Kracht van woorden (2)

Vorige week schreef ik over de kracht van woorden. Deze week wil ik hier op doorgaan. Ik schreef dat woorden die je spreekt zijn als een sigaret die een grote bosbrand kan veroorzaken. Ook citeerde ik een tekst uit Jakobus, waarin staat dat je godsdienst vergeefse moeite is als je tong niet kan beteugelen.

Vorige week begon ik met de volgende tekst uit Spreuken: “Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten” (Spreuken 18:21).
In deze tekst wordt benadrukt dat je mensen met je woorden kan oprichten en iemand ten grondde kan richten. Als je iemand ten grondde richt, kan dat er voor zorgen dat iemand zich alleen voelt of dat iemand bijvoorbeeld niet meer kan zien dat we een levende God hebben, omdat een volgeling van God een leugen uitspreekt. Het gevolg hiervan is dat hij/zij Jezus niet aanneemt en het eeuwige leven niet ontvangt.
Daarnaast geeft Jakobus aan dat je de vruchten er ook van zal plukken als je je tong koestert.

Salomo beschrijft in Spreuken een wijze vrouw als volgt: “Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen” (Spreuken 31:26). Deze tekst geldt ook zeker voor mannen! God vraagt ons om liefde te hebben en dit uit te spreken, ook al moet je hier soms nederige voor opstellen.
Ik denk dat we Jezus als een goed voorbeeld kunnen nemen, want alles wat Hij deed of zei was vol goedheid. Jezus oordeelde niet, Hij kwam om de mensen te redden (Johannes 12:47).

God vraagt ons geen leugens over onze lippen te laten komen en het kwaad uit de weg te gaan (1 Petrus 3:10-11). David bidt het volgende: “Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt” (Psalm 120:2).
Als je vloekt bijvoorbeeld door GVD te zeggen, besef en realiseer wat je zegt! Wil je dat God je vervloekt? Als je vloekt, uit je je emoties. Zoek een andere manier om je emoties te uiten.

De profeet Jesaja had hulp nodig bij de woorden die hij sprak. Hij schreef in Jesaja 50:4 het volgende: “God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren”. David schreef iets vergelijkbaars in Psalm 19:15: “Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder”. God wil ons woorden geven, maar Hij moet daar wel de ruimte voor krijgen.

Wil je het besluit nemen Gods woorden te spreken? Vraag aan het begin van de dag aan God dat de woorden die je spreekt Hem behagen.

Mocht je vaak terug vallen, onthoud dit: God is genadig!
Gods zegen!

Adriaan  

Reacties

  1. Hey Adriaan

    Dit is waar woorden hebben kracht! Wat je uitspreekt heeft zijn uitwerking! Zo bijzonder dat wij naar God’s beeld gemaakt zijn. God sprak en er was. En wat wij spreken heeft ook kracht! Daarom wil ik je met de volgende woorden zegen: Ik zegen jou en je lezers in Jezus naam dat jij en je lezers steeds weer een persoonlijke ontmoetingen met de Heer zullen hebben. En de vreugde van de Heer zullen kennen.

    Heel veel plezier en succes met alles waar je mee bezig bent
    groetjes (je zus ;)) liesbeth

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *