Kracht van het kruis

In deze weken leven we toe naar goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken.  De dag dat Jezus stierf, had een zwarte en gouden kant. Jezus moest lijden en dat is natuurlijk verschrikkelijk. De kracht die daar vanuit kwam, was ontzettend sterk. Jezus stierf voor al jouw zonden, maar dit was niet het enige. Hij overwon alles. Deze week wil ik stilstaan bij een aantal van deze punten.

Jezus stierf aan het kruis voor al jouw zonden. Voordat Jezus verraden wordt, vraagt Hij aan Zijn Vader (God) of deze beker aan Hem voorbij mag gaan (Lucas 22:42). Dit gebeurt alleen niet en Jezus zal al onze zonden ‘drinken’. Hij doet dit zelfs letterlijk doordat hij zure wijn te drinken krijgt en geen vocht maar bloed zweet als Hij opgepakt wordt (Mattheüs 27:48/Lucas 22:44). Je mag deze vergeving ontvangen; dit is puur genade en hiervoor hoef je niets terug te doen. Ook mag je deze vergeving aan anderen geven. In de Bijbel vraagt Jezus je om de andere te vergeven zoals Jezus jou vergeven heeft.

Deze vergeving aan het kruis staat zo stevig, dat je je geen zorgen over je zonden hoeft te maken. Als je met heel je hart vergeving hebt gevraagd, mag je weten dat God je heeft vergeven en dan ben je vrij van aanklacht. De vergeving aan het kruis staat vast en hierover hoef je je geen zorgen te maken.

Tijdens de verschillende verhoren werd Jezus door de Hogepriesters en Schriftgeleerden vals beschuldigd en tot bloedens toe mishandeld. In Hebreeën 9:14 staat: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” Door het offer van Jezus kan je je geweten reinigen. Dat wil zeggen dat je je levenswandel gaat aanpassen en het goede gaat doen. Als het ware is door de zonde je goede levenswandel van nature aantast. De mens koos immers voor een positie boven God of een ander.

Daarnaast wil God je genezen van pijn uit het verleden. Het kan zijn dat er dingen gebeurd zijn in het verleden die nog steeds pijn doen. Jezus stierf ook voor deze pijn. Je mag deze pijn voor Zijn troon brengen en Hij wil deze pijn van je weg nemen.

Dit alles was menselijk niet haalbaar. Jezus was in de kracht van Zijn leven en in de Bijbel staat dat Hij kracht van God ontving om dit te kunnen doen (Lukas 22:43).

Volgende week meer.

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *