Bittere wateren in moeilijke tijden…

Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. 24 Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25 Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.  Exodus 15:23-25

De mensen deden hun beklag bij Mozes. Ze mopperden toen ze bittere wateren tegenkwamen. Ik geloof dat de meeste onder ons wel eens bittere tijden hebben meegemaakt in ons leven en een van de beloften die Jezus deed, was: ‘Zolang gij in deze wereld zijt lijdt gij verdrukking’  In deze wereld zul je problemen, moeilijkheden en druk hebben. Maar Hij zegt ook: ‘Laat ze je niet terneerdrukken. Hou goede moed’!

Weet je wat het antwoord van Jezus is op bitteren tijden? ‘Gooi er een stuk hout in’! Jezus bedoelde hier het kruis mee. Een stuk hout is het beeld van het kruis. Eigenlijk zegt Jezus hier gewoon,  iedere keer als je in je leven bitter water tegenkomt – hoe maak je het zoet?- Haal je ogen van de problemen af en zie op het kruis!

Er staat in Jesaja 53:4-5 : En toch:hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een uitgestotene, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die hij onderging,  bracht ons de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing.

Wendell Parr zegt er het volgende over in een van zijn studies;

“Het beeld van het stuk hout houdt in dat iedere keer als je die problemen in het leven tegenkomt, je gewoon het kruis kunt toepassen. Halleluja! De apostel Paulus had deze openbaring:’Ik heb maar een boodschap, Christus  en die gekruisigd’ Wat zegt hij? Zie gewoon op het kruis, want op het kruis is alles wat wij ook maar nodig kunnen hebben voorzien. Hebben jullie allemaal een beeld hiervan? Het was op het kruis van Golgotha dat in iedere behoefte van het leven werd voorzien. Wat voor andere boodschap hebben we nog nodig? Paulus zei:  ‘’Dat is de enige wat ik nodig heb’. Alles draait om wat Jezus aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. En dit geld voor de complete mensheid, voor zijn geest, voor zien ziel en voor zijn lichaam, het is allemaal voorzien in Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Dit is dus het beeld dat hier geschilderd wordt. Gooi het hout erin, en door de hele Bijbel heen is dit het beeld: hout – Kruis. Die zijn het hetzelfde, het is een type en een schaduw.”

 Een goede week nog even en een goed weekend allen!

Groeten Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *