Never give up your dreams

Bijna heel christelijk Nederland is momenteel op de Pinkster conferentie in Biddinghuizen, in de volksmond uitgesproken als ‘Opwekking’.. Wellicht overdrijf ik ietwat, maar het is een kostbaar goed. Een kleine 60.000 christenen die aankomende zondag bij elkaar zullen komen om God groot te maken.

Joop Gankema, directeur van Stichting Opwekking had wellicht (n)ooit gedroomd van 60.000 bezoekers op de Pinksterconferentie. Toch is deze conferentie de grootste in zijn soort in Nederland en komen er ieder jaar meer bezoekers bij.. Durf te dromen, Durf te gaan voor het onmogelijke en Durf groots te denken. Wij, de Gebedsbroeders hebben nooit durven dromen over een site die door meer dan 320.000 bezoekers werd bezocht en waarbij 720.000 pagina’s op Gebedsbroeders zijn bekeken.. God zegen rust op de pinksterconferentie, maar Gods zegen rust ook op Gebedsbroeders.nl, en Gods zegen rust ook op jouw dromen, wanneer jij je dromen in Gods handen legt.

Heb jij een bepaalde droom op je hart? Durf te dromen en ga ervoor! Geef niet op wanneer mensen tegen je zeggen dat je het toch niet volhoud, dat het toch geen vrucht zal dragen en dat mensen er toch niet op zitten te wachten! Maar ‘Go For It’, samen met God!

Goed weekend en laat je inspireren en bemoedigen met een kort motiverend fragment uit de film ‘Pursuit of Happiness’

Groeten Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Een mooi fragment. Het doet mij denken aan de vele discussies met ongelovigen over de hoop op het eeuwige leven. Ik kreeg vaak te horen dat men ook wel eeuwig zou willen leven in een plaats waar alleen vrede is, maar dat het te mooi is om waar te zijn. Telkens probeerde ik hen ervan te overtuigen dat “je sommige dromen niet mag opgeven”. En voor Christenen geldt inderdaad dat zij erop kunnen vertrouwen dat God dromen zal waarmaken. Maar niet alle wensen van ons hart dienen tot Zijn vrede en gerechtigheid.

  Niet alles wat in een mensenhart opkomt is rechtvaardig, niet alles wat in onze ogen goed is, is ook Gods wil. “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” (Spr 16:25). Men kan alleen van God ontvangen als men vraagt in overeenstemming met Zijn wil. “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.” (1Jo 5:14).

  Ik probeer al mijn dromen in Gods handen te laten. Sommige dromen heb ik bij God in bewaring gegeven voor het geval dat God het op een dag wilt vervullen. Andere dromen laat ik door Hem uitgewist worden zodat ik niet langer verhinderd zou worden om Hem te volgen. Ik mag mij zelfs niet hechten aan de rijkdom die God mij in de wereld gegeven heeft. Ik mag niet dromen van een mooi huis, een vrouw en veel gezonde kinderen, want al zou dat allemaal wel goed voor me zijn, God tuchtigt Zijn kinderen. Het is mijn droom dat zoveel mogelijk mensen behouden zullen worden, want dit is absoluut ook Gods wil. Maar op een spectaculaire toename van Christenen moet ik niet hopen, want:

  “24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. 26 Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. 27 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.” (Luk 13:24-27; vgl. Mat 7:13-27).

  De meerderheid van de mensen die geloven dat zij Jezus dienen en door Hem gediend worden, zijn in werkelijkheid tegenstanders. Hoe erg belangrijk is het om acht te slaan op de woorden van Jezus en Zijn apostelen! Als je in een ander Evangelie gelooft dan hetgeen is overgeleverd, als je in een andere Jezus gelooft, dan zal dat geloof je niet redden, maar vervloeken! (Gal 1:8).

  Wanneer een bepaalde groep gelovigen in aantallen toeneemt is dit dus niet noodzakelijk een zegen van God. Velen noemen Hem wel Heer, maar doen Zijn wil niet! De meesten kennen niet eens Zijn wil omdat veel valse religies, veel valse kerken en veel valse profeten het volk in onwetendheid onderdrukken, waardoor zij verloren gaan. Het zou echter een zegen zijn om tot die weinigen te horen, waarvan Jezus zei dat zij zich waarlijk vestigen op Zijn Woord, waardoor zij behouden worden. Daarmee niet gezegd dat het niet goed is om te bidden voor groei in aantal, maar op de eerste plaats zou men aan de kwaliteit van het geloof moeten denken: “23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. 24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.” (Psa 139:23-24).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Als de twijfel toeslaat

In mijn blog van vorige week heb ik een gedeelte uit de Bijbel besproken waarbij God Elia naar de Israëlieten stuurt om...