnen de grenzen van wat goed is voor zowel jezelf als de ander.

  De echte wijsheid en kennis komt niet uit onszelf, maar van boven 🙂

  JP… Soms lijk ik te twijfelen aan de liefde van God, omdat alles erop wijst dat de ‘oude mens’ moet sterven… en er een nieuwe mens moet opstaan… Dan vraag ik God om vergeving, omdat ik zoveel van mensen houd, dat ik God vraag om ze te laten leven,,, want ik geef om die en die — mét hun ‘oude’ natuur…

  Aan de andere kant… Geef ik juist weer om ze om de wijze, verstandige, woorden die zij gesproken hebben… Woorden die hun maar zo hebben kunnen heiligen!!!

  (want Hij zei, niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein — maar wat de mond uitkomt heiligt en reinigt de ziel, indien het van God komt)

  Of ik geef om ze om de helpende handen die ze bereid waren te geven..

  Of om de tijd en aandacht…

  Of om de strenge, maar rechtvaardige woorden/vragen

  Of om de lach en de vreugde, de dans en het plezier dat ze gegeven hebben

  Sommigen zelfs om hun ‘woede’ en ‘boosheid’

  Anderen om de troost

  Anderen om hun begrip

  En ook mensen, gewoon omdat ze er waren

  Zou ik hun niet vergeven, die mij vergeven?
  Hun niet richten en onderwijzen, die dat bij mij probeerden te doen

  en zij die rechtvaardigheid verwachten, De Heere is streng en rechtvaardig…

  Genade voor wie genadig zijn en Barmhartigheid voor wie barmhartigheid betonen…

  Wie wrake zoekt, zal wrake vinden,,, maar als de wrake van God komt… Gaat die wreker vrijuit, omdat het van boven is gekomen en het die persoon slechts ten goede en tijdelijk was gegeven… Om de wil van God te tonen…

  Dus,,, laat God oordelen, over de goeden en de slechten,,, over de ‘doden en de levenden’… Hij is en zal rechtvaardig zijn… Ik vergeef hen slechts… en ga met de liefde die mij is gegeven door een God, die niet met Zich laat spotten, verder… Dit betekent wel dat er bevrijding mogelijk is voor sommigen die dachten satan te dienen… …Terwijl zij toen precies de juiste vragen stelden en het goede gaven,,, wat nodig was… Wie weet wat de daden van God zijn en wie kent Hem die alles zijn plaats heeft gegeven… Zijn wijsheid en kennis, wie zal het doorgronden en wie zal opstaan tegen Hij die de Enige en ware God is,,, Hij is Eén!!!

  Jezus is aangesteld voor hen die God zoeken… Die ook Zijn Vader is

  en alles is onder Zijn voeten gesteld!

  Nu Hij gestorven is, mag Hij ook leven en… omdat Hij vergaf wie Hem kwaad deden, is het ook aan Hem om met de scepter van God te richten en te onderrichten… Het oordeel is Hem nu gegeven!

  Wie overwint… Dat is niet onder satan leven, maar boven hem… Die zal regeren met het Lam, die ook de Leeuw van Juda is…

  Gods liefde laat niet ‘zomaar’ alles gebeuren!

  Maar in deze wereld is het satan die de macht heeft… Omdat de mensen hem die macht geven,,, want ze leven liever in een wereld waar álles zou moeten mogen… Want ze denken dat dat vrijheid zou zijn…

  Maar hen wacht de ellende, want chaos, wanorde en oorlog en onrecht vieren hoogtij…

  Om met de woorden van Obey te spreken,,, een aardbevinkje hier, een rampje daar… Vliegtuigen die niet alleen neerstorten maar ook een dubbele toren doorprikken…

  Het is God die oordeeld, het is Christus die vergeeft, omdat Hij weet dat we slechts mensen zijn… Maar wie met Christus wandeld, die leert ook Zijn Vader kennen… Dan word het oordeel een zegen… en is de vloek verbroken… Want God bestraft wie Hij liefheeft!

  Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf… Heb je naaste lief als jezelf…

  Waar komt dan de liefde vandaan?!

  gr Ruben

 46. @Nodoubt 19.41 gisteren.
  “Zolang jij geen kinderen verkracht enz. zal ik je niet de hel in sturen.”
  Ga jij daar over dan? Heeft God jou naar de aarde gestuurd om te oordelen de levenden en de doden?

  Groeten, JP

 47. Hallo Ruben, je schrijft dat je vergeving vraagt voor het feit dat je liefhebt hen die jou zoveel pijn hebben gedaan en iets verderop dat je telkens weer je haat opruimt.
  Ik denk dat God er een beetje van op kijkt dat je daar vergeving voor vraagt, want ik geloof eerder dat dat de heilige Geest zelf is die dat in je veroorzaakt. Ik zou me daar niet teveel zorgen over maken.
  Door je haat op te ruimen word je vrij en geef je degene die jou gewond heeft niet de ruimte en de macht om in jou vast te blijven zitten.
  Dit hoorde ik iemand, een vrouw, zeggen bij Ophra. Haar dochter was vermoord.
  Ze zei: door mijn haat had de dader macht over mijn geest. Het was een obsessie. Hij zat in mij en beheerste mij. Ik ben vrij geworden door mijn haat los te laten.

  Groeten, zegen, JP

 48. Obey verveelt zich?! :p

 49. Ruben,

  “Wel — NoDoubt — Ik heb zo’n beetje het idee dat als je met mij serieus in gesprek zou gaan je mij linea recta ter helle zou sturen, zo de diepste duisternis in…”

  Zolang jij geen kinderen verkracht en vermoord en dat soort praktijken niet doet, zal ik je niet ‘de hel in sturen’.
  Als ik meen dat de Bijbel iets leert waar jij tegen ingaat zal ik het niet nalaten om te zeggen wat ik daar van vind. En sta ik open voor jou kritiek. Overigens is het dan wel zo dat ik alle kleine dingetjes echt niet ga noemen.

  Ik ben het met je eens dat wie door de satan misleid is omdat er zoveel… mis is met veel Christenen en zo richting satan gegaan zijn ons medeleven verdienen. (1)
  Punt is, er kan een moment komen dat zij regelrecht je vijand zijn geworden omdat ze grenzen zijn overgegaan. De satansverering is geen kinderclubje maar zal uiteindelijk keiharde zonden zoals mensenoffers veroorzaken. Op dat moment houdt mijn liefde voor ze op en haat ik ze. Als je God liefhebt dan haat je wat Hij haat en heb je lief wat Hij liefheeft. Als je de satan liefhebt dan haat je het goede van God en heb je het kwade van satan lief.
  Maar net als met: geld of een vuurwapen is ‘haat’ niet per definitie slecht. Het gaat erom wie of wat en hoe men haat.

  1.) ja zul je nou mensen horen zeggen: jij bent juist zo’n slecht voorbeeld van zo’n Christen. Mijn weerwoord dan is: misschien heb ik wel veel meer gesprekken gehad met niet Christenen dan je denkt en snap ik heel goed wat hun beeld is van ‘het Christendom’, een Godsdienst voor zwakken en dommen en hypocrieten.

 50. @Obey,,,

  welkom 😉

  Als Christus maar de bovenste is eey,
  laat je niet gek maken dan, Obey…
  als je dat echt hebt, zeg maar…

  Je zegt me soms dingen… pffff

  Maar ja,,, bergen zullen splijten… Als God eraan komt buigt heel de schepping… Zal me een opschudding zijn 😉

  Rondom Zijn troon is er wildgeraas en miljoenen stemmen, donder en bliksem… Stormwinden!!! Gebulder!!!

  De Ontzagwekkende… Heerlijk toch, beste Obey 😉

 51. pssst, volgens mij is het onderwerp ‘opzettelijk zondigem?!’ en ik begin het idee te krijgen dat jullie wat afdwalen…

  Wel — NoDoubt — Ik heb zo’n beetje het idee dat als je met mij serieus in gesprek zou gaan je mij linea recta ter helle zou sturen, zo de diepste duisternis in…

  Maar ik hou zelf net iets teveel van het licht, geloof ik… Al gaat dat soms met tranen en moet ik mij diep buigen…

  Soms denk ik, vergeef mij Vader, dat ik de mens zo lief heb, zelfs diegenen die mij zoveel pijn hebben gedaan…

  Dat ik diepe pijn voel — maar ik ben een rare,,, Ga er steeds mee naar God en ruim die haat op,,, Dan zegen ik ze weer, ten goede voor zowel zichzelf als de mensen om hun heen…

  Licht in de duisternis —- wil ik weer het goede geven,,, niet alles dus… In de hoop op nu een goed en gelukkig leven en daarna nog even een dubbel geluk… Hemelse vrede…

  Maar ja,,, nu zit ik weer te ‘dromen’ 😉

  God is liefdevol,,, maar gelukkig ook rechtvaardig… Leven.

  Sommigen zijn naar satan gegaan om wat jij die ‘zwakke homo’s’ noemt… De slappe hap die zij hebben gezien in en door mensen die zich Christen noemen, maar de liefde van God nogal verkeerd opvatten…

  Ahum…

  Die heb ik lief, desondanks zij zeggen satan te volgen, want … ergens heb je gelijk…
  God laat niet met zich spotten…

  Weet alleen wel, dat er ook zijn die van God afdwalen omdat ze die suffe Christenen alleen maar zien ‘klooien’ onderling over wat God nou echt bedoelt en wil zeggen met het één of ander… Zelfs grote ruzies!!!

  Wat hebben ze daar nou aan???

  Dus… Ik hou het bij… Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf… Of, als ik naar de heidenen kijk… heb je naaste lief als jezelf…

  De Bijbel noemt dat immers de kern van álles wat er was, is en komen zal…

  Dat is toch de naam van God?!

  Bovendien is Jezus de Here,,, maar Jezus verhoogd de naam van de Vader!

  Ik hou van Jezus, omdat Hij bereid was te sterven,,, zelfs voor Zijn vijanden…

  maar dat wil niet zeggen dat Jezus álles toelaat en toestaat…

  Ik ben in de veronderstelling dat wie dat denkt misleid word!

  mvgr Ruben

 52. Gematigd is niet hetzelfde als neutraal. Op het moment dat je rechtvaardig durft en kunt oordelen praten we verder met elkaar lijkt me. Nu zie ik in dit onderwerp weinig heil.

 53. Ik sta achter wat ik zeg.
  Maar ik probeer gematigd te zijn. Matigheid is een vrucht van de Geest. Jij zou ook beter matiger zijn. Dat is dus de reden en aangezien jij je toch al zo op je teentjes getrapt voelt. Kan ik maar rustig dingen zeggen in plaats van klakkeloos alles te veroordelen. Nog een vraag aan jou, leef jij daarop op het bekritiseren van anderen? Want jij geeft zelfs kritiek op waarom ik iets noem.

 54. @Joshua, het enige waar ik nu moe van wordt zijn jouw te snelle duidingen en je dubbelpraat. Al die insinuaties waarvan je zelf al zegt dat ze misschien niet kloppen. Maar waarom noem je dan wel he? Zeg je altijd alles wat je opvalt aan iemand zonder dat je goed nadenkt of er wel een grond voor is? En dan bied ik een weerwoord en dan doe je alsof je niks belangrijks gezegd hebt waar je echt achter staat. Jongen, ga eens 100% achter je woroden staan! Doe ik ook.

 55. Het geeft ook verder niet, van die dingen heeft iedereen wel last of last gehad.
  Ik zeg ook niet dat alles klopt wat ik zeg, als jij aan toont dat het niet klopt, dan is het prima.
  En wat jij zegt niet niet genoeg rust en nu dit en zo, misschien klopt dat wel, want je lijkt wel moe van mij te worden, je wilde er niet verder op ingaan. Misschien een idee om wat minder op gebedsbroeders te zijn? Ik heb dat ook een tijdje gedaan. En ik ga dat zo weer doen.

 56. Nodoubt, relaxed man.
  Als dit je al helemaal gefrustreerd maakt.
  Heb ik misschien toch wel enig sinds gelijk he.
  Het is niet aanvallend bedoelt.
  Maar het zijn gewoon dingen die mij op vallen.
  Misschien ken ik jou helemaal niet, maar ik haal dingen gewoon uit jou reacties. Sommige mensen halen ook dingen uit mijn reacties die niet hoeven te kloppen. Je hoeft je niet druk te maken om wat ik zeg hoor.

 57. @Joshua, pleaassseeee, niet genoeg rust, een drang, en teveel over anderen praten, en nu bitterheid? Ik begrijp dat je mij niet begrijpt maar vul aub niet te snel in wat er dan ‘mis’ is met me.
  Inhoudelijk ga ik er vandaag niet meer op in 🙂 Later.

  @Obey, meer Bijbellezen en minder ‘openbaringen’ pleeeaaaaasssssseeeee!

 58. Nodoubt.

  Ik begrijp niet dat jij zegt balans vinden.
  Je moet goed begrijpen dat het geen enkel probleem hoeft te zijn, dat kan wel een probleem zijn maar dat hoeft niet. Wij hebben de nieuwe mens aangedaan en die is niet geldgierig.

  Nog enkele andere dingen die ik aanmerk, die ik opgevat heb uit jou reacties: jij hebt het over dood zonden, ik haal er ook uit dat het niet te vergeven is. Kijk eens naar Paulus die een vervolger van de gemeente Gods was.
  Dat die mensen slechte dingen doen oke, maar ik krijg sterk de indruk dat jij bitterheid in je hart begint te krijgen. En dat is niet goed, je moet het ze allemaal vergeven, vergeef die ander en zet jezelf en die ander vrij op die manier. Want jij zegt steeds maar ik mag niet haten, nee dat is ook niet de bedoeling dat jij haat. Jezus noemt Zijn vijanden vriend.
  Als David zoiets zegt als: zal ik niet haten met volkomen haat de genen die U haten. Dan moet je kijken hoe dat bedoelt word.

  Maar het is nooit goed om bitterheid in je hart te hebben.

 59. @Joshua, ja er zijn vele teksten die duiden op Gods zegen in het materiële. Hij heeft de wereld geschapen voor ons om van te genieten in overvloed als wij Hem gehoorzamen. Toch begrijp ik ‘de andere kant’ ook wel. Er ligt wel degelijk een groot gevaar in het hebben van veel bezit. Kwestie van de juiste balans vinden…

  @Ruben

  Wat bedoel je met de diepe duisternis etc.?

  Als het gaat over de uitverkiezing. Lees de Bijbel en maak je wat minder druk over diegenen die zo totaal anders dan jou geschapen zijn… niet iedereen kan liefhebben en niet iedereen heeft daar ook behoefte aan. Een slang heeft heel andere ideeën over dit soort onderwerpen dan een schaap. Probeer de slang niet te begrijpen, dat lukt je niet. Feit is dat ze er zijn. Althans, als je Jezus moet geloven en Johannes de doper en David bijv. Tja toch iets anders dan het populaire ‘humanisme’. Kies maar wat je wil geloven he.

  Jezus wil wel dat het geweld uiteindelijk zal stoppen, maar de aard v.d. geweldenaren is dat zij zich niet kunnen veranderen. Geen hartsverandering is er mogelijk voor dat soort personen zegt de Bijbel. Van geslacht tot geslacht gaan zij door met de aarde vullen met oorlogen. Daar profiteren zij van op vele manieren. Ga bijv. eens onderzoeken (mocht je het niet weten) hoe de grote bedrijven profiteren v.d. oorlog en hoe de politieke aandeelhouders steeds nieuwe oorlogen creëren. Er is een ‘club’ mensen, aandeelhouders en eigenaren die niet bakken vol maar scheepsladingen vol verdienen met de instandhouding van en het creëren v.d. ellende. Waarlijk een slag mensen die alles doen voor macht en geld.

  Die link… moet ik daar een blog zien? Zie dat niet, ben ook geen lid van hyves trouwens.
  Maar kan je nu al vertellen dat ‘wat te doen met kinderen die aangeven seks te willen’ bij mij bepaalde sterke gevoelens en gedachten van haat oproept. Maar ben ik dan fout bezig als ik alleen al door zo’n zin haat gevoelens en gedachten krijg? Moet ik dat dan ook respecteren?
  Hoe ver is het dan eigenlijk al gekomen in Nederland? Eerst de homo’s uit de kast en nu de pedofielen. En dan moet ik me zeker gaan bezighouden met dit soort zieke onderwerpen. Er zijn grenzen hoor, ik ga niet met pedo’s praten over hun pedofiele standpunten. Voor hun geld net zo goed: bekeer je of verga. De Bijbel keurt hun gedrag en verlangens totaal af. Leven we nog in een land waarin de meesten dit soort…. personen ook nog geen enkele ruimte willen geven? Of is dat tegenwoordig ook niet meer politiek en kerk correct? Ik hou het allemaal niet meer bij die tijdsgeest.
  Gelukkig veranderd de Bijbel nooit en is het me voldoende om te proberen om B.C. te zijn. Bijbel Correct.

  Kinderen die aangeven seks te willen…. jonge jonge jonge jonge jonge. Maar ik mag niet haten he…

  Misschien moet ik eens lid worden van hyves en een blog schrijven: Wat te doen met pedofielen die de kast uit willen? Mag jij raden wat voor advies ik dan zal geven.

 60. “Petrus snap je nou helemaal niet wat Mijn leer inhoud? Heb je al die jaren dat zwaard voor Mij verborgen gehouden? Ik zal je eens haarfijn uitleggen waarom jij geen wapen mag dragen. Je moet de ander die je in het gezicht slaat de andere wang toekeren en als die ander je vervolgens blijft slaan en je de grond in schopt moet je dat voor Mij over hebben Petrus. Ik wil dat je een soort homo wordt. Een zwakkeling die niet meer lijkt op de helden in je voorgeslacht. Je mag geen voorbeeld nemen aan David en Gideon en Jehu. Nee die lui snapten er niets van. Tja en Mijn Vader die ze zegende in de strijd en ze beval om de goddeloze satans dienaren uit te roeien had een onbeheerste bui toen. Nu is Hij veranderd en heeft Hij liefde voor de kinderen v.d. duivel. Dus laat je vermoorden Petrus! Geef zo het goede voorbeeld. Foei! Doe weg dat enge zwaard voordat iemand zich pijn gaat doen!”
  (dit alles, het bovenstaande staat niet, ik herhaal: NIET in de Bijbel)

  Die boodschap van jou — ik denk dat ik ‘m snap — maar er zijn slechts weinigen die dat kunnen begrijpen… …Maar of de diepe duisternis mij nu wacht?!

  Het is beter te blijven luisteren…

  iig houd ik van mensen… …van mensen dus,
  maar zeker niet van hun wandaden…

  Alleen, beste NoDoubt, zou ik graag zien dat hun (en mijn) wandaden sterven,,, zodat zij (en ik) mogen leven …

  Volgens mij ziet Jezus graag dat alle geweld stopt… ALLE geweld…

  Daarom pleit ik voor hartsverandering…

  Kijk hier eens naar
  https://safethekids.hyves.nl/blog/31649618/Wat_te_doen_met_kinderen_die_aangeven_seks_te_willen/jTCD/?pageid=K3PPUKP3J284OKSG

  en probeer hem niet te haten… maar op een vriendelijke manier te woord te staan…

  Hij heeft geen ideeee… …. ……

  ik kan je zeggen,,, ík ben dus geen pedofiel

 61. Hey Obey, mag ik vragen waar je dat las?

 62. Hey Nodoubt.

  Mee eens, maar niet alleen in het OT. Ook word er genoeg over voorspoed gesproken in het NT.
  Ik heb inmiddels aardig wat kennis over dit onderwerp op gedaan, dus ik weet voor me zelf dat ik bij het rechte eind zit.

 63. Jan Paul, zoals ik al eerder tegen je zei: er staat een zwaard tussen ons en dat is het woord van God, de Bijbel. In mijn optiek ben jij degene met een probleem door steeds keihard de Bijbelfeiten te ontkennen en je bezig te houden met katholieke fabels van traditie en zelf verzonnen valse liefde.

  Als het om het onderwerp van geld gaat vind ik Joshua veel Bijbelser dan wat jij zegt.

  Het is de liefde voor geld die verkeerd is. Niet het geld zelf. God gaf niet voor niets Zijn gebod om ons financieel te zegenen i.e. het geven v.d. tienden. Het enige gebod dat ik ken waar God zegt: test Mij hierin.

  “Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.”
  Maleachi 3:10

  Maar dat staat in het O.T. en het strookt niet met je armoede leiden filosofie he? Zoek het maar uit, het woord is duidelijk.

  Ook een zwaard of vuurwapen is net als geld niet verkeerd uit zichzelf. Het gaat om het juist gebruik hiervan. Helaas leven we nog niet in een wereld waar het letterlijke zwaard overbodig is.

  Ook over de homo’s is de Bijbel ENORM duidelijk. Maar dat wil je vast ook niet horen he. Past niet in je beeld van God. Maar Gods woord veranderd niet voor jou Jan Paul.

 64. @Nodoubt,
  Nadat je alle meelopers in stille tochten op het hart getrapt hebt, er zal er vandaag of morgen wel weer een zijn in Zierikzee, ben ik wel klaar met je.
  Ik geef het echt op, ik ga ook niet meer mensen lopen te bekeren die nog geloven dat de aarde plat is, dat ligt echt helemaal achter me. Ook bedankt namens de homo’s.
  Jij hebt een probleem jongen, ik houd mijn hart vast.

  Het ga je goed Nodoubt, doe rustig aan.

  JP

 65. Ruben, je zegt: Christus kwam om mij te zegenen met rijkdom, bedoel je dan materiële rijkdom, dus flappen, pegels, duiten? Of bedoel je geestelijke rijkdom?
  Ik weet niet of je dat bedoelt, maar volgens mij zegt Hij tegen de rijke, in de gelijkenis van de arme Lazarus: je kan niet de hemel hebben èn al goede op aarde, het is of of. Er moet gekozen worden. De hemel veroveren bestaat o.a. in onthechting aan al het lagere. Geld is vrij laag. Een lage morele waarde, denk aan corruptie.
  “Kind herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven ontvangen hebt en insgelijk Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.” Luk. 16:25.
  Beste Ruben, het huwelijk is prachtig, uiteraard. Vertel mij wat, en ook helemaal uit God. Maar bij die Rolssen en die vrouwen dacht ik meer aan Al Capone, vrouwen, meervoud, want zo iemand maakt Nodoubt er een beetje van, al kan mijn indruk volkomen verkeerd zijn. Hopelijk kwets ik hem hier niet mee, want hij lijkt soms wat lichtgeraakt. Ik geloof trouwens dat ware christenen geen lange tenen moeten hebben.

  Mooi dat je dat zegt: ik begrijp ook niet alles. Ik ook niet. Dat is ook goed. En wel hierom: God moet groter blijven dan wij, dan ons denken. Stel dat we Hem helemaal zouden kunnen begrijpen, dan zouden we Hem binnen ons begrip getrokken en dus kleiner gemaakt hebben. Dan zijn de grenzen van ons verstand dus om God heen gezet, als een hek zeg maar, en valt Hij daar helemaal binnen. Dus is het menselijk denken dan groter dan God, dat moeten we beslist niet willen. Ik wil dat ook echt niet. Wat ik van God kan begrijpen uit de bijbel, graag, ik neem er alleen maar van toe in liefde, maar ik wil niet over de grens. Op zeker ogenblik laat ik God God: mysterie van eeuwige en onbegrijpelijke liefde voor mij, zijn slijk, zijn stof en as, zijn helemaal niets. En blijf ik stil in loutere aanbidding, zonder enig verlangen en zonder enig begrijpen.

  Groeten, JP

 66. ‘Het heeft’

 67. Dus het klopt van geen kanten wat ik zeg JP.
  Kom jij maar met tegen argumenten dan.
  Het overigens niets met wapens te maken.
  Het is gewoon bijbels wat ik zeg, ik geef je de teksten er bij.

 68. Ik had dat beter anders kunnen zeggen, maar je moet goed begrijpen dat ik dit echt te vaak heb gehoord. En door die films heeft iedereen er een verkeerd beeld van.

 69. ZIjn discipelen hadden zwaarden. Letterlijke materiële prikwerktuigen. Niet om de vis mee te fileren maar om de rovers/moordenaars op een afstand te houden.
  I.p.v. mee te gaan lopen in een ‘stille tocht’, hadden zij nog een instelling van echte mannen oftewel als er ergens een schoft iemand aan het vermoorden is zorgen wij dat dit onrecht voorkomen gaat worden. Als God met ons is… wie zal er tegen ons zijn. Ze hadden ook goede rolmodellen in hun geschiedenisboek, de Schriften. Christelijke lectuur die ze vertelde hoe ze zich moesten gedragen. Niet als mietjes dus.

  Vlak voor het einde van Jezus missie zien we dat Petrus (die leider werd v.d. gemeente in Jeruzalem) iemand nog een oor afhakt. Let op het volgende wat Jezus niet deed en zei:

  “Petrus snap je nou helemaal niet wat Mijn leer inhoud? Heb je al die jaren dat zwaard voor Mij verborgen gehouden? Ik zal je eens haarfijn uitleggen waarom jij geen wapen mag dragen. Je moet de ander die je in het gezicht slaat de andere wang toekeren en als die ander je vervolgens blijft slaan en je de grond in schopt moet je dat voor Mij over hebben Petrus. Ik wil dat je een soort homo wordt. Een zwakkeling die niet meer lijkt op de helden in je voorgeslacht. Je mag geen voorbeeld nemen aan David en Gideon en Jehu. Nee die lui snapten er niets van. Tja en Mijn Vader die ze zegende in de strijd en ze beval om de goddeloze satans dienaren uit te roeien had een onbeheerste bui toen. Nu is Hij veranderd en heeft Hij liefde voor de kinderen v.d. duivel. Dus laat je vermoorden Petrus! Geef zo het goede voorbeeld. Foei! Doe weg dat enge zwaard voordat iemand zich pijn gaat doen!”
  (dit alles, het bovenstaande staat niet, ik herhaal: NIET in de Bijbel)

  Mvgr,
  Nodoubt

  ps: ieder trekt maar zijn of haar eigen conclusies, het woord van God veranderd voor niemand.

 70. De vrouwen en de Rolssen — Mag het ook een Limosine zijn?!

  Tsja… rijkdom is het toch voor mij, JP 😉

  Want Christus kwam om mij te zegenen met rijkdom 🙂

  Natuurlijk mag ik danken om gezegend te zijn, als ik rijk mag zijn in Zijn Koninkrijk… Maar als ik weinig bezit… Geef ik meer dan rijkdom 😉

  Er was een apostel die voor een dakloze en verlamde stond… Zijn woorden… Geld heb ik niet voor je, maar wat ik heb, dat geef ik je in Jezus Naam… Sta op en wandel!!!

  Ha, die man danste door de straten 🙂

  Maar beste JP, als ik een mooie vrouw krijg, die mij liefheeft, dank ik de Here net zo goed 🙂

  Als mensen over het Goddelijke gaan praten, komt er ook veel menselijke gedachten en inzichten boven 😉 Zo ging het toch ook bij de discipelen?

  Jezus zei het zelf: Als jullie de aardse dingen al niet verstaan, hoe zullen jullie dan verstaan wat uit de mond van God komt, die wijsheid heeft dat alle verstand te boven gaat?! Het hemelse 😉

  Ik begrijp ook niet alles JP, alleen weet ik dat Jezus antwoord was, toen een gerespecteerde geleerde Hem goed noemde, dat álleen God goed is 😉

  Dat betekent dat ik alleen maar kan proberen om zo goed mogelijk te denken, doen en handelen… Erop vertrouwende dat God goed is en blijft… Hij weet wat écht goed is en zal zijn 🙂

  gr Ruben

 71. Joshua; Nodoubt:
  Jullie Jezus is niet de mijne. Hij lijkt steeds meer op de Bhagwan. Geld en wapens, lijfwachten. Waar blijven de vrouwen? De Rolssen?

  Heer kom te hulp om al die verschrikkelijke misverstanden uit de weg te ruimen, wat komt er veel boven dat van geen kanten klopt.

  Groeten, JP

 72. @ Josh:
  Citaatje: “JP wat grappig dat je die nonsens verteld”

  Graag zou ik je willen verzoeken om inhoudelijk jouw mening te geven, zonder zo hooghartig, onfatsoenlijk en respectloos te worden als in bovenstaande zin (slechts 1 voorbeeld).

  Ik kan ook neerbuigend doen over jouw taal- en spellingsfouten, maar beter lijkt het me om netjes en inhoudelijk met elkaar in discussie te gaan en uit te leggen waarom je iets vindt!

  Alvast mijn dank!

  Groetjes, Hans!

 73. Wat ook leuk is om te weten.
  Jezus had een kas. En Judas een dief was de beheerder daar over. Dieven gaan alleen voor het grootte geld, dus zeker weten dat Jezus rijk was. In handelingen werden 7 diaken aangesteld. Waarom denk je dat de bijbel zoveel spreekt over geld zaken? Omdat het de bedoeling is dat al het geld naar de gemeente van God gaat, al het rijkdom is van God!

 74. JP wat grappig dat je die nonsens verteld.
  Ik ken deze dwaalleringen.
  De kerk heeft een verwrongen beeld van Jezus.
  Jezus was zo´n beetje de rijkste man in die tijd.
  Die dingen die jij noemt zijn van de oude mens, daar hoeven wij totaal geen last van te hebben. Wij zijn bestemd om rijk te worden.
  Johannes 2:10,11 Als eerste deed Jezus een teken van overvloed en voorspoed, Zijn heerlijkheid is voorspoed. Bij de broden en vissen die 5000 mannen te eten gaf (mannen dus 20000 mensen) zei Jezus geeft gij hen te eten, en de discipelen zeiden we hebben alleen 5 broden en 2 vissen, of moeten wij heen gaan om spijs te komen voor al dit volk, zo ongeveer, dus het was een optie om voor zoveel mensen eten te kopen.

  Daarbij zal de goddeloze zien dat de naam van Jezus over ons uitgeroepen is, door onze rijkdom. Lees Deut 28. De goddelozen hebben een taak om rijkdom te vergaderen voor ons de gemeente, volgens de bijbel.

  Er bestaat niet zo iets als vrij willig arm zijn. We moeten zijn als Jezus en die was rijk.
  Ik zal dit aan tonen en alles ontkrachten wat je zegt.
  Lucas 8:1-3 Veel dienden Hem met hun goederen en bezittingen. Er waren talloze mensen die Jezus dienden met al hun bezittingen.

  “Hoe dan ook: Jezus bezat helemaal niets, zelfs geen steen om zijn hoofd op neer te leggen en wij zijn zijn navolgers toch? Wij leren van Hem.”

  Dat word daar niet bedoelt, als je goed leest in de context dan word daar mee bedoelt dat Hij daar niet welkom was, alles was al toe bereid ze hadden juist heel veel geld uit gegeven.

  Die tekst die jij aan haalt van het die kameel door het oog van de naald, die lees jij ook niet goed, want dat word er namelijk niet bedoelt, let op de reactie van de discipelen. Ze waren totaal geschokt van wat Jezus zei, wat zegt U nu? ze waren helemaal ontzet van die woorden, ze wisten niet anders dat rijkdom bij God paste en op het laatste zeggen ze nog wie zal dan behouden zijn?
  Jezus was bij zijn geboorte al rijk Hij kreeg goud, wierook, mirre. De 3 wijze, waren 3 koningen, en zij deden hun schatkamers open voor Jezus, dus je kan na gaan dat heel veel waarde had.

  Johannes 21:3-7 Hij hoeft maar een commando te geven en voorspoed komt, ze konden Hem niet zien, en dacht dat moet Jezus zijn Het is de Heere de brenger van zegen.

  Jij hebt het voor de rest steeds over slechte dingen, vleselijke dingen, maar wij zeggen dat al onze bezittingen van God zijn, dus dan kunnen we ook nooit vallen. Je kent waarschijnlijk ook wel de tekst, geld gierigheid is de wortel van al het kwaad, letterlijk staat al daar niet, geld gierigheid is de wortel van kwaad staat daar letterlijk. Want er zijn ergere dingen te bedenken, maar we moeten gewoon niet het geld dienen, het geld moet ons dienen. Wij zijn bestemd om voorspoedig te zijn rijk te zijn. Het is niet vroom om te zeggen ik hoef niet rijk te worden hoor. Het is veel vromer om te zeggen halleluja dank U Jezus dat U mij rijk maakt. Het koninkrijk heeft veel geld nodig!

  Groeten Joshua.

 75. @Nodoubt

  Zozo, je word een echte gangster!
  Ik zou zeggen, koop een flinke Magnum en ga naar de Ghetto!
  Of meld je aan bij de Maffia, die hebben kennelijk een goede aan jou!

  Wist je dat in 9 vd 10 gevallen het wapen dat je draagt juist tegen je word gebruikt op het moment dat je jezelf ermee wil ‘verdedigen’?

  Het komt op mij trouwens nogal Amerikaans op mij over 😉

  Nou zeg ik je dit: Er staat dat we een geestelijke wapenuitrusting behoren te dragen in deze wereld, totdat Hij terug komt… en dat onze strijd niet tegen mensen van vlees en bloed is, maar tegen de vorsten der duisternis… Ik denk dat die machten je breed uitlachen als jij je gaat proberen te verweren met een vuurwapen!

  Wie met het zwaard dood, zal ook met het zwaard gedood worden

  Dus, schiet maar… Wie een kogel geeft zal immers ook een kogel ontvangen…

  Een echte gangster weet dat!

  Ik ben van mening dat als je de wrake aan God overlaat, jij vrij blijft van bloedvergieten.

  Je kunt beter zelf onrecht ondergaan in deze wereld en gedood worden,

  dan zelf een ander doden in deze wereld, want dan word jezelf tot de moordenaars gerekent…

  Wat is jou offer?
  Die van Kain,
  of die van Abel

  en,,, voor wie zal God het vergoten bloed vergelden, denk je?

  Met alle respekt… Ik geloof zeker dat je je mag verdedigen

  Maar de wrake komt God toe en niet de mens!

  Het zijn niet de heiligen die zich wreken, zij staan voor het Lam en roepen,,, wanneer zal ons vergoten bloed gewroken worden op hen die ons hebben onthoofd omwille van Uw Naam?!

  Dat is immers het oordeel dat over de wereld komen gaat!

  gr Ruben,

  ik ben zeeer benieuwd wat jij hiermee gaat doen en wat je erover te zeggen hebt, Nodoubt…

  Succes en laat God je vuurwapen zijn

 76. Nodoubt, weet je wat ik geloof? Dat vuurwapens helemaal geen bestaansrecht hebben in Gods ogen. De meeste dingen zijn op zichzelf genomen niet zondig. Het gebruik of het misbruik bepaalt de zondigheid die dan niet aan het object zelf zozeer kleeft, maar in de mens zit eigenlijk. Geld bv. Alcohol ook. Is nodig en niet weg te denken in de medische wereld, maar kan ook tot zelfvernietiging leiden door misbruik.
  Nu zijn er door de zondige mens ook dingen ontwikkeld die eigenlijk niets constructiefs kunnen bijdragen. Daartoe reken ik vuurwapens.
  Een schrijver zegt: ik stel vast dat Christus zeer slecht gekend wordt door mensen die zich als Zijn vrienden beschouwen.
  Als je zegt hierboven: niet mijn Jezus, maar wel de Jezus uit de bijbel, geloof ik je niet.
  Het moet jouw Jezus zijn, want het is niet de Jezus uit de bijbel.

  Groeten, JP

 77. Nodoubt, het spijt me, maar als je in alle ernst meent wat je schrijft: tegenwoordig zou Jezus een vuurwapen aanraden enz. Hij die zegt: verdedig je niet, maar keer de andere wang toe, dan durf ik toch wel op te merken dat je het spoor volkomen bijster bent.
  Hier laat ik het nu even bij, ik heb het koud, omdat ik net ben opgestaan en omdat het me ijskoud om het hart wordt van je.
  Eens schreef ik: als je 1 en hetzelfde appeltaartrecept aan 8 bakkers geeft en je zet ze aan het werk, krijg je toch 8 verschillende taarten. Hoe kan dat? Zo werkt het met de godsdiensten ook. Toch is er maar 1 evangelie, zegt Paulus. Het probleem is dat de bakkers zichzelf meebrengen en dat is juist niet de bedoeling. Ze moeten zichzelf juist afleggen, dat wordt het recept in zijn gave staat duidelijk en zal de taart naar God smaken: de taart van de navolging, de nederigheid en de zachtmoedigheid van het Lam.
  En de paus, is hij ook gewapend? Bermbommen rondom het Vaticaan om de vijanden van God buiten de deur te houden!

  Citaat: 1896.- ‘Ik lees de werken van Sint Jan van het Kruis. Deze lectuur brengt aan mijn ziel een overvloed van licht. Ik begin te begrijpen wat het is te leven uit het geloof, wat het is te bidden in geloof en geen rekening te houden met wisselingen van tijd of temperament; tegelijk zie ik duidelijker dan ooit welk gevaar zij lopen die op eigen oordeel vertrouwen en zich laten leiden door een ander licht dan dat van de leer der Kerk en het geopenbaarde woord.’
  Uit het dagboek van Dom Columba Marmion.
  Christus, ideaal van de priester, p. 342.

  Groeten, sterkte JP

 78. Jan Paul, wat ik geloof is wat de Bijbel zegt hierover. Er staat niet dat de satan en zijn makkers zich gaan bekeren en zich gaan overgeven. Er staat wel dat er een wereldoorlog gaat komen waarbij Het Lam zelf de Leeuw van Juda zal zijn. Jezus heeft verschillende rollen en titels. Hij komt niet nog een keer om de wereld te redden en voor ons aan het kruis te gaan hangen., dat was een eenmalige actie. Wanneer Hij nu terugkomt gaat Hij grote schoonmaak houden. Dat is een heel andere missie dit keer. De mensen verwachten vroeger een messias die koning zou zijn en wat kregen ze? een Zaligmaker die stierf voor de zonde v.d. wereld.
  Nu verwacht men een liefdevolle Zaligmaker die de zonden v.d. wereld komt wegnemen. En wat zullen we krijgen? Een Koning der koningen die Zijn regering op aarde zal vestigen waarbij alle legioenen engelen Hem terzijde zullen staan.

  “En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet. ” Jakobus 5:1-6

  Vers 4. Andere vertaling: “is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. ” Sebaot. Legers. Heer der Heerscharen. Dat is een rol en titel van Jezus aan wie alle macht gegeven is. Opperbevelhebber, Generaal. En dat hemelse leger is niet te stoppen.

  Jezus zei dat Petrus het zwaard moest wegdoen. Waarom? “Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?” Joh. 18

  Die drinkbeker is gedronken inmiddels.
  Wat Jezus niet lang voor deze woorden zei over zwaarden kan men in Lucas 22 vinden.

  “35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets.
  36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.
  38 En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.”

  Jezus zei hier niet: jongens ik bedoel het geestelijke zwaard, nee het waren letterlijke zwaarden die Jezus hun gebood om te kopen en ze hadden er al twee.
  Dat zegt nogal wat he. Jezus zegt hier: zorg dat je jezelf kan verdedigen want je zal gevaar gaan lopen om Mijn naams wil en ik wil dat je je kunt verdedigen.

  Tegenwoordig zou Jezus een vuurwapen aanraden om jezelf te kunnen verdedigen. (schok! horror! nee! NIET MIJN JEZUS!!!)
  Nee, maar wel de Jezus uit de Bijbel.

  Drommels, ja enkelvoud kom ik er achter dat het duivel kan betekenen nu. Net als ‘Joost mag het weten’ de duivel zou zijn he? Was niet mijn bedoeling uiteraard.

  De uitverkiezing is gecompliceerd, ga die teksten zelf onderzoeken en vorm je eigen begrip ervan zou ik zeggen. Alles is nuttig om te onderzoeken als het in Gods woord staat.

  ps:
  God heeft geen M.O.A.B nodig. Als de Vader Zijn kleine pink beweegt keren hele steden zich om door aardbevingen en valt het vuur met bakken vol uit de hemel. Om over de hagel nog maar te zwijgen en al de andere methoden die tot Zijn beschikking staan. Natuurrampen van moeder natuur… ha! Fout. het is nog altijd God de Vader die de schepping tot Zijn beschikking heeft staan.

  ” 1 Halleluja!

  Loof de HEER, bewoners van de hemel,
  loof hem daar in de hoogten,
  2 loof hem, al zijn herauten,
  loof hem, heel zijn engelenmacht.

  3 Loof hem, zon en maan,
  loof hem, heldere sterren,
  4 loof hem, hoogste hemelen,
  water boven de hoge hemel.

  5 Laten zij loven de naam van de HEER:
  op zijn bevel zijn zij geschapen,
  6 hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
  hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

  7 Loof de HEER, bewoners van de aarde,
  zeemonsters en oceanen,
  8 vuur en hagel, sneeuw en rook,
  stormwind die doet wat hij zegt. ”
  Psalmen 148:1-8

 79. Nodoubt, het was Karla Faye Tucker, heb even gegoogled. Sorry als ik je verkeerd begrepen had en voor de ruwe woorden van mijn kant hier boven.
  Maar begrijp ik het nu goed dat jij denkt, gelooft dat Christus met volle militaire macht de aarde zal komen regeren bij zijn wederkomst? Hij die tegen Petrus zei: doe dat zwaard weg? Misschien zegt Hij dan straks wel: laten we die mooie Mother of all bombs van Bush indertijd Maria noemen. Maar ik zeg op mijn beurt: nog nooit heeft iemand het gewaagd het woord moeder zo te misbruiken en te vertrappen.
  En je gelooft dan dus ook dat Hij zal terugkomen als mens van vlees en bloed, want hoe zie je dat dan, ik probeer je te begrijpen hè? Ik heb wel eens vernomen dat de Jehova’s getuigen zoiets ook geloven, het fijne weet ik er niet van echter.
  Ik moest trouwens nog even glimlachen want je schrijft: God weet drommels goed wat Hij doet. De drommel is de duivel. Zoek maar op in van Dale. De drommel hale je (niet jou hoor) is een uitdrukking. Arme drommel, in het Frans pauvre diable, had ik al bij Geert weet je nog?
  Nee, ik had het dus verkeerd begrepen: ik meende dat je het zo zag: God schept alle mensen, Hij bestemt sommigen voor voor de hemel andere voor de eeuwige dood. Die laatsten verknoeien de aarde en alles wat goed, mooi en waar is. Die moeten dus als insecten verdelgd worden aangezien er voor hen als bestemden ter eeuwige verdoemenis niet de minste hoop is, en wel door de goeden, met geen ander doel dan de aarde leefbaar te maken. Maar ik begrijp nu dat je het zo niet ziet en dat dit een niet kloppende simplificatie is van jou visie. Toch?

  Groeten, JP

 80. @Joshua, denk aan de rijke jongeling: bedroefd ging hij heen. En de 3 evangelische raden: (vrijwillige)armoede, kuisheid, gehoorzaamheid. Paulus zegt: de geldzucht is de wortel van alle kwaad.
  Verder ben ik het met je eens dat geld op zich niet slecht is, de mens is slecht en misbruikt alles, vooral geld. Maar geld leent zich wel bijzonder goed voor dat slechtere in de mens: hebzucht, uitbuiting, oplichting, zelfverrijking ten koste van de armen enz. Waar gaat het merendeel van alle misdaad anders om dan om geld? Weet je dat de helft van al het bezit in handen is van 60 mensen als je de aarde vergelijkt met een dorp van 1000 inwoners?
  Er zijn talloze verslavingen, maar het zou puntje bij paaltje wel eens zo kunnen zijn dat geldverslaving de aller- allerergste is. Wat zegt Hij? Voor een rijke is het moeilijker behouden te worden dan voor een kameel om door het oog van de naald te gaan. Dat was trouwens een hele nauwe stadspoort van Jeruzalem.
  Maar ja, het ziet er leuk uit hè, daar zit het venijn. Aan een junk zie je dat hij vies en verwaarloosd is, aan een drankbroeder of -zuster ook, maar aan een geldjunk zie je alleen maar een lekker leven dat iedereen wel zou willen.
  Hoe dan ook: Jezus bezat helemaal niets, zelfs geen steen om zijn hoofd op neer te leggen en wij zijn zijn navolgers toch? Wij leren van Hem.
  Ik geloof niet dat het Gods bedoeling is dat wij heel rijk worden, zoals je zegt, als ik je goed begrijp tenminste, want wederom Paulus zegt: voedsel en kleding moet u genoeg zijn. Ook staat ergens: als geld u toevalt, hecht u er niet aan. Maar je richten op rijk worden lijkt me niet de smalle weg.

  Groeten, JP

 81. Wat ik zeg is dit: de Bijbel is geen fabeltjeskrant waaruit je mag pakken wat je wel bevalt en waarvan je de rest mag negeren.

  God heeft rechtvaardige wetten gegeven die als ze TOEN rechtvaardig waren en goed, het NU nog steeds zijn. God weet drommels goed wat Hij doet en waarom.
  Het is dus krom om de wetten van mensen die menen dat ze ook voor wetgever mogen spelen te gaan vergelijken met de doodstraf op bepaalde overtredingen zoals in het woord van God beschreven staan. Alleen God kan de doodstraf opleggen en genade betonen. Wij mensen mogen niet zelf de regels gaan bepalen en zelf genade gaan betonen waar God iets anders heeft bepaald. Dat is niet onze positie. Wij mogen en moeten alleen onze persoonlijke vijanden genadig zijn. Als er bepaalde grenzen zijn overgegaan… zijn niet wij zelf meer bevoegd om te oordelen en genade te verlenen maar moeten we Gods wil uitvoeren. De zaak komt dan te liggen in een hoger hof waar Gods woord het wetboek is.
  Wie denken we als mensen eigenlijk dat we zijn om zelf wetten te verzinnen die ingaan tegen het woord van God? Dat de goddelozen dat denken te kunnen doen is 1 ding, maar de Christenen…?

  Of een moordenaar nog vergeving kan ontvangen van God is een zaak tussen God en die zondaar. Het enige waar wij ons echt druk om moeten maken in zo’n geval is het uitvoeren van de gepaste straf volgens Gods woord.

  Uiteraard is dit meer theorie dan praktijk zolang het koninkrijk (overheid, regering) van Jezus Christus nog niet met volle militaire macht op aarde gevestigd is. Maar laat een ieder met een Christelijke overtuiging zich gaan voorbereiden op een Christelijke toekomst zoals in de Bijbel beschreven staat. Christelijke wetten en geen gepruts van goddeloze mensen. Dit is mijn bescheiden advies.

  1 ding is zeker. Het zal geen democratie gaan worden waarbij zware criminelen/zondaars maar blijven zondigen en zondigen en zondigen ten koste v.d. onschuldigen.

 82. Nodoubt; Kun je je Mary Fay Tucker herinneren? Kreeg de doodstraf, had erge dingen gedaan op drugs. Heeft eerst jaren gezeten, zoals dat daar gaat. Vroeg tenslotte nog gratie aan Bush jr., maar Bush zei nee. Hij was genadeloos. In de P.I. was ze allang tot bekering gekomen. Ze kreeg de injectie. Geheel conform jouw denken naar ik aanneem? Jij zegt als ik het goed zie: al dat schorem tegen de muur, opruimen die rotzooi, want dat is Gods wil en we moeten Hem daar een handje bij helpen of vergis ik me nu? Corrigeer me als het nodig is.

  Groeten weer, JP

 83. @Jan Paul

  Aan alle 10 de mensen mag je Gods aanbod van genade vertellen. Diegene die je aanbod veracht, God bespot en haat, je kinderen verkracht en in zijn kelder begraaft en vervolgens als hij gepakt wordt berouw krijgt en graag Christen wil worden etc.

  Die persoon…. monster noem ik zoiets toch maar, of zo jij wilt, je ontspoorde broer… daar kun je van zeggen dat God hem niet heeft uitgekozen voor eeuwig leven bij Hem. Daar hoef je toch geen raketgeleerde voor te zijn om tot die conclusie te komen. En zo kwamen wij toch ook op het onderwerp? Men moet zich niet zozeer bezig houden met of kinderverkrachters en moordenaars misschien wel of niet door God verkozen zijn. Nee, men moet de Bijbel geloven en die schoften onder de grond stoppen zodat aan Gods wil wordt gehoorzaamd en er een rechtvaardige samenleving kan ontstaan waarin kinderen veilig op straat kunnen spelen.

  Men moet maar eens gaan beseffen dat God niet met zich laat spotten. Wat denken mensen nou eigenlijk? Dat je kunt verkrachten en vermoorden en alles doen wat God verboden heeft… en dan op het eind nog je bekeren en naar de hemel gaan?

  Wat een kromme on-Bijbelse fantasie… puur demonisch. Er zijn grenzen die je kunt overgaan, zoals ‘aan kinderen komen’ en andere zonden die tot de dood leiden zoals de Bijbel dat noemt. En er is geen weg terug over die grens. Daar is Jezus echt niet voor gestorven. Maar mensen hebben een ziek en hard hart. Echte liefde begrijpen ze niet, zolang het iemand anders kind is die verkracht is etc. denkt men niet te lang door over het onderwerp en worden de standaard on-Bijbelse valse ideeën van liefde gepapegaait. Men wil dan ‘liefde’ betonen aan de kinderverkrachter/moordenaar en iemand die de waarheid over deze schoften en de Bijbelse leer verteld wordt als on-Christelijk gezien. Hoe komt dit toch mensen? Is de misleiding van satan niet gestopt bij de kerkmuren soms? Hmm? Is dat mogelijk?

  De rechtvaardigen worden NAUWELIJKS behouden. Laat staan de goddelozen.

  “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons [begint], welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?” 1 Petr. 4:17,18

 84. JP.
  Geld stinkt niet, je moet het geld niet dienen het geld moet jou dienen. Als wij erkennen dat we God dienen ook met onze bezittingen en zeggen alles wat we bezitten is van God. Dan kunnen wij gerust heel rijk worden dat is ook de bedoeling. Geld is niet slecht geld dienen is slecht. Groeten Joshua.

 85. @Josh: Ergens in de bijbel staat dat het nauwelijks mogelijk is te handelen, dus kooplied te zijn, zonder dat er zonde meekomt of mee gepaard gaat. Spreuken geloof ik. Op die manier stinkt geld vaak. Maar als jij van je bijstandsuitkering 100 euri weggeeft aan Haïti, stinkt het niet, maar geurt het weer als een offer van Abel. Ga je het echter uitbazuinen als de farizeeërs, dan komt er toch opnieuw een nare lucht aan, snap je? Dan zegt de Heer: je zocht geprezen te worden door mensen, je hebt je loon al op aarde ontvangen, dus in de hemel ligt niks meer voor je sorry, Ik, God, heb gezegd: laat je linkerhand niet weten enz.

  @Ruben: op die uitverkiezing hoop ik nog terug te komen, geen tijd nu, maar in elk geval klopt het woord bestemd niet in Romeinen 9:22. Hier boven in een stuk van Nodoubt.
  Die Hij bestemd heeft voor de ondergang, staat er niet. Dat woord bestemd, daar staat kat-artizo in het Gr. en in het Lat. aptare. Ik heb niet één vertaling in huis waar bestemd vertaald wordt.
  Maar nogmaals: dit onderwerp boeit me niet echt. Je hoeft totaal niet in deze stof te wroeten om een Gode welgevallig leven te leiden. Het leidt maar af allemaal.
  Als iemand tegen mij zou zeggen: je zoon of dochter zit niet bij de uitverkiezing, zou ik zeggen: vraag jij van God even of Hij dat zwart op wit wil zetten, graag veel stempels erbij, anders geloof ik dat jij zwaar loopt te frauderen mafkees en doe ik aangifte wegens laster. Daarna zou ik hem buiten laten en zeggen: niet meer terugkomen.
  Iets anders is als je zegt: met dit gedrag, als u daarin volhardt, komt het niet goed met u. U krijgt op uw sterfbed een rekening die u helemaal niet wilt. Dat is natuurlijk volkomen bijbels. Dat is de oproep af te stappen van de weg naar de dood, de oproep tot bekering en wedergeboorte.

  Groeten, JP

  O, zulke mensen die beweren te weten wat God gaat doen, vergrammen mij.

 86. JP, mee eens man.
  Mooi voorbeeld man.
  Maar hoezo zeg je geld stinkt niet.
  Geld stinkt toch ook niet?

 87. Uitverkiezing is een lastig onderwerp en ik heb er vele (totaal verschillende) opvattingen over gehoord.

  Ikzelf maak mij zo min mogelijk druk om die uitverkiezing, ik maak mij dan meer druk om het heil van de mens en het feest in de hemelse gewesten over iedere zondaar die zich keert tot het goede van God.

  Wat nu als je een zoon of dochter hebt en iemand zegt je gewoon effe, jammer joh, die zit er niet bij in de ‘uitverkiezing’?!

  Wat doe je dan als ouder?

  Haal je je schouders op en dank je God dat je eigen kind nooit verlossing zal vinden, omdat die nou eenmaal ‘uitverkoren’ is om verloren te gaan?!!!

  Ik zou bij God te rade gaan en vragen of Hij zich over mijn zoon/dochter wil ontfermen… We moeten immers allen wedergeboren toch?! Wie weet zal die nieuwe mens, die geboren word weldegelijk deelhebben aan die ‘uitverkiezing’?

  Aangezien die zoon/dochter dan nieuw leven heeft ontvangen,,, kan dit dus ook betekenen dat het oude bestemt was voor de ondergang, maar het nieuwe voor de ‘uitverkiezing’

  en Wat betekent die uitverkiezing nu nu eigenlijk?!

  Velen zijn gered, maar slecht weinigen zijn ‘uitverkoren’?!

  Vrijwel iedereen is geroepen, maar slechts enkelen zijn ‘uitgekozen?’

  Hoe het ook zij, volgens mij is het de bedoeling van God uiteindelijk dat allen een eeuwig leven ontvangen, alleen zegt Christus niet voor niets dat we dan bereid moeten zijn om het oude ‘vleselijke’ leven af te leggen, om het nieuwe ‘geestelijke’ leven in te gaan.

  God is Geest 😉

  De poort naar het leven, slechts weinigen weten die te vinden,

  het is een smal pad, een nauwe doorgang, naar het leven.

  Christus zelf zegt dat het voor een mens eng is om van de dood het leven in te gaan.

  Gelukkig hebben we een Heer die is voorgegaan en precies weet waar een mens doorheen gaat, op die weg ten leven.

  gr Ruben

 88. Nodoubt. Stel dat ik sta tegenover 10 boosdoeners. (Bij elkaar zijn we dan dus met ons 11en, of met ons elfjes hè?)
  Ze hebben allemaal verschillende soorten boter op hun hoofd. De een steelt van zijn baas, of draait stroommeters terug voor wietkamerklanten, de ander knoeit met kinderen, de 3e beukt zijn vrouw, die steeds met zonnebrillen moet rondlopen, de 4e tandenknarst in zijn hart tegen iedere buitenlander, de 5e evangeliseert maar heeft met iedereen ruzie om geld, de 6e rooft tassen op de scooter, de 7e heelt, koopt gejatte fietsen van gebruikers, de 8e zit in wapens en vrouwen, de 9e in drugs en is gespecialiseerd in ripdeals, en de 10e verdient grof aan milieucriminaliteit. Geld stinkt niet, zegt hij in zijn hart: die zwarten stinken toch al, gooi onze stank en ons gif daar maar neer.
  ’t Is maar een kleine greep uit de winkel of multinational van satan. Zo klein dat het lijkt of je met je vingertop even door een emmer gier heen gaat. Maar gier is nog ergens goed voor, dus een ongelukkige vergelijking.
  Gesteld nu dat God tegen mij zegt: ga ze maar verlossen met het gereedschap JEZUS. Dan ga ik er op af. Op alle 10? Nee, dat niet, want God heeft tegen me gezegd: nummer 4, 7 en 9 heb ik voorbestemd voor de eeuwige dood. Dan sla ik die dus over, maar kijk: nu gaan ze straks inderdaad verloren en God komt bij mij en zegt: waarom, heb je die 3 niet proberen te bereiken met mijn heil?
  Ik bedoel dit: wij kunnen niets weten van Gods eeuwige raadsbesluiten. Wij weten alleen dit: Jezus zoekt elk verloren schaap en wij, als zijn leerlingen worden geacht zonder onderscheid of oordeel, zo hard mogelijk te lopen voor hun redding. Dat is alles.
  Ik verdiep mij liever niet in uitverkiezing en voorbestemdheid, want ik vind het een troebel onderwerp. Niet alleen kan ik niet in Gods agenda kijken, ik wil het ook helemaal niet, laat mij maar gewoon beneden ernaar streven de Liefde van Christus handen en voeten te geven.

  Groeten JP

 89. Ruben, even een kleine aanvulling: dat afsterven van delen in jezelf zoals je helemaal terecht stelt, dat is natuurlijk tijdelijk, een fase waar een keer eind aankomt.
  Op zeker moment zijn die delen dood en heb je geen last meer van dat vervelende en vaak zelfs bijna ondraaglijke gesterf in jezelf, want dat is dan opgehouden. Ik denk zelfs nooit meer aan een cigaret.
  Dat heet ook wel afkicken. Afkicken is het ergste dat er bestaat, maar het is tijdelijk omdat je het doet terwijl je nog in het lichaam verkeert. Er komt een eind aan. Omdat het zo erg is, lijkt het of er geen eind aankomt en verlang je terug naar de bevrediging, om op die manier dat gesterf te beëindigen, maar dan kun je dus weer helemaal opnieuw beginnen als een bergbeklimmer die de winst weggooit en weer beneden staat. Een geval van averechtsheid.
  Maar stel nu dat je er toch niet toe kunt of wilt komen af te kicken terwijl je nog alle tijd kunt nemen om ziek te zijn van ellende en van verlangen? Dan neem je je verslaving dus mee tot het moment van je dood. En dan?
  Dan is er geen tijd meer om rustig af te kicken. Ergens las ik: “U zult tijd zoeken om boete te doen, maar die niet kunen vinden.”
  En dan? Dan wordt die ellende, dat verschrikkelijke sterven, dat je voor je uit geschoven hebt je hele leven, eeuwig. Want je tijd stopt. Welnu, dat noemt men de hel en dat is het ook.
  Gisteren had ik een 2pits electrische kookplaat gevonden bij de bak. Ik dacht: toch even kijken of hij het doet, ik ermee naar mijn box. Eerst uitzetten, toen in het stopcontact, toen heel voorzichtig 1 knop om. Paf, al het licht uit. En mijn wekkerradio, die ik ook in de box heb om naar de actualiteit te luisteren, zuchtte diep leek het en was ook uit. Ik naar boven: de aardlek om. Al mijn wekkers opnieuw moeten instellen, de digi’s dus. De gewone kon ik een minuutje doorzetten.
  Als wij sterven vliegt onze hele meterkast eruit. Al onze biologische en chemische klokken gaan down en out. Gevolg: we ervaren de eeuwigheid. Al die wekkers stonden stil op dezelfde tijd. Wat je dan aan zonde en vuil bij je hebt, raak je nooit meer kwijt, maar tevens kun je daardoor nooit meer met God verenigd worden. Ik erken het: een horrorscenario. Maar Jezus biedt de oplossing. God kent onze hardware, Hij heeft alles gemaakt en ontwikkeld zoals het is. En Hij stuurde de Verlosser.
  O, Heer Jezus, wie zal U naar waarde weten te schatten?
  Stop nu, terwijl je in het volle leven staat, wees maar ziek en ellendig, maar zet door, want je weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Zorg dat je clean bent, rein en gereinigd, onthecht en inderdaad vervuld van Zijn liefde en verlost van alles naar God kunt gaan. “Komt, gezegenden van Mijn Vader…”
  Matteus 25 dacht ik, maar Nodoubt weet dat wel. (Humor, Nodoubt!)

  Groeten, succes JP

 90. Ruben, dus je beleeft reeds het woord: wie zijn leven wil behouden, zijn oude mens dus, (zijn ziel) zal mèt die oude mens verloren gaan.
  Wie zijn leven verliest, zijn egoïsme, zijn of haar harde, ik- en lust- of zucht-gerichte Adam/Eva, de patronen, gewoontes en ingewortelde structuren van de oude, natuurlijke mens, zal het eeuwig leven beërven.
  Inderdaad moeten we bereid zijn leeg te worden, leeg, los, verlost van de dingen en van onszelf, van onze eigen ik- en onze driftgerichte wil. Dan pas kan God onze emmer vullen met de brandstof van de H. Geest. BOOST.
  Ik las vroeger de boeken van Jules Verne. Daar staan oude gravures in, op een ervan zie je een luchtballon in opstijghouding, hij hangt scheef in de wind en wordt als het ware heen en weer gerukt van zijn hevige popelingen. Wat wil hij graag. Maar opstijgen kan hij niet omdat de zandzakken hem nog aan de grond houden. Ik vergelijk de 7 of 8 ondeugden graag met die zandzakken. De ziel wil wel omhoog, maar de lijnen moeten gekapt worden. Het vuur onder ballon is uitstekend en doet wel zijn best, daar ligt het niet aan, aan de kwaliteit van de ballon ook niet.
  Die lijnen met die zandzakken, dat is het hele euvel. Euvel: evil, d-evil, d-uivel. Heb je hem? In beide testamenten: weest heilig, want IK ben heilig (Leviticus en Petrus).
  Slijp je bijl en kap die zooi! Bij de laatste lijn die je gekapt hebt, stijg je direct als een offergeur van Abel.

  Volgens mij gaat het erg goed met je!

  Groeten, JP

 91. No Doubt en JP

  De Waarheid zegt mij dat ik dingen heb die anders moeten, delen van mij die moeten afsterven, om te kunnen leven…

  Diezelfde waarhied is ook de Trooster, die mij de genade geeft om wat gestorven is te vullen met nieuw leven…

  Andere plannen en doelstellingen, die niet alleen mij, maar ook andere ten goede zal komen…

  Noem het, liefde 😉

 92. Joshua, Wees niet dubbelhartig. Zeg niet dat ik je niet erger om vervolgens mij te vertellen wat ik volgens jou verkeerd doe. Denk hier maar eens over na.

  En hou a.u.b. op met te zeggen dat ik ‘een drang heb’ (zoals in je andere reactie over niet genoeg rust etc.). Ik ben niet net zoals jou en je kunt niet je eigen ervaring direct op mij projecteren. Ik heb een liefde voor de waarheid en dat is geen verkeerde drang maar een manier van zijn.

  Ik ben mij dus van geen enkel kwaad bewust wanneer ik Bijbels probeer te redeneren en beargumenteren. Ik leg dus je opmerkingen daarover naast me neer. En vraag je om het niet te hebben over ‘mijn leer’ aangezien ik Bijbelteksten plaats met BIJBELLEER. Je kunt het hoogstens hebben over mijn uitleg daarvan. Ik ben het eens met een echte grote Bijbelleraar Spurgeon toen hij zei dat men de genade niet kon verdienen maar wel kon verkwanselen. Het is Gods uitverkiezing aan wie hij bekering en genade geeft. Zonder God zijn wij allen verloren en dat is volledig onze eigen schuld. Elke zonde die wij doen is onze eigen verantwoordelijkheid. Tenzij je God wil beschuldigen van het maken van Zijn wet die ons de zonde doet kennen.

  Uitverkiezing is geen makkelijk onderwerp, misschien wel 1 v.d. moeilijkste. Maar ik heb geen enkele Bijbelse tegenstrijdigheid genoemd. Lees het nog maar eens en bestudeer de Bijbelteksten hierover en mediteer erover etc. Mocht je vinden dat ik iets onBijbels zeg, dan hoor ik het graag in een heldere argumentatie met Bijbelteksten erbij.

  Mvgr, Nodoubt

 93. Beste Nodoubt.
  Wil je mij een plezier doen? Iets minder proberen de bijbel leraar uit te hangen? ik weet niet of je dat zelf door hebt, niet dat ik me er aan erger, maar je komt een beetje zo over, het voelt nu niet zo zeer als samen praten over iets maar samen luisteren naar Nodoubt, als het de volle waarheid is wat je zegt. Maar ook jij loopt vast op jou leer, wat je zei eerst dat je in een uitverkiezing leer geloofd, maar nu zeg je in eens dat het iemands eigen schuld is dat ze verloren gaan, deze dingen spreken zich tegen, want de uitverkiezing is namelijk dat iemand uitverkoren is om behouden te zijn en iemand uitverkoren is om verdoemd te zijn.

  Als dit niet je bedoeling is dan moet je het zeggen, je zal wel een drang hebben om op deze manier reacties te geven maar ik snap dat niet helemaal, dit is niet lelijk of negatief bedoelt hoor, maar dat valt gewoon op.

  Groeten Joshua.

 94. De Trooster wordt ook de Geest van Waarheid genoemd. Zoals staat in een vers dat komt na de tekst die je noemt.

  Joh. 14:17 “[Namelijk] den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”

  Wat is waarheid? Gods woord. Gods woord leert dat niet iedereen is voorbestemd voor de eeuwigheid met God. Voor iedereen die dit leest en wel God zoekt en Zijn woord wil leren kennen en gehoorzamen, het geld dan dus niet voor jou. Het gaat om mensen die absoluut niet de God v.d. Bijbel willen volgen.

  “Ik herhaal: als vrijheid niet de basis was onder onze keuzes, hoe zou er dan een hel bestaan en hoe zou God rechtvaardig kunnen zijn. God bestemt niemand tot de ondergang. Voorzien is iets anders dan bestemmen. Wie verloren gaat doet het zelf. Hij kan niemand de schuld geven, dat is juist het wezen van verloren gaan.”

  Je gaat inderdaad verloren door je eigen foute keuzen/gedrag. Maar dat sluit nog niet uit dat God dit ook zo bedoeld heeft. Toch hoeft niemand die echt God zoekt te twijfelen aan Zijn grote genade voor de zondaar die tot Hem komt.
  Het is Gods vrije genade, Zijn uitverkiezing om redenen die alleen Hij kent. Als God niet bekering in ons werkt kunnen wij Hem niet vinden. Maar zal de klei tegen de Pottenbakker zeggen: wat maakt Gij en waarom?
  Zo is de beeldspraak in het O.T. en ook in het N.T. omdat er nu eenmaal geen tegenspraak is in het Woord van God.

  “Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.
  Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.” Romeinen 9:17-23

  We moeten God aanbidden in Geest en Waarheid. Geen echt medeleven kan er zijn zonder waarheid. Want als er geen waarheid is dan is er leugen en dat leid tot de dood. Daarom moet men soms hard zijn en woorden spreken die niet fijn zijn om te horen.

  “Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem [alzo] aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten [Hem] aanbidden in geest en waarheid.
  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.”

  Wanneer je dit stukje in Joh. 4 leest staat er dat Jezus de vrouw de waarheid zei. Ze had meerdere mannen gehad en die ze nu had was niet haar eigen man. De vrouw werd niet kwaad op Jezus maar erkende de waarheid en dit werkte uit dat zij en vele anderen zegen mocht ontvangen.
  Net als de vrouw uit Kanaan niet protesteerde dat Jezus haar een hond noemde. Ze accepteerde de waarheid en mocht ZEGEN/LEVEN ontvangen voor haar dochter.

  Niet altijd vond men het fijn wat Jezus zei. Op een moment verlieten bijna al Zijn volgelingen Hem omdat ze Zijn woorden niet konden aanhoren.

  “Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?
  De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven.
  Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.
  ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. ” Johannes 6:60-66

  Toch was het altijd de waarheid. Mijn conclusie: we moeten nooit de waarheid verachten omdat het ons niet uit komt. Omdat we het niet gelijk volledig begrijpen en er mee eens zijn o.i.d. waarheid blijft waarheid en is LEVEN, wie de waarheid (Jezus Christus de weg de waarheid en het leven) niet afwijst zal een steeds groter inzicht krijgen in voorheen onbegrijpelijke zaken en zal nooit sterven.

  Het is mooi dat je Gods vergeving en liefde en genade ervaren hebt Jan Paul. Dat is een licht voor mensen die nu nog in een verslaving gevangen zitten.

  Als laatste. Jij meent dat ik meer barmhartigheid moet tonen en/of leren. En ik meen dat jij meer Bijbelse waarheid moet tonen en/of leren.

  Mvgr, Nodoubt

 95. Nodoubt, in Matt. 10 worden de leerlingen erop uitgestuurd nog binnen Israël. Jezus werkt kennelijk volgens een bepaald plan waarbij Hijzelf in het middelpunt staat en steeds wijdere cirkels om zich heen trekt. Hij begint dichtbij huis, bij zichzelf, daar heeft Hij 30 jaar over gedaan. Dan komt Hij naar buiten en trekt de uitdijende cirkels. Herinner je wat Hij tegen de Kananeese vrouw zegt, na haar aanvankelijk te hebben afgewezen. Zij komt met de kruimels en de hondjes en Hij hoort de stem van de Vader erin en geeft haar wat ze verlangt.
  De cirkel wordt wijder, zo wijd dat Hij tenslotte zegt, vlak voor zijn terugkeer naar de Vader, maak alle volkeren tot mijn leerlingen.
  Natuurlijk zijn er schapen en bokken, slangen en duiven, lammeren en wolven. Toch geldt Gods uitnodiging tot het hemels gastmaal voor iedereen. God schiet zijn liefdespijlen onophoudelijk af op ieder mensenhart, maar of een mens zo’n pijl vloekend uitrukt of in bloei laat komen, ligt aan ons. We zijn vrij. Ik herhaal: als vrijheid niet de basis was onder onze keuzes, hoe zou er dan een hel bestaan en hoe zou God rechtvaardig kunnen zijn. God bestemt niemand tot de ondergang. Voorzien is iets anders dan bestemmen. Wie verloren gaat doet het zelf. Hij kan niemand de schuld geven, dat is juist het wezen van verloren gaan. De worm die niet sterft: wroeging, om wat je hebt aangericht, geheel vrijwillig en in het besef dat het anders had gekund en gemoeten.
  Jaren heb ik achter iemand aangelopen met een drankprobleem. Hij werd overal uitgegooid, ook uit de Jellinek. Hij moest blazen als hij na het weekend daar terugkwam en ja hoor op een keer: misse boel. U moet vt-en en wel nu meteen. (vertrekken) Meermalen opgenomen geweest. God heeft alles ingezet om hem te redden. Ziekenhuisopnames. Hij kreeg zelfs een schedeloperatie na een slag met een volle fles op zijn bovenkamer. Op zeker moment zei hij tegen me: ik heb verzaakt, ik weet het. Op een morgen lag hij, nog maar 46, dood op de grond voor de kachel, niet in zijn eigen huis, maar op een van zijn zuipadresjes. Zijn fiets stond daar voor de deur en de tassen zaten vol bier en zijn geliefde bessenwijn, door hemzelf genoemd: bietenwater.
  God geeft elk mens talloze gelegenheden tot boete, berouw, bekering. Maar wij moeten het wel in vrijheid oppakken.
  Je stuk bestaat voor de rest uit bijbelcitaten, hoe zou ik het daar mee oneens kunnen zijn? Wel zegt Augustinus: al is de Schrift de Waarheid, zij behoeft uitleg. Je kunt niet alles klakkeloos en zonder onderscheid zo toepassen.
  Waar je nog zegt: ik heb genoeg gesprekken gehad … ben ik het helemaal met je eens.
  Vooral doet het me goed dat je toon wat zachter is. Je mag rustig weten dat ik bezorgd over je was. Ik dacht onder mijn laatste honde-uitlating gisteravond over je na. En ik kreeg het beeld in zicht van Zadkin in Rotterdam. Het hart is eruit. De stadscentrum is weggebombardeerd in ’40. Ik dacht: ik mis de barmhartigheid. Wat is God zonder barmhartigheid, wat is een stad zonder centrum, een mens zonder hart?
  Ken je dit gedicht van Achterberg?

  Aan het roer dien avond stond het hart
  en scheepte maan en bossen bij zich in
  en zeilend over spiegeling
  van al wat het geleden had
  voer het met wind en schemering
  om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

  Staat niet in de bijbel.

  Groeten, zegen JP

 96. Obey, Tim, doop in de Geest of niet, zonder strijd is er geen overwinning, zonder kruis geen kroon. Heb je al tot bloedens toe gestreden, vraagt Paulus? Je bent door je eigen schuld vast komen te zitten en het loskomen zal pijn doen, denk aan een pleister op haar.
  Ik herhaal: de duivel zal alles op alles zetten om je door je verslaving vast te blijven houden, want jouw verslaving is zijn middel, zijn gereedschap, zijn sleutel tot je zekere ondergang. Je zult dat ondervinden ook, je zult merken dat er verleidingen op je weg komen die alleen maar ten doel lijken te hebben je terug te drijven naar Egypte, naar de put. Of er komen tegenslagen die je frusteren en doen zeggen: nu moet ik even troost hebben in mijn verlaving. Troost. De Trooster. De Parakleet. Joh. 14:16 en 26. Maar hoe kan een mens de Parakleet hebben tenzij hij eerst alle andere troost afgewezen heeft? Een schrijver zegt: wie behalve door God nog door iets anders getroost wil worden, heeft bepaald geen hoge dunk van God.
  Elke verslaving is individueel, je moet je eigen strategie ontwikkelen die bij jou past. De een gaat cold turkey, de ander kan beter afbouwen. Belangrijk vind ik ook de zintuiglijke prikkels elimineren. Zorg ervoor dat je de eerste impuls afsnijdt, stel toegeven uit en dan weer, en dan weer en prikkel jezelf zo min mogelijk. Ik bedoel: asbakken weg enz. als je stopt met roken. Doe alles je huis uit wat herinnert aan of in verband staat met roken, aanstekers, weg ermee. Schoon je computer op van porno. Besef dat je de dood van je ziel aanzet met de knop van je computer. Neem als schermafbeelding een kerk en laat tot je doordringen dat bepaalde dingen niet samen kunnen gaan.
  Laat je geld en je pinpas thuis als je de deur uitgaat. Vooral als je van je koopverslaving af wilt. Wie kent niet het verschijnsel dat je koopt en thuis is de kick totaal verdwenen en denk je: wat moet ik ermee. Omdat je toegaf aan een lust en een zucht, je werd gedreven door een drift, koopzucht, niet door je gelouterde rede.

  Obey: ook niet-gelovigen komen van verslavingen af, dus je eerste opmerking snijdt geen hout. Ze beseffen of erkennen weliswaar niet dat God hen geholpen heeft, maar verlost van hun verslaving zijn ze intussen toch wel. Natuurlijk is een hoger motief een belangrijk gegeven, maar je kunt niet verwachen dat je zonder slag of stoot iets kunt afleggen dat je jaren en jaren tot je verderf gekoesterd en liefgehad hebt.
  Belangrijk principe bij de AA nog: beperk je tot deze 24 uur. Deze 24 uur kijk ik niet naar porno, drink ik niet, ruk ik niet, rook ik niet, word ik niet boos, koop ik geen onzin, kijk ik echt minimaal tv, oordeel en veroordeel ik niet, verlies ik mijn geduld niet, erger ik mij niet, neem en geef ik geen aanstoot, prop ik mij niet vol met dingen die geen echt voedsel zijn.
  En de volgende morgen wederom: deze 24 uur. Contact hulp voor je gevallen bent en niet als je al op de grond ligt. De gevorderde en sterkere lotgenoten zullen je helpen te blijven staan zodat je niet valt. Er zijn altijd mensen te vinden die jou weg al gegaan zijn.
  Er is trouwens een verslavingsstartpagina, dit ten overvloede waarschijnlijk.
  Bidt zonder ophouden en verwacht alles van God en niets van jezelf.

  Ps. mijn schermafbeelding is momenteel: Tahaan, een Afghaanse film, die ik deels zag op Ned3 en die me pakte. Er is zoveel moois buiten Hollywood!

  Groeten, succes JP

 97. @Jan Paul

  Zoek uit hoe de Bijbel het woord ‘schaap’ definieert. Ik weet wel dat je nu denkt dat het ‘alle mensen’ zijn. Maar je hebt ongelijk. Als je weet wie de schapen echt zijn snap je ook dat een schaap iets anders is dan een hond of een slang of een wolf in schaapskleren. Zie hierover Mat. 10 als je de waarheid wilt kennen. “Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. ”

  Tot zover het indirecte antwoord.

  Het directe antwoord: je kunt niemand iets opdringen. Vroeger moesten de discipelen het stof van hun voeten afkloppen als men niet naar ze wou luisteren.

  “Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op, ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium; ” Handelingen 13:50-51

  Dit klopt weer precies met Mat. 10 he.

  “En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.
  En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.
  En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.
  Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sódom en Gomórra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.
  Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. ”

  Ik heb genoeg gesprekken gehad met diverse mensen om te weten dat je niets kunt overbrengen aan de ander als God het niet leid en ten goede werkt. Maar dat is gelijk ook wel het bijzondere want ik kan zelf iets heel anders op het oog hebben en God kan mijn woorden dan toch nog op Zijn manier gebruiken om iemand iets te leren en mij te… vernederen. Zoals Ruben blijkbaar iets aan Gods woord wat ik plaatste gehad heeft. Niet door mij maar desondanks mij.

  “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord.
  Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.” Jesaja 55:10,11

 98. Gezellig Obey, Tim, kom erbij. Je hebt gelijk.
  Hi Tim, Ik geloof dat een verslaving iets van de boze geest is. Paulus zegt ook: door niets laat ik mij knechten, oftewel: ik ben nergens aan verslaafd. In het nieuwe testament staat ergens: weersta aan de duivel en hij zal van u vlieden. Het antwoord op jou vraag is dus: vechten met al je kracht en tegelijk bidden en beseffen dat God het uiteindelijk moet doen. Maar Hij doet het niet als jij lui achterover gaat zitten kijken hoe Hij het doet, begrijp je? Iemand kan je pas helpen als je zelf aan de slag gegaan bent, niet waar? Hij wil je zien vechten en bloeden bij wijze van en als je dan tenslotte uitgeput bent en helemaal door hebt dat je het niet gaat redden, komt Hij uit de hoek en helpt je. En je verslaving verdampt als een zeepbel.
  Je stapt zo door de koperen deur van je cel heen om te ontdekken dat het een foto was. Net laminaat dat er uitziet als hout, maar het niet is. Die deur was van fotopapier, maar hij zag eruit als koper. Prachtige foto’s ook van al dat zware hang- en sluitwerk op die deur. Heel knap.
  Ik ben aan veel verslaafd geweest. Als je ontdekt dat je een groot probleem hebt in het besef dat je vastzit aan iets dat je de afgrond in zal sleuren, begin je te strijden. Dat kan jaren duren, geloof me. Want de boze wil zijn prooi niet inleveren en zet alles op alles. Maar je wint het met Gods hulp. Besef ook dat het niet kan zonder lijden. Hoe kan ik stoppen met roken zonder lijden, onmogelijk toch? Zo met alles. In het lijden vindt de verlossing plaats. De kracht om dat lijden te willen en te ondergaan is weer afkomstig van God.
  Verder: niet te lang alleen blijven knoeien, hulp zoeken. Heb ik veel te laat gedaan met de drank. Tijdverlies, maar we zijn niet nederig en denken het wel alleen te redden. Je hebt de AA en voor sex de Augustinusgemeenschap (Google). Zit een leuke test op die site om te kijken of je sexverslaafd bent. Zoek altijd lotgenotencontact. Scoor een groep en vlucht de gelegenheden, het klassieke advies.
  Ik heb ervaren dat passief roken mij altijd weer terugdreef naar de cigaret in een bepaalde fase. Maar nu ben ik dan toch zo clean als een pasgeboren kanarie.
  Succes Tim, zet ‘m op, je krijgt een nieuw leven met een kwaliteit die je niet vermoedde, noch voor mogelijk hield. Laat God zien dat je vruchteloos en eindeloos maar serieus probeert uit de put te komen, dan ontfermt Hij zich en laat Hij een ladder neer. Je moet dan wel zelf nog even omhoog klimmen. Piece of cake natuurlijk met die ladder.

  groeten, JP

 99. Hallo Nodoubt, ik zou je een vraag willen stellen.
  Je weet dat volgens Lukas 15 in de hemel veel vreugde is over een zondaar die zich bekeert van zijn zekere weg naar de eeuwige dood.
  Nu geeft de Heer 2 gelijkenissen die daarop van toepassing zijn nl. die van het verloren schaap en van de vermiste en wedergevonden schelling van de weduwe.
  Hij zegt dat de herder de 99 gezonde, of liever niet afgedwaalde schapen eventjes alleen laat, ze zijn immers niet in direct gevaar dus het kan, en hij gaat ijverig en bezorgd dat verloren schaap zoeken, in het besef dat hij niet de enige is die het zoekt, want ook de wolf is in de buurt.
  De weduwe op haar beurt keert het hele huis onderste boven tot ze de schelling teruggevonden heeft. Zij roept haar vriendinnen en buren erbij en zegt: verheug jullie met mij om de wedervinding van mijn schelling. De herder doet dat trouwens ook als hij het schaap terug heeft. Iedereen moet het weten, zo blij is hij.
  Jij maakt op mij de indruk van een bevlogen christen die in de voetsporen van zijn Heer wel een zeer grote bezorgdheid voor het verlorene moet hebben.
  Daar kwam de Heer immers voor: om het verlorene te zoeken, want ook zegt Hij: de gezonden of de rechtvaardigen hebben geen dokter nodig. En wij, als zijn leerlingen worden er op uit gestuurd met dezelfde zending eigenlijk. Want wat is het doel van elke evangelieverkondiging anders dan het redden van de zielen der verblinde en dolende zondaars en de eer van God?
  Hoe leg jij dat nu persoonlijk aan om mensen van wie je duidelijk ziet dat ze verloren lopen, te redden van een wisse ondergang?
  Misschien kan ik iets van je leren op dat punt, begrijp je?

  Groeten JP

 100. @Nodoubt,

  Dank je, Nodoubt!
  Alleen door de genade van Christus kan ik verder groeien naar de ware liefde, zoals God die heeft bedoelt en dat betekent de dood voor bepaalde zonden waar ik mij in het verleden aan heb overgegeven…

  Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.

  — Wat zal ik zeggen — ? — Neh, ik zeg hier even niets 😉 Laat God maar spreken, soms is dat echt beter,,, word ook ik beter van!

 101. “Ik voel mij niet beter dan Charles Manson of Mark Dutroux, mijn intrieste, totaal mislukte en ontspoorde broers die zo verschrikkelijk het leven gemist hebben,”

  Misschien zijn het jou broers, maar zeker niet de mijne.

  “het geluk met God waartoe God hen zorgvuldig en met intense liefde geschapen had. ”

  Dat soort kromme onBijbelse uitspraken kun je alleen blijven doen als je keihard de Bijbelteksten blijft negeren die heel andere dingen zeggen over Gods uitverkiezing. Ook in het nieuwe testament, bijv. in 2 Petrus 2.

  “Maar deze mensen, die net redeloze dieren zijn, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, lasteren wat ze niet eens kennen. Ze zullen aan hun eigen verderfelijke gedrag ten onder gaan 13 en onrecht lijden als loon voor hun eigen onrecht. Ze genieten ervan om zich op klaarlichte dag volledig te laten gaan. En wanneer ze samen met u aan een feestmaal deelnemen, zijn ze een schandvlek voor uw gezelschap, omdat ze zwelgen in hun bedrieglijk genot. 14 Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn ze! 15 Ze zijn afgedwaald, ze hebben de rechte weg verlaten en treden in de voetsporen van Bileam, de zoon van Bosor, die zich maar al te graag liet betalen voor onrecht. 16 Maar hij werd voor zijn vergrijp terechtgewezen: een stom lastdier, dat met de stem van een mens sprak, maakte een eind aan de waanzin van die profeet.
  17 Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden die door een wervelwind voortgejaagd worden. De diepste duisternis wacht hun, 18 want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen. 19 Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. “

 102. @Ruben, zeer zeker.
  Wie kent niet de taaiheid van het onkruid der driften, boze en onreine begeerten en hartstochten? Telkens word je er weer door overwonnen, maar belangrijk is misschien ook dat je dat intussen toch beslist niet wilt. Onze wil is ziek, kun je zeggen.
  Je mag natuurlijk nooit berusten in de gewoonte van een fout, in iets waarvan je heel goed weet dat het scheiding maakt tussen God en je ziel. Stel dat ik de neiging heb te jatten in een supermarkt, dan kan ik natuurlijk niet zeggen: dit moet God maar accepteren hoor, Hij houdt van me zoals ik ben en ik pik nu eenmaal graag, het zijn zulke kleine bedragen, de supermarktkoopman jat zelf nog veel erger. Dat keer op keer vergeving krijgen hangt denk ik ook samen met de goede, maar nog zwakke, ontluikende wil tot de deugden (van Christus) die God in de mens ontwaart. Kun je vergeving verlangen en verhopen als je je volkomen thuis voelt in het praktizeren van een of andere zondige drift, bv. woede of haat, en er niet over piekert er afstand van te doen? Volgens mij niet omdat je niet erkent dat je in zonde leeft. Je bezit niet de zelfkennis die het evangelie verlangt en die de ingang, het aanknopingspunt vormt voor zelfverbetering naar het model, de norm: Christus.
  Hoelang heb ik er niet over gedaan om werkelijk helemaal van de alcohol af te komen? Maar ik had wel gelezen: voor de drinkbroeders en -zusters is er geen behoud. (1 Corinthe 5:11 en 6:10). Dat maakt alles uit natuurlijk. We zouden nergens zijn als het nieuwe testament ons niet de zekere en volledige kennis aanreikte van wat zonde is.
  Jezus zegt: zondig niet en: dit is allemaal zonde. Maar inderdaad, het blijft vallen en opstaan enz. Uiteindelijk dan toch wel een keer staan en blijven staan, dus wedergeboorte? Ik moge herhalen dat Jezus dat wel verlangt. Johannes 3.

  @Tim: inderdaad, dat moeten wordt willen. Dat is een innerlijk groeiproces. Ik moet niet drinken, ik mag niet drinken, is bij mij door genade allang geworden: ik wil niet drinken. Verlost, o en voorgoed verlost!

  @Nodoubt: ik vraag me af of de term “demonische leringen” door jou toegepast op de leider der Rkkerk niet valt onder de zonde tegen de Heilige Geest. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, lees ik in het nieuwe testament. Dat in elke kerk onreine en onwaardige dienaren aangetroffen worden (ik doel niet op de paus natuurlijk, maar op dat ellendige sexueel misbruik) is een droevig en onloochenbaar feit, maar de hele (Rk)kerk afdoen als een soort duivelsnest, wat ik bij jou telkens een beetje proef, nee dat kan toch echt niet, vind ik.
  Verder hoop ik dat je het niet erg vindt dat ik mijn reacties op je wat ga beperken.
  Mediteer eens een jaartje over de balk en de splinter, misschien helpt het. Of loop eens naar Jeruzalem. Ik moest van jou naar de pomp lopen, misschien zien we elkaar bij de pomp in Jeruzalem. Bezit gij wellicht ook wat humor broeder? Voorwaar, een schoon en belangrijk bezit. Humor en zelfrelativering.
  Wat jou monsters betreft nog even: Jezus leert mij dat het principe, de wortel van al die monsterachtigheid ook in mij zit. Dat zaad zit ook in mij, die door de zondeval rondzwerf buiten het paradijs.
  Ik las ergens: als u iemand ziet zondigen, oordeel of veroordeel hem dan niet, maar denk bij uzelf: wee mij, vandaag hij, morgen zeker ik.
  Trek God en de genade helemaal uit de mens weg en er blijven alleen maar monsters over. Ik voel mij niet beter dan Charles Manson of Mark Dutroux, mijn intrieste, totaal mislukte en ontspoorde broers die zo verschrikkelijk het leven gemist hebben, het geluk met God waartoe God hen zorgvuldig en met intense liefde geschapen had.
  Denk eens na over de term ‘noodzakelijk kwaad’. Misschien is het soms zo dat de overheid het leven moet nemen. Ik zeg er liever niets over. In elk geval kan ik dat met de beste wil der wereld geen liefde noemen. Omdat God liefde is, valt Gods rechtvaardigheid daarmee samen. Menselijke en goddelijke rechtvaardigheid moeten dan toch wel verschillen, dat blijkt hier eigenlijk uit. Want in God is helemaal niet het geringste spoortje van kwaad te vinden, dus ook geen noodzakelijk.

  Groeten en zegen JP

 103. Ach ja die teksten was ik vergeten… stom van me, nou je hebt helemaal gelijk hoor, hoe kon ik ook zo dom zijn. Joh.3:16 meer hoeft de Christen niet te weten, oh ja en deze tekst: niet oordelen en deze: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Goed zo.

 104. Nodoubt, Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3: 16
  Oordeel niet opdat je niet geoordeeld zult worden.

 105. Hou nou eens op met het krom maken van wat recht is. Jij bent degene die alles omdraait. Ik herhaal: jij bent degene die met je anti Bijbelse uitspraken op de rechterstoel van God gaat zitten.
  God heeft niet voor niets Zijn wetten gegeven om duidelijk te maken wat de straf moet zijn voor diverse vergrijpen. In jouw kerk zitten juist de mensen die zich aanmatigen dat ze voor God kunnen spreken los van Zijn woord. De ‘heilige vader, plaatsvervanger van Christus op aarde’ en dat soort demonische leringen zijn duidelijk bewijs hiervan.

 106. Nodoubt, God wil niet de dood van de zondaar maar zijn bekering. Ik herhaal: God wil nooit dat een ziel verloren gaat, ook niet één.
  Doden staan op betekent ook dat jou monsters opnieuw geboren kunnen worden als God het wil.
  Dat jij bepaalt dat ze dood enz. moeten, betekent dat je je aanmatigt op Gods rechterstoel te zitten. Liefdevolle wetten, de injectie, de galg en de electrische stoel?
  Je houdt kennelijk van het woord dood, ik van het (woord) Leven. Je zou vrees ik niet geschikt zijn voor justitiepastoraat, wat denk je er zelf van? Hoe moet een gevangenispastor zijn mensen, zijn gedetineerden tegemoet treden?

  groeten, JP

 107. “stel dat je kinderen hebt misbruikt, gedood en verstopt in je kruipruimte. Je komt tot bekering”

  Ho! Stop! Wacht! In wat voor een realiteit leef jij toch Jan Paul? Denk je nou echt dat dat soort monsters ooit de mogelijkheid tot bekering krijgen van God?

  Het is beter voor dat soort figuren om een vreselijke dood te sterven door in de diepste zee geworpen te worden met een zware steen om hun nek dan dat ze dit soort demonische praktijken zullen uitvoeren.

  Ik weet dat heel veel katholieke priesters het hier niet mee eens zijn maar toch heeft Jezus Christus nog altijd het laatste woord. Verkrachters, moordenaars, massa moordenaars en massa verkrachters, massa kinderverkrachters en moordenaars moeten DOOD DOOD DOOD, dood snap je. De kans om nogmaals dit soort monsterachtige daden te begaan wordt ze NIET aangeboden door Christus. God zij dank! Hallelujah! Dank U voor uw rechtvaardige liefdevolle wetten Heer!

 108. @ Jan Paul:

  Als iemand je een kunstje flikt, kun je hem vergeven als hij op de grond ligt en spijt betuigt en onder geween je schoenen kust, maar als hij telkens dat kunstje blijft flikken, wat is die act dan nog waard?

  God ziet ‘het hart’ aan en weet of iemand serieus vergeving wil (dus ook het gedrag wil aanpassen) – of vergeving vraagt om hetzelfde te blijven doen…

  Weet wel dat sommige patronen bij mensen moeilijk te doorbreken zijn,,, soms probeert iemand een gewoonte te doorbreken, maar lukt dat niet, of nauwelijks… Reken er maar op dat díe volle vergeving kan verwachten!

  Maar iemand die ‘vergeving’ misbruikt om zonden te laten voortduren… Die heeft mijns inziens nog niet begrepen wat de prijs betekent die Christus heeft gedragen.

  —het is wel goed om te kijken -onderzoeken- wat voor God nou werkelijk zonde is en waarom… Ik ben van mening dat als je dat serieus gaat bekijken,,, dat je zal erkennen dat er vele zijn die zeggen God niet te willen, terwijl juist zij naar Hem aan het luisteren zijn…

  🙂

  Gr Ruben

 109. @ Jan Paul:

  Als iemand je een kunstje flikt, kun je hem vergeven als hij op de grond ligt en spijt betuigt en onder geween je schoenen kust, maar als hij telkens dat kunstje blijft flikken, wat is die act dan nog waard?

  God ziet ‘het hart’ aan en weet of iemand serieus vergeving wil (dus ook het gedrag wil aanpassen) – of vergeving vraagt om hetzelfde te blijven doen…

  Weet wel dat sommige patronen bij mensen moeilijk te doorbreken zijn,,, soms probeert iemand een gewoonte te doorbreken, maar lukt dat niet, of nauwelijks… Reken er maar op dat díe volle vergeving kan verwachten!

  Maar iemand die ‘vergeving’ misbruikt om zonden te laten voortduren… Die heeft mijns inziens nog niet begrepen wat de prijs betekent die Christus heeft gedragen.

  —het is wel goed om te kijken -onderzoeken- wat voor God nou werkelijk zonde is en waarom… Ik ben van mening dat als je dat serieus gaat bekijken,,, dat je zal erkennen dat er vele zijn die zeggen God niet te willen, terwijl juist zij naar Hem aan het luisteren zijn…

  🙂

  Gr Ruben

 110. Rob, ik reageer al scrollend en klikkend op een oud item. Ik had dat antwoord nooit meer gezien jongen.
  Elke vergelijking gaat maar ten dele op. Je hebt gelijk dat diep en oprecht berouw tot vergeving leidt door God, maar er staat ook dat voor de afvallige geen hoop op herstel meer is. Zij die terugkeren naar de modderpoel nadat zij reeds schoon gewassen waren, en naar hun eigen braaksel, nadat ze dus hun oude, boze, onverloste leven hadden uitgebraakt, voor hen ziet het er toch niet vrolijk uit volgens mij, ik bedoel volgens de Schrift. Dit is een moeilijk punt, want vaak heb ik me afgevraagd of Christus telkens weer dezelfde fouten vergeeft tot in het oneindige. Ik schreef eens aan iemand: Hij is geen ruitenwisser die elke keer de vogelpoep wel van de ruit afhaalt. Wij moeten echt totaal veranderen, ja opnieuw geboren worden, dat is nog meer dan veranderen eigenlijk. Als we eenmaal terdege beseft hebben wat onze zonden Christus hebben gekost, is het niet zo voor de hand liggend meer om toch weer terug te vallen en opnieuw om vergeving te vragen, oftewel te vragen of Hij zich even opnieuw wil laten kruisigen, bij wijze van. Gaat ook om de zwaarte van de wandaad natuurlijk. We buitelen elke dag in kleine dingen. Maar zijn dat de dingen die Christus het leven gekost hebben? Even doorgeredeneerd vanuit mijn voorbeeld: stel dat je kinderen hebt misbruikt, gedood en verstopt in je kruipruimte. Je komt tot bekering in het volle besef van Christus’ werk en de prijs die Hij voor de redding van jouw ziel betaald heeft, maar je valt toch weer terug in datzelfde gedrag naderhand. Weet jij het? Is berouw dan nog denkbaar? Kan het nog enige betekenis hebben? Als iemand je een kunstje flikt, kun je hem vergeven als hij op de grond ligt en spijt betuigt en onder geween je schoenen kust, maar als hij telkens dat kunstje blijft flikken, wat is die act dan nog waard?
  Wat ronselen betreft heb je volkomen gelijk. God is geen koppelbaas die in de havens rondstruint op zoek naar ongunstige klanten voor een louche klus overzee. Recruteren beter?

  Groeten, JP

 111. @Tim, onderzoek waarom je je moet laten dopen. En als je hierover duidelijkheid hebt, laat je dan ook dopen vervolgens!

  Er is geen garantie dat je na je doop niet meer dezelfde zonden zal doen. Maar wel ben je dan op de goede weg en heb je een uiterst belangrijke stap gezet in het gehoorzaam zijn aan Jezus. Jezus kwam voor de zondaren, de zieken en niet voor de gezonden. Probeer niet eerst een perfect gezond persoon te worden voordat je je laat dopen.

 112. Hey Tim jonge.

  Jezus heeft het best met jou voor man.
  Als jij Jezus wilt volgen laat je maar dopen.
  Als je echt dat verlangen hebt en je bekeert doe dat maar. Ook al heb je nog te kampen met zonde, de duivel zal er alles aan doen om jou bang te maken. Maar weet dat Jezus al getriomfeerd heeft over de satan, jij gaat gewoon in je nieuwe positie staan als kind van God, als een nieuwe schepping, je zegt gewoon dat porno, schelden et cetera niet jou deel is, vernieuw je denken, en zoek God.

  Groeten Joshua.

 113. Beste Tim,

  ik kan je alleen maar zeggen, als je serieus hulp bij het stoppen met blowen en kijken naar porno wil, dan is er iemand die je kan en wil helpen nee ertegen te zeggen. Die iemand is Hij. Maak je er niet te druk om dat je het gedaan hebt… Laat jezelf aanmoedigen het niet meer te doen 🙂 Het is mogelijk dat je over een jaar denkt —- Ey, zo moeilijk was het nou ook weer niet 🙂

  —Laat de wereld dan de wereld… Als je je laat dopen ga je de wereld in een ander licht zien Tim.

 114. en weet dat dat ‘moeten’ weg moet,maar zo beleef ik dat nu nog want wie de waarheid weet moet er ook naar leven……

 115. maar aan de ene kant is het toch stom dat we niet kunnen leven zoals we dat zelf willen zijn we toch niet zo vrij als we dachten want de andere kant is geen optie dus moet ik het goeie doen en niet zondigen maar ik leef al 32 jaar zoals ik zelf wil niet dat ik slecht ben geweest heb een goed hart maar heb veel gezondigd en ben nu sinds een jaar achter de waarheid en nu moet ik dus stoppen met veel dingen zoals schelden niet meer blowen geen porno enz enz en wil er graag mee stoppen maar lukt me zelf niet,kan wel gedoopd worden en opnieuw geboren worden maar daar heb ik ook een soort angst voor want ben best wel depri,over deze wereld en eigen ervaringen dus is lastig om die stap ook daadwerkelijk te zetten…….gr tim

 116. Beste Rob,

  Zou het niet kunnen zijn dat iemand wel naar Gods wil wil leven, maar dat hij op een bepaald gebied zo gebonden is dat hij niet kan breken hoe graag hij ook wil.

  Om te kunnen breken met de zonde heeft hij eerst een stukje bevrijding nodig.

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 117. @ Jan Paul Kok,

  Thanks voor de corrichering 🙂 Goed voorbeeld heb je aangehaald, wel is het zo mijns inziens dat wanneer de gevangene diep berouwd had getoond en om vergeving had gevraagd, opnieuw niet de straf hoefde te dragen. Dit past niet lekker in het voorbeeld van je. 😉

  “Ze zullen door de Geest geronseld worden uit alle kerken.”
  Mij geeft het woord ronselen een beetje een negatieve lading, maar misschien kun je het wat meer toelichten.

  Heel erg bedankt voor je reactie en ik zal je een dezer dagen even een mailtje sturen.

  Fijne week nog!

  Groetjes rob

 118. @ Pieter

  Ja he, erg pakkend stuk. Op downloadbijbel.nl kun je hebreeen 10 downloaden en beluisteren, een aanrader 🙂

  Groetjes Rob

 119. Beste Rob, alles wat je schrijft kan ik alleen maar beamen, het is m.i. de ware en rechtzinnige leer die rechtstreeks in de bijbel wortelt. “terwijl je weet dat God het afkeurt en verbied” is met dt (3epers. enk. stam + t, stam is verbied-) trouwens, kleinigheidje.
  Die Hebreeëntekst is heel belangrijk inderdaad. Ik heb het eens zo verwoord: stel dat je in de dodencel zit te wachten op je executie. Op de verschrikkelijke dag hoor je de sleutel in het slot van je cel. Het is zover. Maar het gaat anders: de cipier komt binnen met een meneer. De meneer stelt zich voor en zegt: ik ben Jezus van Nazaret, ik zal uw plaats innemen, u kunt gaan, u bent vrij. Even later loop ik weer op straat, uitzinnig van vreugde en dankbaarheid. En Jezus? Ik lees de volgende dag in de krant dat hij inderdaad geëxecuteerd is, Hij heeft mijn straf gedragen. Maar de tijd verstrijkt, mijn vreugde verbleekt en mijn dankbaarheid zakt weg. En ik val geleidelijk aan terug in mijn oude gewoonte van zware zonde die mij in die dodencel gebracht heeft. Ik word opnieuw gepakt en weer zit ik in de dodencel. Zal nu Jezus opnieuw mijn plaats innemen? Onmogelijk. Hij kan maar 1x voor mij sterven. Dat is precies die Hebreeëntekst: dan blijft er geen offer meer over voor de zonde. Dit keer ga ik zelf voor de bijl en voor eeuwig verloren bovendien. Amen? Mooie site, ga door, de wereld heeft nog nooit zo hard heiligen nodig gehad als nu. Ze zullen door de Geest geronseld worden uit alle kerken. Zie ook 10geloofsvragen.nl. Broederlijke groeten van Jan Paul Kok/ Japakok(at)hotmail.com

 120. Amen, Amen, Amen

  Geweldig stuk in Hebreeen 10 !!!

  Be Blessed,
  PM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...