Nu leef ik niet meer voor de wet

De geest van religie heeft vooral een hekel aan het kruis van Christus. Deze geest probeert dan ook te voorkomen dat mensen vanuit de realiteit van het kruis leven. Oftewel dat mensen blijven leven onder de wet en niet onder de genade.

Toch weten wij, als Joodse christenen, dat niemand recht voor God kan staan door zich aan de Joodse wetten te houden, maar alleen door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden alleen door het geloof in Christus Jezus recht voor God komen te staan en niet door de wet te houden. Galaten 2:16

Vele christenen geloven dat ze door eigen inspanningen worden gered, dat ze door eigen prestaties zichzelf kunnen rechtvaardigen voor God. Door zich te onderwerpen aan de wet. Maar het is onmogelijk als menszijnde om je volledig te gehoorzamen aan de wet. Niemand kan dat…

Stop met je eigen inspanningen.. Als je nog steeds probeert om onder de wet te leven, door jezelf door je gehoorzaamheid aan de wet te rechtvaardigen, dan ontken je eigenlijk wat Jezus al voor jou aan het kruis heeft gedaan.

“Een goed voorbeeld hiervan zien wij al heel vroeg in de Bijbel bij het offer van Kaïn. Genesis 4:3 laat zien dat Kaïn God probeerde te plezieren door Hem landbouwproducten te offeren die het resultaat waren van Kaïn’s eigen inspanning. Hij probeerde zich dus bij God te rechtvaardigen via zijn eigen prestaties. Maar een dergelijk offer is voor God nooit aanvaardbaar. Zijn broer Abel had echter al een besef van het kruis van Christus.

Genesis 4: 4 toont dat Abel begreep dat hij nooit en te nimmer zichzelf kon rechtvaardigen door een offer van eigen prestaties. Hij begreep dat alleen het offer van het leven van iets heel kostbaars en dierbaars, een mooi en eerstgeboren lam, voor God aanvaardbaar zou zijn.

Het offer van dit mooie eerstgeboren lam was een profetische verwijzing naar de dood van Christus op het kruis. Christus was Gods eerstgeboren zoon die als een perfect lam geofferd werd.”Geciteerd uit een artikel van J.W.A. Bakker.

Nu leef ik niet meer voor de wet, maar voor God. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2:19+21

“Door Jezus’ dood aan het kruis zijn wij van de wet bevrijd. Door Jezus Christus zijn wij nu onder het verbond van genade, en dat betekent dat God ons nu niet beoordeeld op grond van ons gedrag, maar op grond van Zijn goedheid en trouw.”Geciteerd uit het boek van Derek Prince – Bestemd voor overwinning

Het kruis van Jezus maakt alle verschil! Door het bloed van Jezus Christus zijn wij schoongewassen van alle zonde. We zijn heilig, apart gezet. Gerechtigd door Jezus Christus, die stierf voor ons aan het kruis.

De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar alleen de dood van Jezus Christus kon ons heilig, rechtvaardig en goed maken!

Ik hoop dat je wat aan deze post hebt. Een fijne week!

Zegen, Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Ja zeker weten vergeven zoals wij mekander ook moeten vergeven maar onderschat Satan nooit.

 2. De zonde heerst als het goed is niet meer. Al wil dat niet zeggen dat je zonder zonden bent absoluut niet.

  Als wij zeggen dat we zonder zonde zijn, dan maken wij God tot een leugenaar en is de waarheid niet in ons.
  Maar als we onze zonden belijden is God goed en getrouw om ons te vergeven.
  Schroom nooit om naar de troon der genade te stappen!!!!

 3. We hebben een nieuwe relatie met God gekregen, niet met de zonde.

  Maar we moeten toch een nieuwe relatie aan gaan met de zonde omdat echt niet meer te doen het is niet zo makkelijk ik heb God dus ben er totaal van verlost die oude dingen moeten ook vernieuwen.

 4. Jezus heeft de wet vervuld, en de wet staat als het goed is in je hart geschreven. Dat is de wet van de liefde en de rechtvaardigheid. Niet op basis van je eigen inspanning, maar op basis van het volbrachte werk.

  Pas op dat je gaat denken dat je nu alles maar mag doen. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Lees de brieven van Johannes ook: Wie uit God is, zondigt niet. ( Dat is: Maakt er geen gewoonte van, en heeft berouw over zijn zonden)

  De liefde vervult de wet, en God is liefde. Blijf in Hem, en Hij blijft in jou. De werking van de HG.

  We hebben een nieuwe relatie met God gekregen, niet met de zonde.

 5. Hendrik,

  Dat is een mooie wie uit God is zondigt niet. Als je jezelf bekeerd hebt en De Heilige Geest ontvangen hebt, ben je een nieuw mens, maar wel in je aardse lichaam. Een evangelist zij het ooit mooi, net zoals wij in de wereld leven leven de vissen in de zee, echter als je de vis schoonmaakt en bakt zonder toevoegingen proeft deze niet zout.
  Wij zijn wel uit deze wereld maar niet van deze wereld.

  ik zeg wel eens , Op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, gaat je “aardse geweten” de deur uit om plek te maken voor de Heilige Geest.

  Waar ik vroeger tot voor ik geloofde met gemak een wit leugentje vertelde, heb ik er nu intern echt vreselijke onrust over, de strijd tussen mijn vlees en mijn nieuwe mens.
  Wij zijn geen slaaf mee van de zonde, vrijgekocht doodgegaan en opgestaan met christus, echter hebben wij een stukje vlees wat neigt naar het oude, dat voelde zo lekker aan.

  Leuk stukje erbij, recent is mij verteld dat ik diabetes heb, mijn dokter vertelde mij over een stagaire die er onderzoek naar deed.
  Die deed een scriptie en stopte van de een op de andere dag met suiker maar dan ook echt in alles tenzij natuurlijk ( fruit), zij merkte dat haar lichaam er zo erg aan gewend was dat ze net als een drugsverslaafde rillingen kreeg, ontwenningsverschijnselen dat haar lichaam, niet haar hersenen erom vroegen. na de studie kan ze geen suiker meer zien, ze eet wel eens een stukje chocolade, maar dan erg puur (minder suikers) maar mocht zij een bakje thee met suiker drinken word ze er onwel van.

  Zo zullen we ook met ons geloof oude dingen moeten afleren, niet dat je jezelf op je kop moet zitten als het toch ergens ooit weer gebeurd, maar wel weten waar het vandaan komt, en je uiterste best doen om het de volgende keer niet doen.
  We moeten natuurlijk niet met de genade gaan lopen leuren en denken van ooo ik vraag zo wel vergeving.

  Ik vraag me dan snel af of je denken werkelijk vernieuwd is.
  Maar in een hevige strijd het verliezen van de drang van je vlees, is iets wat elk christen kent.

 6. Je hebt geen gelijk anoniem (ps: registreer je eens als je toch regelmatig reageert)

  De woorden van Jezus:

  “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. ”

  “Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. ” Luc. 11

  Doe de wet zoveel je kan, maar doe het met het juiste hart, dus doe ook de dingen die nog belangrijker zijn dan ’tienden geven’.
  Dit zijn niet mijn woorden maar de woorden van JEZUS CHRISTUS. Hij kwam om de wet te bekrachtigen en eraan te gehoorzamen.

  “17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” Mat. 5

  Zorg dat je een grotere gerechtigheid hebt dan de dominee’s en advocaten van toen, en van nu. Niet het 1 doen en het ander laten…

  ps: Jak 1 gaat helemaal niet over de tienden geven maar over van allerlei beproevingen, verzoekingen waarin wijsheid verkregen moet worden. Je kunt wel bidden om wijsheid over de waarheid v.d. tienden. Maar het helpt ook om de Bijbel te lezen en te geloven wat er staat…

  ps2: 1 Kor 16 zegt ook niets over de tienden. Dit gaat over een collecte/inzameling voor bepaalde broeders en zusters. Waarschijnlijk de heiligen in Jeruzalem.

  Hand 11:29:

  “29 De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij”

  2 Kor 8:4; 9:1.

  “4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. ”

  “1 Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, “

 7. Tienden zijn een concept uit het Oude Testament. Een tiende was een vereiste in de wet die stelde dat alle Israëlieten 10% van alles wat zij verdienden of verbouwden aan het Tabernakel / de Tempel moesten geven (Leviticus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronomium 14:24; 2 Kronieken 31:5). Sommigen interpreteren de tiende in het Oude Testament als een soort belastingheffing om in de behoeften te voorzien van de priesters en de Levieten die het systeem van offergaven verzorgden. Het Nieuwe Testament gebiedt Christenen nergens om zich aan een legalistisch systeem van tienden te onderwerpen, en dit wordt zelfs niet aanbevolen. Paulus stelt dat gelovigen een gedeelte van hun inkomen opzij moeten zetten om de kerk te ondersteunen (1 Korintiërs 16:1-2).

  Het Nieuwe Testament noemt nergens een bepaald percentage van je inkomen dat je opzij zou moeten zetten, maar zegt alleen dat dit “naar vermogen” moet gebeuren (1 Korintiërs 16:2). De Christelijke kerk heeft in feite het getal van 10% van de tienden uit het Oude Testament overgenomen en dit toegepast als een “aanbevolen minimum” voor wat Christenen zouden moeten geven. Maar, Christenen hoeven zich niet verplicht te voelen om altijd een tiende te geven. Ze zouden altijd moeten geven wat ze kunnen geven, “naar vermogen” dus. Soms betekent dit meer dan een tiende, soms betekent dit minder dan een tiende. Het hangt allemaal af van de vermogens van de Christen en van de behoeften van de kerk. Elke Christen moet individueel ijverig bidden en op zoek gaan naar God’s wijsheid om te bepalen of hij of zij aan tienden kan deelnemen en/of hoeveel hij of zij kan geven (Jakobus 1:5). “Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft” (2 Korintiërs 9:7).

 8. Thanks voor alle reacties, vind het gaaf om ze allemaal te lezen 🙂 Ik wil jullie wel vragen- als jullie willen reageren op Joshua, omtrent het geven van tienden- , om dat bij deze post te doen:

  https://gebedsbroeders.nl/blog/geven

  Zo blijft het allemaal overzichtelijk en blijven we met elkaar zo dicht mogelijk bij de geschreven onderwerpen

  Veel zegen en alvast een geweldig gezegend weekend toegewenst 🙂

  Groetjes Rob, namens het gebedsbroedersteam

 9. Obey,

  Mooi man, een vrouw bij mij in de straat die leest ook dat boek.
  Ik merk dat ze er veel aan heeft, dus dat zal wel een goed boek zijn :D.
  Het is ook niet slecht uitgelegd, maar ze begrijpt het niet.

  Dit wat ik nu ga zeggen schiet bij veel mensen het verkeerde keel gat in.
  Ik ben tegen de leer van tiende.

  Het principe zaaien en oogsten is zeker goed, maar ik zie tienden geven als onder de wet.

 10. Um ik heb echt geen idee hoe ik dit voor jou begrijpelijk moet maken.
  Sorry, misschien dat iemand anders een poging kan doen.

  Jongens help me even!

 11. Hoewel ik er nog veat weinig van snap, hmm….
  dus we leven niet meer VOOR de wet, maar MET de wet? 😉

 12. Kemmel,
  we hebben het over de wet, het gebod dat zegt Gij mag niet …… Gij zult niet ….

 13. Niet dat je dan niet over het geloof moet kunnen praten met ongelovigen, dat is niet wat ik bedoel.
  Dit is even ter verduidelijking.

  Vraag maar niet, ja wat dan wel, dan moet je het maar aannemen dat ik het je niet kan uitleggen oke?

  Ik probeer altijd wel een poging te doen, want ik heb Kemmel ook geprobeerd te antwoorden, dit wil ik wel doen.

 14. Hans,

  Ik vind het heel moeilijk om met jou over dit soort dingen te praten, namelijk omdat je geen christen bent.
  Ik denk dat je dit niet kunt en zal begrijpen, tenzij de Heilige Geest je een openbaring geeft en jou overtuigd.

  Misschien vind je dit maar stom of geen goede reden.
  Maar ik vind dit wel een goede reden.
  Net zo als het heel moeilijk is , te praten met mensen over geestelijke dingen die niet gedoopt zijn in de Geest.

  Zie dit nou niet als commentaar op jou, maar probeer het te begrijpen oke?

  Groeten en Gods zegen toegewenst

 15. Ik heb al aangegeven dat ik dit moeilijk vind om uit te leggen, de Heilige Geest zal iedereen van ons een openbaring moeten geven.

  Dit is 1 van de onderwerpen die het minste word begrepen.

  Ik weet niet hoe je dat er precies uit hebt gehaald Hans, maar dat is idd wel waar, maar het zal je ook niet lukken, slaafs de regels volgen, zo kom je niet in de gust van de Heer.

 16. @ Josh: Begrijp ik dat je het slaafs volgen van bijbelse ‘regeltjes’ niet ziet als het echt christen zijn? (ik maak uit je tekst niet echt op wat je nu precies bedoelt namelijk)

 17. Rom 8
  2 Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  3 Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde,
  de zonde veroordeeld in het vlees,
  4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

  Omdat wij wandelen naar de Geest, kunnen wij Zijn geboden houden.
  Daarom is het zo belangrijk dat we het vlees doden.
  Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat we samen met Hem konden sterven.
  Dus nu is het niet meer ik, maar Christus in mij, waardoor ik zijn geboden kan houden.

  Rom 8

  10 En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonden, maar de geest is leven om de gerechtigheid.
  11 En indien de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
  zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
  12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
  13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.

  Ik vind het moeilijk om het uit te leggen Kemmel, daarom is het zo belangrijk dat jezelf de bijbel gaat lezen.
  En dat er een keer goed onderwijs word gegeven in de kerken, maar de mensen moeten ook zelf eens de bijbel gaan lezen.

  Groeten

 18. ”We kunnen uit ons zelf niet de wet houden”

  En even later :

  ”Daarom kunnen wij de wet houden”

  Ohw snap, ik vat er echt helemaal niks meer van….Over welke wet hebben we het eigenlijk?

 19. Door de kracht van de Heilige Geest, de bereid willigheid om Jezus te volgen, door het vlees te doden.
  Door de kracht van het kruis!
  Daarom kunnen wij de wet houden.

 20. ”We kunne uit ons zelf niet aan de wet houden”
  ownee? Wie doet het anders voor ons? God?

 21. We kunnen uit ons zelf niet aan de wet houden.
  Wel is de wet heilig en goed, alleen wij zijn vleselijk verkocht onder de zonde, zoals Paulus dat zegt.
  Het is niet mogelijk voor ons om de wet gehoorzaam te zijn, we zijn volgens de wet veroordeeld, nu is Jezus gekomen en heeft Hij ons vrij gemaakt van de wet en vrij gemaakt van de veroordeling.
  Er zijn nog wel veel meer dingen wat we zomaar ontvangen hebben, dit is genade.

 22. Wij zijn met Jezus gestorven voor en aan de wet.
  Als de wet rechtvaardigt, dan zou Jezus niet moeten komen.
  Hij is gekomen omdat wij niet zalig worden uit de wet, maar uit het geloof.
  Omdat de genade zo groot is betekend het dan niet dat we maar moeten raak zondigen.

 23. Huhh? We leven toch ook voor de wet?
  Kan iemand mij dit beter uitleggen, want vaak word hier over gesproken, maar ik met mn blonde hoofd snap er niks van xd ….
  Leven we voor Christus? Die heeft toch ook een wet gemaakt? Kijk maar naar de 10 geboden….

 24. Heb je het kruis niet, dan heb je niks.
  Haal je dat weg dan hebben wij geen echt geloof meer.

 25. Nog even een toevoeging, het kruis is heel belangrijk als het gaat om de wet ect.

  Wettische mensen verduisteren het kruis.

  Galaten 3

  1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde?
  2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

  En genezing is een voorziening van het kruis

 26. Geweldig om niet onder de wet meer te zijn ja.
  Ik vraag me af waarom je jezelf en ons joods christenen noemt.

  Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije.
  Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. (Galaten 4:30,31)

  Alles wat maar onder de wet is probeer ik in mijn eigen leven direct uit te werpen.
  Want ik ben een kind uit de vrije, uit het geloof.
  Je kan nooit in de gunst van de Heer komen door de werken.
  En heb heb zoveel moeite met de kerken van tegenwoordig, overal kom ik wettische mensen tegen, het lijkt wel of bijna het hele lichaam van Christus wettisch is.
  Ik zou graag naar een gemeente willen gaan waar ik echt opgebouwd word, maar overal kom ik dit tegen.
  En het zijn vaak nog mensen die wel doen als of ze vrij van de wet zijn, maar vervolgens moet je wel door werken genezing ontvangen.
  Want er kan van alles zijn wat de goddelijke genezing in de weg staat, laten wij onze ogen open doen, en deze onzin niet geloven.
  De voorziening is alleen uit het kruis, het kan nooit zijn dat iemand niet geneest omdat hij/zij geen tiende geeft, of omdat hij geen bijbel leest ofzo.
  Of dat eindeloze gezeur over zonden die je niet belijd hebt.
  Dit zijn eigenlijk wettische mensen, die kunnen dat nog volbrengen, dan kan je nog genoeg uit eigen kracht.

  Net zo iets als stelen, wat je vroeger gestolen hebt moet je goed gaan maken: voel eens aan je hoofd” ook wettisch”.

  Kolo 2:14
  Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende.

  Dus ik hoef niet verkrampt een snoep te vergoeden wat ik vroeger heb gestolen, dit was echter ook mijn oude mens.
  Ik doe hier een beroep op de genade, anders zou ik in het gekkenhuis terecht komen.

  Paulus zegt niet voor niets, die stelen, stelen niet meer maar arbeiden liever met de handen dat goed is….

  Anders had hij wel gezegd vergoed alles.

  Ik zou graag jullie reacties willen horen op dit, lopen jullie hier ook tegen aan.
  Raken jullie ook verkrampt van mensen die dit vertellen/prediken.
  Laten wij als christenen genade aanbieden en geen verkrampt heid.

  Gods zegen.

 27. Mooie tekst die hierop aansluit is Hosea 6:6 waar staat: “Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...