God maakt de verlossing af

Vorige week schreef ik over de verlossing van Jezus. Jezus stierf als offerlam aan het kruis en verloste je hiermee van je zonden, ziekten, pijn, verdrukking en afwijzing. Nadat Jezus was gestorven stond Hij weer op, hiermee overwon Hij over de dood en versloeg Hij satan. Dit was nodig om de verlossing af te maken.

Het kruis bewijst Gods liefde voor ons, maar als het hierbij gebleven was, zou de duivel gewonnen hebben. Satan heeft mensen op aarde gebruikt om te zorgen dat Jezus zou sterven, hij wilde dat de dood de winnaar van het leven zou worden. De duivel had er alleen niet op gerekend dat God Jezus zou laten opstaan.

Ook wij mogen voor Jezus, en daarmee de overwinning en verlossing kiezen. Jezus baande de weg al voor ons vrij en zorgde dat het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden(2 Korintiërs 5:17). Je mag je oude leven achter je laten en een nieuw leven oppakken. Dit wordt ook omschrijven in het Bijbelboek Romeinen 6 vers 4: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen”. Het Bijbelvers uit Romeinen geeft aan dat het offer van Jezus voor ons is, hierin mag je je vereenzelfvigen als je je laat dopen door onderdopeling. Voor de doop komt nog wel de bekering, op dat moment zet je de eerste stap in het wandelen in het nieuwe leven.

Tijdens het moment van bekering zeg je tegen God ‘ik wil bij U horen’, het is het moment waarop je overgaat van het koninkrijk van de wereld naar het koninkrijk van God. Dit is een moment waarop je zegt tegen God: “ik wil bij U horen”. Het is een belangrijke stap, het is de overstap die leven geeft, niet tijdelijk leven maar eeuwig leven. Op het moment waarop je tegen God zegt dat je bij Hem wilt horen en vraagt of Hij je zonden wil vergeven wordt je deel van Zijn koninkrijk. Op dit moment geef je aan dat je aanspraak wilt maken op het bloed van Jezus, Jezus die stierf voor al je zonden, pijn, ziekten en afwijzing. Je maakt vanaf dat moment nog wel onderdeel uit van deze wereld maar je bent dan een zoon of dochter van God geworden.

Mocht je deze keuze nog nooit gemaakt hebben, vertel dit dan aan iemand die in God gelooft en vraag of deze persoon je verder wil helpen. Geef je leven aan God, beleid je zonden en vraag aan God of Hij Zijn Heilige Geest wil zenden en je wil helpen tijdens je leven.

Dit is de eerste stap richting een leven met God, misschien weet je heel veel over God of juist heel weinig, ik wil je uitdragen om in de Bijbel te gaan lezen en naar een kerk te gaan. Zodoende leer je God kennen en lees je over wie God is.

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *