Een kwestie van loslaten

Vorige week schreef ik over een kwestie van vertrouwen. Hierin gebruikte ik het voorbeeld van Abraham. Hij kreeg de onmenselijke vraag om zijn enige zoon te offeren. Abraham ging met zijn zoon op pad in vertrouwen dat het goed zou komen.

Vorige week had ik een deel van Hebreeën 11 gebruikt. Hieronder noem ik het laatste gedeelte van de tekst nogmaals. “Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.”(Hebreeën 11 vers 17 t/m 19).
Vorige week schreef ik dat Abraham er op vertrouwde dat het goed zou komen. Het kwam ook goed, God zorgde er voor dat er een ram was die als plaatsvervangend offer geofferd kon worden.
Ik denk dat Abraham al zijn zorgen, en misschien wel frustraties, voor de troon van God gebracht heeft. Hij heeft hierin al zijn zorgen bij God neergelegd. Nadat hij dit gedaan had, is hij de weg gegaan die God voor hem in petto had.
Jezus zegt in Matteus 11: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”(vers 28 t/m 30).
Wij mogen al onze zorgen voor Gods troon brengen. Jezus wil onze zorgen van ons afnemen en Hij zal een ons licht juk geven, waarvan de last licht is.

Wil jij al je zorgen aan God geven om ze daarna los te laten? Daarna kan je een nieuw juk op je nemen, een licht juk, het juk van Jezus.

Aan het einde van deze twee blogs wil ik nog wel iets toevoegen. Het verhaal van Abraham liep goed af. Hij hoefde zijn zoon niet te offeren en vanuit Isaak kwam een groot volk voort. Soms kan een verhaal op deze aarde niet goed aflopen. God zal dan bevrijding geven in het hemelse. Het is belangrijk dat je op God blijft vertrouwen door tegenslagen heen. Hij zal bevrijding geven nu op deze aarde of als we hem in de armen sluiten in de hemel (Hebreeën 11 vers 16).

Je kan alleen van je lasten bevrijd worden als je ze echt aan Jezus geeft en het helemaal loslaat.

Gods zegen,

Adriaan
 

Reacties

  1. Mooi geschreven, Adriaan!
    Maar hoe doe kan ik dat concreet doen 🙂 ?

  2. Annet, bedankt voor je reactie.
    Het loslaten van zorgen is iets wat makkelijker gezegd dan gedaan is. Ik denk dat je dit het beste kan door je zorgen in gebed bij God te brengen. Het kan zijn dat je dit dagelijks moet doen. Elke keer als iemand zijn zorgen in gebed bij God brengt, laat hij/zij een stukje van de last achter en kan je weer een stukje van Zijn lichte last overnemen.
    Ik hoop dat je hier iets mee kan!
    Gods zegen, Adriaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *