Kracht van het kruis (2)

Aanstaande vrijdag is het goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. Vorige week schreef ik al over de kracht van het kruis. Door het kruis stierf Jezus voor je zonden, ziekten en pijn.  Dit was niet het enige. Hij overwon alles! Deze week wil ik ingaan op een aantal van deze punten.

Jezus werd aan het kruis vervloekt. De Romeinse soldaten deden het volgende: “ze vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!’” (Mattheüs 27 vers 29). Ik heb mij laten vertellen dat dit symbool staat voor de vloek. De soldaten bespotten Jezus. Ook verder in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Galaten, staat het volgende: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt’”(Galaten 3 vers 13).

Het kan zijn dat mensen af en toe dingen tegen je zeggen die niet kloppen, terwijl dit wel invloed op je heeft. In het Bijbelboek Spreuken wordt dit als volgt weergegeven:  “Woorden hebben macht over leven en dood” (Spreuken 18 vers 21a). Dit is in feite een vloek. Iemand zegt iets over je dat niet klopt.  Jezus stierf voor de vervloekingen in je leven en Hij nam de vloek daarmee over. Mensen wijzen andere mensen vaak af. Jezus wil dat niet, Hij houdt van je en wijst je zeker niet af!

Op Goede Vrijdag maakte Jezus de weg tot God de Vader vrij. In de Bijbel staat dat het doek tussen de tempel en het heilige der heilige van boven naar beneden scheurde. In feite waren wij mensen vijanden van God. In het Bijbelboek Romeinen wordt dit als volgt omschreven: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben” (Romeinen 5 vers 10 en 11). Jezus bracht verzoening tussen de mensen en God de Vader. Op dit moment mag je bidden tot God zonder bang te zijn, veroordeeld te worden of iets anders. Jezus bracht deze mogelijkheid en nu mag je elk moment bij God de Vader komen.

Tenslotte mag je je leven vernieuwen, je zonden achterlaten bij het kruis van Jezus en vanaf die plaats de liefde van Jezus meenemen. Deze liefde, die Hij aan jou heeft gegeven, kan je elke dag doorgeven aan anderen.  Zo hoef je niet meer te leven voor of vanuit je zelf, maar nu kan je leven voor Jezus die in je woont (vrij naar Galaten 2:20).

Nogmaals: Jezus stierf uit liefde voor jou, Hij houdt van je!

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *